53 Serİ No'lu HarÇlar Kanunu Genel TeblİĞİ

#1
53 Serİ No'lu HarÇlar Kanunu Genel TeblİĞİ
Başlık 53 SERİ NO'LU HARÇLAR KANUNU GENEL TEBLİĞİ Resmi Gazete No 26382
Resmi Gazete Tarihi 20/12/2005
Kapsam
Bilindiği üzere, 492 sayılı Harçlar Kanununun 79 uncu maddesinde, Konsolosluk Harçları ile Türkiye Cumhuriyeti Muvazzaf ve Fahri Konsolosluklarının yaptıkları her türlü işlemlere ait harçların, Maliye Bakanlığınca tespit ve ilan edilecek döviz kurlarına göre ve bu işlemlerle ilgili tarifelere ayrı ayrı veya birlikte emsal uygulanmak suretiyle hesap edilerek tahsil edileceği, 210 sayılı Değerli Kağıtlar Kanununun 1 inci maddesinin ikinci fıkrasında ise bu Kanunun kapsamına giren veya diğer kanunlarla kapsama alınacak olan değerli kağıtların basımı, dağıtımı ve bedellerinin tahsili ile ilgili usul ve esasları ve bu kağıtların bedellerini tespite Maliye Bakanlığının yetkili olduğu hüküm altına alınmıştır.

Öte yandan, 492 sayılı Kanunun mükerrer 138 inci maddesi hükmü gereğince, Kanuna bağlı tarifelerdeki maktu harçlar ile maktu ve nispi harçların asgari ve azami miktarlarını belirleyen hadler 1/1/2007 tarihinden geçerli olmak üzere yeniden tespit edilmiştir. 210 sayılı Kanun kapsamındaki değerli kağıtlar ise 1/1/2007 tarihinden itibaren yeni bedelleri üzerinden satılacaktır. Bu değişiklikler karşısında, konsolosluklarımızca döviz cinsinden alınmakta olan harç miktarları ve bu meyanda değerli kağıt bedellerinin hesaplanmasına esas olacak döviz kuru ve emsal sayılarının yeniden tespit edilmesine gerek duyulmuştur.
Yukarıda belirtilen Kanun maddelerinin Bakanlığımıza tanıdığı yetkiye dayanılarak, 1/1/2007 tarihinden itibaren Muvazzaf ve Fahri Konsolosluklarımızın yapacağı işlemlerden alınacak harç miktarları ve değerli kağıt bedellerinin hesaplanmasına esas olacak döviz kuru 1 ABD Doları 1.45 YTL. olarak belirlenmiştir. Buna göre, emsal sayılar 492 sayılı Kanuna bağlı;
(2) sayılı tarifedeki miktarlar için
8,6

(5) sayılı tarifedeki miktarlar için 1,6
(6) sayılı tarifedeki miktarlar için
0,25
(7) sayılı tarifenin II. Bölümündeki
miktarlar için
1,3
olarak uygulanacaktır.
210 sayılı Değerli Kağıtlar Kanununa ekli değerli kağıtlar tablosundaki miktarlar için ise emsal sayı 1 olarak tespit edilmiştir.
Tebliğ ve ilan olunur.

 
  104 SERİ NO'LU KATMA DEĞER VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ (Taslağı) hakkında benzer konular Forum Cevap Tarih
367 Sira No'lu Vergİ Usul Kanunu Genel TeblİĞİ 367 Sira No'lu Vergİ Usul Kanunu Genel TeblİĞİ
vuk 340 tebliğ Başlık 367 SIRA NO'LU VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ Resmi Gazete No 26421 Resmi Gazete Tarihi 01/02/2007 Kapsam Vergi Usul Kanununun(1) mükerrer 257 nci maddesinin Bakanlığımıza...
Mevzuat 2
40 Serİ No'lu Sm, Smmm Ve Ymm Kanunu Genel TeblİĞİ 40 Serİ No'lu Sm, Smmm Ve Ymm Kanunu Genel TeblİĞİ
22 nolu tebliğ Başlık 40 SERİ NO'LU SM, SMMM VE YMM KANUNU GENEL TEBLİĞİ Resmi Gazete No 26384 Resmi Gazete Tarihi 22/12/2006 Kapsam A) İHRAÇ MALI TAŞIYAN ARAÇLARA MOTORİN TESLİMLERİNDE, ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ İSTİSNASINA İLİŞKİN FAALİYET TASDİK...
Mevzuat 0
104 SERİ NO'LU KATMA DEĞER VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ (Taslağı) 104 SERİ NO'LU KATMA DEĞER VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ (Taslağı)
Başlık 104 SERİ NO'LU KATMA DEĞER VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ (Taslağı) Resmi Gazete No Resmi Gazete Tarihi Kapsam A. TÜRKİYE’DE İKAMET ETMEYENLERE DÖVİZ KARŞILIĞI YAPILAN TESLİMLERDE İHRACAT İSTİSNASI UYGULANMASI Türkiye’de...
Mevzuat 0

Benzer Konular

367 Sira No'lu Vergİ Usul Kanunu Genel TeblİĞİ 367 Sira No'lu Vergİ Usul Kanunu Genel TeblİĞİ
vuk 340 tebliğ Başlık 367 SIRA NO'LU VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ Resmi Gazete No 26421 Resmi Gazete Tarihi 01/02/2007 Kapsam Vergi Usul Kanununun(1) mükerrer 257 nci maddesinin Bakanlığımıza...
40 Serİ No'lu Sm, Smmm Ve Ymm Kanunu Genel TeblİĞİ 40 Serİ No'lu Sm, Smmm Ve Ymm Kanunu Genel TeblİĞİ
22 nolu tebliğ Başlık 40 SERİ NO'LU SM, SMMM VE YMM KANUNU GENEL TEBLİĞİ Resmi Gazete No 26384 Resmi Gazete Tarihi 22/12/2006 Kapsam A) İHRAÇ MALI TAŞIYAN ARAÇLARA MOTORİN TESLİMLERİNDE, ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ İSTİSNASINA İLİŞKİN FAALİYET TASDİK...
104 SERİ NO'LU KATMA DEĞER VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ (Taslağı) 104 SERİ NO'LU KATMA DEĞER VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ (Taslağı)
Başlık 104 SERİ NO'LU KATMA DEĞER VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ (Taslağı) Resmi Gazete No Resmi Gazete Tarihi Kapsam A. TÜRKİYE’DE İKAMET ETMEYENLERE DÖVİZ KARŞILIĞI YAPILAN TESLİMLERDE İHRACAT İSTİSNASI UYGULANMASI Türkiye’de...