Yıllık İzin Süreleri İş Kanunu'na göre kaç gün?

handanca

handanca

Daimi Üye
Üye
Yıllık İzin Süreleri İş Kanunu'na göre kaç gün?
iş kanunu yıllık izin 50 yaş üzeri yıllık izin ssk kaç gün senelik kaç gün
Yaz aylarının iyice kendini hissettirdiği günlerde çalışanlar olarak biraz dinlenip istirahat etmek için işverenimizden alacağımız izinleri düşünmekteyiz. Peki kaç gün izine çıkma hakkımız var 4857 sayılı İş Kanunu Madde 53 İşyerinde işe başladığı günden itibaren, deneme süresi de içinde olmak üzere, en az bir yıl çalışmış olan işçilere yıllık ücretli izin verilir.

1 yıl ile 5 yıl arası hizmeti olanlar 14 gün
5 yıl ile 15 yıl arası hizmeti olanlar 20 gün
15 yıl ve daha fazla hizmeti olanlar ise 26 gün yıllık izin kullanırlar

Yıllık izin süreleri genç işçiler ile 50 yaş ve üzerindeki işçiler için özel olarak düzenlenmiştir. Buna göre on sekiz ve daha küçük yaştaki işçilerle elli ve daha yukarı yaştaki işçilere verilecek yıllık ücretli izin süresi yirmi günden az olamamaktadır. Yıllık izin süreleri iş sözleşmeleri veya toplu iş sözleşmeleri ile artırılabilir.
Yıllık ücretli izin hakkından vazgeçilemez.
Yukarıda bahsedilen süreler bir işveren veya bir işverene bağlı birkaç işyerinde geçen sürelerden bahsedilmektedir.

İzinde çalışma yasağı
MADDE 58. - Yıllık ücretli iznini kullanmakta olan işçinin izin süresi içinde ücret karşılığı bir işte çalıştığı anlaşılırsa, bu izin süresi içinde kendisine ödenen ücret işveren tarafından geri alınabilir.
Sözleşmenin sona ermesinde izin ücreti
MADDE 59. - İş sözleşmesinin, herhangi bir nedenle sona ermesi halinde işçinin hak kazanıp da kullanmadığı yıllık izin sürelerine ait ücreti, sözleşmenin sona erdiği tarihteki ücreti üzerinden kendisine veya hak sahiplerine ödenir. Bu ücrete ilişkin zamanaşımı iş sözleşmesinin sona erdiği tarihten itibaren başlar.
İşveren tarafından iş sözleşmesinin feshedilmesi halinde 17 nci maddede belirtilen bildirim süresiyle, 27 nci madde gereğince işçiye verilmesi zorunlu yeni iş arama izinleri yıllık ücretli izin süreleri ile iç içe giremez.
Yıllık ücretli izin günlerinin hesabında izin süresine rastlayan ulusal bayram, hafta tatili ve genel tatil günleri izin süresine ayrıca eklenir. İşveren tarafından yıl içinde verilmiş bulunan diğer ücretli ve ücretsiz izinler veya dinlenme ve hastalık izinleri yıllık izin süresinden indirilemez.
İşverenler unutmamalıdır ki işçilerine verecekleri izinler onların daha mutlu ve işlerine olan motivasyonunu artıracak ve işçilerinden daha fazla ve sağlıklı verim almalarını sağlayacaklardır.
 
Son düzenleme:
Üst