1. cns_01

  cns_01 Yeni Üye Üye

  Kayıt:
  19 Ağustos 2010
  Mesajlar:
  377
  Beğenilen Mesajlar:
  95
  Ödül Puanları:
  0

  Zikrin en faziletlisi

  Konu, 'Tüm İslami Bilgiler' kısmında cns_01 tarafından paylaşıldı.

  zikir, fazilet, dinimiz, islamiyet, maneviyat, ile ilgili tüm bilgileri burada bulabilirsiniz
  ZİKRİN EN FAZİLETLİSİ

  Hadîs-i şerifte, “Efdalü’z-zikri lâ ilâhe illallah”(1) buyurulmuştur. Yani, zikrin en faziletlisi, ‘lâ ilâhe illallah’ zikridir. Bu zikir, nefiy ve isbattan meydana gelmiştir. Hak Teâlâ’nın hakikat yoluna bu kelime ile gidilir.

  Tasavvuf yoluna girenlerin kalblerinde meydana gelen perdeler, nisyanlarının yani unutkanlıklarının neticesidir. Bu perdenin aslı da, dünyevî şekillerin kalbte nakşolması (gönül levhasına işlenmesi)dir. Kalbe dünyevî şekiller nakşolunca, oradan Hak Teâlâ silinir, başka şeyler (mâsivâ) orada vücut bulur.

  Zıtlarla tedâvi usûlünce kalbteki bu mâsivâyı, kelime-i tevhidle nefyetmek (silip atmak) gerekir. Bu kelimeye devam etmekten başka herhangi bir yolla gizli şirkten kurtulmak da mümkün değildir. (Bunun ilacı ancak kelime-i tevhiddir.)

  Bu sebeple, kelime-i tevhid zikriyle meşgul olan kişi, nefiy kısmında, yani ‘lâ ilâhe (başka hiçbir ilah yoktur)’ derken, bütün mahlûkata fâni ve değersiz nazarla bakar, zikrin mânâsını tefekkür eder ve diğer bütün düşünceleri gönlünden siler.

  İsbat kısmında ise, yani illallah (sadece Allah vardır)’ derken de, O'nun bâki, maksûd ve mahbûb yani istenen ve sevilen yegâne varlık olduğunu düşünür. Kulluk edilecek tek zât olarak onu görür.

  Her zikrin başında da sonunda da huzûr-i İlâhî’de olduğunu bilir. Kalbine herhangi bir şeyin bağlandığını görürse, nefy ile o bağı yok eder; isbât ile de, onun sevgisinin yerine Allah Teâlâ’nın sevgisini koyar.

  Kul, bu şekilde devam ederse, zamanla gönlü, bağlandığı ve ülfet ettiği başka şeylerden uzaklaşır. Zikreden kişinin varlığı, zikirde yok olur. Beşerî vücudun alâkaları-bağları ondan kopup gider... Kelime-i tevhidin nûraniyeti ise, gönlün nûrâniyeti nisbetinde olur.(2)

  Kelime-i tevhid; harf bulunmayan, ne Arapça, ne Farsça, ne de bir başka dille ifade olunamayan bir mânâ hâlinde kalbe hâkim olup yerleştiğinde; kalb, zorlanmadıkça başka bir işe yöneltilemez. Kalbin içi, dünyanın vesvese dikenlerinden temizlenip, zikrin tohumu oraya ekilince, kişinin irâde ve tercih ile alâkası kalmaz; irâde buraya kadardır. Ondan sonra ise, bu tohumun çürüyüp gitmemesi, kaybolmaması için çalışır, gayret eder. Kur’ân-ı Kerim’in, “Kim âhiret kazancını istiyorsa, onun kazancını artırırız” âyet-i kerimesi de buna işâret eder.(3)

  Müslümanlığın aslı, ‘lâ ilâhe illallah’ kavlidir ve bu kelime-i tevhid, zikrin ta kendisidir. Diğer bütün ibâdetler de, bu zikri te’kid yani sağlamlaştırmak içindir.

  Namazın rûhu ve özü, Allah Teâlâ’nın zikrini, heybet ve ta‘zim yoluyla gönülde tazelemektir.

  Oruçtan gâye, dünyevî arzuların, nefsânî ihtirasların kırılmasıdır. Gönül, dünyevî arzulardan kurtulunca temiz ve saf olup zikrin karargâhı hâlini alır.

  Hacdan gâye, Beytullâh’ın sahibini hatırlamak ve ona kavuşmayı arzulamaktır... Dünyevî bağlardan kurtulup günahları terk etmek, kalbi nefsanî arzulardan boşaltıp zikre temiz olarak hazırlamak içindir.


  Binâenaleyh, İlâhî emir ve yasakların gâyesi zikr-i ilâhidir.(4)

  DİPNOTLAR
  (1) İbn Mâce, Sünen, Edeb, 55.
  (2) Hâce Muhammed Pârsâ, Risâle-i Kudsiyye, s. 47-50.
  (3) K.K., Şûrâ sûresi, 20; Silsiletü’l-Ârifîn, s. 311.
  (4) Hâce Muhammed Pârsâ, a.g.e., 5. Makale.


   
Zikrin en faziletlisi konusuna benzer diğer içeriklerimiz
 1. Ense..

  Ense..

  Normal, sağlıklı ve dolgun ense güç ve çetin işlerin üstesinden gelmeye, mali durumun iyileşmesine, Zayıf, yaralı yahut şeklen çirkin olan ense borca, zillete ve korkuya, Ensesini tıraş ettirmek borcunu ödemeye, Birinin ensesine dikkatle bakmak o kimseniin ayıbını aramaya delalet eder.Rüyada ense görmek manevi borca isarettir. Rüya-da ense görmek borcunu çabuk ödeyecegine, ensesinde bir çiban...
 2. En En En sık Topuklu Ayakkabılarr

  En En En sık Topuklu Ayakkabılarr

  am şik am sık sikporno sikişme oyunu amşik
 3. zikr ilahisi

  zikr ilahisi

  Dünyaya madem uğradın boşa gitmez hiç feryadın İyi kötü güzel günde fikr-eyle gönlüm fikr-eyle Her solukta Allah adın zikr-eyle dilim zikr-eyle Sabi çocuk erkek kadın unutma ki kuldur adın Ne ola başka muradın fikr-eyle her an fikr-eyle Taşı dilde Allah adın zikr-eyle dilim zikr-eyle Doksan dokuz adı vardır zikr-eyleyen bahtiyardır Ömür kısa vakit dardır ne söylesen sana kârdır Kendini...
 4. Zikrin Faydaları

  Zikrin Faydaları

  Zikrin Faydaları nelerdir lütfen biliyorsanız konmusunu açın bilgi verin.

Sayfayı Paylaş