Yeni doğan bebek İçin Okunacak Dualar

M

Misafir

Forum Okuru
Yeni doğan bebek İçin Okunacak Dualar
Yeni Do?an Çocuk ?çin Okunacak Dua Örne?i
Yeni Do?an Çocuk ?çin Okunacak DualarMerhaba Sevgili Melek'ler, bu yaz?m?zda bir misafirimizin "yeni do?an çocuk için okunacak dua" payla??m iste?i üzerine, sizlerle de yeni do?an bebek için okunacak dua örneklerini payla??yoruz.Yeni Do?an Bebe?in Kula??na ezan okur ve her türlü ?eytan ve ha?erattan, her türlü kötü nazardan Allah'?n tam kelimelerine s???n?r?m" diye dua eder.B?SM??AH ALLAH ALLAH

*Ya ilahi
*Ey ulular?n ulusu, yücelerin yücesi
*Ey kâinat?n nuru, nur üstünde nur olan
*Kâinat? nuruyla yaratan
*Rahmet sende, kerem sende, lütuf sende, ihsan sende
*Ellerimizi açt?k, boynumuzu büktük
*Sana aç?lan elleri, a?k?nla çarpan gönülleri
*Allah Allah diyen dilleri bo? çevirme
*Ey Rabbül âlemin sana hamd

?ki cihan serveri âlemlerin rahmeti Muhammed Mustafa’ya ve onun temiz pak Ehlibeyt’i olan Ali’yyel Murteza’ya, Fat?ma-tül Zehra’ya, Hasan-ül Müçteba, Hüseyin’i De?ti kerbelaya selam ve salâvat olsun.

Ya ilahi
Okudu?umuz kur-an’?n hayr? rahmeti do?an çocu?umuzun üzerine olsun.

Ya ilahi
Sen do?an çocu?umuza sa?l?k, s?hhat, bereket nasip eyleyesin.
Ömrünü uzun, ya?am?n? bereketli, k?smetini bol eyleyesin.

Ya ilahi
Çocu?umuzdan kazay?, belay?, afeti, tufan?, gam ve gasaveti uzak eyleyesin.

Ya ilahi
Do?an çocu?umuzu anas?na, babas?na ba???layas?n. Saklayas?n, bekleyesin, âmâna, noksana u?ratmayas?n.

Ey kerem sahibi
Çocu?umuzun dertlerine deva, hastal?klar?na ?ifa veresin, Görünür, görünmez kazay?, belay? uzak eyleyesin.
Ey rahmeti bol olan, do?an çocu?umuza, toplumuna, ülkesine, tüm insanl??a hay?rl? olmas?n? nasip eyleyesin.


Ey ba???lamas? sonsuz ve s?n?rs?z olan, do?an çocu?umuzu iyi huylu, kötülüklerden uzak, içi d??? temiz, pak mümin kullardan eyleyesin.

Ya ilahi
Do?an bu çocu?umuzu Ehlibeytin nurundan, Oniki imamlar?n ?????ndan ay?rmayas?n.
Ey kâinat?n nuru, sen do?an çocu?umuzu ?eytan?n ?errinden, zalimin zulmünden, kem gözlerin nazar?ndan uzak eyleyesin.

Üçlerin, Be?lerin, Yedilerin, Oniki imamlar?n, Onyedi kemerbestlerin, k?rklar?n hüsnü hürmetlerine nail eylesin.
Do?an çocu?umuzu Muhammed Mustafa’n?n ?efaatine, Ali’yyel Murteza’n?n inayetine nail eyleyesin. Fat?ma anan?n katar?ndan, dar?ndan ay?rmayas?n. ?mam Hasan, ?mam Hüseyin, Hac? Bekta?i Veli’nin sevgisine nail eyleyesin. Duas? bizden kabulü senden
Gerçe?e Hü mümine ya Ali
 
Moderatör tarafında düzenlendi:
M

Murat Aslan

Forum Okuru
Bu nasıl dua.Bir kere o nasıl besmele.
Kırklar yediler falan...Böyle dua da hiç duymamıştım valla.
 
S

Seher T.

Forum Okuru
Murat Aslan' Alıntı:
Bu nasıl dua.Bir kere o nasıl besmele.
Kırklar yediler falan...Böyle dua da hiç duymamıştım valla.


Alevice bir dua belli ki...

Allah hidayet versin;

Rasulullah'ın -sallallahu aleyhi ve sellem- yoluna hakkıyla uymak nasip etsin;

Ümmete uyanış nasip etsin, Hak yola dönüş nasip etsin...


Amiiin....
 
G

Gülsüm bismiteala

Forum Okuru
Alev'i olunca ne oluyor arkadaş. Sen duasına bak. Ne kadarda samimi. Ben Alev'i Değilim. Ama Peygamber ve Ehlibeyt'i söz konusu olunca boynum kıldan incedir.beşler Yediler kırklar nedir bilmiyorum ama duanın içinde var olduğundan araştırıp öğreneceğim. Allah kabul etsin. Amin
 
D

Dr.Erol

Forum Okuru
Alevilikte Üçler, Beşler, Yediler, Oniki İmamlar ve Kırklar kimdir?

Alevilikte Üçler:
ALLAH
Hz. Muhammed
ve Hz. Ali'dir.

Beşler:
Hz. Muhammed,
Hz. Ali,
Hz. Fatıma,
Hz. Hasan ve /1.Torun
Hz. Hüseyin'dir /2. Torun

Yediler: Bunlar yedi ulu aşıklardır:
Hatayi,
Nesimi,
Fuzuli,
Kul Himmet,
Virani,
Yemini
ve Pir Sultan Abdal'dır.

Oniki İmamlar: Hz. Ali Kerramallahü Veche, İmamı-ı Hasan, İmamı-ı Hüseyin, İmam-ı Zeynel Abidin, İmam-ı Muhammed Bakır, İmam-ı Cafer Sadık, İmam-ı Musa Kazım, İmam-ı Ali Rıza, İmam-ı Muhammed Taki, İmam-ı Aliy'yül Naki, İmam-ı Hasan el-Askeri, İmam-ı Muhammed Mehdi.

Alevilikte Kırklar : Alevi inancına göre Kırklar, Tanrının
ruhları yarattığında yaratılan, her devir ve zamanda yeryüzünde bulunduklarına inanılan ermişlerdir. Bu kırk ermiş dünyanın çeşitli zamanlarında insan suretinde yeryüzüne gelmişler, ölümlerinden sonra da değişik donlarda(başka kimlikte) yaşadıkları ve dünya durdukça da yaşayacakları kabul edilmektedir. Kırkların 23'ü erkek 17'si kadındır. Hiçbir kaynakta kırkının isimleri bulunamamaktadır.
 
Sevimli cadı

Sevimli cadı

Daimi Üye
Üye
La havle vela kuvvete illa billahil aliyyil azim. Yahu dua etmede niyet önemlidir mezhepleri niye karıştıyorsunuz ?
 
Üst