Behçet hastalığı nedenleri belirtileri ve tedavisi

Uzman SühaN

Administrator
Behçet hastalığı nedenleri belirtileri ve tedavisi
Behçet hastalığı, tekrarlayan oral ülserlerle karakterize olan etiyolojisi bilinmeyen kompleks bir çok sistemli bozukluktur. Behçet hastalığının tanısını doğrulamak zor olabilir, çünkü belirtiler geniş kapsamlıdır.Şiddetli durumlarda, kalıcı görme kaybı ve felç gibi ciddi ve potansiyel olarak yaşamı tehdit eden bir risk söz konusudur . Vücudun çeşitli bölgelerinde inflamasyon ile ilişkilidir.


behçet hastalığı.jpgBehçet sendromu, ağız ve üreme organlarını etkileyen ülserler, çeşitli cilt lezyonları ve gözleri etkileyen anormalliklerle karakterize nadir görülen çok sistemli bir inflamatuar hastalıktır.Behçet sendromunun belirtileri, etkilenen vücudun alanına bağlıdır

Behçet Sendromu Nedir?

Behçet hastalığı , vücudun neredeyse bir kısmını etkileyebilecek bir enflamatuvar durumdur. Sıklıkla cilt ve ağız ve genital bölgedeki astarlar iltihaplanabilir, bu da ülser veya kızarıklığa neden olabilir. Eklem ağrıları, baş ağrısı, yorgunluk ve karın ağrısı da yaygındır. Bazı insanlarda, gözler, kan damarları veya (nadiren) beyin veya sinirler etkilenebilir.Deri problemleri, hastaların yaklaşık yüzde 80 inde ortaya çıkan Behçet sendromunda çok yaygındır.

Behçet Hastalığı nasıl teşhis edilir?

Behçet hastalığında spesifik bir laboratuar testi yapılmadığı için tanı klinik bulgulara dayanarak yapılır.


Baş ağrısı

Behçet sendromlu hastalarda baş ağrısı sıklıkla bildirilmektedir. İnsanların yüzde 80inden fazlası bu belirti bildirir. Büyük çoğunluk için, baş ağrısı beyindeki ciddi bir sorunun sonucu değildir ve genellikle semptomatik tedavi ile düzelir.


Kas ve mafsal ağrıları

Kas ve eklem ağrısı Behçet sendromunda sık görülür.

Mide ağrıları

Behçet sendromlu birçok hasta abartısız barsak sendromu (şişkinlik, ishal veya kabızlık) gibi karın ağrıları ve belirtiler yaşar.Semptomlar, irritabl bağırsak sendromu tedavilerine ya da ülserler olduğunda bağışıklık baskılayıcı ilaçlarla tedaviye yanıt verebilir.

Yorgunluk

Behçet sendromlu hastaların çoğunda yorgunluk hissedilmektedir ve bu yaşam kalitesini de etkiler.

Behçet Hastalığının Belirtileri Nelerdir?

Behçet hastalığı nın belirtileri kişiden kişiye farklılık gösterir. Bazıları ağızda yara gibi hafif semptomlara sahipken diğerlerinde görme kaybı gibi daha ciddi sorunlar vardır.

Behçet hastalığının en yaygın beş belirtisi şöyledir:

Ağız yaraları
Genital yaralar
Diğer cilt yaraları
Göz kapaklarının şişmesi
Artrit (eklem ağrısı, şişme ve sertlik).

Daha az yaygın belirtiler şunları içerir:

Beyinde ve omurilikte iltihaplanma
Kan pıhtılaşması
Sindirim sisteminde iltihaplanma
Körlük

Tüm ortak belirtilerin ortaya çıkması aylar hatta yıllar alabilir, çünkü teşhis uzun süre yapılmayabilir. Hastalar, doktorlarına, semptomlarının kaydını tutarak ve ortaya çıktıklarında Behçet hastalığını teşhis etmelerine yardımcı olabilirler.

Behçet hastalığı mukozal inflamasyonlu, çok sistemli, tekrarlayıcı, kronik vaskülitik bir hastalıktır. Yaygın bulgular yinelenen oral ülserler, oküler inflamasyon, genital ülserler ve cilt lezyonlarını içerir. En ciddi bulgular körlük, nörolojik , venöz trombozlar ve arteryel anevrizmalardır.Hemen hemen tüm hastalarda aftöz stomatit ile benzerlik gösteren tekrarlayan, ağrılı oral ülserler vardır; Çoğu durumda, bu ülserler ilk belirtilerdir.Behçet hastalığı geniş bir semptom yelpazesine neden olabilir, ancak bu durumdaki birinin olası tüm belirtileri yaşamasına nadiren rastlanmaktadır. Behçet hastalığının hemen hemen tüm vakaları ağız ülseri semptomlarıyla başlar.

Ülserler normal ağız ülserleri ile aynı görünüme sahipler, ancak daha çok sayıda ve acı verici olma eğilimindedirler.Ağız ülseri gibi, genital ülser de Behçet hastalığının yaygın bir semptomudur ve yaklaşık% 70-95 vakada görülür.Behçet hastalığından kaynaklanan genital ülserler bulaşıcı değildir ve cinsel ilişki yoluyla yayılmazlar.Gözlerin iltihaplanması, vakaların yaklaşık% 30 unda görülen, Behçet hastalığının bir diğer yaygın semptomudur.Behçet hastalığının en şiddetli vakalarında, gözlerde yanma kalıcı görme bozukluğuna neden olabilir. Damar ve arter enflamasyonu, Behçet hastalığına yakalanmış 20 kişiden birinde görülür. Ekstremitelerde kızarıklık, ağrı ve şişme meydana gelir.Behçet hastalığına bağlı kan damarlarının iltihabı bazen kan damarlarında kan pıhtılarının oluşmasına neden olabilir. Kan pıhtıları için tıbbi terim trombozdur .Kan damarlarının iltihaplanması kan damarının duvarlarının bir kısmının zayıflamasına neden olabilir anevrizma oluşabilir.

Kişinin çevresel faktöre maruz kalması durumunda, genlerinde kalıtsal bir şeyin vücutlarındaki bir yerde bir arıza başlatabileceği düşünülmektedir. Çoğu uzman, bu bozukluğun bağışıklık sisteminde gerçekleştiğine ve vücudun sağlıklı dokuya saldırmasına neden olduğuna inanmaktadır.

Behçet hastalığının tedavisi yoktur, ancak semptomları vücudun etkilenen bölümlerinde oluşan iltihapları azaltacak ilaçlarla kontrol etmek çoğu kez mümkündür.
 

Uzman SühaN

Administrator
Behçet sendromu, vücudun birçok yerinde iltihaba neden olan nadir bir hastalıktır. Bunlar arasında genital bölgenin derisi, ağız astarı, göz, sinir sistemi, eklemler ve kan damarları bulunur. En karakteristik problemler arasında ağızda ülserler ve genital bölgeler ve ciddi göz enflamasyonu bulunur. Buna Behçet sendromu denir.Hastalığın kesin nedeni belli değil. Ancak Behçet hastalığının bir otoimmün yanıt içerdiği düşünülmektedir. Bu, vücudun savunma mekanizması kendi dokularına saldırmaya başladığı anlamına gelir.Belirtiler her insanda farklıdır. Hafiften şiddete kadar değişirler.Behçet hastalığı cildin sivilce benzeri şişlikler gibi döküntülere neden olabilir. Saç kökü çevresinde iltihaba neden olabilir. Kan pıhtısı genellikle bacaklarda ortaya çıkabilir. Ağrıya ve hassasiyete neden olabilirler.
 

Uzman SühaN

Administrator
Behçet hastalığı olan kişilerin dörtte üçüne kadar göz iltihabı vardır. Özellikle, üveit adı verilen bir durum ilk belirtilerin ortaya çıkışından iki yıl sonra ortaya çıkar. İlk önce, üveit bulanık görme yaratabilir. Üveitin tekrarlanan alevlenmeleri görmenin azalmasına hatta körlüğe neden olabilir. Bazı vakalarda Behçet hastalığı beyin ve omurilikte iltihaba neden olur. Semptomlar arasında ateş, sert boyun, baş ağrısı ve koordinasyonsuz hareketler bulunur.Nadiren, Behçet hastalığı barsak yolunu hareketlendirebilir. Bu ishal, kabızlık, kusma ve karın ağrısına neden olabilir.Behçet hastalığının teşhisi zor olabilir. Hastalık nadirdir ve semptomları diğer hastalıklarla benzerdir.Bu hastalığın bazı nadir özellikleri, tekrarlayan, eş zamanlı ve çoklu oral ve genital ülserler gibi tanıda yardımcı olabilir. Buna ek olarak, Behçet hastalığında akciğer arterlerinde iltihaplanma anevrizmaya neden olabilir. Bu, başka herhangi bir durumda nadiren oluşur.
 

Uzman SühaN

Administrator
Behçet hastalığı olan çoğu insan semptomlarını kontrol edebilir ve normal yaşayabilir. İlk belirtiler ilaçlarla kontrol edilemiyorsa, daha ciddi semptomlar ortaya çıkabilir.Behçet hastalığının kesin nedeni bilinmemekle birlikte, bazı grup hastalıkları diğerlerinden daha yüksek risk altındadır.Etnik köken ve coğrafi yer, kişinin Behçet hastalığının gelişme olasılığı konusunda rol oynayabilir.Behçet hastalığının sık görülen semptomları ağız yaraları, genital yaralar, diğer deri lezyonları, göz kısımlarının iltihabı ve artriti içerir.Behçet hastalığını teşhis etmek için tek bir test olmadığından, doktorlar hastalığı taklit eden tüm koşulları incelerler.Behçet hastalığının tedavisi klinik bulgulara göre iyleştirilir, insanlar genellikle semptomları uygun ilaç, dinlenme, egzersiz ve sağlıklı bir yaşam tarzıyla kontrol edebilir.
 
Üst