1. laetitia

  laetitia Yeni Üye Üye

  Kayıt:
  2 Mart 2008
  Mesajlar:
  3.072
  Beğenilen Mesajlar:
  21
  Ödül Puanları:
  0
  Şehir:
  bursa

  Yaşam koçunda aranan yetkililikler

  Konu, 'Psikiyatri' kısmında laetitia tarafından paylaşıldı.

  Bir insanın hayatına yön vermek kolay olmasa gerek işte olması gerekenler.

  Aşağıda yer alan 11 temel koçluk yeterlikleri ICF tarafından tanımlanmış, günümüzde koçların kullandığı beceriler ve yaklaşımları anlamayı destelemek için geliştirilmişlerdir. Ayrıca sizin deneyimlediğiniz eğitimle, alınması gereken koçluk temel eğitimi seviyesi arasındaki farkı azaltmak anlamında da size destek olmaktadır.
  Son olarak bu yeterlikler ICF Sertifika Alma sınavını oluştururlar. Temel yeterlikler 4 grupta toplanmıştır. Gruplar, birbiriyle uyumlu yeterliklere bakış açısındaki ortak yönler temel alınarak oluşturulmuştur. Gruplama ve birey yeterliklerin ağırlıklarına bakılmamıştır – kullanacak koç için temel ya da kritik olarak hiçbir öncelikleri yoktur.


  A. YAPIYI KURMAK
  1. AHLAKİ TEMEL KAVRAMLAR VE MESLEKİ STANDARTLARA UYMAK
  2. KOÇLUK ANLAŞMASINI OLUŞTURMAK

  B. İLİŞKİYİ BİRLİKTE VE EŞZAMANLI YARATMAK
  3. DANIŞAN İLE GÜVEN VE SAMİMİYETİ OLUŞTURMAK
  4. KOÇLUK VARLIĞI

  C. ETKİLİ İLETİŞİM
  5. AKTİF DİNLEME
  6. GÜÇLÜ SORULAR SORMA
  7. DİREK İLETİŞİM

  D. ÖĞRENMEYİ KOLAYLAŞTIRMA VE SONUÇLAR
  8. FARKINDALIĞI YARATMAK
  9. HAREKETLERİ TASARLAMAK
  10. PLANLAMA VE HEDEF KOYMA
  11. GELİŞİMİ VE SORUMLULUĞU YÖNETME

  A. YAPIYI KURMAK
  1. Temel Ahlaki Kavramlar ve Mesleki Standartlara Uymak – Koçluğun ahlak kuralları ve standartlarını anlamak ve bunları koçlukla ilgili tüm durumlarda en doğru şekilde uygulayabilmek
  a. ICF İdari Standartları’na ait davranış kalıplarını anlar ve bunları uygular (listeye bakın),
  b. ICF Ahlaki Kavramları’nın ana hatlarını anlar ve bunları takip eder (listeye bakın),
  c. Koçluk, danışmanlık, psikoterapi ve diğer destek amaçlı mesleklerin aralarındaki farklılıkları açıkça anlar,
  d. Gerekli olduğu zaman danışanı başka destek alması gereken mesleklere yönlendirebilir, bunun zamanını bilir ve uygun kaynaklar hakkında da bilgisi vardır.
  2. Koçluk Anlaşmasını Oluşturmak – Koçluk yapılacak konularda nelerin gerektiğini anlayabilmek ve yeni danışanla koçluk süreci ve ilişkisi üzerinde anlaşma sağlamak
  a. Koçluk ilişkisinin ana hatları ve belirli parametrelerini anlar ve bunları danışanla tartışır (örn, lojistik, ücret, planlama, uygun olan başka parametrelerin eklenmesi),
  b. İlişkide neyin uygun olup olmayacağı, neyin teklif edilip edilemeyeceği ve hem koç hem de danışanın sorumlulukları üzerinde anlaşma sağlar,
  c. Kendi koçluk yöntemi ve yeni danışanın ihtiyaçları arasında uyum olup olmadığını belirler.
  B. İLİŞKİYİ BİRLİKTE VE EŞZAMANLI YARATMAK
  o Danışanla Güven ve Samimiyet Kurmak – Sürekli ve karşılıklı saygı ve güven sağlayan destekleyici bir ortam yaratmak
   Danışanın refah, sağlık ve mutluluk içinde yaşaması ve geleceği için içten ilgi gösterir,
   Kişisel doğruluk, dürüstlük ve samimiyet sunar,
   Açık anlaşmalar yapar ve sözlerini tutar,
   Danışanın algılaması, öğrenme şekli ve kişiliğine saygı duyar,
   Risk alma ve başarısızlık korkusu da içeren yeni davranışlar ve hareketler için sürekli destek sağlar ve bunları teşvik eder,
   Danışandan kendisine hassas ve yeni alanlarda da koçluk yapmak için izin ister.
  o Koçluk Varlığı – Açık, esnek ve güvenli bir tarz kullanarak, danışanla bilinçli ve spontan bir ilişki yaratabilmek
   Koçluk süreci boyunca varlık gösterir ve esnek olur, içinde bulunulan zaman dahilinde yol alır,
   Sezgilere girer ve kişinin iç bilgeliğine güvenir - "goes with the gut",
   Bilmeme durumuna da açıktır ve risk alır,
   Danışanla çalışmanın birçok yolunu bulur ve gerektiği zamanlarda en uygun olanını seçer,
   Biraz hafifleme ve enerji sağlamak için mizahı etkili olarak kullanır,
   Hareket için yeni olasılıklar yaratarak bakış açılarını ve denemeleri güvenilir şekilde geliştirir,
   Güçlü duygularla gizlilik sağlayarak çalışır, kendi kendini yönetmeyi sağlar ve danışanın duygularından dolayı aşırı güç elde etmez ya da olumsuz bir duruma düşmez.
  C. ETKİLİ İLETİŞİM
  o Aktif Dinleme – Danışanın neyi söyleyip neyi söylemediği üzerinde odaklanmak, söylenenleri danışanın istekleri dahilinde anlamak ve danışanın kendi kendini ifade etmesine destek olmak
   Koç danışanı için kendi yarattığı gündeme değil, danışana ve onun gündemine katılır,
   Olabilecek ve olamayacaklarla ilgili danışanın endişelerini, hedeflerini, değerlerini ve inançlarını anlar,
   Kelimeler, ses tonlamaları ve vücut dilini birbirinden ayrı değerlendirir,
   Açıklık ve anlayışı pekiştirmek için danışanın söylediklerini özetler, başka sözcüklerle anlatır, tekrarlar ve geri yansıtır,
   Danışanın duygu, sezgi, endişe, inanç ve önerilerini ifade etmesini cesaretlendirir, Kabul eder, araştırır ve pekiştirir,
   Danışanın fikir ve önerilerini tamamlar ve yapılandırır,
   Danışanın anlatmak istediğini özetler ya da anlar ve uzun detaylı hikayelerle zaman kaybetmek yerine, daha kolaylıkla istediğini anlatmasına yardımcı olur,
   Danışanın, sonraki adımlara ulaşmak için önyargısız ve eklemeler yapmadan durumu belli etmesini ya da "açıklamasını"ister
  o Güçlü Soru Sorma – Koçluk ilişkisi ve danışan adına en çok yarar sağlayacak bilgiyi elde edebilmek için güçlü sorular sorma yeteneğine sahip olmak
   Aktif olarak dinlediğini ve danışanın bakış açısını anladığını belirten sorular sorar,
   Keşif, içe bakış, verilen sözler ya da hareketi tetikleyici sorular sorar (örneğin, danışanın varsayımlarını harekete geçiren şekilde),
   Daha fazla açıklık, olasılık ya da yeni öğrenme şekilleri yaratacak açık uçlu sorular sorar
   Danışanı doğrulamak ya da geçmişe bakmasını sağlayacak sorular değil, arzu etttiklerine doğru ilerlemesini sağlayacak sorular sorar.
  o Direk İletişim – Koçluk seanslarında etkili ve verimli iletişim sağlamak ve danışan üzerinde en olumlu etkiyi oluşturacak dili kullanmak
   Geribildirim yaparken açık, net ve paylaşımcıdır,
   Danışanın emin olamadığı konularda başka bir bakış açısından bakması ve anlamasına yardım etmek için çerçeveleri belirler ve çok net ifadeler kullanır,
   Koçluk amaçları, görüşme planlaması, kullanılacak teknikleri ya da alıştırmaları açıkça belirtir,
   Danışan için en uygun ve en saygın dili kullanır (örneğin cinsellik, ırk ayrımı, teknik terim, kaba lisan içermeyen diller gibi),
   Bir noktayı resmedebilmek ya da kelimelerden oluşan resmi boyayabilmek için mecaz ve benzerlikleri kullanır.
  D. ÖĞRENMEYİ KOLAYLAŞTIRMA VE SONUÇLAR
   Farkındalığı yaratma – Birden fazla bilgi kaynağını bir araya getirmek ve değerlendirmek; danışanın farkındalığını oluşturmak ve bu şekilde üzerinde anlaşılan sonuçlara ulaşmasına yardımcı olmak
   Danışanın endişelerini değerlendirirken söylenenlerin ötesine geçer, danışanın tanımlamalarına takılıp kalmaz,
   Daha çok anlama, farkında olma ve açıkça ifade edebilme becerileri için sorgulamaya başvurur,
   Danışan için bilinçaltında yatan endişeleri, kendisini ve de dünyayı keşfetmenin tipik ve kesin yolları, gerçekler ve anlatılanlar arasındaki farkları, düşünce-duygu-hareket arasındaki eşitsizliği belirler,
   Danışanın, harekete geçmesine yardımcı olan ve kendisi için önemli olana ulaşmasını sağlayan yeni düşünceler, inançlar, sezgiler, duygular ve modları keşfetmesine yardımcı olur,
   Danışanla derin bir bakış açısı ile iletişim kurar ve baktığı şeyleri görmesini geliştirmek için taahhüt verir,
   Danışanı ve davranışlarını etkileyen farklı ve bağımsız etkenleri görmesini sağlar (örneğin düşünceler, duygular, vücut, altyapı),
   Danışan için kullanışlı ve anlamlı yöntemlerle anlayışını ifade edebilir,
   Öğrenme ve gelişme için danışanın güçlü olan yönlerine karşı asıl kullanılacak alanları ve koçluk sırasında üzerinde durulması gereken en önemli konuyu belirler,
   Danışanın kendisine aktarılanlar ve yapılanlar arasındaki farkları bulurken önemli ve önemsiz olan konuları, duruma göre yapılan ve tekrarlanan davranışları birbirinden ayırmasını ister.
   Hareketleri Tasarlamak – Koçlukta ve iş/yaşam konularında danışan ile birlikte öğrenmenin sürekli olarak devam etmesi için ve koçluk sonucunda ulaşılacak sonuçları etkileyecek yeni hareketleri yapabilmek için olasılıklar yaratmak
   Danışanın yaptıklarını kanıtlayacağı, pratik yapacağı ve öğrenmesini derinleştireceği hareketleri belirlemek için beyin fırtınası yapar ve danışana yardımcı olur,
   Danışanın odaklanmasına yardımcı olur; koçluk anlaşmasında üzerinde anlaşılmış belirli endişeler ve fırsatları sistemli olarak keşfetmesini sağlar,
   Alternatif fikirler ve çözümler araştırması, seçenekleri değerlendirmesi ve ilgili diğer kararları verebilmesi için danışandan söz alır,
   Danışanın hemen seanslar sonrasında tartışılan ve öğrenilen konuları iş yada özel yaşamında uygulayarak, aktif olarak deneme yapabilme ve kendi kendini keşfedebilmesini geliştirir,
   Müşterinin gelcekte oluşacak başarısını kutlar,
   Yeni fikirler üretmek ve harekete geçmeyi sağlayacak yeni olasılıklar bulmak için danışanın bakış açısı ve varsayımlarını tetikler,
   Danışanın hedefleri ile birebir uyuşan görüş açılarını savunur ya da bunları öne çıkartır ve –asla ekleme yapmadan- danışanın bunları gözden geçirmesini sağlar,
   Koçluk seansında danışana "Şimdi yapmalısın" şeklinde uyarıda bulunur ve tabii bu yolda sürekli destek olur,
   Gerilim ve meydan okumaları cesaretlendirir fakat aynı zamanda rahat bir öğrenme ortamı da sağlar.
   Planlama ve Hedef Koyma – Danışanla birlikte etkili bir koçluk planı yaratmak ve bunu korumak
   Topladığı bilgileri bir araya getirerek, danışanın endişeleri ile asıl öğrenme ve gelişme alanlarını belirten bir koçluk planı hazırlar ve gelişim hedeflerini danışanla birlikte oluşturur,
   Ulaşılabilir sonuçları olan, ölçülebilir, belirli konular üzerinde odaklanmış ve hedef tarihleri belirlenmiş bir plan yaratır,
   Koçluk sürecine uygun olarak durum değişiklikleri nedeni ile planlamada düzeltmeler yapar,
   Öğrenme için farklı kaynakları belirlemek ve bunlara girebilmek için danışana yardım eder (örneğin kitaplar, diğer mesleki kişiler),
   Danışan için önem taşıyan erken başarıları belirler ve hedef olarak koyar.
   Gelişimi ve Sorumluluğu Yönetme – Danışan için önemli olan konu üzerinde yoğunlaşmak ve danışanın harekete geçmesi için sorumluluğu vermek
   Danışandan, kendisini hedeflerine götürecek hareketleri yapması için açıkça talepte bulunur,
   Önceki seans/seanslarda danışanın yapmak üzere söz verdiği hareketleri sorarak takipte olduğunu gösterir,
   Önceki seans/seanslardan bu yana ne yaptıkları, ne yapmadıkları, öğrendikleri ya da farkına vardıklarını danışana bilgi olarak aktarır,
   Seanslar sırasında elde ettiği bilgileri hazırlar, düzenler ve danışanla birlikte üzerinden geçer,
   Seanslar arasında danışanın takip edilen yolda kalması için koçluk planına ve sonuçlara dikkat etmesini, üzerinde anlaşılan hareketleri yapmasını ve bir sonraki seans için konu başlığı belirlemesini sağlar,
   Koçluk planına odaklanırken, koçluk sürecine bağlı kalarak davranış ve hareketleri düzeltir ve seanslar sırasında ilerlemeler sağlar,
   Danışanın büyük resimde yol aldığı yer, bulunulan zamanda tartışılan konular ve nereye gitmek istediği arasında ileri ve gerekirse geri hamleler yapar,
   Danışanın kendi kendine disiplin kurmasını sağlar; yapacakları ile ilgili söyledikleri, yapılan hareketin sonuçları ya da zaman belirtilmiş belirli bir plan için danışanı sorumlu tutar,
   Danışanın karar verme, kilit konuları belirleme ve kendisini geliştirme becerilerini geliştirir (geribildirim almak için, öncelikleri belirlemek ve öğrenme yöntemini belirlemek için, deneyimleri yansıtabilmek ve deneyimlerden bir şeyler öğrenmek için),
   Danışan, karşılıklı anlaşma sağlanarak yapılacağına karar verilen hareketleri yapmazsa, olumlu bir yaklaşımla onunla yüzleşir.   
Yaşam koçunda aranan yetkililikler konusuna benzer diğer içeriklerimiz
 1. koca

  koca

  Koca Rüyada bir kadinin kendi kocasini görmesi, son derece sevindirici bir haber alacagina, bakire bir kizin evlenmis oldugunu ve bir kocasi bulundugunu görmesi, kisa zamanda evlenecegine; kocasini ölmüs görmek, ummadigi çok kiymetli bir hediye alacagina, kendisini iki kocali görmek, aile içinde bazi anlasmazliklarin bulunduguna delalet
 2. KOÇ

  KOÇ

  30 Mart 2008 Sağlığınızı kafanıza çok taktınız. Adeta hastalık hastası oldunuz. Dostlarınız bu durumdan çok şikayetçi. Sizin yanınızda rahat değiller. Bu huyunuzdan vazgeçin. İşlerinize dört elle sarılın. Yüzdünüz ve kuyruğuna geldiniz. Bundan sonrası başarı. Enerjinizi dikkatli kullanın. Bol paralı ve başarılı günler yakında. Duygusal alanda biraz sakinlik gerekiyor size. Bir süre...
 3. Yaşam Koçu Laura Day Hollywood ünlülerini anlattı

  Yaşam Koçu Laura Day Hollywood ünlülerini anlattı

  ünlülerde sizin benim gibi bir insan ve yaşadıklarını altetmek için yaşam koçu kullanıyorlarmış.Yaşanan sorunlar ünlü,sıradan kimseye ayırmıyor gördüğünüz gibi ve biz koçsuz başa çıkabiliyoruz ne mutlu. Demi Moore, Brad Pitt, Nicole Kidman gibi pek çok Hollywood yıldızına yaşam koçluğu yapan Laura Day, ünlülere verdiği önerileri 'Welcome to Your Crisis' adlı kitapta topladı. İşte hayatın...
 4. Kendinizin Yaşam Koçu olun!!

  Kendinizin Yaşam Koçu olun!!

  Yaşam koçu olmak iyi fikir aslında bunu başarabilene tebrikler. Hayallerinizi gözünüzde canlandırın İdealinizdeki hayata ulaşmanızın en önemli adımlarından biri de onu her ayrıntısıyla gözünüzde canlandırmaktır. Şöyle bir önerme mevcut: Eğer hayalinizi olmuş gibi görebilirseniz olacaktır. Bu da zihnin ve bedenin bağlantılı olması prensibine dayanır. Hayalinizi her ayrıntısıyla gözünüzde...
 5. Yaşam Koçundan Harika Öğütler

  Yaşam Koçundan Harika Öğütler

  yaşam koçu ndan altın öğütler yaşam koçundan öneriler koçundan tavsiyeler koçu dan altın öğütler Umarım öğütler işinize yarar meleklerim herkes için mutluluk ve kariyer yolunu açar umarım. ALTIN ÖĞÜTLER Ünlü yaşam koçunun daha iyi bir yaşam için önerdiği altın öğütlerden bazıları şöyle: Sinmeyin, geçiştirmeyin. Canınızı sıkan bir şey olduğunda bunu anında ifade etme alışkanlığını edinin....

Sayfayı Paylaş