Mitolojide, Efsanelerde Simgesel Meyve Elma

Konu, 'En İlginç Bilgiler' kısmında PeLiNiM tarafından paylaşıldı.

 1. PeLiNiM

  PeLiNiM Yeni Üye  mitolojide elma hera neyi simgeler elma simgesi neyi simgeler ejderha Kutsal metinlerde, mitolojik eserlerde, masallarda sembolik olarak kullanılan simgesel meyve elma (alma) neyi simgeliyor? Elma ile ne anlatılmak isteniyor? Neden Elma kullanılmış? Elmanın tercih edilmesinden, elde edilmesinden sonra nasıl bir değişim başlıyor?

  Yaratılış efsanelerinde, insanın cennetten kovulmasının nedeni olarak gösterilen yasak ağaçtan yedikleri yasak meyvedir. Bir çok literatürde memnu meyve olarak geçer. Bu meyve çoğu bilgilerde Elma olarak bahsedilir.
  Cennet’teki ağaçlardan birinin meyvesini yemek onlara men edilmişti. Bu, iyiyi kötüden ayırmada ölçü olan ağaçlardan, elma ağacıydı. Cennet’ten kovulmanın acısını unutamayan İblis, yılanla anlaştı; yılan, Âdem ile Havva’ya yasak meyveyi yemeğe kandırdı. Bu yüzden onlar gazaba uğradılar ve İblis gibi Cennet’ten kovuldular.

  Sadece yaratılış efsanelerinde ya da kutsal kitaplarda değil, bir çok mitolojik metinlerde, masallarda da bahsedilmiş elmadan Herakles’in Altın Elma’sı.: Herakles'e, dünyanın ucunda, güneşin battığı yerde, Atlas'ın gök kubbeyi taşıdığı yerde bulunan bir bahçedeki ağaçtan elma alıp gelme görevi verilmişti (Heraklesin 12 ödevinden biri). Herakles "Akşam Kızlarının Bahçesi – Bir tür cennet betimlemesidir " denen bu yere gelmiş ve bahçeyi koruyan yüz başlı ejderle savaşmıştır. Atlas'ı ikna ederek bu bahçeden 3 elma alabilmeyi başarıp dönmüştür.
  Altın Elmalar veren elma ağacını diken ve yetiştiren toprak tanrısı Gaia'dan başkası değildi. Bu ağacı Zeus ve Hera'nın evlilik törenlerinde çifte hediye olarak altın bir saksıya koyarak verdi. Ağaç Gaia sayesinde kısa sürede çok dallı budaklı, gösterişli oldu ve meyve vermeye başladı. Hera, altın elma veren ağacı çok beğendi ve Olympos'tan uzak bir yere dikmeyi düşündü. Ağacı dünya denizlerinin en batısındaki ıssız bir yer olan Hyperborea bölgesine dikti ve ağacı Hesperidler olarak bilinen akşamın üç kızına teslim etti. Dünyayı sırtında taşıyan bir titan olan Atlas'ın kızları Aigle (parlak), Erythie (kırmızı) ve Hesperarethousa ismini taşıyordu. Bakire periler ara sıra ağaçtan kendilerine de elma kopardıklarından Hera duruma el koyarak ağacın yanına uyku uyumaz, yüzlerce başı olan korkunç bir ejder olan Ladon'u görevlendirdi. Böylece periler dahil kimse ağaca yaklaşmaya cesaret edemedi.
  Herakles, 11. görevi gereği altın elmaları almak üzere uzun bir yolculukla bu bahçeye geldi. Atlas'ı kandırarak altın elmaları çaldı sonra da Typhon'un çocuğu ejder Ladon'u öldürüp kaçtı.

  Bilinen en önemli masalların değişim öncesi kahramanı olarak kullanılmış Elma. Tercih edilmenin arkasında yatan kandırılmanın, değişime uğramanın ölçüsü olarak. Önce ödüldür, sonra tercih sebebi olmuştur. Pamukprenses ve yedicüceler masalında, Cadı-Kraliçenin ödül olarak sunduğu kırmızı elma, onun hayatını değiştirecek olaylara sebep olmasını sağlamıştır. Ve masalların sonunda gökten düşen üç elma vardır. Biri anlatana, biri dinleyene diğeride masalın gerçek sahibine…
  Okullarda öğretilen “çalışan kazanır, elması kızarır”da, elma başarının sonucudur, okumayı sökmek, yazmayı öğrenmektir, sen başardın elman kızardı. Tercih ettin, okuma – yazma öğrendin, bundan sonra hayatın daha farklı olacak, ödülün elmanın kızarmasıdır. Yani hayatındaki önemli değişimler.
  İnsan anatomisinde de karşımıza Adem elması çıkıyor. Adem elması (Gırtlak Çıkıntısı), tiroid çıkıntısıdır. Genelde erkeklerde görülür (Kadınlarda da görülebilir). Erkeklerde ergenlik döneminde oluşmaya başlar, ergenliğin belirtilerinden biridir. Yutma sırasında yukarı çıkar, daha sonra aşağı iner.
  Genel Çekim yasası Isaac Newton’a ait. Bu yasa hep elma ile anılagelmiştir. Isaac Newton, tüm zihni ve düşünceleriyle bu yasaya konsantre olduğu bir anda kafasına düşen bir elma ile yerçekimi teorisinin canlanması aynı zamana denk gelir. Ve dünya yasalarının en temelini oluşturan genel çekim yasası “Yerçekimi Kanunu” bu şekilde elma ile anılagelir.
  Elmanın tarihçesine baktığımızda, Kuzey Anadolu, daha sonra Kafkaslar, Orta Asya ve Rusya taraflarında ortaya çıktığı sanılmaktadır. Açıkçası Orta Asya’dan tüm dünyaya yayılmıştır. Türkçe ismi Alma’dır. Kırmızı olduğundan dolayı ismi Al(kırmızı)ma’dan gelmektedir. Bilinen 1000 farklı türü vardır. Yüksek besin değerine sahiptir.
  Elma birçok iklim kuşağına adapte olup kolayca yetişen bir meyvedir. Elma fiziksel ve kimyasal olarak genel "meyve" tanımın bir çok üyesinin ortak yönlerinin temsilcisi. Bu ortak yönler örneğin muz, portakal, karpuz için veya üzüm için çok daha az.  Her kesimden, her coğrafi bölgeden bir insan elmayı bilebilir.
  Elma bir ödüldür, yani ulaşılması gereken ve ulaşılması için emek harcanması gereken bir ödül. Yine eski çağları düşünürsek yani şekerin bulunmadığı, tatlı diye bir kavramın bilinmediği, aroma olarak sadece doğal otların bulunduğu (yaygınlık ölçüsünde), saklama koşullarının bir çok gıdanın kullanımını sınırladığı vs... gibi koşullarda elma mutlak anlamda "kusursuzluk" simgesidir. Niye tekrar tekrar kullanılmış sorusunun cevabı da çeşitli kültürler arasında kuşaklar boyu devam eden toplumsal iletişim ve aktarımdır. Bu aktarımın içinde "değerli" ve "değersiz" tanımlamaları da vardır. Bir kültür içinden tepki olarak başka bir kültür doğurmadıysa değerler genellikle ortaktır. Eğer tepki olarak doğduysa tam tersi geçerlidir, değerli yeni kültürde değersiz olabilir. Bu kültürel aktarımı çok çeşitli konularda veya çok çeşitli objelerde görebilirsiniz. Göremeyeceğiniz tek yer o objenin bilinmediği yerdir.

  Yukarıda bahsedildiği gibi, Elma bir ödüldür. Seçenek sunulur elma ile. Neden elma dendiğinde ise, elma tüm toplumlar tarafından bilinen “bilindik” bir meyvedir. Meyvelerin genel adıdır. Sunulan elmadır. Fakat seçenek size kalmıştır. Tercih edip etmeme kararı size aittir. Orada bir kader değil kaderi değiştirecek güç sizin elinizdedir. Elma değil de elmanın koparılması, elmanın ısırılması, elmanın elde edilmesi.
  Yani ruhsal boyuttan insanlığın yaşam alanına irade özgürlüğüne girişinin temsili. Ruhsal beden iken, insani bedene sahip olma. Aslında bahsedilen insani bedende iken tüm organlar var, ama elmayı yedikten sonra fark ediliyor. Elmayı koparmak ve yemek iradeyi temsil ediyor. Ve insan prototipi oluşuyor. Aslında elma kopartılmıyor, elma çalınıyor. Çünkü yasaklanmış bir şey elde ediliyor.
  Tercihi ifade ediyor elma. Her tekâmül aşamasındaki tercihi.
  Apple'ın ısırılmış elması "tercih edilmişliliği" simgeliyor. Apple markası ilginç bir logo kullanmış ısırılmış elma, çünkü siz kaliteyi tercih ediyorsunuz, en pahalı olanı ama en iyisini tercih ettiniz anlamında, zaten logonun tasarımcıları özellikle ısırılmış ifadesi kullanmış. Gökten düşen elmalar. Tercih edenlere yani dinleyene, anlatana.. Bu seçeneği kullanıp kullanmamak özgür irade ile sınırlı. Adem - Havva.. Sunulan elma... Üremenin tercih edilip edilmeyeceği.
  Mitolojide Herakles’in 11. ödevi üç altın elmayı almak, 12. görev ise, yeryüzü. Yani elma sunuluyor ve sen tercih edip onu elde ediyorsun, sonraki görevin ise yeryüzüne inmek. Her elma sunumu ya da tercihinden sonra değişim başlıyor radikal bir değişim.  Pamuk prensesin hayatı değişiyor, çalışan kazanır elması kızarır, başarılı oluyor. Adem ile Havva’nın cennetten kovulması ve dünya hayatı başlıyor, ürüyorlar.
  Herakles yeryüzüne iniyor. Newton'un kafasına elma düşüyor ve yerçekimi kanunu keşfediyor. Fizik kurallarını altüst eden bir kanun ortaya çıkıyor. Adem ile Havva'nın, yasaklanmış meyveyi (elmayı) koparmaları yemeleri ki bunun Kur’an’da ve Tevrat’ta belirtilmiş olması önemli. Fatalistik görüşte Bütünsel Kader var, fakat orada, yasak olanın çiğnenmesi var. Yani kaderin dışına çıkılması. İnsan orada seçim yapıyor, tercih ediyor ve yasak olanı yiyor. Determinizm, sebep ve sonuç yasası. Ve Seçme Özgürlüğü. Sebep belli ve sonuç, yeryüzüne inme ve üreme vs. İnsan iradesi seçme özgürlüğünü kullanarak, determinizm yasalarına göre sonuçlarını yaşıyor...
  Her yaşa, her topluma ve her coğrafi konumda bilinen elma meyvesinin kullanılma amacı budur. Simge olarak elmanın kullanılması, insan düşünce yapısında daha kolay şekillenebilmesi ve daha kolay anlaşılabilmesi içindir. Fakat elma ödüldür, tercih etmek ise insan iradesine ve seçme özgürlüğüne kalmıştır. Her seçimin sonrasında bir değişim meydana gelmesi ve insanın sonuçlarını yaşıyor olması anlatılmıştır.  Kaynaklar:
  Ademî sf. ve i. Esk. insana mensup, in*sanoğlu, kişi: Bu faslda âdemi gerek şâd / Endûhu belâ vü gamdan âzâd (Fuzuli).
  Yunan mitolojisi Herakles
  Türkiye’de organik tarım makaleleri

  alıntı

   
Mitolojide, Efsanelerde Simgesel Meyve Elma konusuna benzer içeriklerimiz
 1. Mitolojide Hypnos

  hypnos kimdir Hypnos uyku tanrısı olarak tanınmıştır. Kardeşi ölüm tanrısı olan Thanatos’tur. Anneleri gece (nyx) dir. Uyku tanrısı çok eski dönemlerde Anadolu'da da yaşadıkları düşünülen Kimmerler’in ( beyazperdede ve çizgi romanlarda canlandırılan Conan'ın kavmi) yaşadıkları yerlerde ulu bir dağ eteğindeki büyük bir mağarada yaşarmış. Burası loş, gürültüden uzak, dinlendirici bir yermiş....
 2. Mitolojide Narsisizm

  Eski Yunan mitolojisine göre, dünya üzerinde birçok tanrı bulunmaktaydı. Bunlar çeşitli doğa olaylarından ya da canlı-cansız varlıkların kontrolünden , davranışlarından sorumluydular. İnanışa göre bu tanrılar insan şeklindeydi ve insanlarla ilişki içine de girerlerdi. Kendine aşık olanlara aldırmayıp, onları karşılıksız bırakan ve çok güzel bir peri kızı olan Ekho, bir gün avlanan bir avcı...
 3. Mitolojide Titanlar

  Tanrılar oluşmuş varlıklardır, doğal olarak oluşumlarının bir tarihi vardır. Bu tarih içinde Titan’lar yaratıcı evrensel güçle tanrılar arasında bir geçiş yeri oluştururlar. Titanlar eski tanrılardır, iri ve güçlü varlıklardır. Önceleri onlar egemendiler. En önemlileri Kronos’tu. Oğlu Zeus yönetimi ele alana kadar tüm tanrıların başında o bulundu. Okeanos ya da evreni çevreleyen ırmak; karısı...
 4. Mitolojide Kerberos

  Yunan mitolojisinde karşılığı, Hades'in yönettiği, ölülerin bulunduğu yeraltının kapısında bekçilik yapan üç başlı köpek (Hesiode'a göre 50, Horace'a göre ise 100 başı vardı). Kuyruğu bir yılan olan ve sırtında sayısız yılanbaşı bulunan , ısırıkları zehirli bu köpek Herakles'ün 12 görevi arasında yer alır. Kerberos Yunanca 'çukur (çok derinlerdeki, şeytani çukur) iblisi' demektir. Yarı kadın...
 5. Meyve ve meyve suyu ömrü uzatıyor ..

  gebelikte nar suyu hamilelikte nar suyu hamilelikte greyfurtun zararları greyfurt hamilelere zararlımı zararlı mı Hücrelerin zarar görmesine ve birçok hastalığa yol açan serbest radikallere karşı vücudun en önemli gereksinimi olan antioksidanlar meyve ve meyve suyunda bol miktarda bulunuyor. İSTANBUL - Kayısı da bol miktarda bulunan E vitamini kalp enfarktüsü riskini yüzde 40 azaltır, böylece...
 6. A'dan - Z'ye Mitolojide Kim Kimdir

  yunan mitolojisinde kim kimdir yunan mitolojisi kim kimdir mitolojide eirene mitoloji Abas: Metanize’nin oğlu su içmesiyle alay ettiği için Demeter onu kertenkele yaptı. Kalkanında büyüleyici bir güç varmış. Abaris: İskityalı Apollon rahibi tanrı ona kahinlikte öğretmişti. Hiç yemek yemeden yaşar. Apollon’un attığı altın bir oka biner dünyayı dolaşırdı. Absyrtos: Kolkhi (Gürcü) kralının...
 7. Mitolojide Terazi Burcu

  terazi burcu ünlü kadınlar semavi burç yorumları semavi 2011 burç yorumları 2011 Mitolojide (Terazi Burcu) Libra, denge anlamına gelmektedir. Zodyak kuşağı 4000 yıl önce başlangıç aşamasındayken, Güneş sonbahar ekinoksu sırasında bu takımyıldızdaydı. Bu ekinoksta gün ve gece süresi birbirine eşittir. Eşitliğin bir sembolü olan bu takımyıldız, pek çok Ortadoğu kültüründe adaleti...
 8. Mitolojide Başak Burcu

  başak burcu mitoloji mitolojide başak burcu sembolü burçlara göre tanrılar sembolü Mitolojide, Başak burcunun Yunan tanrıçası Astrea ile ilgili olduğu rivayet edilir. Efsaneye göre dünyanın titanların yönetimindeki altın çağında tanrılar insanların arasında yaşardı. Tanrılar titanları yenip dünyanın yönetimini ele geçirince insanları köle olarak görmeye başladılar ve Zeus, hükümdarlığının...
 9. Mitolojide Yay Burcu

  yay burcu simgesi mitolojide yay burcu burcunun simgesi mitolojisi mitoloji Mitolojide anlatım şöyle başlıyor. Herkül uzun seyahatlerinden birinde centaur arkadaşı Pholus’tan evindeki şarabı açmasını ve susuzluğunu gidermesi için ikram etmesini ister. Bazı hikayelerde Pholus’tan hiç söz edilmemekte, Herkül’ün şarap istediği centaur’un Chiron olduğu da anlatılmaktadır. Herkül şarabını...
 10. Mitolojide Koç Burcu

  mitolojide koç Mitolojide, Croneus kralı Athamas, Phrixus ve Helle adındaki iki çocuğunun annesi olan Nephele’den sıkılınca, onu uzaklara gönderip Teb kralı Cadmus’un kızı Ino ile evlenir. Ino da Athamas’a iki evlat verir ve zaman içerisinde de kıskançlığından krallığın gelecekte kendi çocuklarına kalmasını ister. Bunun için ilk önce krallığın kadınlarını, ekilecek mısır tohumlarını...

Sayfayı Paylaş