AL Bebek İsimleri

SadmiN

♥ Evli Mutlu Çocuklu ♥
Yönetici
AL Bebek İsimleri
tatarca isimler uluslararası erkek isimleri uluslararasi erkek isimleri sanatcıların bebek sanatcıların bebeklerinin
Alaaddin: din uğruna çalışan

Alaaddin: din uğruna çalışan

Alaatin: dini yükseltmek, yüceltmek için çalışan

Alabora: teknenin ters dönmesi

Alaçam: çam ağacının değişik renkler gösteren bir çeşidi

Aladoğan: bir kuş türü

Alakoç: benekli koç

Alakurt: değişik renkli kurt

Alan: kır, ova

Alanalp: ülke alan, fetheden, fatih

Alaner: alan eri, meydan yiğidi

Alangu: altın renkli geyik

Alas: ateş tanrısı

Alasay: ateş tanrısı

Alatan: güneşin doğuşundan önceki vakit

güneş doğmadan önce ufukta beliren karışık renkler
Alatay: derisinde benekler olan tay

Alataş: köz

Alatuğ: alaca renkli tuğ

Alav: ışık veren gazların bir türü

Alay: bir yiğit

Alaz: yanan ve ışık veren nesnelerin türlü biçimlerde de uzanan dili, yalaz, yalım alev

dalga dalga, yol yol, yer yer
Albora: kırmızı fırtına

Alçın: al, kırmızı, kırmızıya çalan küçük bir kuş

Aldemir: ateşte kıpkırmızı hale getirilen demir

al+demir
Aldeniz: kızıldeniz, al renkli deniz

Aldıbay: ilk doğan erkek çocuklara genelde verilir

Aldoğan: al renkli doğan kuşu

Aldoğan: al renkli doğan kuşu

Alemdar: sancak ya da bayrak taşıyan

Alemşah: cihanın şahı

Alevi: hz. ali soyundan, hz. ali' ye hususi ilgi gösteren, ona taraftar olan

şii mezhebinin kollarından biri
Algan: ele geçiren, alan, kentleri, ülkeleri ele geçiren

Algıl: vergi

Algın: sevdalı, tutkun, vurgun, aşık, güçlü, al renkli güneş, kızıl güneş

birine gönül vermiş, vurgun, tutkun
toplantı
Alguhan: çağatay hanlığı hükümdarı

Algun: yüksek, güçlü

Algur: acele

Algün: kızıl renkli güneş

güneş doğmadan önce ufukta beliren karışık renkler
Alhan: han, kırmızı, kızıl ve egemen

Alıç: aşık oyunu oynayan kimse

Alınak: doğru, güvenilir

Alışan: şan ve şerefi yüce ve yüksek olan çok değerli

Alkan: kızıl kan

Alkan: al renkli kan, temiz kan

Alkanalp: al kanlı yiğit

Alkaş: alkış

Alkım: gökkuşağı

Alkın: korkusuz yiğit, delicesine aşık olan

Alkor: al renk kalmış kor ateş

Alkun: halk

Alkur: hep, bütün, herkes

Allahverdi: Allahın inayetiyle anlamında

Alnıaçık: namuslu

Alnıak: namuslu

Alp: yiğit, soylu, kahraman Türkçe adlarda bazen başa ya da sona da konulan ek

kahraman,cesur,savaşçı
yiğit
Alpağan: cesaret sahibi, kahraman kişi

Alpagu: kurt

Alpagut: mal mülk sahibi, çiftlik sahibi, kurt seçkin yiğit

Alpak: doğan kuşunun boynuna takılan halka, kahraman kişi

Alpar: yiğit, cesur

Alparslan: korkusuz,yiğit, soylu, aslan gibi anlamında

Alpartun: bileğinin gücünden emin olan

Alpartur: kendine güveni olan yiğit

Alpas: kızıl pas

Alpaslan: aslan gibi cesur,savaşçı beyi

Alpay: yiğit ve ay gibi ışıklı

Alpaydın: yiğit ve aydın

Alpayer: yiğit ve güçlü, delikanlı olan

Alpbike: genç, delikanlı

Alpbilge: yiğit ve güçlü aynı zamanda akıllı olan kimse

Alpçetin: yiğit ve zorlu kişi

Alpdemir: cesur, yiğit kimse

Alpdoğan: doğtan yiğit, doğan kuşu gibi yiğit

Alper: alp+er

cesur erkek
soylu erkek
Alperen: bilge, ermiş ve yiğit savaşçı

Alpergin: yiğit ve olgun, ermiş

Alpertunga: sakaların son hükümdarı

Alpgiray: kahramanlık sanı almış olan bir hükümdar

Alphan: yiğit, hükümdar

Alphun: yiğit

Alpkan: yiğit soyundan gelen

Alpkın: keskin kılıç

Alpman: yiğit kişi

Alpsoy: yiğit soyundan gelen

Alpsu: yiğit ve su gibi

Alptekin: alp+tekin

soylu prens
güvenilir ve soylu
Alptuğ: yiğitlik simgesi

Alpyürek: kimseden korkmayan

Alsoy: soyu sıcak insanlardan olan

Altan: kızıl şafak

al + tan kırmızı + şafak, güneşin şafaktaki kırmızı rengi
tatar hanlarına verilan ünvan
hakanlara verilen san
Altaner: kızıl tan eri, kızıl şafak yiğidi, altın renkli şafak

Altay: orta asya' da tanrı dağı, bir Türk boyu

Altay: yüksek orman anlamında.

orta asya'da bir sıradağ
Altaş: kırmızı renkli taş

Altemur: demirin kızmış hali

Altınbaran: altın gibi kıymetli

Altınel: altın gibi kişiliğe sahip olan

Altıner: altın değerinde erkek

Altınhan: çok değerli kahraman

Altınsoy: değerli bir soydan gelen

Altınöz: değerli bir geçmişe sahip olan

Altış: dua

Altmay: altın gibi değerli ve ay gibi ışıklı

Altuğ: al+tuğ

kırmızı+tuğ
değerli taşlarla süslü tuğ
Altuna: tuna ırmağının gün batarten aldığı durum için osmanlılar' ın verdiği ad

Altunbeşik: fergane hanlarına verilen ad

Altunç: kızıl tunç

Altunçağ: bir topluluğun en parlak dönemi

Altuner: çok değerli kimse, altın yiğit

Altunhan: tatarların en ünlü hükümdarı

Altuntaş: özel isim

Altutmuş: özel isim

Aluç: gülgiller familyasından beyaz çiçek

Alumur: edige destanından bir hakan adı

Ali: yüce, yüksek, şanlı, onurlu kimse

Alican: ali+can

üstün yaradılışlı yüce kişi
cana yakın, içtenlikli, candan, sıcakkanlı
girişken
Alicengiz: akla gelmez, şeytanca, beklenmedik ve umulmadık tarzda anlamları ile "alicengiz oyunu" deyiminde geçer

Aligüher: yaratılışı ve mayası yüce ve değerli olan

Alihan: ali+han

Alikadr: yüksek kıymette olan, çok kıymetli, çok takdir edilen, çok saygıdeğer

meşhur bir çeşit lale
Alim: bilim adamı

bilgin, ilim bilen
Alimşah: özel isim

Alinur: ali+nur

ışık saçan yüce kişi
Aliyar: candan sevgili, dost

Alize: bir rüzgar adı

Aliş: alinin halk dilinde bozulmuş hali

Alişah: şahların en ulusu

Alişan: şanı şerefi en yüksek olan

Alişir: arslan ali
 
Geri
Üst