1. Bilge Gökçen

  Bilge Gökçen Yeni Üye Üye

  Kayıt:
  27 Ağustos 2007
  Mesajlar:
  11.882
  Beğenilen Mesajlar:
  120
  Ödül Puanları:
  0

  Er- Erkek İsimleri

  Konu, 'e-Erkek İsimleri' kısmında Bilge Gökçen tarafından paylaşıldı.

  en farklı erkek isimleri farklı erkek isimleri farkli bebek er ile başlayan Eracar: yetenekli kişi

  Erakalın: alnı ak, dürüst erkek

  Erakıncı: korkusuz akıncı

  Eraksan: temiz adlı yiğit


  Eral: korkusuz yiğit
  Eralkan: al kanlı yiğit

  Eralp: yiğit ve korkusuz kişi

  Eraltay: altay dağlarından gelmiş yiğit

  Eran: yiğit diye anılacak kişi

  Erandaç: yiğitliğiyle ünlenmiş evlat

  Eranıl: yiğitliğinle anıl, tanın

  Eraslan: aslan gibi korkusuz ve güçlü

  Eravend: şevk, arzu, istek

  şan, şeref
  Eray: ay gibi parlak erkek

  ilk ay
  Eraydın: yiğit ve aydın kimse

  Erbatur: cesur, yiğit

  Erbay: yiğit ve korkusuz kişi

  Erbaş: subay dışında kalan rütbeli asker

  Erbaşat: yiğit erkek

  Erbelgin: açık yürekli erkek

  Erben: yiğit erkek

  Erberk: şimşek gibi yiğit

  cessur
  Erboğa: boğa gibi güçlü erkek

  Erboy: yiğit, boylu, endamlı

  Erbil: yiğitliğiyle bilinen

  Ercan: canlı, sağlıklı

  er canlı, korkusuz yiğit
  yüreğinde korku hissetmeyen, cesaret sahibi
  Erce: yiğitçe, yiğide benzer bir biçimde

  Erçelik: çelik gibi güçlü erkek

  Erçetin: yiğit ve korkusuz kişi

  Erçevik: çevik, hızlı erkek

  Ercihan: yiğit ve korkusuz kişi

  Ercüment: itibarlı, haysiyetli, değerli

  Ercüment (d): saygıdeğer, itibarlı, onur sahibi

  Erçin: erken doğan, en erken davranan

  Ercivan: yiğit ve genç
  genç erkek
  erguvan çiçeği

  kızıl şey
  kırmızı kadife
  Erda/erdağ: dağ gibi er, dağ gibi yiğit

  Erdağ: yeşermiş, çayır çimenli dağ

  Erdal: tek erkek

  erken yeşeren dal
  er+dal
  Erdem: alçak gönüllülük

  düşünce ve davranışta iyiliklerin bir araya gelmesiyle beliren yetkinlik
  hüner
  ruhsal yetkinlik
  fazilet, insanın insan yapan değerleri
  Erdemalp: erdemliğe erişmiş yiğit

  Erdemer: erdemlilik yeterliliğine sahip olan

  Erdemli: erdemli, faziletli

  Erdemir: demir gibi güçlü erkek

  Erden: bekaret

  insan eli değmemiş
  erkenden
  Erdenalp: dürüst ve iyiliksever yiğit

  Erdenay: ay kadar bakir

  Erdener: dürüst ve iyiliksever

  Erdeniz: deniz gibi geniş ve engin er

  Erdeşir: özel isim

  Erdoğan: doğuştan yiğit

  erken doğan
  Erdoğdu: zamanından erken doğan erkek çocuğu

  Erduran: durgun, sakin yiğit

  Erdurmuş: sözünden dönmeyen, doğru sözlü

  Erdursun: sözünden dönmeyen, doğru sözlü

  Erdi: isteklerini elde etmiş, amacına ulaşmış

  Erdibey: tecrübeli erkek

  Erdim: fazilet

  mahalet, hüner
  liyakat
  usta gemici
  insanın ruhsal yetkinliği
  Erdin: ereğine ulaştın

  tanrı yolunda ermiş durum
  geldin, olgunlaştın, yetiştin
  Erdinç: birleşik isim

  duru, güçlü erkek
  er+dinç
  Erdönmez: sözünden dönmeyen, doğru sözlü

  Erek: hedef, amaç

  Ereken: gerçekleştirilmek için tasarlanan ve erişmek istenilen şey, amaç, gaye, hedef

  Erel: erkek eli, güçlü el

  Eren: kendini tanrıya adamış kişi

  cesur, yiğit
  ermiş kişi
  Erenalp: ermişliği ve yiğitliği benliğinde barındıran

  Erenay: ermiş olan ay gibi nurlu
  yetişen, ulaşan, vasıl olan

  iyi yetişmiş kişi
  cesur, yiğit adam
  ermiş
  koca, zevc
  Erencan: can dost
  yetişen, ulaşan, vasıl olan

  iyi yetişmiş kişi
  cesur, yiğit adam
  ermiş
  koca, zevc
  Erençin: özel isim

  Erendiz: jüpiter gezegeninin adı
  gezegenlerin en büyüğü ve güneşe yakınlık bakımından beşincisi jüpiter

  Erengüç: yetişen, ulaşan, vasıl olan

  iyi yetişmiş kişi
  cesur, yiğit adam
  ermiş
  koca, zevc
  kişi, şahıs
  Erensoy: ermiş soyundan olan

  Erensu: yetişen, ulaşan, vasıl olan

  iyi yetişmiş kişi
  cesur, yiğit adam
  ermiş
  koca, zevc
  kişi, şahıs
  Erensöz: yetişen, ulaşan, vasıl olan

  iyi yetişmiş kişi
  cesur, yiğit adam
  ermiş
  koca, zevc
  kişi, şahıs
  ErenTürk: herşeyi bilen Türk

  Erer: amaçlarına erişen

  Eretna: xıv. yy. orta anadolu' da sivas ve kayseri' de beylik kuran bir zat

  Erez: buğday ve arpa tarlalarında yetişen delice otu da denilen bir bitki

  Ergalip: gücüyle üstün gelen

  Ergazi: yiğit, kahraman

  Ergen: bekar

  Ergenç: genç erkek

  Ergenekon: dağın zirvesi

  Ergener: bekar erkek

  Ergun: oynak, hızlı giden at

  yumuşak huylu
  Ergunalp: hızlı, çevik, yiğit

  Erguner: hızlı, çevik erkek

  Ergi: iyi, güzel istenilen bir şeye erme durumu, ulaşma

  mashar olma
  Ergüç: güçlü, kuvvetli, yiğit

  Ergiden: yiğit erkek
  yiğitlik eden erkek

  sevk ve idare kabiliyeti olan, lider
  Ergüder: yiğitlik peşinde olan

  Ergül: erler içinde seçkinleşen, erlerin gülü

  yeni açan gül
  itimat edilen, inanılan
  Ergin: olgunlaşmamış, güngörmüş

  reşit
  yumuşak huylu, uysal
  ilim ve irfan sahibi, olgun
  mütevazi ve sessiz kişi
  Ergün: erken doğan güneş, yumuşak, uysal, sulu sepken, sulu kar

  Ergün/ergun: sert başlı oynak hızlı at

  sulu, serpken kar
  Erginalp: olmuş, yetişmiş, kemale ermiş

  haklarını kendi kullanmak için yasanın gösterdiği yaşa gelmiş olan kimse
  Ergünay: olmuş, yetişmiş, kemale ermiş

  haklarını kendi kullanmak için yasanın gösterdiği yaşa gelmiş olan kimse
  Ergünay: yumuşak, uysal kimse

  sulu kar, sulu saf kar
  Ergincan: olgun ruhlu kimse

  Erginer: olgun erkek

  Ergüner: yumuşak huylu, uysal erkek

  Erginsoy: olgun kişilerin soyundan gelen

  Ergintuğ: olmuş, yetişmiş, kemale ermiş

  haklarını kendi kullanmak için yasanın gösterdiği yaşa gelmiş olan kimse
  Ergüven: kendine güvenen

  Ergüvenç: güven duyulan kimse

  Ergök: olmuş, yetişmiş, kemale ermiş

  haklarını kullanmak için yasanın gösterdiği yaşa gelmiş olan kimse
  Ergökmen: mavi gözlü, sarışın kimse

  Ergönül: gönülden dürüst kişi

  Erhan: adaletli hükümdar

  yiğit hakan
  merhametli
  Erhun: hunlu yiğit

  korkusuz savaşçı
  Erışık: kültürlü, aydın kişi

  Erk: güç

  egemenlik, iktidar
  Erkal: erkek kal

  her zaman için yiğitliğini koru, taviz verme anlamında
  Erkam: rakamlar, sayılar, yazılar

  Erkan: erkek kanlı, soylu

  Erke: enerji, iş başarma gücü

  nazlı
  Erkek: er yiğit, erken

  Erkel: güçlü, kudretli el

  Erker: güçlü, kuvvetli

  Erkılıç: kılıç gibi keskin güçlü yiğit

  Erkınay: çalışkan erkek

  Erkman: güçlü, etkili, sözü geçen kimse

  Erkmen: güçlü etkili, sözü geçen

  Erkoç: koç gibi azametli ve güçlü

  Erkoçak: yürekli, eli açık

  yüce gönüllü
  konuksever
  yiğit, korkmayan kişi, savaşçı
  açık kestane renginde olan


   
 2. Bilge Gökçen

  Bilge Gökçen Yeni Üye Üye

  Kayıt:
  27 Ağustos 2007
  Mesajlar:
  11.882
  Beğenilen Mesajlar:
  120
  Ödül Puanları:
  0
  Ce: Er- Erkek İsimleri
  Erksan: gücü ve kudretiyle nam salmış olan

  Erksoy: gücü ve kudreti soyundan gelen

  Erksun: güçlü soydan gelen

  Erksin: güçlü ve kuvvetlisin

  Erkul: erkek kişi

  Erkunt: zorluklara göğüs gerebilen kişi

  Erkut: uğurlu er

  kutlu, yiğit
  Erkutay: uğurlu ayda doğan erkek

  Erkin: istediği gibi davranabilen, özgür

  koşulsuz iş gören
  Erkiner: bağımsız, özgür insan

  Erlikhan: özel isim

  Erman: erdemli yiğit

  pişman olma, istek
  Ermutlu: mutlu, huzurlu

  Ermin: keykubat' ın dördüncü oğlu

  Ermiş: dini inançlara göre kendisinde olağanüstü manevi güç bulunan kişi, evliya

  Ernoyan: cesur komutan

  Eroğlu: yiğit kişinin oğlu

  Eroğuz: yiğit kimse

  Erokay: elit, beğenilen

  Erol: erkek ol, sözünde dur anlamında

  Eronat: dürüst, güvenilir, iyi erkek

  Erozan: erkek ozan, şair

  Ersalmış: yiğitliğinle tanın

  Ersan: yiğitliğiyle nam salmış

  Ersavaş: yiğitliğinle tanın

  Ersayın: saygı değer kimse

  Erseç: seçkin ol

  Ersen: sen ersin anlamında

  kolay, zor olmayan
  Erserim: serme işi

  sabırlı
  genellikle öykülerde başlangıç bölümlerine verilen ad
  Ersev: yiğit sev

  Erseven: seven erkek

  Ersever: seven erkek

  Ersezen: kavrayışı güçlü erkek

  Ersezer: kavrayış yetisi güçlü olan

  Ersoy: yiğit soyundan gelen

  Ersu: yiğit sözlü

  Ersun: yiğitliğiyle çevresine yardımcı olan

  Ersunal: yiğit sözlü

  Ersü: fazla, ziyade

  Ersin: ersin, erkeksin anlamında

  ateş küreği
  bir çeşit güzel kokulu bitki
  Ersöz: sözleri yiğitçe olan

  Ertaç: erkeklerin baştacı olmuş güzel

  yiğit hükümdar
  Ertan: erken gün doğma zamanı

  tan gibi ateş renkli er
  Ertana: özel isim

  Ertay: genç tay

  Ertaylan: sırım gibi yakışıklı olan

  Ertaylar: uzun boylu, yakışıklı erkek

  Ertaş: taş gibi erkek

  er ve taş kelimelerinden birleşik isim
  Ertaşgün: özel isim

  Erte: seher vakti

  Ertek: tek, eşsiz yiğit

  Ertekin: uğurlu yiğit

  Ertem: erdem

  fazilet
  Erten: sabah, gündoğumu anı

  Ertok: gözü yüksekte olmayan

  Ertuğ: yiğit başlığı

  Ertuğrul: temiz yürekli, doğru yiğit

  Ertuna: yiğit ve tuna nehri gibi gür

  Ertunç: tunç gibi sağlam erkek

  Ertunga: yiğit, hakan

  uygur yazılarında geçen Türk adı
  Erturan: yaşayan yiğit

  Ertün: akşam üzeri

  Ertingü: fevkalede, olağanüstü

  Ertüre: yiğitler arasında farklı bir yiğit

  ErTürk: yiğit Türk

  Ertit: hediye

  Ertüze: adaletli yiğit

  Ertöre: töreleri olan yiğit

  Erva: çok güzel genç

  son derece cesur ve yiğit adam
  Eryalçın: sert, yaman

  Eryaman: güçlü, becerikli

  Eryavuz: yürekli, korkusuz

  Erib: akıllı, zeki kimse

  Eryetiş: çabuk gel anlamında

  Eryıldız: yıldız gibi parlak yiğit

  Eryılmaz: her türlü zorluğun üstesinden gelen

  Eriker: becerikli, yürekli adam

  Eril: erkek

  Erim: bireyin erebileceği uzaklık

  iyi haber, müjde
  Erimel: bir şeyin erebileceği uzaklık

  vakıf olmak, yetmek
  Erimşah: bir şeyin erebileceği uzaklık

  vakıf olmak, yetmek
  Erün: temiz, arı, pak

  Erin: olgunluğa erişmiş kişi

  Erinç: hiç eksiği ve üzüntüsü olmama durumu

  huzur
  rahat, dirlik
  Erinçer: sıkıntı içinde olmayan

  Erincik: utangaç, mahçup, tembel

  Erip: bilgisi ve yeteneğiyle zeki olduğunu belli eden kişi

  akıllı, zeki
  Eripek: yumuşak, uysal erkek

  Eris: zeki, uyanık, azılı

  Erüstün: üstün erkek

  Eryiğit: yiğitlerin yiğidi

  Eriz: iz, yol, çığır

  Eriş: olgunluk hali

  Erişkin: olgun tecrübeli

  Erzade: yiğit oğlu

  Erzan: bol

  uygun, layık
  Erzen: darı

  Erzi: dini vecibelerini yerine getiren

  Eröz: yiğitliği özünde olan

  Erşad: sevinçli, mutlu erkek

  Erşahan: şahin gibi güçlü yiğit

  Erşahin: erkek şahin, kuş

  Erşan: yiğitliğiyle nam salmış

  Erşat: doğru yolu bulan

  mutluluk içinde olan
  Erşed: er reşid, ergin olan, doğru yola daha yakın, hareket hattı daha iyi olan

  Erşet: en iyi, en akıllı
   
 3. ilkimsu

  ilkimsu Yeni Üye Üye

  Kayıt:
  26 Ekim 2009
  Mesajlar:
  5.041
  Beğenilen Mesajlar:
  118
  Ödül Puanları:
  0
  Şehir:
  San Juan
  erdal,erdem,eray :D
   
Er- Erkek İsimleri konusuna benzer diğer içeriklerimiz
 1. erkekler neden erken olurler :))))))))

  erkekler neden erken olurler :))))))))

  yorum sizin:haha::haha::haha::haha:
 2. Er- Kız İsimleri

  Er- Kız İsimleri

  er ile başlayan isimler kız er 4 harfli meyve isimleri le başlayan isimler ile kız isimleri Erçi: erini, erkeğini, eşini çok seven kadın, sadık ve iffetli kadın Erçil: doğru, inanılır, güvenilir kişi Erda: beyaz karınca Erdemay: fazilet maharet, hüner liyakat usta gemici insanın ruhsal yetkinliği Erdibike: tecrübeli kadın Erem: cennet ulaşmak, kavuşmak için çaba gösteren gönüllü Erengül:...
 3. Ut-erkek isimleri

  Ut-erkek isimleri

  Utarid: merkür Türk dil kuralına göre "d/t" olarak kullanılır Utbe: meşhur sahabelerden bazılarının ismi Utman: şerefli, edepli, terbiyeli kimse
 4. Uz-erkek isimleri

  Uz-erkek isimleri

  savaşçı isimleri erkek savaşçı isimleri erkek uyumlu Uz: iyi, güzel, uygun Uza: dış, hariç Uzalp: iyi, temiz, akıllı, anlayışlı yiğit Uzay: bütün varlıkları kaplayan sonsuz boşluk kızıl kan alemler arasındaki alan Uzbay: iyi, becerikli, temiz, akıllı ve saygın kişi Uzcan: uysal, uyumlu, iyi insan Uzel: sevdalı, aşık elleriyle ustalık kazanmış kişi Uzer: kahraman, cesur, savaşçı...
 5. İh-Erkek İsimleri

  İh-Erkek İsimleri

  İhlas: halis, temiz doğru sevgi gönülden gelen dostluk, samimiyet, doğruluk, bağlılık kur' an-ı kerim' in 112. suresinin adı İhtimam: dikkatle çalışma, önemle inceleme İhtiram: saygı, hürmet İhtişam: büyüklük, göz alıcılık, gösterişlilik, görkem İhvan: yakın dostlar, arkadaşlar İhya: canlandırma

Sayfayı Paylaş