Askeri Suçlarda şikayet Ve Izin:

Askeri Suçlarda şikayet Ve Izin:
asker şikayetleri askeri şikayet dilekçesi asker şikayet askeri dilekçe örneği
A) Askeri suçların takibi şikayete bağlı değildir

B) Askeri kazaya tabi olupta Türk Ceza Kanunu mucibince takibi Adliye Vekilinin izinine bağlı suçlar hakkında izin, Milli Müdafaa Vekili tarafından verilir.
 
Üst