Bir Kitanin Hizmetinde Bulananlarin Mukavelelerinin Dahi Askeri Mahkemelerce Feshi :

Bir Kitanin Hizmetinde Bulananlarin Mukavelelerinin Dahi Askeri Mahkemelerce Feshi :
Madde 156 - Muharip askeri bir kıtaya hizmet veya mukavele ile münasebeti olanların mahkum oldukları cezalarla birlikte bu hizmet ve mukavelenin feshine de askeri mahkemelerce hükmolunabilir.
 
Üst