Aylin Aslım - Sen mi?

Aylin Aslım - Sen mi?


bu köyden çıkış yok mu
senden kurtuluş yok mu
senden ve senin türünden
başka bir hayat yok mu
huzur istedik çok mu
senden ve senin türündengel köşeleri tutmadan gel
pisliğe batmadan, çamura yatmadan gel
gel bileğinin hakkıyla gel
kimsenin altına yatmadan, üstüne basmadan gel


sen mi beni öldüreceksin
sen mi beni durduracaksın
tırnaklarımla kazdığım yoluma mı çıkacaksın
sen mi beni öldüreceksin
sen mi beni yıldıracaksın
bunca yıl kanımla doydun, canımı mı alacaksın


meydan senin madem sensin lider
iki elim mızrak iki göğsüm siper
yüzleşmeye çağırsam da gelmezsin
sırtımdan vurulursam o kurşun sensin


bu köyden çıkış yok mu
senden kurtuluş yok mu
senden ve senin türünden


gel köşeleri tutmadan gel
pisliğe batmadan, çamura yatmadan gel
gel bileğinin hakkıyla gel
kimsenin altına yatmadan, üstüne basmadan gel


sen mi beni öldüreceksin
sen mi beni yıldıracaksın
bunca yıl kanımla doydun, canımı mı alacaksın


meydan senin madem sensin lider
iki elim mızrak iki göğsüm siper
yüzleşmeye çağırsam da gelmezsin
sırtımdan vurulursam o kurşun sensin


meydan senin madem sensin lider
iki elim mızrak iki göğsüm siper
yüzleşmeye çağırsam da gelmezsin
sırtımdan vurulursam o namert sensin


sen mi beni öldüreceksin
sen mi

 
Üst