Allah herkese rızık veriyormu?

  • Konbuyu başlatan Muhammed mert
  • Başlangıç tarihi

Muhammed mert

Forum Okuru
Allah herkese rızık veriyormu?
Allah herkese rızık veriyorsa, neden dünyada aç insanlar var?
 

İslami Yazar

Forum Okuru
Burada esas sorun şu ki, bu soruyu soran ateistler Allahın rızık vermesini adeta gökten sihirli sofranın inmesi olarak tasavvur ederler. Bu düşünce tarzı çok yanlıştır. Mesela Cenabı Allah Türkiye’ye birçok yer altı yer üstü kaynaklar bahşetmiştir. İnsanlar bu kaynaklardan kendi akıllarıyla bu kaynaklardan faydalanıp etkin kullansın diye, refah için de yaşasınlar, aç kalmasınlar diye. Allahın insanlara verdiği rızık budur.

Başka bir örnek verirsek; Japonya ve Güney Kore doğal kaynaklardan hemen hemen yoksun ülkeler. Üstelik Japonya’da sık sık depremler oluyor. Peki, onlar niye aç ve yoksul değiller? Peki, neden bu kadar yüksek derecede ilerleme kat ettiler? Demek ki, esas neden Allahın verdiği maddi (petrol, gaz, altın, gümüş, vb) ve maddi olmayan (akıl, düşünce, irade) nimetlerden nasıl kullanılacağı meselesidir. Demek ki, esas neden ekonomik siyasi ve sosyal siyasetin nasıl kurulması ve uygulama meselesidir.

Kısacası, savaş, açlık, hastalık ve sair hadiselerin esas sebebi insanlardır. Dediğimiz gibi Allah-ü Teala (cc) dünyada herkese fazlasıyla ile doğal kaynaklar yaratmış ve bunları arayıp bulmak, doğru şekilde istifade ve taksim etmek mesuliyetini insanların düşünce, irade ve takdirine bırakmıştır.
 

İslami Yazar

Forum Okuru
Fakat insanların kurduğu adaletsiz idare etme sistemleri neticesinde bazıları çok zengin, bazıları çok fakir yaşıyor, cemiyette kaynaklar düzgün bölüştürülmüyor. Afrika’da ve başka bölgelerde insanların açlık çekmesinin sebebi zalim ve açgözlü insanların kurduğu Adalet ve sömürücü prensiplerle duran idare etme-dağılım sistemidir. Buna göre de toplumda artık zengin ve aşırı yoksul nüfus grupları oluşur.

Demek ki, insanları açlıktan öldüren Allah değil, Allahın yarattığı nimetleri haksız şekilde benimseyen zalim ve açgözlü önderlik sistemidir. Eğer Allah, insanları aç bırakmak isteseydi, ağaçlarda çeşit çeşit meyveler, denizlerde çeşit çeşit balıklar ve deniz ürünleri, toprakta çeşit çeşit sebzeler ve başka nimetler yaratmazdı. Halbu ki Allah Teala (cc) er-Rezzak isminin yeryüzündeki tecellisi olarak dünyada herkesi fazlasıyla doyuracak kadar çeşit çeşit nimetler yaratmıştır. Fakat birçok tamahkâr idarecilerin hırsı, mevcut siyasi-ekonomik sistemlerin istismarcı özellikleri, sivil eşdeğer kaynak dağılımı nedeniyle bugün çeşitli Afrika ve Asya ülkelerinde halen açlık ve sefalet hüküm sürer. Cahil ateistler ise bu gibi gerçeklere göz yumarak suçlu olarak sadece Allahı görürler.
 
Üst