20 ülkeyi bulun

SadmiN

♥ Evli Mutlu Çocuklu ♥
Yönetici
20 ülkeyi bulun
Yine paltosuz gelmiş, bir de peruk takmış. Gelirken yanında
bilgisayarını da getirmiş. Pis ve çapaçul bir durumda. Safran sarısı
bir yüzü var. Kafasının içinde kim bilir ne tilkiler dolaşıyor.
Vaktinde üç roman yazan adam bu mu? Zaman dünkü başarılı adamdan
geriye kişiliksiz bir virane bırakmış. Şimdi bir sanal manyak, tam
bir manyak. Saçma sapan amaçlar peşinde koşuyor. Ben insanları
severim ama insanlar ayağını yorgana göre uzatmalı. Davul bile dengi
dengine çalar. Kim bilir kaç adam böyle sudan sebeplerle ziyan
oldu."

alıntı


şimdi burda 20 ülke adı gizli heceleri birleştirerek bulun bakalım 20 ülkeyi kolay gelsin
 
Ce: 20 ülkeyi bulun

peruk
peru
gelirken- yandı
kenya
dünkü-başarılı
küba
sanal-manyank
almanya
kafasının
fas
roman-yazan
romanya
pis ve çapacul
isveç
sapan-amaçlarla
panama
sudan
içinde
çin
dengine
gine
yorgana
gana
ben bukardar buldum.kalanlarıda sız bulun:)
 
Ce: 20 ülkeyi bulun

baravo karamel süpersin valla hade arkadaşlar sizde bulun bakın çokta zor değilmiş demi
 
Ce: 20 ülkeyi bulun

la misli bul işte nolcek zati yarısı çıktı karamel bulmuş sende bul acık bitanede olsa bul
 
Ce: 20 ülkeyi bulun

ne pal..
peru..

ken ya...
is ve ç...
fran sa...
fas...
çin...
roman ya...
bir manya...
pan ama...
ırak...
şili...
iran.
Sudan
ç ad
gine
al manya
gana
benin
küba
Yi ne pal tosuz gelmiş, bir de peru k takmış. Gelir ken ya nında
bilgisayarını da getirmiş. P is ve ç apaçul bir durumda. Sa fran sa rısı
bir yüzü var. Ka fas ının i çin de kim bilir ne tilkiler dolaşıyor.
Vaktinde üç roman ya zan adam bu mu? Zaman dün ba şarılı adamdan

geriye ki şili ksiz bir v iran e b ırak mış. Şimdi bir san al manya k, tam
bir manya k. Saçma sa pan ama çlar peşinde koşuyor. Ben in sanları
severim ama insanlar ayağını yor gana göre uzatmalı. Davul bile dengi
den gine çalar. Kim bilir ka ç ad am böyle sudan sebeplerle ziyan oldu
 
Geri
Üst