1. MaWiM

  MaWiM ♥Ben Aşık Olduğum Adamın Aşık Olduğu Kadınım♥ Yetkili Kişi

  Kayıt:
  25 Temmuz 2007
  Mesajlar:
  31.443
  Beğenilen Mesajlar:
  2.301
  Ödül Puanları:
  113

  Yozgat Ekonomisi

  Konu, 'İç Anadolu' kısmında MaWiM tarafından paylaşıldı.

  yozgat ekonomisi yozgat sanayi kuruluşları yozgattaki fabrikalar ın ekonomik hayatı Bakalım yozgat halkı geçimini nelerden nasıl sağlıyormuş şimdi bunları hep birlikte öğrenelim arkadaşlar

  TARIM

  İI'in ekonomisi büyük oranda tarıma dayalıdır. Yer şekilleri tarıma elverişli olan (% 98.8) İI'de, yarı kurak iklim gartlarından dolayı, kuru tarım yaygınla5mış ve ürün çeşitleri azalmıştır. İI'de yoğun olarak, tahıllar (buğday, arpa, çavdar, mısır), ikinci sırada baklagiller (nohut, fasulye, yesil mercimek) yetiştirilmektedir. (Özellikle Boğazlıyan, Sarıkaya, Sorgun ve Merkez ilçede) Bunların yanısıra sulu tarım alanlarında şekerpancarı, ayçiçeği, patates ve soğan gibi ürünler yetiştirilmektedir. Sulanabilir alanlar sınırlı olduğu için, il tarımında sebze üretiminin önemi azdır. Genellikle; lahana, patlıcan, kabak, domates ve ıspanak gibi sebzeler üretilmektedir. iklimin sert oluşu ve depolama olanaklarının azlığından dolayı, meyve üretimi büyük boyutlarda değildir. Elma, armut, kayısı, vişne, üzüm, ayva, badem ve ceviz yetigtirilen başlıca meyvelerdir.


  HAYVANCILIK

  İI ekonomisinde tarımın yanısıra hayvancılıkta önemli bir gelir kaynağıdır. Bozkırların geniş yer kaplaması küçükbaş hayvancılığın yayğınlaşmasına yol açmıçtır. Hayvancılık genelde tarımsal faaliyetlerle bir arada yapılmakta olup, mer'a hayvancılığı biçimindedir. Son yıllarda hayvan soylarının ıslahı çalışmaları ve hayvansal ürünleri değerlendirmeye yönelik sanayü faaliyetleri ile hayvancılık alanında canlanma olmuş, modern işletmeler kurulmaya başlamıştır. İI'de, küçükbaş hayvanladar; akkaraman koyunu, kıl ve tiftik keçisi, büyükbaş havyanlardan sığır ve manda gibi cinsler beslenmektedir. Deri üretimi Yozgat'ın önemli gelir kaynaklarındandır. Son yıllarda kümes hayvancılığında da önemli gelişmeler kaydedilmiştir. Küçük ölçekli tavuk çiftliklerinde, modern yöntemlerle üretim yapılmakta olup, özellikle 1995 yılından itibaren yumurta üretiminde belirgin artışlar olmuştur.


  SANAYİİ

  Yozgat ilinde sanayi gelismemiştir. İmalat sanayiinde büyük ölçekli ve modern tek nolojiyle üretim yapan işletmelerin sayısı çok azdır. İl genelinde toplam 20 imalat sanayii isyeri bulunmaktadır. Bunların birisi (Tekel Bira Fabrikası) devlete, 19'u ise özel sektöre aittir. İI'in önemli sanayü kuruluşlarından olan Tekel Fabrikası'nda üretilen biranın % 80'i İzmir, Bursa, Ankara, Balıkesir ve Antalya ililerine pazarlanmakta olup, % 5 kadarı Yozgat'ta satılmaktadır. Yöre bağcılığını geliştirmek için tesiste gıda üretilerek, çevre illerdeki şarap fabrikalarına satılması ile ilgili proje düşünce aşamasındadır. Yozgat şeker Fabrikası ile Entegre Et ve Süt işletme Tesisleri diğer önemli sanayi yatırımlarını oluşturmaktadır. Özel imalat sanayü kuruluşlarının çoğu ise, gıda üretimi alanında faaliyet göstermektedir. çok sayıda Un Fabrikası bulunan il'de ayçiçek yağı, süt işleme, yemeklik tuz ve yem fabrikaları yer almaktadır. Özel işletmeler içerisinde taş ve toprağa dayalı sanayi ikinci sırada olup, çimento fabrikası ve tuğla fabrikaları bulunmaktadır. Bunların yanısıra küçük esnaf ve sanatkarların daha uygun koşullarda çalısmalarını ve küçük ölçekli işyerlerinin gelişmesini sağlamak amacıyla Küçük Sanayi Siteleri (KSS) kurulmugtur.


  ORMANCILIK

  İI topraklarının % 18.24'ünü kaplayan ormanlar Akdağmadeni, Aydıncık, çandır, çayıralan, çekerek, KadıSehri ve Saraykent'te yoğunlaşmıştır. Boğazlıyan ve Yenifakılı ilçelerinde ise, orman örtüsü hiç yoktur. İI'de ormanları işletmek ve korumak üzere toplam üç işletme müdürlüğü mevcuttur. . Yozgat Orman İşletme Müdürlüğü: Merkez, Aydıncık, Çekerek, Kadışehri, Şefaatli, Sorgun ve Yerköy. . Akdağmadeni Orman İşletme Müdürlüğü: Akdağmadeni ve Saraykent, . Çayıralan Orman işletme Müdürlüğü: Boğazlıyan, Çandır, Çayıralan, Sarıkaya ve Yenifakılı, ilçelerini kapsamaktadır. İl genelinde ormanlık alanların, işletmeler ve niteliklerine göre dağılımı aşağıdaki tabloda gösterildiği gibidir.  Yozgat Orman İşletme Müdürlüğü'nün ormanları küçük parçalar halinde ve bozuk nitelikli olduğu için üretim yapılamamaktadır. Akdağmadeni ve çayıralan işletmelerinin koru ormanlarından ise, bakım ve gençleştirme çalışmaları sonucunda üretim yapılabilmektedir. Ayrıca, bütün işletme müdürlükleri kendi sahalarında ağaçlandırma ve erozyon kontrol çalıgmalarına da ağırlık vermişlerdir.
  MADENCİLİK

  Yozgat'ta Maden Tetkik ve Arama (MTA) Genel Müdürlüğü tarafından yapılan çalışmalar sonucunda; bakır, kurşun, çinko (Akdağmadeni), demir (Sarıkaya, Sorgun, Akdağmadeni), flourit (Yerköy, şefaatli), grafit (Akdağmadeni Hatap Deresi, Yozgat) gümüş, mangenez (Akdağmadeni), uranyum (Sorgun), kireçtaşı (şefaatli), kuvasit (Sarıkaya, Sorgun), kayatuzu (Yerköy, Sekili), linyit (Sorgun), çimento hammaddesi (Yerköy, Saray), tuğla ve kiremit hammadesi'ne (Akdağmadeni, Sarıkaya, Yerköy rastlanmıştır. Fakat, linyit, gümüş ve kayatuzu yatakları dışındaki madenlerin tenörü dügük olduğu için işletmeye açılmamıştır. İI toprakları jeotermal enerji kaynakları bakımından da zengindir. İI'in ekonomisi, tarım ve hayvancılığa dayanmaktadır. Halkın; . % 70' tarım . % 20'si ticaret . % 10'u imalat sektöründe çalışmaktadır. İI'in toplam yüzölçümü; 1 403 700 hektardır. Bunun; 53 459 hektarının kültüre elverişsiz arazi ve yerleşim alanları, 13 983 541 hektarının ise kültüre elverişli arazi teşkil etmektedir. Kültür arazisinin ilçeler itibariyle dağılımı (EK 13> de görüldüğü gibidir. Yozgat'ta, 1997 yılında; . 47 694 ton azotlu, . 50 383 ton fosforlu, . 196 ton potaslı olmak üzere, . 98 273 ton gübre kullanılmıştır.  Yozgat'ta 15 64 yaş arası faal nüfusun toplam % 45 'ini oluşturmaktır. Bu miktar yaklaşık 260 000 kişiyi aSmaktadır. Tarım sektöründe kuru şartlarda yapılan tahıl üretimi egemendir. Orta büyüklükteki isletmeler önemli bir grup olusturur. Küçük işletmeler ve ortakçılık ilişkileri yaygındır. İI'in gayri safi milli hasıla içerisinde tarım payı yaklaşık % 59'dur. İlimizin ülke genelinde tarım kesimindeki yeri % 1,5 dir. Tarım sektöründe, kuru şartlarda yapılan tahıl üretimi egemendir. Orta büyüklükteki işletmeler önemli bir grup oluşturur. Küçük işletmeler ve ortakçılık ilişkileri yaygındır. il'in 1996 yılında kişi başına düşen milli geliri 1375 $ olup, Türkiye ortalaması ise 2888 $’ dır. Tarım ürünlerinden; buğday, arpa, mercimek, nohut ve fasülye, ekilebilir alanların büyük bölümünü kaplamaktadır. İI'deki sebzecilik, genelde tüketime yöneliktir.  Orman Ürünleri: İI'in Akdağmadeni ve çayıralan ilçelerindeki ormanlardan 1997 yılı sonu itibariyle 6 536 m; tomruk, 5 038 m~tel direği, 11 600 m3 maden direği, 4 253 m3 sanayi odun, 5 508 kağıtlık odun, 6 427 siter lif yonga odunu, 170 636 siter yakacak odun, 1 931 siter sırık üretilmistir. (EK 19) İlimiz merkez ve ilçelerimizdeki boş alanların ağaçlandırılması konusunda yoğun çalışmalar sürdürmektedir. 1997 Yılı içerisinde ise 1 220 ha. Alan ağaçlandırılmış bulunmaktadır. İI genelinde 107 150 ha, potansiyel ağaçlandırma alanı mevcuttur. Ayrıca, 405 226 ha. alanı ise, potansiyel erozyon kontrol alanıdır.


  TİCARET YAPISI

  İlimiz, tarım sektörünün ağırlık taşıdı~ı bir ekonomiye sahiptir. Sanayi ve tarım sektöründeki gelişmemişlik, ticari hayatı daha çok kapalı ekonomi biçimine bürünmüştür. Ticari faaliyetler, çarşı ve semtlerde butunan mağaza ve dükkanlardan yapılmaktadır. Halk, haftanın belirli günlerinde kurulan pazarlarda, tüketim maddelerini daha ucuza temin etmektedir. İç ticari hayatın göze çarpan özelliği köy ve kasabalarda üretilen mevsimlik sebze meyve, tahıl ürünleri canlı hayvan ve hayvan ürünleridir.

  İI'de tarımın hakim olması sebebiyle çevre illere, baklagiller, hububat ve canlı hayvan satışı yapılmakta, çevre illerden mevsimlik olarak sebze ve meyve ile giyecek maddeleri, dayanıklı sair tüketim maddeleri, ağır sanayi ürünleri alınmaktadır. Son yıllarda İI'de sanayi sektöründeki gelismeler kayda değerdir. Daha çok inşaat sektörüne hitap eden, toprağa dayalı sanayi kuruluşları kendini göstermektedir. Yozgat ili genelinde, 75 adet çeşitli dallarda üretim yapan fabrika mevcuttur. Bunlardan Tekel Bira Fabrikası ile şeker Fabrikası Devlet sektörüne ait, diğerleri özel kuruluş veya şahıslara aittir. Halk, sebze ihtiyacını, Belediye Sebze Hali'nden temin etmektedir. Diğer ilçelerimizde de sebze halleri mevcuttur. Ilçemizin ihtiyacına cevap vermektedir. Sebze hallerinde mevsiminde yetişen sebze ve meyveler sergilenmekte, diğer zamanlarda ise komşu illerden getirilen sebze ve meyveler satılmaktadır.

   
Yozgat Ekonomisi konusuna benzer diğer içeriklerimiz
 1. yozgat

  yozgat

  YOZGAT İSMİNİN VERİLMESİ İlin, asıl adı "BOZOK" olup, zamanla "Yozgat" olarak değiştirilmiştir. Oğuz'ların; "BOZOK" koluna mensup Türkmenlerin bu bölgeye akınıyla birlikte, yöre "BOZOK" ismiyle anılmıştır. 1800'lü yıllara doğru bu ismin yanı sıra "YOZGAT" adı da telaffuz edilmiştir. "Yozgat" adının menşei konusunda ise, değişiki...
 2. Yozgat Sürmelisi

  Yozgat Sürmelisi

  Yozgat şehri 1760 yılı başlarında Bozok Yaylasının, yeşillik, etrafı ormanlarla çevrili içinde binbir çeşit kuşun ötüştüğü bir sahada kurulurken; Yozgat halkı o zaman yarı göçebe ve sürülerini besleyerek hayvancılıkla uğraşır, hayatlarını bu yoldan sağlarlardı. Bozok yaylasında otlayan bu sürülerin birini de Sürmeli Bey adında bir Türkmen Yörüğü otlatırdı. Halk tarafından sevilen bu yanık...
 3. madımak(yozgat)

  madımak(yozgat)

  madımakın faydaları madımak yemeği faydaları MALZEMESİ 1.5 kilo Madımak Bir kase yoğurt 150 gram Pastırma Bir iki diş sarımsak Tuz, biber, yağ, salça YAPILIŞI 1.5 kg. madımak temizlendikten sonra satırla kıyılarak iyice küçültülür. Bir tencereye yağ, salça, pastırma konularak kavrulur. Kıyılan madımak üzerine ilave edilir. 15 dakika pişirildikten sonra servis yapılır. Sarmısaklanmış yoğurt...
 4. Kahramanmaraş Ekonomisi

  Kahramanmaraş Ekonomisi

  Tekstil ve Konfeksiyon Sektörü Kahramanmaraş son yirmi yılda büyük atılımlar yaparak kabuğunu parçalarcasına kırdı, yatırımlar ve bu yatırımların sonucunda bir sanayi kenti oldu. 1920'de işgal kuvvetlerini bağımsızlığı için kendi imkanlarıyla kovan, Kendini Kurtaran Şehir Kahramanmaraş, makus talihini de kendi öz kaynaklarıyla yenmeyi, ekonomide de kurtuluşu başardı. Kahramanmaraş şimdi bir...
 5. Düzce Ekonomisi

  Düzce Ekonomisi

  Düzce ekonomisinin dinamik bir yapıya sahip olduğu söylenebilir. Bu dinamikliğinde iki metropol kent arasında oluşu önemli rol oynar. Ayrıca ülkenin sanayi kuşağı diye ifade edebileceğimiz Marmara Bölgesi ile sınır oluşu da bunda etkendir. Metropollere mesafesi zaman açısından uzak denilemeyecek düzeyde olup 2-2,5 saatte Ankara ve İstanbul illerimize karayolu ulaşımı rahat ve güvenli şekilde...

Sayfayı Paylaş