Zamanaşimi

Zamanaşimi
ilamsız takiplerde zaman aşımı taahhüdü ihlal zamanaşımı ilamsız takipte zamanaşımı takiplerde takip
Madde 39 - İlama müstenit takip, son muamele üzerinden on sene geçmekle zamanaşımına uğrar.

Noter senedine müstenit takip, senedin mahiyetine göre borçlar veya ticaret kanunlarında muayyen olan zamanaşımlarına tabidir
 
Thread starter Similar threads Forum Replies Date
*jellibon* Zarar Ve Ziyan Davasinin Zamanaşimi: İcra ve İflas Hukuku 0
*MeleK* Tazminat Isteklerinde Zamanaşimi: Avukatlık Hukuku 0
Similar threads


Üst