Zikir Çekmenin Faydaları

T

TİTAN

Forum Okuru
Zikir Çekmenin Faydaları
Zikrin Faydaları
Zikrin Faydaları nelerdir
Zikrin YararlarıSevgili melekler, bu yazımızda zikir çekmek ve zikir çekmenin faydalarını konu alan bir makale paylaşıyoruz .. :)

zikir-b0.jpg


Zikrin Faydaları aşağıdaki gibi sıralanabilir:

1)Zikir kulu Yüce Rabbi ile beraber eder.Kul Yüce Rabbini zikrettiği sürece Allah da kulunu zikreder."Siz beni zikredin ki bende sizi zikredeyim"(bakara,152)ayeti bunu ifade eder.

2)Zikirsiz Allah dostluğu mümkün değildir.Bütün ibadet çeşitleri bir tür zikirdir.Ancak asıl zikir kalbin derinliklerine inen, kalbi fetheden ve nefsi terbiye eden zikirdir.Bu zikrin sonucu kalbin Yüce Allah'ı tanıması, O'na bağlanması ve O'ndan başkasını aramamasıdır.

3)Rasulullah (s.a.v) efendimiz zikir meclislerini cennet bahçelerine benzetmiş ve herkesi bu bahçenin meyvelerini toplamaya davet etmiştir.Zikir bahçelerinde, ilahi aşk,muhabbet,rahmet, sekinet, nur, ihlas, edep, tövbe, gözyaşı, sevgi, feyiz, meleklerin teşrifi, istiğfar ve hayır duası gibi manevi meyveler mevcuttur.

4)Zikir vuslat yoludur.Zikir kulu Yüce Rabbine yaklaştırır.Zikir insanın marifetini ve muhabbetini artırır, manevi derecesini yükseltir.İhlasla yapılan zikir kul ile Rabbi arasındaki bütün perdeleri kaldırır, engelleri aştırır.Rasulullah (s.a.v) Efendimizin belirttiği gibi, zikirdeki bu özellik hiçbir amelde yoktur.

5)Zikir kalbin cilasıdır, onu manevi kirlerden temizler, içindeki gafleti yok eder.Kalp zikrin nurları ile aydınlanır ve parlar.Bu nur insanın bütün vücuduna yayılır, her organ ondan bir pay alır, nurlanır, vücut Allah sevgisiyle tatlanır.

6)Zikir nurları içinde kaybolan insanın yüzü güzel, sözü tatlı olur.Bakışı feyiz akıtır, gülüşü huzur verir.Her hali hayrı yansıtır.Bu kimse yeryüzünde Allahu Teala'nın canlı şahididir.Kendisine bakana Allah'ı zikrettirir, hayrı sevdirir.

7)Zikir manevi zevk kapılarını açar.Zikir sayesinde kul Allahu Teala ile özel sohbet ve muhabbet eder.Allahu Teala zikredenin en yakın dostu ve sohbet arkadaşı olur,kulun kalbini şenlendirir, onu doyumsuz ve benzersiz zevklere ulaştırır.

8)Zikir kalbi şenlendirir,kalpten gamı, kederi, stresi giderir.Alemlerin Rabbi ile huzur bulmuş kalpten boş sıkıntılar ve yersiz korkular çeker gider.

9)Zikir kalpte imanı kuuvvetlendirir, kalbe manevi hayat ve neşe verir, kalpten şek ve şüpheyi giderir, böylece insan inandığı şeyleri tereddütsüz kabul eder, Allah'a teslimiyeti tam olur, yakini artar, ihlası elde eder.O zaman ibadetler tatlı ve kolay olur.Kul taklitten kurtulur.Balık için su ne ise , kalp içinde zikir odur.Zikirsiz kalp ölür.Kalbi ölü bir insandan hayırlı ve tatlı işler çıkmaz.

10)Edeple , ihlasla ve gafletten uzak olarak yapılan zikir şeytanı yakan zikirdir.içinde Allah rızası ve edep bulunmayan zikir, kalpten şeytanı değil, ilahi rahmeti uzaklaştırır.Şeytanı kalbimizden, işimizden, evimizden, ailemizden, çocuklarımızdan, soframızdan uzaklaştırmak istiyorsak bunun tek yolu ihlasla zikirdir.

11)Zikir kötülüklere karşı en sağlam bir kaledir, insanı haramlardan kurtarır.Zikirle meşgul olan kalp ve dil, gıybet, yalan, laf taşıma, fitne yayma gibi haram ve boş işlere vakit bulamaz.

12)Zikir kalbin kapılarını açar.Allahu Teala'yı çokca zikreden kul, zikrin nuru ile kendisini tanır, kalbini, ruhunu ve diğer manevi cevherlerini keşfeder.Onları çalıştırır, geliştirir ve kullanır.Onlarla yepyeni ilmler elde eder, kalp gözü açılır, dünyanın ve ahiretin gerçek yönünü görür.Allahu Teala'nın kainattaki tecellilerini ve sanatını seyreder.Böylece Yüce Allah'a imanı ve muhbbeti artar,O'na hayran olur,sevgi ve tazimle teslim olur.

13)Zikir insana rahmet kapılarını açar.Kul Yüce Rabbini zikrettiği sürece O'nun nazarı ve rahmeti altında bulunur.Allahu Teala kendisini genişlik anında çokca zikreden kullarını dar ve zor zamanında yalnız bırakmaz, dua ve isteklerini boş çevirmez.Onu özel olarak destekler.

14)Zikir kula semanın kapılarını açar.Zikir meclislerine ilahi rahmet, nur ve feyiz iner. Melekler zikredenlerin meclisine gelir, onların affı için Allah'a yalvarırlar.Zikreden kimseyi Allahu Teala kendi katında melekler arasında zikreder, melekler onu tanır ve kendisiyle dost olurlar.Böylece kulun göklerde ismi anılır, cismi tanınır, hatırı sayılır.

15)Zikir insana cennet kapılarını açar.Allahu Teala'yı çokca zikreden mümin erkek ve kadınlara Yüce Rabbimiz mağfiret ve büyük bir mükafat hazırlamıştır.Bu mükafat cennet ve Allah'ın nur cemalidir.

16)Zikir mahşer gününün zafer biletidir.dünyada çok zikreden ahirette çok güler,Allahu Teala zikir ehlini özel himayesine alır, rahmet gölgesinde gölgelendirir.

17)Zikire ait bütün müjdeler herkes içindir.erkek-kadın,genç-ihtiyar,fakir-zengin herkes bu nimete davet edilmiştir.Kul kalbi ve dili ile ne kadar zikir çeker ve buna devam ederse o derecede ilahi ikram ve müjdelere ulaşır.
 
Geri
Üst