gebe
 1. Bilge Gökçen

  Bilge Gökçen Yeni Üye Üye

  Kayıt:
  27 Ağustos 2007
  Mesajlar:
  13.022
  Beğenilen Mesajlar:
  108
  Ödül Puanları:
  0

  Er- Erkek İsimleri

  Konu, 'e-Erkek İsimleri' kısmında Bilge Gökçen tarafından paylaşıldı.

  en farklı erkek isimleri farklı erkek isimleri farkli bebek er ile başlayan Eracar: yetenekli kişi

  Erakalın: alnı ak, dürüst erkek

  Erakıncı: korkusuz akıncı

  Eraksan: temiz adlı yiğit

  Eral: korkusuz yiğit


  Eralkan: al kanlı yiğit
  Eralp: yiğit ve korkusuz kişi

  Eraltay: altay dağlarından gelmiş yiğit

  Eran: yiğit diye anılacak kişi

  Erandaç: yiğitliğiyle ünlenmiş evlat

  Eranıl: yiğitliğinle anıl, tanın

  Eraslan: aslan gibi korkusuz ve güçlü

  Eravend: şevk, arzu, istek

  şan, şeref
  Eray: ay gibi parlak erkek

  ilk ay
  Eraydın: yiğit ve aydın kimse

  Erbatur: cesur, yiğit

  Erbay: yiğit ve korkusuz kişi

  Erbaş: subay dışında kalan rütbeli asker

  Erbaşat: yiğit erkek

  Erbelgin: açık yürekli erkek

  Erben: yiğit erkek

  Erberk: şimşek gibi yiğit

  cessur
  Erboğa: boğa gibi güçlü erkek

  Erboy: yiğit, boylu, endamlı

  Erbil: yiğitliğiyle bilinen

  Ercan: canlı, sağlıklı

  er canlı, korkusuz yiğit
  yüreğinde korku hissetmeyen, cesaret sahibi
  Erce: yiğitçe, yiğide benzer bir biçimde

  Erçelik: çelik gibi güçlü erkek

  Erçetin: yiğit ve korkusuz kişi

  Erçevik: çevik, hızlı erkek

  Ercihan: yiğit ve korkusuz kişi

  Ercüment: itibarlı, haysiyetli, değerli

  Ercüment (d): saygıdeğer, itibarlı, onur sahibi

  Erçin: erken doğan, en erken davranan

  Ercivan: yiğit ve genç
  genç erkek
  erguvan çiçeği

  kızıl şey
  kırmızı kadife
  Erda/erdağ: dağ gibi er, dağ gibi yiğit

  Erdağ: yeşermiş, çayır çimenli dağ

  Erdal: tek erkek

  erken yeşeren dal
  er+dal
  Erdem: alçak gönüllülük

  düşünce ve davranışta iyiliklerin bir araya gelmesiyle beliren yetkinlik
  hüner
  ruhsal yetkinlik
  fazilet, insanın insan yapan değerleri
  Erdemalp: erdemliğe erişmiş yiğit

  Erdemer: erdemlilik yeterliliğine sahip olan

  Erdemli: erdemli, faziletli

  Erdemir: demir gibi güçlü erkek

  Erden: bekaret

  insan eli değmemiş
  erkenden
  Erdenalp: dürüst ve iyiliksever yiğit

  Erdenay: ay kadar bakir

  Erdener: dürüst ve iyiliksever

  Erdeniz: deniz gibi geniş ve engin er

  Erdeşir: özel isim

  Erdoğan: doğuştan yiğit

  erken doğan
  Erdoğdu: zamanından erken doğan erkek çocuğu

  Erduran: durgun, sakin yiğit

  Erdurmuş: sözünden dönmeyen, doğru sözlü

  Erdursun: sözünden dönmeyen, doğru sözlü

  Erdi: isteklerini elde etmiş, amacına ulaşmış

  Erdibey: tecrübeli erkek

  Erdim: fazilet

  mahalet, hüner
  liyakat
  usta gemici
  insanın ruhsal yetkinliği
  Erdin: ereğine ulaştın

  tanrı yolunda ermiş durum
  geldin, olgunlaştın, yetiştin
  Erdinç: birleşik isim

  duru, güçlü erkek
  er+dinç
  Erdönmez: sözünden dönmeyen, doğru sözlü

  Erek: hedef, amaç

  Ereken: gerçekleştirilmek için tasarlanan ve erişmek istenilen şey, amaç, gaye, hedef

  Erel: erkek eli, güçlü el

  Eren: kendini tanrıya adamış kişi

  cesur, yiğit
  ermiş kişi
  Erenalp: ermişliği ve yiğitliği benliğinde barındıran

  Erenay: ermiş olan ay gibi nurlu
  yetişen, ulaşan, vasıl olan

  iyi yetişmiş kişi
  cesur, yiğit adam
  ermiş
  koca, zevc
  Erencan: can dost
  yetişen, ulaşan, vasıl olan

  iyi yetişmiş kişi
  cesur, yiğit adam
  ermiş
  koca, zevc
  Erençin: özel isim

  Erendiz: jüpiter gezegeninin adı
  gezegenlerin en büyüğü ve güneşe yakınlık bakımından beşincisi jüpiter

  Erengüç: yetişen, ulaşan, vasıl olan

  iyi yetişmiş kişi
  cesur, yiğit adam
  ermiş
  koca, zevc
  kişi, şahıs
  Erensoy: ermiş soyundan olan

  Erensu: yetişen, ulaşan, vasıl olan

  iyi yetişmiş kişi
  cesur, yiğit adam
  ermiş
  koca, zevc
  kişi, şahıs
  Erensöz: yetişen, ulaşan, vasıl olan

  iyi yetişmiş kişi
  cesur, yiğit adam
  ermiş
  koca, zevc
  kişi, şahıs
  ErenTürk: herşeyi bilen Türk

  Erer: amaçlarına erişen

  Eretna: xıv. yy. orta anadolu' da sivas ve kayseri' de beylik kuran bir zat

  Erez: buğday ve arpa tarlalarında yetişen delice otu da denilen bir bitki

  Ergalip: gücüyle üstün gelen

  Ergazi: yiğit, kahraman

  Ergen: bekar

  Ergenç: genç erkek

  Ergenekon: dağın zirvesi

  Ergener: bekar erkek

  Ergun: oynak, hızlı giden at

  yumuşak huylu
  Ergunalp: hızlı, çevik, yiğit

  Erguner: hızlı, çevik erkek

  Ergi: iyi, güzel istenilen bir şeye erme durumu, ulaşma

  mashar olma
  Ergüç: güçlü, kuvvetli, yiğit

  Ergiden: yiğit erkek
  yiğitlik eden erkek

  sevk ve idare kabiliyeti olan, lider
  Ergüder: yiğitlik peşinde olan

  Ergül: erler içinde seçkinleşen, erlerin gülü

  yeni açan gül
  itimat edilen, inanılan
  Ergin: olgunlaşmamış, güngörmüş

  reşit
  yumuşak huylu, uysal
  ilim ve irfan sahibi, olgun
  mütevazi ve sessiz kişi
  Ergün: erken doğan güneş, yumuşak, uysal, sulu sepken, sulu kar

  Ergün/ergun: sert başlı oynak hızlı at

  sulu, serpken kar
  Erginalp: olmuş, yetişmiş, kemale ermiş

  haklarını kendi kullanmak için yasanın gösterdiği yaşa gelmiş olan kimse
  Ergünay: olmuş, yetişmiş, kemale ermiş

  haklarını kendi kullanmak için yasanın gösterdiği yaşa gelmiş olan kimse
  Ergünay: yumuşak, uysal kimse

  sulu kar, sulu saf kar
  Ergincan: olgun ruhlu kimse

  Erginer: olgun erkek

  Ergüner: yumuşak huylu, uysal erkek

  Erginsoy: olgun kişilerin soyundan gelen

  Ergintuğ: olmuş, yetişmiş, kemale ermiş

  haklarını kendi kullanmak için yasanın gösterdiği yaşa gelmiş olan kimse
  Ergüven: kendine güvenen

  Ergüvenç: güven duyulan kimse

  Ergök: olmuş, yetişmiş, kemale ermiş

  haklarını kullanmak için yasanın gösterdiği yaşa gelmiş olan kimse
  Ergökmen: mavi gözlü, sarışın kimse

  Ergönül: gönülden dürüst kişi

  Erhan: adaletli hükümdar

  yiğit hakan
  merhametli
  Erhun: hunlu yiğit

  korkusuz savaşçı
  Erışık: kültürlü, aydın kişi

  Erk: güç

  egemenlik, iktidar
  Erkal: erkek kal

  her zaman için yiğitliğini koru, taviz verme anlamında
  Erkam: rakamlar, sayılar, yazılar

  Erkan: erkek kanlı, soylu

  Erke: enerji, iş başarma gücü

  nazlı
  Erkek: er yiğit, erken

  Erkel: güçlü, kudretli el

  Erker: güçlü, kuvvetli

  Erkılıç: kılıç gibi keskin güçlü yiğit

  Erkınay: çalışkan erkek

  Erkman: güçlü, etkili, sözü geçen kimse

  Erkmen: güçlü etkili, sözü geçen

  Erkoç: koç gibi azametli ve güçlü

  Erkoçak: yürekli, eli açık

  yüce gönüllü
  konuksever
  yiğit, korkmayan kişi, savaşçı
  açık kestane renginde olan

   
 2. Bilge Gökçen

  Bilge Gökçen Yeni Üye Üye

  Kayıt:
  27 Ağustos 2007
  Mesajlar:
  13.022
  Beğenilen Mesajlar:
  108
  Ödül Puanları:
  0
  Ce: Er- Erkek İsimleri

  Erksan: gücü ve kudretiyle nam salmış olan

  Erksoy: gücü ve kudreti soyundan gelen

  Erksun: güçlü soydan gelen

  Erksin: güçlü ve kuvvetlisin

  Erkul: erkek kişi

  Erkunt: zorluklara göğüs gerebilen kişi

  Erkut: uğurlu er

  kutlu, yiğit
  Erkutay: uğurlu ayda doğan erkek

  Erkin: istediği gibi davranabilen, özgür

  koşulsuz iş gören
  Erkiner: bağımsız, özgür insan

  Erlikhan: özel isim

  Erman: erdemli yiğit

  pişman olma, istek
  Ermutlu: mutlu, huzurlu

  Ermin: keykubat' ın dördüncü oğlu

  Ermiş: dini inançlara göre kendisinde olağanüstü manevi güç bulunan kişi, evliya

  Ernoyan: cesur komutan

  Eroğlu: yiğit kişinin oğlu

  Eroğuz: yiğit kimse

  Erokay: elit, beğenilen

  Erol: erkek ol, sözünde dur anlamında

  Eronat: dürüst, güvenilir, iyi erkek

  Erozan: erkek ozan, şair

  Ersalmış: yiğitliğinle tanın

  Ersan: yiğitliğiyle nam salmış

  Ersavaş: yiğitliğinle tanın

  Ersayın: saygı değer kimse

  Erseç: seçkin ol

  Ersen: sen ersin anlamında

  kolay, zor olmayan
  Erserim: serme işi

  sabırlı
  genellikle öykülerde başlangıç bölümlerine verilen ad
  Ersev: yiğit sev

  Erseven: seven erkek

  Ersever: seven erkek

  Ersezen: kavrayışı güçlü erkek

  Ersezer: kavrayış yetisi güçlü olan

  Ersoy: yiğit soyundan gelen

  Ersu: yiğit sözlü

  Ersun: yiğitliğiyle çevresine yardımcı olan

  Ersunal: yiğit sözlü

  Ersü: fazla, ziyade

  Ersin: ersin, erkeksin anlamında

  ateş küreği
  bir çeşit güzel kokulu bitki
  Ersöz: sözleri yiğitçe olan

  Ertaç: erkeklerin baştacı olmuş güzel

  yiğit hükümdar
  Ertan: erken gün doğma zamanı

  tan gibi ateş renkli er
  Ertana: özel isim

  Ertay: genç tay

  Ertaylan: sırım gibi yakışıklı olan

  Ertaylar: uzun boylu, yakışıklı erkek

  Ertaş: taş gibi erkek

  er ve taş kelimelerinden birleşik isim
  Ertaşgün: özel isim

  Erte: seher vakti

  Ertek: tek, eşsiz yiğit

  Ertekin: uğurlu yiğit

  Ertem: erdem

  fazilet
  Erten: sabah, gündoğumu anı

  Ertok: gözü yüksekte olmayan

  Ertuğ: yiğit başlığı

  Ertuğrul: temiz yürekli, doğru yiğit

  Ertuna: yiğit ve tuna nehri gibi gür

  Ertunç: tunç gibi sağlam erkek

  Ertunga: yiğit, hakan

  uygur yazılarında geçen Türk adı
  Erturan: yaşayan yiğit

  Ertün: akşam üzeri

  Ertingü: fevkalede, olağanüstü

  Ertüre: yiğitler arasında farklı bir yiğit

  ErTürk: yiğit Türk

  Ertit: hediye

  Ertüze: adaletli yiğit

  Ertöre: töreleri olan yiğit

  Erva: çok güzel genç

  son derece cesur ve yiğit adam
  Eryalçın: sert, yaman

  Eryaman: güçlü, becerikli

  Eryavuz: yürekli, korkusuz

  Erib: akıllı, zeki kimse

  Eryetiş: çabuk gel anlamında

  Eryıldız: yıldız gibi parlak yiğit

  Eryılmaz: her türlü zorluğun üstesinden gelen

  Eriker: becerikli, yürekli adam

  Eril: erkek

  Erim: bireyin erebileceği uzaklık

  iyi haber, müjde
  Erimel: bir şeyin erebileceği uzaklık

  vakıf olmak, yetmek
  Erimşah: bir şeyin erebileceği uzaklık

  vakıf olmak, yetmek
  Erün: temiz, arı, pak

  Erin: olgunluğa erişmiş kişi

  Erinç: hiç eksiği ve üzüntüsü olmama durumu

  huzur
  rahat, dirlik
  Erinçer: sıkıntı içinde olmayan

  Erincik: utangaç, mahçup, tembel

  Erip: bilgisi ve yeteneğiyle zeki olduğunu belli eden kişi

  akıllı, zeki
  Eripek: yumuşak, uysal erkek

  Eris: zeki, uyanık, azılı

  Erüstün: üstün erkek

  Eryiğit: yiğitlerin yiğidi

  Eriz: iz, yol, çığır

  Eriş: olgunluk hali

  Erişkin: olgun tecrübeli

  Erzade: yiğit oğlu

  Erzan: bol

  uygun, layık
  Erzen: darı

  Erzi: dini vecibelerini yerine getiren

  Eröz: yiğitliği özünde olan

  Erşad: sevinçli, mutlu erkek

  Erşahan: şahin gibi güçlü yiğit

  Erşahin: erkek şahin, kuş

  Erşan: yiğitliğiyle nam salmış

  Erşat: doğru yolu bulan

  mutluluk içinde olan
  Erşed: er reşid, ergin olan, doğru yola daha yakın, hareket hattı daha iyi olan

  Erşet: en iyi, en akıllı
   
 3. ilkimsu

  ilkimsu Yeni Üye Üye

  Kayıt:
  26 Ekim 2009
  Mesajlar:
  5.184
  Beğenilen Mesajlar:
  120
  Ödül Puanları:
  0
  Şehir:
  San Juan
  erdal,erdem,eray :D
   
Er- Erkek İsimleri konusuna benzer diğer içeriklerimiz
 1. Erkekler Neden Erken Ölür?

  Erkekler Neden Erken Ölür?

  Merhabalar degerli misafirimiz, sitemizde toplu bir temizlik yapmak zorunda kaldik. Su anda gormek istediginiz konuyu maalesef sizlere sunamiyoruz. ilgili sayfamizin google siralamalarindan dusmesi icin gerekli algoritmik degerleri sitemize verdik. Verdigimiz rahatsizlik icin sizlerden ozur dileriz. Dilerseniz yukaridan sitemizin logosuna tiklayarak anasayfamiza gidebilir, Ya da ust sag...
 2. erkekler neden erken olurler :))))))))

  erkekler neden erken olurler :))))))))

  yorum sizin:haha::haha::haha::haha:
 3. Er- Kız İsimleri

  Er- Kız İsimleri

  er ile başlayan isimler kız er 4 harfli meyve isimleri le başlayan isimler ile kız isimleri Erçi: erini, erkeğini, eşini çok seven kadın, sadık ve iffetli kadın Erçil: doğru, inanılır, güvenilir kişi Erda: beyaz karınca Erdemay: fazilet maharet, hüner liyakat usta gemici insanın ruhsal yetkinliği Erdibike: tecrübeli kadın Erem: cennet ulaşmak, kavuşmak için çaba gösteren gönüllü Erengül:...
 4. İl-Erkek İsimleri

  İl-Erkek İsimleri

  İl: memleket İlaydın: aydınlık, mutlu, demokratik ülke İlbay: vali bir yerin saygın kişisi sözü geçen İlbaşı: selçuklular' da köy yöneticisi İlbey: egemen olan vali bir yerin saygın kişisi İlbeyi: eski Türkler' de ve osmanlılarda bazı oymak beyleri ve ileri gelenler için kullanılan ünvan İlbilge: bir yerin en bilgini İlcan: ülkenin canı, sevdiği yurttaş, vatandaş çok canlı, hareketli
 5. ikiz erkek isimleri önerileri

  ikiz erkek isimleri önerileri

  selam melekler uzun bir bekleyişten sonra aşılama ile ikiz bebeklere hamile kaldım bir kaç ay sonra kısmet olursa bebişlerimi kucağıma alacam ama henüz onlar için isim düşünemedim bana ikiz erkek bebek isimleri önerebilirmisiniz beğendiğim olursa aralarından seçerek bebişlerime koymak istiyorum

Sayfayı Paylaş