Yüzükle ilgili islami rüya tabirleri

Uzman SühaN

Uzman SühaN

Administrator
Yönetici
#1
Yüzükle ilgili islami rüya tabirleri
RÜYADA YÜZÜK: Danyâl (a.s.) buyurmuşlardır ki: Rüyasında kendine bir yüzük verildiğini gören, layık ise büyük bir makama geçer. Eğer zenginse malı artar, gaza ve cihatta ise zafer kazanır, Zahid ise zühdü artar, tüccar ise çok kazanır, fakir ise geçimi düzelir.

İslami Tabiri: Câferi Sâdık (r.a) demiştir ki: Rüyada görülen mühür ve yüzük sekiz çeşit tabir edilir: Çocuk, mal, yetki ve memuriyet, iyi bir gelir, hizmetçi, yüksek makam, ziynet ve değerli mal demektir.

Diyanet Yorumu: Rüyada Taşlı yüzük kadın için hayırlı ve değerli bir adama, erkek için güzel ve değeri erkek mahiyetinde olan gümüş, akik, vs. taşlardan olan yüzükler erkekler için mal, mülk, makam ve mevkiye ve kazancın artmasına işaret eder.3-jpg.57475

İmamı Nablusi (r.a) diyor ki: Rüyada Yüzük görmenin faziletleri ve esrarları, Rüyada Yüzük görmek genel olarak bir çok şekilde tabir edilir. Bunlardan bazısı şöyledir, yüzük almak büyük bir muradın gerçekleşmesine, rüyada yüzük takmak makam ve mevkinin yükselmesi demektir.

Yüzük Kaybetmek
Ebû Sâid’ül Vaâz (r.a) demiştir ki: Rüyada Yüzük Kaybetmek tabiri şöyledir. Rüyada görülen yüzük ehli için mülktür. Yüzük kaşı ise heybettir. Çünkü Süleyman (a.s.) yüzüğünü kaybettiği zaman mülkünü de kaybetmiş. Yüzüğü bulunca mülküne de sahip olmuştur.

Evlilik Yüzüğü Görmek
Rüyada Evlilik yüzüğü görmek tabiri, kendisi veya akrabasından biri, güzellik hayırlı işler görür. Rüyada görülen yüzük ehli için mülktür. Rüyada evlilik veya nişan yüzüğü görmek veya takmak rüya sahibi için mal, mülk, para, altın ve bol kazanç ve birikime ayrıca hayırlı bir evliliği olur demektir.

Akik Taşlı Yüzük Görmek
Rüyada akik taşı olan bir yüzük görmek erkeğin gücüne kuvvetine ve kazancının bol olmasına hasta erkek için şifaya ve sıhhate helal kazanca şansın ve kısmetin bollaşmasına tabir edilir. Rüyada Akik Taşlı yüzük kadın için ise mizacın güzelliğine ve kısmetinin açılmasına şansının artmasına işaret eder.

Büyük Yüzük Görmek
Rüyada yüzüğünün büyük geldiğini görmek, makam ve mevki sahibi kimse için zarara uğramaya, evli için borca girmeye, bekar için ise hayırlı bir işe girmeye yeni bir iş görüşmesi ile tabir edilir. Rüyada büyük yüzük görmek ve yüzüğün bol ve geniş geldiğini görmek genel olarak, maksadın kolayca olmasına amacına ulaşmak demektir.

Büyük Yüzük Takmak
Rüyada Büyük yüzük takmak bekar için evliliğe işaret eder. Rüyada bol ve geniş yüzük takan kişi sıkıntılarından kurtulur korkularından emin olur, bazı tabircilerin görüşlerine göre büyük yüzük takmak hayra alamettir.

Yeni Yüzük Takmak
El-Sâlimi (r.a) demiştir ki: Rüyada parmağındaki yüzüğün kendi yüzüğüne benzemediğini görmek, Rüyada Yeni yüzük takmak onur, gurur şeref haysiyet ve kuvvet sahibi olmaya veya evlenip değerli bir evlada nâil olmaya tabir edilip, yorumlanır.

Mühürlü Yüzük Görmek
El-Sâlimi (r.a) demiştir ki: Rüyada Mühürlü yüzük görmek ve yüzüğünün bir mührü olup onunla evrak mühürlediğini gören, o zamana kadar sahip olmadığı bir şeye sahip olur. Gümüş yüzükle mühürlediğini görenin kendisine bağlı bir evladı olur. Bu yüzükteki kırmızı taş günahkarlığa, siyah taş, zillet ve uyuşukluğa yorumlanır.

Demir Yüzük Görmek
Câbir’ül Mağribi (r.a) demiştir ki: Rüyada Demir Yüzük görmek tabiri, parmağında demirden bir yüzük olduğunu görmek kuvvet ve zenginliğe tabir edilip, yorumlanır. Eğer yüzüğü sarı ve bakırdan ise, aslı bozuk bir kimseden menfaat görür.

Yüzük Kaşı Görmek
Kaşı aslından olan bir yüzüğü taktığını görenin bir oğlu olur veya bir araba veya ev satın alır. Yüzük kaşının bir yerde kaybolup başka yerde bulunduğunu gören, devlet başkanları, büyük yöneticiler ve memurlar için görevinden açığa alınmaya, diğer insanlar için hayat şartlarının değişmesine tâbir edilip, yorumlanır.

İki Kaşlı Yüzük Görmek
Yüzüğünde yan yana iki kaş olduğunu gören, memursa görevinde yükselmeye, tüccar ise alışverişten kazanca, âlim ise Dünya menfaatine eğileceğine tâbir edilip, yorumlanır.

Altın Yüzük Görmek
Rüyada Altın yüzük görmek kadın için hayırlı kısmete umduğuna kavuşmaya bekar ise evliliğe alamettir. Rüyada Altın yüzük görmek eğer rüyayı gören erkek ise sıkıntıya düşer borca girer borç öder demektir.

Gümüş Yüzük Görmek
Bazı rüya tabiri alimlerine göre: Rüyada gümüş yüzük görmek bolluk ve rahata, erkeğin parmağında görülen altın yüzük dinde bidate, muamelede ihanete tabir edilip, yorumlanır. Rüyada gümüş yüzük görmek erkek için altın yüzükten daha hayırlıdır.

Bakır Yüzük Görmek
Rüyada bakır yüzük görmek tabiri, genel olarak bakır telden yüzük görmek maişetin daralmasına geçim sıkıntısı çeken kimseye ve bu durumdayken birikim yapmaya çalışan kimseye tabir edilir. Yüzük Kırılması Görmek
Yüzüğünün kırılarak kaybolduğunu gören, makamını ve şerefini yitirir, fakat görünüşte eski vaziyetinde olduğunu makam, mevki ve itibarını kaybetmediğini etrafındakilere anlatmaya çalışır. Yüzüğünün kaşının kırıldığını gören, şeref ve itibarını yitirmediği halde dirayet ve temkinli tavrını yitirir.

Taşlı Yüzük Görmek
Rüyada Taşlı yüzük görmek tabiri, Herhangi bir şey bulur. Yüzük taşı zebercetten olursa çok yaşar, yüzük taşı akikten olursa hastalıktan kurtulur, yüzüğünü bir topluma gönderdiğini ve onların da iade ettiğini gören, bir toplumu bir konuda ikna etmek için çok konuşur, ama onlar da reddederler.

Elmas Yüzük Görmek
Rüyada Elmas Yüzük Görmek genel olarak bol geçime ve ehli için işi ve kazancı yerinde olan için malının artmasına ve neslinin çoğalmasına ve her kes tarafından sevilmeye ve tanınmaya işaret eder.

Yüzük Taşı Görmek
Rüyada Yüzük taşı görmek hasta için şifa bulmaya, erkek için akik taşı gibi güzel taşlı yüzükler görmek veya yüzüğün taşını görmek kısmetinin artmasına ve saygınlığının artmasına alamettir.

Yüzük Hediye Etmek
Rüyada Yüzük Hediye etmek tabiri, rüya sahibi malından yada parasından bir kısmını birine verir, yada rüya sahibinden borç istenmesine ve borç ödemeye rüyanı yorumlanır.

Yüzük Bulmak
Bazı rüya tabiri alimlerine göre: Yüzük bulmak idareciler ve bürokratlar için yetki ve nüfuza, diğer insanlar için uygun bir hanıma tabir edilip, yorumlanır. Rüyada Yüzük bulduğunu ve taktığını görmek erkek için gümüşse helal mala ve bol kazanca, altın yüzük sıkıntıya düşmeye, kadın için ise altın yüzük bulmak bol geçime gümüş yüzük bulmak normal geçime işaret eder.

Parmakta Yüzük Görmek
Rüyada Parmağında yüzük görmek tabiri, Eğer rüya sahibi mülk veya makam sahibiyse makamı yükselir, kuvveti artar, bazı tabircilere göre şöyle buyrulur ülke savaşa girer. Eğer rüya sahibi tüccar ise ticaretinde kazanır ve hayra nail olur. Rüyada Parmaklarında yüzük olduğunu görmek şöhretinin artmasına veya tanınmaya işaret eder.

Yüzüğün Parmağı Sıkması
Yüzüğünün parmağını sıktığını görmek ve yüzüğü çıkarmak kendi rızasıyla malından bir kısmını elinden çıkarır. Rüyada Yüzüğünün Parmağını sıktığını görmek genel olarak şöyle tabir edilir. Eline para ve servet geçer, birisine kendi malından verir, bir suretle çok mal kazanır ve parası hayatı boyunca elinde kalır.

Yüzük Aramak
ibni Şirin (r.a) demiştir ki: Rüyada Yüzük Aramak tabiri şöyledir. Rüyasında yüzüğünü kaybettiğini ve aradığını görenin işleri zorluk, sıkıntı, eziyet ve zahmetle biter. Yüzüğünün kaşının kaybolduğunu gören, bazı işlerinde zarara uğrayacağına tabir edip, yorumlanır.

Rüyanı Anlat Yorumlayalım
Rüyada yüzük görmek hakkında burada yer almayan size özel rüyanızın yorumu için bize rüyanızı anlatın. Sizin adınıza özel olarak rüyalarınızı yorumlayalım. İslami Kaynaklara göre, Alim ve Ulemanın görüşlerine göre yorumlanan rüyalar, İslami Rüya Tabirleri ile bu sitemizde anlam kazanıyor. Rüyalarınız aynı gün yorumlanır.
 
R

Ruzgarrrrr

Forum Okuru
#2
RÜYADA YÜZÜK: Danyâl (a.s.) buyurmuşlardır ki: Rüyasında kendine bir yüzük verildiğini gören, layık ise büyük bir makama geçer. Eğer zenginse malı artar, gaza ve cihatta ise zafer kazanır, Zahid ise zühdü artar, tüccar ise çok kazanır, fakir ise geçimi düzelir.

İslami Tabiri: Câferi Sâdık (r.a) demiştir ki: Rüyada görülen mühür ve yüzük sekiz çeşit tabir edilir: Çocuk, mal, yetki ve memuriyet, iyi bir gelir, hizmetçi, yüksek makam, ziynet ve değerli mal demektir.

Diyanet Yorumu: Rüyada Taşlı yüzük kadın için hayırlı ve değerli bir adama, erkek için güzel ve değeri erkek mahiyetinde olan gümüş, akik, vs. taşlardan olan yüzükler erkekler için mal, mülk, makam ve mevkiye ve kazancın artmasına işaret eder.Ekli dosyayı görüntüle 57475
İmamı Nablusi (r.a) diyor ki: Rüyada Yüzük görmenin faziletleri ve esrarları, Rüyada Yüzük görmek genel olarak bir çok şekilde tabir edilir. Bunlardan bazısı şöyledir, yüzük almak büyük bir muradın gerçekleşmesine, rüyada yüzük takmak makam ve mevkinin yükselmesi demektir.

Yüzük Kaybetmek
Ebû Sâid’ül Vaâz (r.a) demiştir ki: Rüyada Yüzük Kaybetmek tabiri şöyledir. Rüyada görülen yüzük ehli için mülktür. Yüzük kaşı ise heybettir. Çünkü Süleyman (a.s.) yüzüğünü kaybettiği zaman mülkünü de kaybetmiş. Yüzüğü bulunca mülküne de sahip olmuştur.

Evlilik Yüzüğü Görmek
Rüyada Evlilik yüzüğü görmek tabiri, kendisi veya akrabasından biri, güzellik hayırlı işler görür. Rüyada görülen yüzük ehli için mülktür. Rüyada evlilik veya nişan yüzüğü görmek veya takmak rüya sahibi için mal, mülk, para, altın ve bol kazanç ve birikime ayrıca hayırlı bir evliliği olur demektir.

Akik Taşlı Yüzük Görmek
Rüyada akik taşı olan bir yüzük görmek erkeğin gücüne kuvvetine ve kazancının bol olmasına hasta erkek için şifaya ve sıhhate helal kazanca şansın ve kısmetin bollaşmasına tabir edilir. Rüyada Akik Taşlı yüzük kadın için ise mizacın güzelliğine ve kısmetinin açılmasına şansının artmasına işaret eder.

Büyük Yüzük Görmek
Rüyada yüzüğünün büyük geldiğini görmek, makam ve mevki sahibi kimse için zarara uğramaya, evli için borca girmeye, bekar için ise hayırlı bir işe girmeye yeni bir iş görüşmesi ile tabir edilir. Rüyada büyük yüzük görmek ve yüzüğün bol ve geniş geldiğini görmek genel olarak, maksadın kolayca olmasına amacına ulaşmak demektir.

Büyük Yüzük Takmak
Rüyada Büyük yüzük takmak bekar için evliliğe işaret eder. Rüyada bol ve geniş yüzük takan kişi sıkıntılarından kurtulur korkularından emin olur, bazı tabircilerin görüşlerine göre büyük yüzük takmak hayra alamettir.

Yeni Yüzük Takmak
El-Sâlimi (r.a) demiştir ki: Rüyada parmağındaki yüzüğün kendi yüzüğüne benzemediğini görmek, Rüyada Yeni yüzük takmak onur, gurur şeref haysiyet ve kuvvet sahibi olmaya veya evlenip değerli bir evlada nâil olmaya tabir edilip, yorumlanır.

Mühürlü Yüzük Görmek
El-Sâlimi (r.a) demiştir ki: Rüyada Mühürlü yüzük görmek ve yüzüğünün bir mührü olup onunla evrak mühürlediğini gören, o zamana kadar sahip olmadığı bir şeye sahip olur. Gümüş yüzükle mühürlediğini görenin kendisine bağlı bir evladı olur. Bu yüzükteki kırmızı taş günahkarlığa, siyah taş, zillet ve uyuşukluğa yorumlanır.

Demir Yüzük Görmek
Câbir’ül Mağribi (r.a) demiştir ki: Rüyada Demir Yüzük görmek tabiri, parmağında demirden bir yüzük olduğunu görmek kuvvet ve zenginliğe tabir edilip, yorumlanır. Eğer yüzüğü sarı ve bakırdan ise, aslı bozuk bir kimseden menfaat görür.

Yüzük Kaşı Görmek
Kaşı aslından olan bir yüzüğü taktığını görenin bir oğlu olur veya bir araba veya ev satın alır. Yüzük kaşının bir yerde kaybolup başka yerde bulunduğunu gören, devlet başkanları, büyük yöneticiler ve memurlar için görevinden açığa alınmaya, diğer insanlar için hayat şartlarının değişmesine tâbir edilip, yorumlanır.

İki Kaşlı Yüzük Görmek
Yüzüğünde yan yana iki kaş olduğunu gören, memursa görevinde yükselmeye, tüccar ise alışverişten kazanca, âlim ise Dünya menfaatine eğileceğine tâbir edilip, yorumlanır.

Altın Yüzük Görmek
Rüyada Altın yüzük görmek kadın için hayırlı kısmete umduğuna kavuşmaya bekar ise evliliğe alamettir. Rüyada Altın yüzük görmek eğer rüyayı gören erkek ise sıkıntıya düşer borca girer borç öder demektir.

Gümüş Yüzük Görmek
Bazı rüya tabiri alimlerine göre: Rüyada gümüş yüzük görmek bolluk ve rahata, erkeğin parmağında görülen altın yüzük dinde bidate, muamelede ihanete tabir edilip, yorumlanır. Rüyada gümüş yüzük görmek erkek için altın yüzükten daha hayırlıdır.

Bakır Yüzük Görmek
Rüyada bakır yüzük görmek tabiri, genel olarak bakır telden yüzük görmek maişetin daralmasına geçim sıkıntısı çeken kimseye ve bu durumdayken birikim yapmaya çalışan kimseye tabir edilir. Yüzük Kırılması Görmek
Yüzüğünün kırılarak kaybolduğunu gören, makamını ve şerefini yitirir, fakat görünüşte eski vaziyetinde olduğunu makam, mevki ve itibarını kaybetmediğini etrafındakilere anlatmaya çalışır. Yüzüğünün kaşının kırıldığını gören, şeref ve itibarını yitirmediği halde dirayet ve temkinli tavrını yitirir.

Taşlı Yüzük Görmek
Rüyada Taşlı yüzük görmek tabiri, Herhangi bir şey bulur. Yüzük taşı zebercetten olursa çok yaşar, yüzük taşı akikten olursa hastalıktan kurtulur, yüzüğünü bir topluma gönderdiğini ve onların da iade ettiğini gören, bir toplumu bir konuda ikna etmek için çok konuşur, ama onlar da reddederler.

Elmas Yüzük Görmek
Rüyada Elmas Yüzük Görmek genel olarak bol geçime ve ehli için işi ve kazancı yerinde olan için malının artmasına ve neslinin çoğalmasına ve her kes tarafından sevilmeye ve tanınmaya işaret eder.

Yüzük Taşı Görmek
Rüyada Yüzük taşı görmek hasta için şifa bulmaya, erkek için akik taşı gibi güzel taşlı yüzükler görmek veya yüzüğün taşını görmek kısmetinin artmasına ve saygınlığının artmasına alamettir.

Yüzük Hediye Etmek
Rüyada Yüzük Hediye etmek tabiri, rüya sahibi malından yada parasından bir kısmını birine verir, yada rüya sahibinden borç istenmesine ve borç ödemeye rüyanı yorumlanır.

Yüzük Bulmak
Bazı rüya tabiri alimlerine göre: Yüzük bulmak idareciler ve bürokratlar için yetki ve nüfuza, diğer insanlar için uygun bir hanıma tabir edilip, yorumlanır. Rüyada Yüzük bulduğunu ve taktığını görmek erkek için gümüşse helal mala ve bol kazanca, altın yüzük sıkıntıya düşmeye, kadın için ise altın yüzük bulmak bol geçime gümüş yüzük bulmak normal geçime işaret eder.

Parmakta Yüzük Görmek
Rüyada Parmağında yüzük görmek tabiri, Eğer rüya sahibi mülk veya makam sahibiyse makamı yükselir, kuvveti artar, bazı tabircilere göre şöyle buyrulur ülke savaşa girer. Eğer rüya sahibi tüccar ise ticaretinde kazanır ve hayra nail olur. Rüyada Parmaklarında yüzük olduğunu görmek şöhretinin artmasına veya tanınmaya işaret eder.

Yüzüğün Parmağı Sıkması
Yüzüğünün parmağını sıktığını görmek ve yüzüğü çıkarmak kendi rızasıyla malından bir kısmını elinden çıkarır. Rüyada Yüzüğünün Parmağını sıktığını görmek genel olarak şöyle tabir edilir. Eline para ve servet geçer, birisine kendi malından verir, bir suretle çok mal kazanır ve parası hayatı boyunca elinde kalır.

Yüzük Aramak
ibni Şirin (r.a) demiştir ki: Rüyada Yüzük Aramak tabiri şöyledir. Rüyasında yüzüğünü kaybettiğini ve aradığını görenin işleri zorluk, sıkıntı, eziyet ve zahmetle biter. Yüzüğünün kaşının kaybolduğunu gören, bazı işlerinde zarara uğrayacağına tabir edip, yorumlanır.

Rüyanı Anlat Yorumlayalım
Rüyada yüzük görmek hakkında burada yer almayan size özel rüyanızın yorumu için bize rüyanızı anlatın. Sizin adınıza özel olarak rüyalarınızı yorumlayalım. İslami Kaynaklara göre, Alim ve Ulemanın görüşlerine göre yorumlanan rüyalar, İslami Rüya Tabirleri ile bu sitemizde anlam kazanıyor. Rüyalarınız aynı gün yorumlanır.
Kız arkadaşım rüyasında benim parmagimdaki yüzüğü kirik görmüş anlamını ogrene bilirmiyim
 
Melis ank

Melis ank

Aktif Üye
Üye
#3
Rüyada yüzüğün kırılması pek hayırlı değil. Yakın dönemde rüyamda bir yakınımın alyansının kırıldığını gördüm rüyaya pek anlam veremedim. 1 ay sonra rüyamda alyansı kırılan kişinin oğlu intihar etti. Yüzük kırılması olumsuz bir durumla karşılacağınıza işaret ediyor dikkatli olun.. Rüyanız için yasin okuyun sadaka verin ve rüyanın hayıra dönmesi için dua edin.
 

Benzer Konular