YÖ Erkek İsİmlerİ

YÖ Erkek İsİmlerİ
Yön: yüz, çehre

Yönal: yönünü, cepheni al

Yöne: eğerin altına konulan minder

Yöner: yönünü, cepheni al

Yönet: uygun, doğru

iyi, güzel
uysal
becerikli, yatkın
biçim, tarz, usul
Yönetken: bir işi yönetmeye yetenekli olan kimse

Yöntem: usul, kaide, kural

Yörük: hayvancılıkla geçinen göçebe Türkmen
 
Üst