Bipolar bozukluk nedir ?

Uzman SühaN

Administrator
Bipolar bozukluk nedir ?
Bipolar bozukluk, kişinin düşünce, ruh hali ve davranışında aşırı değişkenlik yaşadığı ciddi bir beyin bozukluğudur. Bipolar bozukluk bazen manik depresif hastalık veya manik depresyon olarak da adlandırılır. Diğer zihinsel hastalıkların çoğunda olduğu gibi, bipolar bozukluk doğrudan bir nesilden genetik olarak geçmemekle birlikte, genetik, psikolojik ve çevresel risk faktörlerinin karmaşık bir grubundan kaynaklandığı düşünülmektedir.Makalemizin devamın da bipolar bozuklukla ilgili detaylı bilgilere ulaşabilirsiniz.


bipolar bozukluk.jpg

Bipolar bozukluk (bir zamanlar manik depresyon veya manik depresif bozukluk olarak bilinir) ruh hali, enerji, düşünce ve davranışta ciddi uçurumlara neden olur. Bipolar bozukluğu olan ergen , ruh halindeki hızlı değişikliklerle birlikte depresyon ve karışık atak geçirme eğilimi gösterir. Bipolar bozukluk belirtileri kadınlarda erkeklerdeki belirtilere kıyasla daha fazla depresyon ve anksiyete ile birlikte hızlı bir döngüye sahip olma eğilimindedir .

Sağlık bakım uzmanları, birinin bipolar bozukluğa sahip olduğunu kesin olarak belirleyen tek bir test olmadığı için fiziksel ve zihinsel sağlık değerlendirmelerinin yanı sıra kapsamlı tıbbi, aile ve zihinsel sağlık bilgileri toplanarak bu sendromu teşhis eder.İki kutuplu bozukluğun ilaçlarla tedavisi, mevcut mani veya depresyon semptomlarını gidermekte ve semptomların geri dönmesini önlemektedir.Konuşma terapisi ( psikoterapi ), bipolar bozukluğu olan kişilere mümkün olan en yüksek seviyedeki çalışmayı başarmanın önemli bir parçasıdır.

Belirti ve bulgular

Bipolar bozukluğun birçok farklı aşaması olduğundan, belirtiler ve semptomlar kişiden kişiye ve türüne göre değişir. İki kutuplu bozukluğu olan insanlar alkolizm gibi diğer zihinsel sağlık sorunları gibi madde kötüye kullanımı konusunda da yüksek risk altındadır . Bipolar bozukluğun depresif tarafı, depresif bir olayla karakterize olup depresyona maruz kalır ya da yaşamda ilgi veya zevk kaybına neden olur.

Aşırı sinirlilik hali;
Baskılı konuşma (hızlı, aşırı ve çılgınca konuşma);
uyku ihtiyacının azalması ;
görkemli fikirler (örneğin, üstünlük veya başarısızlıkların yanlış inançları);
teğetsel konuşma (konuşma konularını konuyla pek alakalı olmayan konulara defalarca değiştirir);
huzursuzluk / artan hedefe yönelik faaliyet;
dürtüsellik , zayıf yargılama veya riskli faaliyetlerde bulunma
intihar düşünceleri, planlama veya teşebbüsler
suçluluk duygusu ve değersizlik
kaygı
kontrol edilemeyen ağlama

Teşhis

Bu teşhis için tıbbi testler olmadığından, zihinsel sağlık uzmanı bipolar bozukluğu kişinin geçmişi ve semptomlarına dayanarak teşhis eder. Tanı sadece mevcut semptomlara değil, aynı zamanda bir kişinin yaşamı boyunca oluşan problemleri ve belirtileri de göz önüne alır. İlaçlar ve diğer hastalıklar mani ve depresyon belirtilerine neden olabileceğinden, bir psikiyatr ve birinci basamak hekimi bazen diğer zihinsel sağlık uzmanlarıyla sorunu değerlendirmek için birlikte çalışmalıdır.

önleme ve tedavi


İki kutuplu bozukluğu önlemenin yolu yoktur, ancak tedavi manik ve depresif dönemleri önleyebilir veya en azından yoğunluklarını veya sıklığını azaltabilir. Ayrıca, bozukluğun hafif biçimleriyle ilgili mümkün olduğunca erken sağlık hizmeti sağlayıcınızla görüşebilirsiniz, daha şiddetli formları önlemeye muktedir olabilirsiniz. İlaç ve konuşma terapisi kombinasyonu en faydalıdır.

Semptomları kontrol altında tutmak için genellikle birden fazla ilaç gerekir. Son yıllardaki araştırmalar, mani için psikoterapi, kişilerin ruh hali semptomlarını erken fark etmelerine yardımcı olduğunu ve daha yakından bir tedavi seyrini izlemelerine yardımcı olduğunu gösterdi. Depresyon için, psikoterapi insanların baş etme stratejileri geliştirmesine yardımcı olabilir. Psikoterapi, bir kişinin manik davranıştan kaynaklanan acı verici sonuçlar, pratik zorluklar, kayıplar veya utanç ile baş etmesine yardımcı olur. Bir takım psikoterapi teknikleri kişinin sorunlarının doğasına bağlı olarak yardımcı olabilir.

Manik dönem, acil tedavi gerektiren ciddi bir sorundur. Bununla birlikte manik dönemdeki bir kişi hasta olduğunun farkında olmayabilir. Bu hastalığı olan bazı insanlar, gitmek istemediğinde bile hastaneye kaldırılmaları gerekebilir. İki kutuplu bozuklukta artmış intihar riski göz önüne alındığında, bipolar bozukluğu bilinen, depresyonun kötüleştiği belirtileri sergileyen herhangi bir kişi derhal yardım almalıdır.Erken müdahale ve tedavi, pediatrik bipolar bozukluğu olan çocuklar için ruh hali istikrarını yakalamak, mümkün olan en iyi sağlıklı yaşam düzeyini kazanmak ve normal şekilde gelişmek için en iyi şansı sunuyor. Doğru tedavi bu hastalığın bu çocukların ve ailelerinin hayatları üzerindeki olumsuz etkilerini en aza indirebilir. Bipolar bozukluk ciddi bir hastalıktır mutlaka kişi yardım almalıdır. Sevgili okurlarımız bipolar bozuklukla ilgili soru ve görüşlerinizi bizlerle bu başlık altın dan paylaşabilirsiniz. Sorularınıza en kısa zaman da dönüş olacaktır.
 

Uzman SühaN

Administrator
Bipolar bozukluklar, kişinin ruh halinde, enerjide ve işlevinde değişikliklere neden olan beyin bozukluklarıdır . Bipolar bozukluk, bipolar I, bipolar II ve siklotimik bozukluk olmak üzere üç farklı koşulu içeren bir kategoridir. İki kutuplu bozuklukları olan insanlar, ruh hali dalgalanmaları olarak adlandırılan farklı zamanlarda ortaya çıkan aşırı ve yoğun duygusal durumlara sahiptir. Bu ruh durumları manik, hipomanik veya depresif kategorize edilir.İki kutuplu bozuklukları olan insanlarda genellikle normal ruh halleri dönemleri vardır. Ruh halindeki değişiklik saatler, günler, haftalar veya aylarca sürebilir. Semptomlar insanlar arasında ve ruh durumuna göre değişir . Bipolar bozukluklar tedavi edilebilir. Makalede yer alan septomlara sahipseniz mutlak surette en kısa zamanda bir hekime görünün. Hastalık ailelerde görülme eğilimindedir ve genetik bir bağa sahip gibi görünmektedir.
 
Üst