1. elmalı kurabiye

  elmalı kurabiye Yeni Üye Üye

  Kayıt:
  19 Ekim 2008
  Mesajlar:
  4.756
  Beğenilen Mesajlar:
  14
  Ödül Puanları:
  0

  2008 kpss cografya vatandaslık soru/cevapları

  Konu, 'KPSS Genel' kısmında elmalı kurabiye tarafından paylaşıldı.

  2008 kpss ortaöğretim vatandaşlık soruları hukuk kurallarının hangi özelliği onu diğer sosyal düzen kurallarından ayırır GENEL KÜLTÜR  38. Türkiye’nin kara sınırlarıyla ilgili aşağıdaki ifadelerden
  hangisi yanlıştır?

  A) Kuzeybatıda Bulgaristan’la sınırı vardır.
  B) Yunanistan’la olan sınırının çoğunu Meriç Nehri

  oluşturur. C) Suriye’yle olan sınırının tamamında demir yolu
  vardır.
  D) İran dışındaki diğer sınırlar Millî Mücadele sırasında
  ya da sonrasında imzalanan antlaşmalarla
  belirlenmiştir.
  E) En fazla ülkeyle doğu sınırında komşudur


  39. Kızılırmak, aşağıdaki özelliklerin hangisi bakımından
  Türkiye’nin diğer akarsularından ayrılır?

  A) Çok fazla miktarda alüvyon taşıması

  B) Enerji potansiyelinin yüksek olması
  C) Geniş bir su toplama alanına sahip olması

  D) Tümüyle ülke sınırları içinde yer alan en uzun
  akarsu olması
  E) İç su balıkçılığı yönünden önemli bir potansiyele
  sahip olması
  40. Aşağıdaki ovalardan hangisi, karşısında verilen
  bölgede yer almaz?
  Ova Bölge
  A) Altınbaşak Güneydoğu Anadolu
  B) Amik Akdeniz
  C) Erbaa İç Anadolu
  D) Ergene Marmara
  E) Gediz Ege
  41. Türkiye’de etkin olan yerel rüzgârlardan hangisinin
  esiş yönü yanlış verilmiştir?

  Rüzgâr adı Esiş yönü
  A) Poyraz Kuzeydoğu
  B) Keşişleme Güneydoğu
  C) Yıldız Kuzey
  D) Karayel Kuzeybatı
  E) Lodos Batı  42. Türkiye’nin coğrafi bölgelerinde kar yağışının ve
  karın yerde kalma süresinin farklı olmasında,

  I. deniz etkisi,
  II. yükselti,
  III. boylam,
  IV. bitki örtüsü
  etmenlerinden hangilerinin etkisi vardır?

  A) I ve II B) I ve III C) II ve III
  D) II ve IV E) III ve IV

  43.
  Tarım, ticaret, turizm, endüstri ve ulaşım, kentlerin
  büyümesinde etkilidir.
  Buna göre, aşağıdaki kıyı kentlerinden hangisinin
  gelişmesinde bu etkenlerin daha az etkili olduğu
  söylenebilir?
  A) İzmir B) İstanbul C) Zonguldak
  D) İskenderun E) Antalya
  44.​
  II
  I
  III
  IV
  Haritada numaralanmış dört yöreden hangisi en
  sık, hangisi en seyrek nüfusludur?

  En sık En seyrek
  A) I II
  B) I III
  C) II III
  D) II IV
  E) III IV  45. Aşağıdakilerden hangisi Türkiye’deki nüfus dağılışı

  üzerinde etkili değildir?

  A) Ekonomik etkinliklerin farklı olması

  B) Toprak verimliliğinin farklı olması

  C) Geniş deltaların bulunması

  D) İki kıtada topraklarının bulunması

  E) Yer şekillerinin çeşitlilik göstermesi


  46.
  I. Üretimi yalnız Akdeniz Bölgesi’nde yapılır. II. Türkiye’nin önemli dış satım ürünlerinden biridir.
  III. Portakal ve mandalina üretimi diğerlerinden fazladır.
  IV. Dünya üretiminin yarısından fazlasını Türkiye
  karşılar.

  Türkiye’de turunçgil üretimiyle ilgili yukarıdaki
  özelliklerden hangileri doğrudur?

  A) I ve II B) I ve III C) II ve III
  D) II ve IV E) III ve IV


  47.
  I
  II
  III IV
  V
  Yukarıdaki Karadeniz Bölgesi haritasında numaralanmış

  beş merkezden hangisinde buğday üretimi
  yapmak diğerlerinden daha zordur?

  A) I B) II C) III D) IV E) V


  48. Çukurova’yla Konya Ovası arasında yapılan aşağıdaki
  karşılaştırmalardan hangisi doğrudur?

  A) Seracılık etkinlikleri Konya Ovası’nda daha yaygındır.
  B) Yetiştirilebilen tarım ürünü çeşidi Konya Ovası
  nda daha fazladır.
  C) Toprağı nadasa bırakma uygulaması Çukurova’
  da daha yaygındır.
  D) Endüstriyel tarım ürünlerinin yetiştirilmesi bakımından
  Konya Ovası daha elverişlidir.
  E) Aynı tarihte ekilen buğday Çukurova’da daha
  erken hasat edilir.


  49.​
  II
  I
  III
  Haritada gösterilen üç yörede yoğun olarak yetiştirilen
  ürünler aşağıdakilerin hangisinde doğru
  olarak verilmiştir?

  I II III
  A) Ayçiçeği Buğday Fındık
  B) Portakal Şeker pancarı Mısır
  C) Pamuk Buğday Mısır
  D) Pamuk Mercimek Fındık
  E) Ayçiçeği Şeker pancarı Çay


  50.​
  II
  IV
  I
  III
  Türkiye’nin yüzey şekilleri göz önüne alındığında,
  haritada gösterilen tarım alanlarının hangi ikisinde,
  traktör ve biçerdöver gibi tarım aletlerinin kullanımının
  diğerlerinden daha az olması beklenir?

  A) I ve II B) I ve III C) II ve III
  D) II ve IV E) III ve IV  51.
  I. Mersin
  II. Sivas
  III. Muğla
  IV. Sinop
  Kışın serin ve yağışlı, yazın sıcak ve kurak iklim
  isteyen bir tarım ürünü, yukarıdaki illerin hangilerinde
  daha kolay yetiştirilebilir?

  A) I ve II B) I ve III C) II ve III
  D) II ve IV E) III ve IV
  52. Aşağıdakilerin hangisinde bir tarım ürünü, üretim
  miktarının ve dış satımdaki payının en fazla olduğu
  ille birlikte verilmiştir?

  A) İncir – Aydın
  B) Zeytin – Hatay
  C) Elma – Kastamonu
  D) Mandalina – Rize
  E) Üzüm – Adana  53. Türkiye’deki kümes hayvancılığı ve arıcılık etkinliklerinde
  önemli bir yere sahip olan iller aşağıdakilerin
  hangisinde verilmiştir?

  Kümes hayvancılığı Arıcılık
  A) Mardin Artvin
  B) Uşak Samsun
  C) Erzurum Çanakkale
  D) Rize Antalya
  E) Bolu Muğla  54.
  Aşağıdaki grafik Türkiye’de 2000-2004 yılları arasındaki
  sığır sayısını göstermektedir.

  90
  92
  94
  96
  98
  100
  102
  104
  106
  108
  110
  2000 2001 2002 2003 2004


  Yalnızca bu grafiğe dayanarak aşağıdaki bilgilerden
  hangisine ulaşılabilir?

  A) Verilen yıllardaki kesim hayvanı sayısına
  B) Verilen yıllarda sığır sayıları arasındaki değişim
  oranına
  C) Verilen yıllarda et üretimi arasındaki değişime
  D) Verilen yıllardaki süt üretimi miktarına
  E) Sağımlık hayvan sayısı ile et üretilen hayvan
  sayısı arasındaki orana  55. Aşağıdaki limanlardan hangisinin demir yoluyla
  bağlantısı yoktur?

  A) İskenderun B) Mersin
  C) Zonguldak D) Samsun
  E) Trabzon
  56. Türkiye’de çeşitli nedenlerle tahrip edilen orman
  örtüsünün kendini yenilemesi en kolay olan bölge
  aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Akdeniz B) Güneydoğu Anadolu
  C) İç Anadolu D) Karadeniz
  E) Ege


  57.
  I. Toplam rezervi daha zengindir.
  II. Termik santrallerde kullanımı daha yaygındır.
  III. Çıkartma maliyeti daha yüksektir.

  Taş kömürü ile karşılaştırıldığında, Türkiye’de
  linyitle ilgili yukarıdaki ifadelerden hangileri doğrudur?

  A) Yalnız I B) Yalnız III C) I ve II
  D) I ve III E) II ve III

  58. Türkiye’nin hidroelektrik enerji üretimine, aşağıdaki
  bölümlerden hangisinin katkısı en azdır?

  A) Konya B) Orta Karadeniz
  C) Ege D) Adana
  E) Yukarı Fırat


  59.
  I. Petrol
  II. Radyoaktif elementler
  III. Su gücü
  IV. Taş kömürü

  Güneydoğu Anadolu Bölgesi, yukarıda verilen
  enerji kaynaklarının hangileri bakımından Türkiye’de
  önemli bir yere sahiptir?
  A) I ve II B) I ve III C) I ve IV
  D) II ve III E) II ve IV

  60. Türkiye’de dış turizmin gelişmesinde aşağıdakilerden
  hangisinin etkisi en azdır?

  A) Bazı turistik yörelere havaalanı yapılması

  B) Kıyı yerleşmelerinde modern yat limanlarının
  yapılması

  C) Konaklama hizmeti veren yerlerin sayı ve niteliklerinin
  artması
  D) Tarihî ve doğal güzelliklere sahip alanların tanıtımlarının
  yapılması

  E) Turizm merkezleri çevresinde turfanda sebze ve
  meyvecilik yapılması
  61. 1982 Anayasası’na göre, bir siyasal partinin kapatılmasına
  aşağıdakilerden hangisi karar verebilir?

  A) İçişleri Bakanlığı

  B) Anayasa Mahkemesi
  C) Uyuşmazlık Mahkemesi
  D) Danıştay
  E) Yargıtay  62. 1982 Anayasası’nın değiştirilmesi için gereken
  teklif ve kabul yeter sayısıyla ilgili aşağıdaki
  ifadelerden hangisi doğrudur?

  A) TBMM üye tam sayısının en az beşte birinin
  teklifi ve toplanmış olan üyelerin en az üçte
  ikisinin kabulü gerekir.
  B) TBMM üye tam sayısının en az onda birinin
  teklifi ve TBMM üye tam sayısının en az üçte
  ikisinin kabulü gerekir.
  C) 20 milletvekili veya bir siyasi parti grubunun
  teklifi ve TBMM üye tam sayısının en az salt
  çoğunluğunun kabulü gerekir.
  D) TBMM üye tam sayısının en az üçte birinin veya
  Bakanlar Kurulunun teklifi ve TBMM üye tam
  sayısının en az üçte ikisinin kabulü gerekir.
  E) TBMM üye tam sayının en az üçte birinin teklifi
  ve TBMM üye tam sayısının en az beşte üçünün
  kabulü gerekir.

  63. Aşağıdakilerden hangisi, 1982 Anayasası’nın
  4. maddesi uyarınca, değiştirilmesi ve değiştirilmesinin
  teklif edilmesi yasaklanmış olan 3. maddesinde
  yer almamıştır?

  A) Başkentin Ankara olduğu
  B) Bayrağın şeklinin kanunda belirtilen beyaz ay
  yıldızlı al bayrak olduğu
  C) İstiklâl Marşı’nın millî marş olduğu
  D) Devletin dilinin Türkçe olduğu
  E) Latin harflerinden oluşturulan Türk alfabesinin
  kullanılacağı  64. 1982 Anayasası’na göre, milletvekili seçimlerinin
  yönetim ve denetimini aşağıdakilerden hangisi
  yapar?
  A) TBMM Anayasa Komisyonu
  B) Anayasa Mahkemesi
  C) Yüksek Seçim Kurulu
  D) Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı

  E) Uyuşmazlık Mahkemesi  65. Yürütme yetkisi ve görevi aşağıdakilerden hangisine
  aittir?
  A) Milletvekillerine
  B) Cumhurbaşkanına ve Bakanlar Kuruluna
  C) Yargıtay Başkanına ve Danıştay Başkanına
  D) Hâkimlere ve savcılara
  E) Genelkurmay Başkanına

  66. Aşağıdakilerden hangisi il genel idaresinin organlarından
  biridir?
  A) İl genel meclisi B) İl daimi encümeni
  C) Belediye meclisi D) Belediye encümeni
  E) İl idare kurulu  67. Belediyenin asli karar organı aşağıdakilerden
  hangisidir?
  A) Belediye meclisi B) Belediye encümeni
  C) İl genel meclisi D) Belediye başkanı

  E) Vali  68. Aşağıdakilerden hangisi merkezî idarenin taşra
  teşkilatından biri değildir?

  A) İl genel idaresi B) Belediye idaresi
  C) İlçe idaresi D) Bucak idaresi
  E) Bölge idareleri


  69. Normlar arasındaki hiyerarşik sıralamaya göre en
  üstün norm aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Kanun hükmünde kararname B) Yönetmelik
  C) Anayasa D) Kanun
  E) Tüzük
  70. Bir kişiyi devlete bağlayan hukuki ve siyasi bağa
  ne ad verilir?
  A) Uyrukluk (Tabiiyet) B) Üyelik
  C) Katılma D) Sığınma
  E) Karşılıklılık


  71. Hukuk kurallarının hangi özelliği onu diğer sosyal
  düzen kurallarından ayırır?

  A) Sosyal yaşamı düzenlemesi
  B) Kişilere bazı ödevler yüklemesi
  C) Herkese uygulanabilir olması
  D) Devlet gücüne dayanması
  E) Bazı emir ve yasakları içermesi
  72. Hazine Müsteşarlığı aşağıdakilerden hangisine
  bağlıdır?

  A) TBMM B) Maliye Bakanlığı

  C) İçişleri Bakanlığı D) Başbakanlık
  E) T.C. Merkez Bankası


  73. Türkiye’de yerel seçimler hangi yılda yapılacaktır?

  A) 2008 B) 2009 C) 2010
  D) 2011 E) 2012  74. Türkiye’de ve başka bazı ülkelerde kene aracılığıyla
  bulaşarak ölümlere yol açan hastalık aşağıdakilerden
  hangisidir?
  A) Malarya
  B) Karasu ateşi
  C) Tatarcık humması

  D) Kayalık dağlar ateşi
  E) Kırım-Kongo kanamalı ateşi

  75. 2008 Avrupa Futbol Şampiyonası’nı kazanan ülke
  aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Almanya B) İtalya C) İspanya
  D) Hollanda E) Portekiz
  CEVAPLAR.........


  38. C
  39. D
  40. C
  41. E
  42. A
  43. C
  44. B
  45. D
  46. C
  47. D
  48. E
  49. A
  50. C
  51. B
  52. A
  53. E
  54. B
  55. E
  56. D
  57. C
  58. A
  59. B
  60. E
  61. B
  62. E
  63. E
  64. C
  65. B
  66. E
  67. A
  68. B
  69. C
  70. A
  71. D
  72. D
  73. B
  74. E
  75. C
   
2008 kpss cografya vatandaslık soru/cevapları konusuna benzer diğer içeriklerimiz
 1. 2008 kpss türkçe soru ve cevapları

  2008 kpss türkçe soru ve cevapları

  2008 kpss türkçe soruları ve cevapları KPSS'YE GİRECEK ARKADASLAR ESKİ SORULARI ÇÖZMENİZDE FAYDA VAR DİYORUM ÇÜNKÜ GENELDE BENZER SORULAR ÇIKIYOR GİRECEK ARKADSLARIMA BASARILAR DİLİYORUM BUYRUN TÜRKE SORULARI GENEL YETENEK TESTİ KPSS-ORTAÖĞR. / 2008 1 1. Çok küçük, çelimsiz bir örümcekti bu. Mercimek tanesi büyüklüğündeki bedeni yaylanıyor, ama tepeye tırmanma çabası her seferinde ----...
 2. 2008 kpss tarih soruları&cevapları

  2008 kpss tarih soruları&cevapları

  balkan paktının kurulmasının nedeni 1. Aşağıdakilerden hangisinin Uygurların matbaalarının olduğuna ve baskı yaptıklarına bir kanıt olduğu savunulabilir? A) Tahtadan yapılmış harfler B) Çeviri eserler C) 18 harften oluşan alfabe D) Taş üzerine yazılmış kitabeler E) Kâğıt üzerine yazılmış belgeler 2. I. Bulgarlar II. Macarlar III. Göktürkler Yukarıdaki Türk kavimlerinden hangileri...
 3. 2007 kpss türkçe soru ve cevapları

  2007 kpss türkçe soru ve cevapları

  A GENEL YETENEK TESTİ KPSS-GYGK-CS/2007 Diğer sayfaya geçiniz. 1 1. Her yazıyı, her kitabı sözcük sözcük okumak ge- I rekli mi? Yazıdan yazıya, kitaptan kitaba değişir bu. Onlar arasında öyleleri vardır ki okuyayım diye kendimizi sıkmak gereksizdir. Ama öyle yazılar, ki- II taplar da vardır ki sözcükleri tada tada okuruz. Bu tür III yazılarda bizi kendine çeken nedir? Yazarın kişiliği,...
 4. 2007 kpss genel kültür soru/cevaplar

  2007 kpss genel kültür soru/cevaplar

  A GENEL KÜLTÜR TESTİ KPSS-GYGK-CS/2007 Diğer sayfaya geçiniz. 15 1. İslamiyetten önce Türklerin, I. tarımda sulama kanalları yapma, II. halı–kilim dokumacılığı yapma, III. silah, at koşum takımları, süs eşyası imal etme uğraşlarından hangileri yerleşik hayata geçtikle-rinin kesin bir kanıtıdır? A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III D) I ve II E) II ve III 2. İslam hukukuna göre,...
 5. 2006 kpss genel kültür soru/cevapları

  2006 kpss genel kültür soru/cevapları

  1 temmuz 2006adan bu yana avrupa birliği ab dönem başkanlığını hangi ülke yapmaktadır 1 temmuz 2006 dan bu yana avrupa birliği ab dönem başkanlığını hangi ülke yapmaktadır kurtuluş savaşında aşağıdaki devletlerden hangisi anadolu da işgal gücü bulundurmamıştır 2006 kpss genel kültür soru ve cevapları A GENEL KÜLTÜR TESTİ KPSS/2-GYGK-OÖ/2006 Diğer sayfaya geçiniz. 19 1. Aşağıdakilerden...

Sayfayı Paylaş