Yapılan beddualar sahibini bulur mu?

mislinay

Yeni Üye
Üye
Yapılan beddualar sahibini bulur mu?
eden bulurmu eden bulur mu islamda beddua beddualar hamile kadının bedduası
Bu konuda şöyle bir hadis bulunmaktadır.
Kınamayınız, kınadığınız şey başınıza gelmedikçe ölmezsiniz"
(Tirmizi, Kıyamet, 53, no: 2507; Beyhaki, Şuabu'l-İman, 5/315, no: 2778; Bkz: Keşfu'l-Hafa, 2/265)
Bir mü'mine lânet (Beddua) etmenin, onu öldürmek gibi olduğunu bildirir. (Buhârî, edep 44) Yapılan bir lânetin (bedduanın) yerine vardığında haksız yere yapıldıgını görünce sahibine döneceğini haber verir. (Tirmizî, birr 48; Ebû Dâvûd, edep 45)
Demek ki insan bu dünyada başkasını tenkid etmek veya ona beddua etmenin neticesi olarak musibete uğrar. Fakat bu musibetin nasıl tecelli edeceğini Allah bilir. Ayrıca kişi tevbe etmişse veya Allah rızası için bir hayırda bulunmuşsa bu sadakaları da belayı defedebilir.
 
Üst