Yeni Türk Harflerinin Kabulü

PaSikA

PaSikA

Yeni Üye
Üye
Yeni Türk Harflerinin Kabulü
Dahi Başöğretmen Atatürk, yurt gezilerinde halkının, her milli meselelerde olduğu gibi, yeni devrimde de kendisiyle beraberliğini; yeni harflerin büyük bir öğrenme zevki ile sarıldığını, derin ilgi ve alakasını yakından görmüş, bu husustaki verimi yeterli bulmuştu.
1 Kasım 1928 'de Ankara'da Büyük Millet Meclisinde, yeni harflerin kanunlaşması için bir toplantı yapmış, bu toplantıda uzun uzun konuşmuştu. Başbakan olarak İsmet İnönü ve başka milletvekilleri de yeni alfabenin halkı bilgisizlikten kısa zamanda kurtaracağını bildiren konuşmalar yapmışlardı. Bu toplantı bir karar toplantısı idi. Yeni harflerin kabulü hakkında hazırlanmış olan kanunları incelemek için bir komisyon seçti. Aynı toplantıda oy birliği ile YENİ TÜRK HARFLERİ KABUL EDİLDİ.

3 Kasım 1928'de ise yeni alfabe kanunlaştı. 3 Kasımda Resmi gazete ile yayınlanan "1353 sayılı Türk harflerinin kabul ve tatbiki hakkındaki Kanun" 11 maddeden ibaretti.
1929 yılının ilk günü (1 Ocaktan itibaren), Türkiye'de basılan her şey, artık Lâtin Harflerinden temel alan Türk alfabesi ile çıkmaya başladı. Bu tarihlerde Reisicumhur: Mustafa Kemal Atatürk, Başbakan: İsmet İnönü, Millî Eğitim Bakanı ise: Mustafa Necati idi.
 
Üst