1. Kayıtsız Üye

  Kayıtsız Üye Forum Okuru

  yeşilayın kuruluş amaçları

  Konu, 'Soru-Cevap' kısmında Kayıtsız Üye tarafından paylaşıldı.

  yeşilayın kuruluş amacı yeşilay ın kuruluş amaçları ve görevleri yeşilayın çalışma alanları nelerdir yeşilay ın amaçları örgütünün kuruluşu yeşilayın kuruluş amaçları
  yeşilayın gelir kaynaklarınelerdir
   
 2. GREY

  GREY Daimi Üye Üye

  Kayıt:
  25 Aralık 2010
  Mesajlar:
  796
  Beğenilen Mesajlar:
  349
  Ödül Puanları:
  63
  Merhabalar,

  YEŞİLAY’IN KURULMA AMACI

  ADI, MERKEZİ VE GAYESİ:

  Madde 1- Cemiyetin Adı ve Merkezi: “Türkiye Yeşilay Cemiyeti” dir. Merkezi İstanbul’dur.
  Cemiyet Merkezi İstanbul’da olmak üzere 1 Mart 1920 tarihinden Hilâl-i Ahdar adı ile kurulmuş, daha sonra sırası ile Yeşil Hilâl ve Türkiye Yeşilay Cemiyeti adını almıştır.
  Türkiye kelimesinin dernek isminin başında kullanılmasına 20.09.1973 gün ve 7/7146 sayılı Bakanlar Kurulu kararı ile izin verilmiştir.
  Dernek, 13.10.1934 gün ve 2827 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Bakanlar Kurulu’nun 19.09 1934 tarih ve 2/1288 numaralı kararnamesi ile kamu yararına çalışan dernek statüsüne geçirilmiştir.

  Madde 2 - Cemiyetin alâmeti, beyaz zemin üzerine, karşıdan bakarken uçları sağa doğru olan yeşil bir aydır. Ancak TÜRKİYE YEŞİLAY CEMİYETİ gençlik şubesi ve buna bağlı olan kollar, “şişeden çıkan yılanı sıkan el” sembolünü -bayrak ve rozet hâriç- lüzum gördükleri yerde kullanabilirler.

  Cemiyetin amacı ve bu amacı gerçekleştirmek için cemiyetçe sürdürülecek çalışma konuları ve biçimleri ile faaliyet alanı:

  Madde 3 - Derneğin amacı, yurdumuzda ahlâkî ve kültürel bir kalkınma atmosferi içinde içki, uyuşturucu ve sigara bağımlılığı gibi toplum ve gençliğin beden ve ruh sağlığını tahrip eden bağımlılıklar yanında, kumar, fuhuş ve ekran bağımlılığı gibi gençliğe ve topluma zarar veren bütün zararlı alışkanlıklarla mücadele etmek, millî kültürüne bağlı nesiller yetiştirmek amacı ile kurulmuştur.
  İçki, uyuşturucu madde sigara tüketimini ve diğer kötü alışkanlıkları, devlet organları ve sivil toplum kuruluşları ile de iş ve gönül birliği yaparak asgariye indirmektir.

  Bu gayeye erişmek için cemiyetçe sürdürülecek çalışma konuları ve biçimleri:

  Faaliyetlerinin etkinleştirilmesi ve geliştirilmesi için araştırmalar yapmak,
  Kurs, seminer, televizyon, radyo konuşmaları, konferans ve panel gibi eğitim çalışmaları düzenlemek
  Amacın gerçekleştirilmesi için gerekli olan her türlü bilgi, belge, döküman ve yayınları temin etmek, dökümantasyon merkezi oluşturmak, çalışmalarını duyurmak için amaçları doğrultusunda gazete, dergi, kitap gibi yayınlar ile üyelerine dağıtmak üzere çalışma ve bilgilendirme bültenleri çıkarmak,
  Amacın gerçekleştirilmesi için sağlıklı bir çalışma ortamını sağlamak, her türlü teknik araç ve gereci, demirbaş ve kırtasiye malzemelerini temin etmek,
  Gerekli izinler alınmak şartıyla yardım toplama faaliyetlerinde bulunmak ve yurt içinden ve yurt dışından bağış kabul etmek,
  Tüzük amaçlarının gerçekleştirilmesi için ihtiyaç duyduğu gelirleri temin etmek amacıyla
  iktisadi, ticari ve sanayi işletmeler kurmak ve işletmek,
  Üyelerinin yararlanmaları ve boş zamanlarını değerlendirebilmeleri için lokal açmak, sosyal ve kültürel tesisler kurmak ve bunları tefriş etmek,
  Üyeleri arasında beşeri münasebetlerin geliştirilmesi ve devam ettirilmesi için yemekli toplantılar, konser, tiyatro, sergi, spor, gezi ve eğlenceli etkinlikler vb. Düzenlemek veya üyelerinin bu tür etkinliklerden yararlanmalarını sağlamak,
  Dernek faaliyetleri için ihtiyaç duyulan taşınır, taşınmaz mal satın almak, satmak, kiralamak, kiraya vermek ve taşınmazlar üzerinde ayni hak tesis etmek,
  Amacın gerçekleştirilmesi için gerek görüldüğü durumda vakıf kurmak, federasyon kurmak veya kurulu bir federasyona katılmak, gerekli izin alınarak derneklerin izinle kurabileceği lokal yurt ve dispanser gibi tesisleri kurmak,
  Uluslararası faaliyette bulunmak, yurt dışındaki dernek veya kuruluşlara üye olmak ve bu kuruluşlarla proje bazında ortak çalışmalar yapmak veya yardımlaşmak,
  Derneğin amacını gerçekleştirmek üzere, benzer amaçlı derneklerden, işçi ve işveren sendikalarından ve meslek kuruluşlarından maddi yardım almak ve adı geçen kurumlara maddi yardımda bulunmak,
  Amacın gerçekleştirilmesi için gerek görülmesi halinde, 5072 sayılı Dernek ve Vakıfların Kamu Kurum ve Kuruluşları ile İlişkilerine Dair Kanun hükümleri saklı kalmak üzere, kamu kurum ve kuruluşları ile görev alanlarına giren konularda ortak projeler yürütmek,
  Dernek üyelerinin yiyecek, giyecek gibi zaruri ihtiyaç maddelerini ve diğer mal ve hizmetlerle kısa vadeli kredi ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla sandık kurmak,
  Alkol ve uyuşturucu müptelalarını hastahanelerde tedavisine ve çalışabilir hâle gelmelerini temine çalışmak, ailelerine yardımcı olmak, çocuklarının eğitim ve korumalarına çalışmak.
  Gerekli görülen yerlerde şube ve temsilcilikler açmak,
  Derneğin amacı ile ilgisi bulunan ve kanunlarla yasaklanmayan alanlarda, diğer derneklerle veya vakıf, sendika ve sivil toplum kuruluşlarıyla ortak amacı gerçekleştirmek için platformlar oluşturmak.
  San’at ve kültür çalışmaları yapmak ve emsali teşebbüslerde bulunmak
  Alkollü içki, uyuşturucu, sigara ve her türlü kötü alışkanlıkların zararlarına karşı mücadele yolunda gerekli her türlü tedbir ve kararların alınmasını temin için hükümet ve teşekküller nezdinde teşebbüslerde bulunmak,
  Yurtlar ve dershaneler açmak
  Radyo ve televizyon programları hazırlamak
  VCD ve DVD hazırlamak
  İnternet portalları oluşturmak
  Yeşilay kulübü kurmak
  Yeşilay ile ilgili kütüphane (gezici ve sabit) tesis etmek,
  Mücadele alanları ile ilgili kitaplar, afişler, broşürler, etiketler, çıkartmalar, rozetler, dergiler, viriller basma,
  Bilboardlar hazırlama
  İlmi makaleler yayınlama
  Belgeseller, televizyon programları, tanıtım filmleri hazırlama ve satın alma.
  Açık oturumlar ve basın toplantıları düzenlemek,
  Devlet yetkililerini, medyayı ve kamuoyunu aydınlatmak için Yeşilay Raporları hazırlamak,
  Kötü alışkanlıklardan kurtarma için tedavi merkezleri kurmak
  Yeşilay radyo ve televizyonu kurma,
  Ajans faaliyetleri yapma
  Yeşilay cemiyetinin basılmış kitaplarının yeniden basılması ve bu basılı eserlerin Cd haline getirilmesi
  Yeşilay cemiyeti tarafından bugüne kadar yayınlanan raporların kitap haline getirlmesi
  Yeşilay konuları ile ilgili yeni kitaplar hazırlanması ve neşri
  Alkol, uyuşturucu, kumar, sokak çocukları, kapkaç ve diğer kötü alışkanlıklarla ilgili kliplerin hazırlanması,
  Sokak çocukları ile ilgili toplama merkezi, yurt, okul, tedavi ve rehabilitasyon merkezlerine maddi yardım, kitap ve döküman yardımı ve konferans isteklerinin karşılanması
  Emniyet teşkilatı tarafından bildirilen (sokak çocukları) ailelerine maddi destek.
  Yeşilay Dergisinin sayfa adedinin ve baskı kalitesinin artırılarak, teknik ve ilmi seviyede en üstün bir seviyeye getirilmesi ve abone mevcudunun artırılması
  Yeşilay cemiyetinin bugüne kadar hazırladığı ve hazırlayacağı afişleri Türkiye’nin bütün il, ilçe ve köylerine kadar ücretsiz dağıtmak
  Aynı afişleri kışla ve diğer kurluşlara ücretsiz olarak dağıtmak
  Okullarda ve diğer kurumlarda verilecek konferansların zaruri masraflarının kurumumuzca karşılanması,
  Gazete ve televizyonlara reklâm verilmesi,
  Yeşilay tarihçesinin yeniden bastırılması ve eksik olan tarihçenin hazırlanması,
  Yeşilay ile ilgili eserlerin kütüphaneye alınması
  Yeşilay’ın halkla ilişkilerinin geliştirilmesi,
  Başta belediyeler olmak üzere resmi ve sivil toplum kuruluşlarından Yeşilay Dergisine abone ve reklâm, yazı ve döküman temini,
  Gerektiğinde genel merkez ve şubelerde sokak çocukları, alkol ve uyuşturucu bağımlılıklarının tedavi ve rehabilitasyon merkezleri ve bu konuda kurulmuş vakıf ve derneklerle işbirliği ve yardımlaşma konularında kullanılmak üzere devamlı ya da geçici personel istihdamı,
  1974 den bu yana Türkiye Yeşilay Cemiyeti Genel Merkezinin hem yerleşim yeri hem de tek gelir kaynağı olan Yeşilay işhanı ile Yeşilay’ın mülkü olan bazı şube binalarının tamiri,
  İstasyon, iskele, bekleme salonları, terminaller ve halkın toplu olarak bulunduğu diğer yerlere Yeşilay panolarının camlanarak asılması,
  Ayrıca şehir panolarından istifade edilmesi
  Tramvay, banliyö treni, otobüs ve vagonlara Yeşilay ile ilgili panoların asılması
  Kirada olan şubelere çalışma bürosu satın alınmasında maddi destek sağlanması
  Şubelerin Yeşilay faaliyetleri ile ilgili çalışmalarına maddi destek
  Bilim adamı, sanatkâr ve gençler tarafından sevilen kişilerin Yeşilay konularında faaliyete katılmalarının temini ve gereken masrafların ödenmesi
  İlgili makamlarla temasa geçilerek Yeşilay Cemiyetine Kızılay, Çocuk Esirgeme Kurumu ve diğer kuruluşlar gibi devamlı bir fon temini
  Yeşilayın amacı ile ilgili hastanelerle işbirliği
  Yeşilay ve sokak çocukları ile ilgili konularda toplumu bilinçlendirecek hertürlü faaliyetlerin yapılması
  Yeşilayın gayesi ile ilgili hertürlü faaliyetler
  Gerektiğinde kamplar açmak
  Burslar vermek
  Sokak çocuklarından kimsesiz olanlarına koruyucu aile temin etmek (ilgili yasalara göre)
  İhtiyaç sahibi koruyucu ailelere maddi yardım yapmak
  Bütün faaliyetlerin Yeşilay Tüzüğü, Dernekler Kanunu ve yürürlükte olan yasalara göre icra etmek
  Yeşilay’ın gayelerine hizmet edenlere plaket ve Onur Belgesi vermek Yeşilay Cemiyetinin teşekkür ve minnet duygularını arz etmek

  Cemiyetin Faaliyet Alanı:

  Yeşilay Cemiyeti SOSYAL, KÜLTÜREL, SAĞLIK alanlarında ve MADDE BAĞIMLILIĞI ile mücadele alanlarında faaliyet gösterir.


  Yeşilayın Gelir Kaynakları

  1-Üye aidatı: Üyelerin yılda 6 YTL olarak verecekleri aidat
  2-Şube ödentisi: Yeşilayın genel giderlerini karşılamak üzere şubeler tarafından yıl içerisinde temin edilen ve bir sonraki yıla devredilen net gelirin yüzde onu genel kurul sonunda bir ay içerisinde genel merkeze gönderilir,
  3-Gerçek ve tüzel kişilerin kendi isteği ile derneğe yaptıkları bağış ve yardımlar,
  4-Yeşilay tarafından tertiplenen çay ve yemekli toplantı, gezi ve eğlence, temsil, konser, spor yarışması ve konferans gibi faaliyetlerden sağlanan gelirler,
  5-Yeşilayın mal varlığından elde edilen gelirler,
  6-Yeşilayın mal varlığından elde edilen gelirler
  7-Yardım toplama hakkındaki mevzuat hükümlerine uygun olarak toplanacak bağış ve yardımlar,
  8-Yeşilayın amacını gerçekleştirmek için ihtiyaç duyduğu geliri temin etmek amacıyla giriştiği ticari faaliyetlerden elde edilen kazançlar,
  9- Diğer gelirler.
   
 3. Kayıtsız Üye

  Kayıtsız Üye Forum Okuru

  yeşilayın kuruluş amacı yeşilay ın kuruluş amaçları ve görevleri yeşilayın çalışma alanları nelerdir yeşilay ın amaçları örgütünün kuruluşu yeşilayın kuruluş amaçları
  yeşilayın gelir kaynaklarınelerdir
   
 4. Kayıtsız Üye

  Kayıtsız Üye Forum Okuru

yeşilayın kuruluş amaçları konusuna benzer diğer içeriklerimiz
 1. Mİllİ KuruluŞlar Sİyasİ AmaÇ Ve Hedeflerİ

  Mİllİ KuruluŞlar Sİyasİ AmaÇ Ve Hedeflerİ

  Bu derneklerin kuruluş amaçları ve siyasî hedefleri hakkında kısaca bilgi vermek uygun olur görüşündeyim. Trakya Paşaeli Cemiyeti'nin ileri gelenlerinden bazıları ile daha İstanbul'da iken görüşmüştüm. Bunlar, Osmanlı Devleti'nin çökeceğini çok kuvvetli bir ihtimal olarak görüyorlardı. Osmanlı vatanının parçalanma tehlikesi karşısında, Trakya'yı, mümkün olursa, buna Batı Trakya'yı da...
 2. Amaç

  Amaç

  Madde 1 - Bu Kanunun amacı, işçilerin ve işverenlerin karşılıklı olarak ekonomik ve sosyal durumlarını ve çalışma şartlarını düzenlemek üzere, toplu iş sözleşmesi yapmalarının, uyuşmazlıkları barışçı yollarla çözümlemelerinin ve grev ve lokavtın esaslarını ve usullerini tespit etmektir.
 3. yeşilay

  yeşilay

  yeşilayın yararları nelerdir?
 4. Sivil Toplum Kuruluşlarının Amaçları Nelerdir ?

  Sivil Toplum Kuruluşlarının Amaçları Nelerdir ?

  Sivil Toplum Kuruluşları Amaçları Sivil Toplum Kuruluş Amaçları Nelerdir Sevgili melekler, bu yazımızda sivil toplum kuruluşları, özellikleri ve amaçları hakkında sizleri bilgilendiriyoruz :) Sivil toplum örgütleri kendi içinde aynı düşünceyi paylaşan insanların bir araya gelmesiyle kurumsallaşmaktadır Bu örgütler her ne kadar tek tip özellik gösteriyor olsalar bile bunlar kendi çatıları...
 5. yeşilay ın kuruluş tarihi nedir

  yeşilay ın kuruluş tarihi nedir

  lütfenn hemen şimdi cevap lazımmmmmmmm nooooooolur

Sayfayı Paylaş