Anal fistül nedir ? Anal fistül neden olur ?

Uzman SühaN

Administrator
Anal fistül nedir ? Anal fistül neden olur ?
Bir anal apse, anüs veya rektumun yakınında bulunan irinle dolu enfekte bir boşluktur. Apsenin yüzde doksanı anüsün iç bezlerinde akut enfeksiyonun sonucudur. Bazen bakteri, materyal veya yabancı madde bir anal bez ve tüneli, anüs ya da rektum çevresindeki dokuya tıkayabilir ve burada apse olarak adlandırılan bir boşlukta toplanabilir. Anal fistül, anal kanal ve anüse yakın deri arasında gelişen anormal bir kanaldır. Anüs çevresindeki deri bölgesinde küçük bir delik gibi görünebilir. Bu makale anal fistüllerin nedenleri, semptomları, tipleri, cerrahisi, iyileşmesi ve olası komplikasyonları dahil olmak üzere bilgiler verecektir.


anal fistül.jpgAnal bölgede ağrı neden olur ?

Bir anal fistül sıklıkla bir önceki veya mevcut anal apsenin sonucudur. Bu, apseleri olan hastaların % 50 sinde görülür. Normal anatomi anüsün hemen içindeki küçük bezleri içerir. Fistül cildin altında oluşan ve tıkanan enfekte olmuş bezleri bir apseye bağlayan tüneldir. Bir fistül, bir anal apse ile veya onsuz olabilir ve sadece anal çıkışın yakınındaki kalçaların cildine bağlanabilir.


Nedenler


Anal fistül yaygın olarak yeterince tedavi edilmemiş bir anal apseden kaynaklanır. Bu, tüm vakaların% 80 ini oluşturur. Bu, anusu çevreleyen bezlerden birinin tıkanması ve enfekte olması ve apselerin oluşmasıyla ortaya çıkar. Apse patlarsa, bir anal fistül oluşur. Tüm anal apselerin yaklaşık yarısı anal fistül oluşumuna neden olur.


Diğer nedenler arasında şunlar olabilir:

Crohn hastalığı veya divertikülit ile ilişkili bağırsak iltihabı
HIV, klamidya veya frengi gibi cinsel yolla bulaşan enfeksiyonlar
travma
anormal büyüme
tüberküloz
kanserAnüs, dışkıların vücuttan dışarı atıldığı dış açıklıktır. Anüs içinde sadece bir kaç küçük bez vardır. Bu bezlerden biri bloke olursa, apse (enfekte bir boşluk) oluşabilir. Bu apselerin yaklaşık % 50 si fistül haline gelir. Fistül, anüs içindeki enfekte bezi, anüs çevresindeki derideki bir açıklığa bağlayan küçük bir tüneldir. Semptomlar anüsteki ağrı ve şişlik ile bağırsak hareketleriyle ilgili ağrıyı içerir. Anal fistül tedavisi cerrahidir.


Anal fistüller genellikle bir anal apseye sahip olanlarda yaygındır. Anal fistülde enfeksiyon olasılığını azaltmak ve ayrıca semptomları hafifletmek için tedavi genellikle gereklidir.Anal fistül, anal kanalda bir iç deliğe ve anüsün yakınındaki deride bir dış açıklığa sahip küçük bir tünel olarak tanımlanır. Anal fistüller, drene edilmiş bir anal apse olduğunda tamamen iyileşmez.Anal fistüllerin anal sfinkter kaslarına olan yakınlığına bağlı olarak, bağırrsak boşalmasını etkileme riskini azaltmak için tedavi hassas bir şekilde gerçekleştirilir.BelirtilerAnorektal ağrı, şişlik, perianal selülit (cildin kızarması) ve ateş apsenin en sık görülen semptomlarıdır. Bazen, idrar akımı veya ağrılı idrara çıkma problemi gibi rektal kanama veya idrar semptomları mevcut olabilir.

Fistül hastaları genellikle daha önceden sızmış bir anal apsenin öyküsüne sahiptir. Anorektal ağrı, perianal deriden drenaj, perianal deride irritasyon ve bazen rektal kanama, fistülün belirtileri olabilir.


Anüs çevresindeki deri tahrişi

Anal bölgede ağrı ve şişlik

Anal bölgede sürekli derin zonklama ağrısı

Hasta hareket ettiğinde ağrı hisseder.

Geçirilen dışkı yüzeyinde görülebilen kan veya irin boşalmasıBu semptomlardan herhangi birine sahip olan hastalar, bir hekimden tıbbi yardım almalıdır. Uygun tedavi için bir tanı ve öneriler alacaklardır.Çoğu anal fistül kendi kendine iyileşmez. Sorunu tedavi etmek için genellikle cerrahi gereklidir.Anal fistül için cerrahi genellikle genel anestezi altında yapılır. Ameliyat genellikle bir buçuk saat ile yarım saat arasında sürer.


Hangi komplikasyonlar olabilir?


1 Genel komplikasyonlar

Ağrı
Kanama
Çirkin yara izi

2 Özel komplikasyonlar

İdrarı yapma zorluğu
Istemsizce gaz çıkarma
Bağırsak problemleri, dışkı kaçırma
Anal Fistül ÇeşitleriAnal fistül, fistül yolunun türüne bağlı olarak basit veya karmaşık olarak sınıflandırılabilir. Basit bir anal fistülün tek bir fistül yolu vardır; Kompleks bir anal fistülün birbirine bağlı birden fazla yolu vardır. Ek olarak, bir fistül fistülün konumuna ve sfinkter kaslara olan yakınlığına göre düşük veya yüksek olarak sınıflandırılabilir. Anal sfinkterler, bağırsak hareketlerini kontrol etmekten sorumlu olan iki dairesel kas bandıdır.


Çoğu anal apseler ve fistül anormal anormallikler klinik bulgular temelinde teşhis ve tedavi edilir. Bazen, ek çalışmalar fistül tünelinin tanısı veya açıklanmasına yardımcı olabilir.


Anal fistüller, hastanın gösterdiği semptomlara, fistül açığında irin bulunmasına ve bazen de açıklığın etrafındaki yığılmış dokuya göre teşhis edilir. MRG veya BT taraması gerekebilir. Anal fistüller nadiren tedavi olmaksızın iyileşir. Çoğu durumda, fistülü çıkarmak için ameliyat gerekir.Fistülün cerrahi olarak çıkarılmasının ardından, hastalar alan iyileşirken dinlenmeye dikkat etmelidir. Bu süre boyunca, oturmaktan veya çok fazla hareket etmekten kaçınmaları gerekir.


Bazı durumlarda, bir anal fistülün çıkarılması için ameliyatla ilişkili komplikasyonlar olabilir. Bunlar enfeksiyon, bağırsak inkontinansı ve anal fistülün nüksünü içerebilir. Bu komplikasyonların riski kullanılan fistül tipine ve kullanılan cerrahi tekniğe bağlıdır. Bir apse tedavisi çoğu durumda cerrahi drenajdır. Enfeksiyonu boşaltmak için anüs yakınlarında deride bir kesi yapılır. Bu, doktorun ofisinde lokal anestezi ile veya ameliyathanede daha derin anestezi altında yapılabilir.Operasyon başarılı olursa, artık herhangi bir enfeksiyon veya ağrıya sahip olmamanız gerekir.
 

Uzman SühaN

Administrator
Çoğu fistülün, ortaya çıkan perirektal apse ile kriptoglandüler enfeksiyon sonucu ortaya çıktığı düşünülmektedir. Apse akut enflamatuar olayı temsil ederken, fistül kronik sürecin temsilcisidir. Semptomlar genel olarak yaşam kalitesini önemli ölçüde etkiler ve küçük rahatsızlık ve drenaj ile sonuçlanan hijyenik problemlerden sepsise kadar değişir.Anüs içinde sadece birkaç küçük bez vardır. Bu bezlerden biri bloke olursa, apse gelişimi görülebilir.Fistül, anüs içindeki enfekte bezi, anüs çevresindeki derideki bir açıklığa bağlayan küçük bir tüneldir. Anal fistül, bağırsağın ucu ile anüse yakın deri arasında gelişmektedir. Anal fistül dışkı yaparken kanamaya yanmaya ve ağrıya neden olabilir. Anal bir apseyiboşaltmak için ameliyat sonrası anal fistül oluşabilir . Bazı durumlarda anal fistül, kalıcı drenaja neden olur. Çoğu fistül bir anal apseden kaynaklanır. Makalede yer alan septomlara sahipseniz en kısa zamanda bir genel cerraha görünmenizde fayda vardır.
 

Uzman SühaN

Administrator
Anal fistül, bağırsağın ucu ile anüse yakın deri arasında gelişebilen küçük bir kanaldır . Anal fistül dışkı yaparken ağrıya , kanamaya ve akıntıya neden olabilir . Olası semptomlar şunlardır ; Otururken genellikle sabit, zonklayan ve daha kötü olan ağrı, Şişlik, kızarıklık ve hassasiyet ,bağırsak hareketleriyle ilişkili kabızlık veya ağrı ateş. Fistülünüz varsa, kan irin görebilirsiniz. Apse bazen fistüllere eşlik eder. Bunlar ateşle sonuçlanabilir.Bazen fistüller güncel bir apseyle ilişkilidir.Anal fistüller de oluşumlarına yol açabilecek diğer koşullarla ilişkilidir. Crohn hastalığı sık görülen bir hastalıktır. Tüberküloz ve divertikülit de fistül ile sonuçlanabilir. Genellikle, bir rektal muayene dahil olmak üzere bir klinik değerlendirme, bir anal fistülü teşhis etmek için yeterlidir. Anal fistüller cerrahi gerektirir.Ameliyat gerekli olsa da, anal fistül cerrahisinin riskli olmadığı unutulmamalıdır. Ameliyatla ilgili en yaygın endişe anal kasların zarar görmesi ve dışkı kaçırmaktdır. Basit fistüllerin sfinktere zarar vermeden tedavi edilmesi genellikle daha kolaydır, ancak fistüller daha karmaşık hale geldikçe riskler artar.
 
Üst