avukatin Hakim Veya Savci Ile Hisimlik Veya Evlilik Münasebeti:

avukatin Hakim Veya Savci Ile Hisimlik Veya Evlilik Münasebeti:
Madde 13 - Bir hakim veya Cumhuriyet Savcısının eşi, sebep veya nesep itibariyle usul ve füruundan veya ikinci dereceye kadar (Bu derece dahil) hısımlarından olan avukat, o hakim veya Cumhuriyet Savcısının baktığı dava ve işlerde avukatlık edemez.
 
Üst