Amnios Sıvısının Az Veya Çok Olması

Uzman SühaN

Administrator
Amnios Sıvısının Az Veya Çok Olması
amnios sıvısınının azlığı,bebeğin suyunun az olması bebeğin suyunun çok olması,bebeğin suyunun az olması tehlikelimi,amnios sıvısı hakkında bilgiler


a.jpg

Bebeğin hamilelik boyunca içinde yüzdüğü berrak ve steril sıvıya amniyon sıvısı denir. Bu sıvı anne karnında bir yandan bebeğin rahatça hareket etmesini sağlarken bir yandan da dışarıdan gelebilecek darbe ve enfeksiyonlara karşı korur.Dokuz ay gün boyunca bebeğin içerisinde bulunduğu ve korunmasını sağlayan amniyon sıvısının miktarının az veya çok olması bebeğin sağlığını olumsuz etkileyebilir.Ayrıntılı bilgileri konumuzda bulabilirsiniz.Amnios sıvısı nedir?
Anne karnında bebeğin rahat hareket edebileceği bir ortama ihtiyaç vardır. Bütün fetüsler en küçük hallerinden doğuma kadar olan dönemde sıvı ortam içindedirler. Bu sıvıya amnios sıvısı denilir. Amnios sıvısı gebeliğin ilk yarısından itibaren artar. Doğuma yakın zamanda biraz azalır. Doğum zamanı yaklaşık 800 ml kadardır. Amnios sıvısında fetüsün cildinden, mide barsak sisteminden, idrar yolları, üreme sistemi ve amnion zarından dökülen hücreler bulunur.
Anne karnında bebekler bu sıvıyı hem yutarlar hem de idrar yolu ile çıkarırlar. Böyle bir mekanizma idrar yolları ve mide-bağırsak sisteminin gelişmesinde önemlidir.

OLİGOHİDROAMNİOS (Amnios mayiinin azalması)
Çok defa anormal giden bir durumun göstergesidir. İntra uterin gelişme geriliği, böbrek yokluğu veya böbrek hastalıkları, idrar yolları bozukluklarının göstergesi olabilir.

Sıvı azalması nasıl anlaşılır?
Ultrasonografide sıvı miktarının ölçümü ile anlaşılır. Amnios mayii azaldığında bebek hareketleri azalmıştır, karın büyüklüğü normalden küçük görülür. Gebeliğin ilk yarısının son dönemlerinde ve gebeliğin ikinci yarısında fetüsün idrar üretim kapasitesinin azalması veya yokluğu ile birlikte gözlenen çok ciddi bir durumdur.

Hangi durumlarda görülür?
Normal gebelikte de görülebilir ancak vakaların %50'sinde bebek veya anne ile ilgili bir sorun vardır. Annede diyabet gibi rahatsızlıklar, fetüste çoğul gebelik, mide-barsak sistemi anormallikleri, kan uyuşmazlığı, iri bebek gibi durumlar en sık polihidroamnios nedenleridir.
Doğumu yakın bir bebek günde yaklaşık 400-500 ml su yutar. Bu miktar yenidoğan bir bebeğin günde içtiği süt kadardır. Sıvı miktarını sabit tutabilmek için bebeğin içtiği su kadar idrar çıkarması gerekir. Bebe ğin yutma fonksiyonlarında bozukluk gibi hallerde bu denge bozulur.
Normalde amnios sıvısında mekonyum (bebeğin ilk kakası) yoktur. Fetüste vagal aktivite artışına bir cevap olarak ortaya çıkabilir. Anne rahminde sıkıntıya maruz kalması bebeğin amnios sıvısına kaka yapmasına neden olabilir.
Mekonyum koyu yapışkan bir maddedir, bu maddenin bebek akciğeri ile temasa geçmesi hem mekanik hemde kimyasal yolla solunum sıkıntısına neden olur.
Fetüsün sindirim sisteminin sağlıklı olarak gelişebilmesi için amnios mayiine ihtiyaç vardır.
Yine aynı şekilde sağlıklı akciğer gelişimi için de bu sıvıya ihtiyaç vardır.

Amnios sıvısının fazla olmasının riskleri var mıdır?
Fazla artmış sıvı rahimin gereğinden fazla gerilmesine neden olarak erken doğuma neden olabilir.
Doğumdan sonra bebek, akciğerlerindeki sıvıyı çıkaramazsa yeni doğan döneminde kuvöz ve yoğun bakım ihtiyacı artar.
Rahimin fazla gerilmesine neden olarak plasentanın erken ayrılması gibi ciddi sonuçlar doğurabilir.
Bol sıvı nedeni ile bebek doğum kanalına tam yerleşemeyebilir, bu da sezaryenle doğumu artırabilir.
 
Geri
Üst