1. TİTAN

  TİTAN Forum Okuru

  Boşanma Davası Nasıl Açılır?

  Konu, 'Hukuk' kısmında TİTAN tarafından paylaşıldı.

  boşanma davası, nedir, nasıl açılır, bilinmesi gerekenler, ayrıntıları, ile ilgili bilgiler burada melekler

  < Konu Resmi..>
  Sevgili melekler,
  Hiç kimse boşanmak için evlenmez.Gelin görün ki pek çok değişik sebepten boşanmak zorunda kalınabilir.Bu durumda olan ya da bilgi edinmek isteyen melekler için soru ve cevaplarla Avukat Halit Taygün'den boşanma davası hakkında ayrıntılı bilgi edinelim.

  Eşlerden biri kabul etmese de boşanma gerçekleşebilir mi?
  Türk hukukunda iki tip boşanma şekli vardır: Anlaşmalı boşanma ve çekişmeli boşanma.


  Anlaşmalı boşanmada her iki taraf da boşanmayı arzular. Mali konular, çocukların velayeti, mal paylaşımı konularında bir anlaşma metni vardır. Hakimin buna müdahale etme şansı olsa da, her iki taraf da müdahale edilen hususları benimser ve onaylarsa anlaşmalı boşanma gerçekleşir.


  Çekişmeli boşanmada ise taraflardan biri boşanmayı ister, diğeri istemez. Bu durumda davayı açan davacı taraf artık evlilik birliğinin çekilmez bir hale geldiğini ispat etmekle mükelleftir. Mahkemenin de buna kanaat getirmesi şarttır.


  Taraflardan birinin boşanmayı istemediği hallerde delillerin toplanma ve davanın ispatlanma süreci Türkiye’deki hukuk sisteminin ve adliyelerin yoğunluğundan dolayı uzar. Bunun en önemli sebebi, özellikle büyük şehirlerde duruşmanın kısa ararlıklarla değil, iki-üç ay gibi uzun aralıklarla verilmesidir.


  Zina nedeniyle boşanma davası nasıl açılır?
  Evlilik birliği içinde kanunun ve toplumun taraflara yüklediği en önemli yükümlülüklerden biri eşlerin birbirine sadakatidir. Kadın ya da erkeğin üçüncü bir kişiyle kuracağı ilişki hukuken zina anlamına gelir. Taraflardan birinin zinası halinde, diğer tarafın bu sebebe dayanarak boşanma davası açma hakkı vardır.


  Zinaya dayalı boşanma davaları, bu durumu öğrenme tarihinden itibaren altı ay ve her halükarda beş yıllık bir zamanaşımı süresine tabidir. Yani aldatıldığını öğrenen eşin, öğrenme tarihinden itibaren en geç altı ay içinde mahkemeye dava açması halinde zamanaşımını süresi kesilmiş olur.


  Zina nasıl ispatlanır?
  Zina için çeşitli ispat yolları vardır. Teknolojik imkanlardan faydalanarak, msn kayıtları, sosyal siteler, fotoğraflar, bilgisayar kayıtları, tanık gibi delillerle zina ispatlanabilir. En önemlisi, mahkemenin zinanın gerçekliğine kanaat getirmesidir.


  Zina için suçüstü hali yapılamaz. Çünkü zina TCK’da suç olmaktan çıkarılmıştır. Ama zinanın ispatı için birkaç tanıkla birlikte zinanın gerçekleştiği yere gidilmesi, bunun gerekirse kolluk kuvvetleriyle de desteklenmesi halinde zina ispatlanabilir.


  Ancak kolluk kuvvetleri, sadece zinadan dolayı oraya gelmeyeceklerdir. Bu itibarla gerçekleşen başka bir fiili durumda eğer kolluk kuvvetleri de duruma şahit olursa tanık olarak dinlenebilirler.
  Boşanma sebebi mahkemede nasıl ispatlanır?
  Açılan davanın niteliği ve sebebine göre çeşitli delilerle ispatlanabilir. Önemli olan, boşanma davasında dayanılan sebebin varlığıdır. Örneğin, zina sebebiyle açılan bir boşanma davasında fotoğraf, tanık ve bilgisayar kanıtları gibi çeşitli delillerle bu davalar ispatlanabilir.


  Mahkeme hakiminin delillerin gerçekliğine kanaat getirmesi gerekir. Bu nedenle delillerin inandırıcı olması zaruridir.


  Tarafların ikrarı ya da yemin teklifi mahkeme açısından bağlayıcı değildir. Yemin, sadece hukuk davalarında bir delil olarak kabul edilir, boşanma davalarında yemin deliline başvurulamaz.


  İkrar (bildirme) da başlı başına yeterli değildir. Boşanma davaları aile kavramının kutsallığına dayandığı için, hakime direkt müdahale imkanı tanınan davalardandır. Hakimin, evliliğin taraflar için bir faydası kalmadığına kanaat getirmesi gerekir. Yeterli delille ispatlanamazsa, hakim sadece tarafların beyanları üzerine boşanmaya karar veremez.


  Terk eden eşe nasıl boşanma davası açılır?
  Türk Medeni Kanununa göre terk, boşanma sebeplerinden biridir. Terk eden taraf altı ay içinde ortak ikametgaha dönmediyse, diğer tarafın dava açma hakkı vardır. Bu, niteliği itibarıyla bir dava değildir. İhtar davası olarak geçse de önemli olan diğer tarafa yapılacak terk ihtarıdır. Bu ihtarın yapılacağı herhangi bir adres bulunmaması durumunda, ilanen de olsa mutlaka bu ihtarın karşı tarafa ulaştırılması gerekir.


  İki aylık süre içinde müşterek ikametgaha dönülmesi, anahtarın nerede bulunduğu, yol gideri yatırıldıysa nereden temin edileceği gibi hususların ihtarda mutlaka bulunması gerekir. Terk eden eş ihtara rağmen dönmezse, diğer tarafa terk sebebiyle haklı bir dava açma sonucu doğar.


  Önemli olan kişinin terke zorlanmış olup olmadığı ve dönmemesi için herhangi bir sebebin bulunup bulunmadığıdır. Herhangi bir sebebe dayanmayan ve bu itibarla ihtara cevap vermeyerek ortak ikametgaha dönmeyen kişi kusurlu sayılır ve dava sonucu boşanma gerçekleşir.


  Boşanma davalarında kimler şahit olarak dinlenebilir?
  Ailenin yakınları, komşular, arkadaşlar ya da hiç tanımadıkları ama birebir olaylara şahit olan kişiler tanıklık yapabilirler. Önemli olan tanığın doğru beyan vermesidir.


  Boşanma davasında çocukların şahitliği kabul edilir mi?
  Çocuklar da şahit olarak dinlenebilir. Ancak çocuğun idrak çağı denilen yaşa ulaşmış olması gerekir. Yasa koyucu bunun için herhangi bir yaş sınırı belirtmemiştir. Ancak uygulamada 12 ve üzeri çocukların dinlendiğini görüyoruz.


  Mahkeme çocuklara boşanma davasına sebep olan olaylarla ilgili bilgi ve tanıklıklarını soracaktır. Örneğin, zinaya dair boşama davası açılıyorsa ve çocukların şahit olduğu bir olay varsa, telefon konuşmalarına tanıklık etmişse, çocuklar tanık olarak ifade verebilir.


  10 yaşından küçük çocukların tanık olarak dinlendiklerine pek rastlanmaz. Bunun nedeni hem ebeveyn baskısına daha kolay maruz kalmaları hem hayal dünyalarının daha gelişmiş olması nedeniyle olayları çarpıtabilme ihtimalleri hem de kendilerini ifade etmede zorlanmalarıdır.


  Evlilik birliğinin temelinden sarsılması ne demektir?
  Kanunda sayılan zina, akıl hastalığı, hayata kast, terk, kötü muamele gibi hallerin dışında eşler arasında yaşanan diğer tüm problemler taraflar açısından evlilik birliğini çekilmez hale getiriyorsa, buna “evlilik birliğinin temelinden sarsılması sebebiyle boşanma” diyebiliriz.


  Her iki tarafın yetişme ortamları, sosyal çevreleri, aile hayatları gibi ya da ayyaşlık, züppelik, cinsel uyumsuzluk, zührevi hastalıklar gibi kişiye özel durumlarını bu çerçevede değerlendirebiliriz.


  Bu temel sebeplerden birinin varlığı halinde, evlilik birliği çekilmez bir haldeyse ya da toplum ve bireyler için herhangi bir fayda kalmadıysa hakim boşanmaya hükmedebilir.
  Şiddet gördüğü için boşanmak isteyenler nasıl dava açmalı?
  Hukuk sistemimizde eşlerin birbirine karşı insanca davranması gerekliliği üzerine kurulmuş bir boşanma sebebi mevcuttur. Taraflardan birinin diğer tarafın hayatına kast etmesi, özel olarak düzenlenmiş bir boşanma sebebidir.


  Hayata kast etmede anlaşılması gereken, eşlerden birinin diğerini öldürmeye teşebbüs aşamasında kalan bir eyleminin olmasıdır. Bunun ispatı için tek yol, yapılmış olan bir savcılık şikayeti ya da akabinde açılmış bir ceza davasıdır.


  Taraflardan biri diğerinin canına kast etmese de kötü davranışı neticesinde şiddet uygulaması da boşanma sebebidir. Kötü muamele boşanma sebebidir, ancak cana kast sayılmaz. Kötü muamele; savcılık şikayeti, alınacak doktor raporu ve tanık ifadeleri ile ispat edilebilir.


  Akıl hastalığı boşanma sebebi sayılabilir mi?
  Akıl hastalığının boşanma sebebi sayılabilmesi için birden fazla şartın bir araya gelmesi gerekir. En önemlisi akıl hastalığı olan eşin, diğer eş için evlilik birliğini çekilmez hale getirmiş olması, hastalığın iyileşemeyecek mahiyette olması ve bunun ispatlanabilir olması gerekir.


  Akıl hastalığı olduğu iddia edilen kişinin doktordan ya da adli tıptan rapor alması şarttır. Bunun için fiili ehliyeti yoksa, bir vasi tayin edilmesi gerekir. Davanın açılacağı yer, eşlerin son altı ay içinde birlikte ikamet ettikleri yerin aile mahkemesidir.


  Evlenmeden önce hastalığın olduğu hallerde, evliliğin butlan (haksızlık) sebebiyle iptali denilen bir dava vardır. Aklı hastalığına dayalı boşlanma davası açılabilmesi için hastalığın evlilik birliği içinde ortaya çıkmış olması ve hastalığın iyileşemeyecek nitelikte olması gerekir. İyileşebilecek türdeyse ve eş tedaviye yanaşmıyor ya da gerekenleri yapmıyorsa diğer tarafın şiddetli geçimsizliğe dayanarak boşanma davası açması mümkündür.
   
 2. uzmanavukatim

  uzmanavukatim Forum Okuru

  Son düzenleme yönetici tarafından yapıldı: 18 Aralık 2017
Boşanma Davası Nasıl Açılır? konusuna benzer diğer içeriklerimiz
 1. Nafaka davası nedir nasıl açılır nasıl hesaplanır

  Nafaka davası nedir nasıl açılır nasıl hesaplanır

  nafaka davası nasıl açılır tedbir nafakası nasıl hesaplanır nafaka neye göre hesaplanır boşanmada nafaka davası, davaları, yetki, mal paylaşımı hakkında genel bilgiler... Boşanma sonrasında mallar neye göre paylaşılır? Kimin adına edinilmiş olursa olsun, evlendikten sonra edinilmiş mallarda bir ortaklık vardır. Araba, ev, arazi gibi mallar yüzde elli ortak kabul edilir. Ayrılık durumunda...
 2. Anlaşmalı Boşanma Davası Nasıl Açılır ?

  Anlaşmalı Boşanma Davası Nasıl Açılır ?

  boşanma davası nasıl açılır 2011 anlaşmalı boşanma protokolü, anlaşması, dilekçesi nasıl verilir nasıl anlaşılır hususunda bilgiler... Anlaşmalı boşanma nasıl yapılır? Evlilik birliğinin en az bir yıl sürdüğü ve her iki tarafın da boşanmak istediği hallerde Medeni Kanun’un 166. maddesi gereği “anlaşmalı boşanma” yapılabilir. Boşanma, taraflardan biri ya da her ikisinin dava açmasıyla...
 3. Nasıl Boşanılır, Boşanma Davası Nasıl Açılır?

  Nasıl Boşanılır, Boşanma Davası Nasıl Açılır?

  bu konu;boşanma hakkında bilgiler,boşanmak için neler yapılması gerekir hakkında bilgiler vermektedir Eşlerden birinin veya ikisinin isteği üzerine, hakimin kararıyla evlilik bağının ortadan kalkmasına boşanma denir. Kadınlar çok zora gelmedikçe boşanmaya yaklaşmaz bence.Özellikle biz Türk kadınları vefakar ve sabırlı kadınlarız.Kadınların boşanma profili eğitim durumlarına göre değişiklik...
 4. Kiracıya tahliye davası nasıl açılır ?

  Kiracıya tahliye davası nasıl açılır ?

  Kiracısının tahliyesini isteyen ev sahibi ne yapabilir, Kiracıya tahliye davası nasıl açılır,Ev sahibiyim kiracıma nasıl tahliye davası açarım,tahliye davası nasıl açılır,kiracı tahliye davası ne kadar sürer,kiracı tahliye dilekçesi,kiracı tahliye davası hangi makhemede açılır Borçlar Kanunu'nda gayrimenkul sahibinin kiracısının tahliyesini isteyebilmesi için bazı haklı gerekçelerinin...
 5. Boşanma Davası Nasıl Açılır ?

  Boşanma Davası Nasıl Açılır ?

  boşanma davası nasıl açılır,boşanmak istiyorum neler yapmalıyım,boşanmak için ne yapmalıyım,boşanmak istiyorum yapmam gerekenler 1. En Önemli ve Öncelikli Adım Karar Vermektir : Boşanma Davasınınen olmazsa olmaz şartı gerçekten boşanmayı istemenizdir. Unutmayın ki bu yolda karşınıza çıkabilecek engelleri aşma azminiz sizin en büyük yardımcınız olacaktır. Mutlaka hatırlanmalıdır ki ,...

Sayfayı Paylaş