Yapok (Chironectes)

PaSikA

PaSikA

Yeni Üye
Üye
Yapok (Chironectes)
did006.jpg

Orta ve Güney Amerika'nın Bazı Enteresan Opossumları
YAPOK (Chironectes)

Yapok cinsinin sudan hoşlanan tek üyesi olması dolayısıyla opos-sumlar arasında eşsiz bir yeri vardır. Bu özelliğinden dolayı, «su opossumu» diye de anılır. İsmini bile Güyan'ın Oyapok Nehri'nden almıştır.
Yapok, Virginia opossumu'ndan daha ufak ve ondan daha da güzeldir. Rengi siyaha yakın olan kürkünün üzerinde güınüşüıusü beyaz renkte enine çizgiler dikkati çeker. Bu kürk yumuşaktır, fakat ıslanınız.
Yapok'un art ayak parmaklarının arası zarlıdır. Hayvan bu sayede güzel yüzer. Yüzmenin ve dalmanın ustası olduğu, bazen akıntılı sularda balık ağlarına yakalanmasından bellidir.
Yapok'un yurdu Güney Amerika' mn balta girmemiş ormanlarıdır. Nehirlerle göllerde yakaladığı kerevides ve su böcekleri başlıca yiyeceğidir.
Bu hayvanın yuvası su yüzeyinden az yüksekteki kıyılardadır. Dişi bir defada beş, altı yavru yavrular. Mükemmel bir kesesi olduğundan, yiyecek bulmak için suya giderken, onları da beraberinde taşır. Yavrular keseye sığmayacak kadar büyüdükleri vakit, yuvada kalarak annelerini beklerler.
 
Üst