Adli Konular

Hukuk Tartışma Köşesi

Hukuksal konularda soru ve sorunlarınızı paylaşacağınız bölüm
Konular
25
Mesajlar
131
Konular
25
Mesajlar
131

Hukuk

Konular
18
Mesajlar
50
Konular
18
Mesajlar
50
U
  • uzmanavukatim

Mevzuat

Konular
1
Mesajlar
1
Konular
1
Mesajlar
1

Toplu İş Hukuku

Sendikalar Hukuku, Toplu İş İlişkileri ve Sözleşmeleri, Grev ve Lokavt Hukuku
Konular
0
Mesajlar
0
Konular
0
Mesajlar
0
Yok

Ticaret Hukuku

Türk Ticaret Kanunu, Ticari İşletme, Tacir, Ticari Şirketler ve Ortakların Sorumlulukları, Kooperatif, Deniz Ticareti, Kıymetli Evrak/Kambiyo Senetleri, Sigorta Hukuku
Konular
6
Mesajlar
6
Konular
6
Mesajlar
6

Eşya Hukuku

Eşya Hukuku ile ilgili herşey...
Konular
6
Mesajlar
7
Konular
6
Mesajlar
7
K
  • Kayıtsız Üye

Vergi Hukuku

Türk Vergi Sistemi, Tarh, Tahakkuk, Matrah, Vergi Uyuşmazlıkları, Cezai Hükümler
Konular
13
Mesajlar
13
Konular
13
Mesajlar
13

Avukatlık Hukuku

Mesleki ve Etik Kurallar, Disiplin Hukuku, Barolar, TBB
Konular
5
Mesajlar
5
Konular
5
Mesajlar
5

Miras Hukuku

Yasal Mirasçılar ve Miras Payları, Mansup Mirasçı, Saklı Pay, Tenkis, Muris Muvazaası, Reddi Miras ve Reddin İptali, Feragat, Iskat, Vasiyetname, Veraset İlamı, Tereke, Tasarruf Nisabı, Sağlar Arası İşlemler, Ölüme Bağlı Tasarruflar ve İptali...
Konular
9
Mesajlar
10
Konular
9
Mesajlar
10
K
  • Kayıtsız Üye

Borçlar Hukuku

Borçlar Genel Hukuku, Borçlar Özel Hukuku, Sözleşmeler, Kusur Sorumluluğu, Kusursuz Sorumluluk, Tazminat Hukuku, Karayolları Trafik Kanunu İhtilafları, Faiz
Konular
10
Mesajlar
14
Konular
10
Mesajlar
14
M
  • Misafir Melek

İcra ve İflas Hukuku

İcra Teşkilatı, İcra Müdürlüklerinin İşlemleri, İtiraz ve Şikayet, İstihkak, İstirdat, İtirazın Kaldırılması, İtirazın İptali, İlamlı İlamsız Takip, Tebligat, Süreler, İcra Takibi Hakkında Temel Bilgiler, Menkul ve Gayrimenkul Haczi, Haczi Kabil ve Kabil Olmayan Mallar, Takibin Kesinleşmesi, Sıra Cetveli, İflas, Konkordato, Mal Beyanında Bulunmama, Taahhüdü İhlal Gibi Cezai Hükümler
Konular
9
Mesajlar
9
Konular
9
Mesajlar
9

Ceza Hukuku

Cezalar, Cezayı Etkileyen Haller, Suç Tasnifleri, Teşebbüs, İştirak, Tekerrür, İçtima, Taksir/Bilinçli Taksir, Kast ve Olası Kast
Konular
4
Mesajlar
4
Konular
4
Mesajlar
4

Ceza Mahkemesi Hukuku

Genel Olarak Ceza Yargılaması, Kararlar, Kanun Yolları (İtiraz, Temyiz, Yargılamanın Yenilenmesi, Kanun Yararına Bozma) , CMK Hizmetleri
Konular
2
Mesajlar
2
Konular
2
Mesajlar
2

Ceza İnfaz Hukuku

Ceza ve Güvenlik Tedbileri Hukuku, Adli Sicil - Sabıka Kaydı, Adli Arşiv, GBT, İnfazın Ertelenmesi, Özel veya Genel Af, Cezaevleri İşleyişi, Özel İnfaz Çeşitleri
Konular
2
Mesajlar
17
Konular
2
Mesajlar
17
N
  • Norveç banco

Kamu Hukuku

Kamu Hukuku, Kamu Personeli, Devlet Memurları Kanunu, İdari Suçlar, İdari Cezalar, Disiplin Cezaları, İdari Soruşturma, Harcırah (Yolluk), Özlük Hakları, Tayin (Atama)
Konular
3
Mesajlar
6
Konular
3
Mesajlar
6

İdare Hukuku

İptal Davaları, Tam Yargı Davaları, İdari Yargılama Usulü, Yürütmenin Durdurulması, İdare ve İdari İşlemler
Konular
8
Mesajlar
8
Konular
8
Mesajlar
8

Anayasa Hukuku

Türkiye Cumhuriyeti Anayasası, Anayasa Mahkemesinin Görev ve Yetkileri, Anayasaya Aykırılık Nedeniyle İptal Davaları, Temel Hak ve Özgürlükler, Uluslararası Sözleşmeler
Konular
4
Mesajlar
7
Konular
4
Mesajlar
7

Fikri/Sınai Haklar

Fikir ve Sanat Eserleri, Marka ve Patent, Telif Hakları, Haksız Rekabet, Eser Sahibinin Hak ve Yükümlülükleri
Konular
1
Mesajlar
1
Konular
1
Mesajlar
1

Askeri Ceza Hukuku

Askeri Suç ve Cezalar, Askeri Yargılama Usulü, Askeri Mahkemeler ve İşleyişleri, Askeri Yargıtay ve İşleyişi
Konular
5
Mesajlar
6
Konular
5
Mesajlar
6
K
  • Kayıtsız Üye

Avrupa Birliği Hukuku

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, Başvuru Koşulları, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi, Avrupa Birliği Uyum Yasaları
Konular
1
Mesajlar
1
Konular
1
Mesajlar
1

Devletler Özel Hukuku

Devletler Özel Hukuku ile ilgili her türlü döküman buradadır...
Konular
2
Mesajlar
2
Konular
2
Mesajlar
2

Hukuk Başlangıcı

Hukukun Bilgi Kaynakları Beşeri Davranış Kuralları Hukuk ile İlgili Bazı Kavramlar Kamu Hukuku-Özel Hukuk Ayrımı Yargı Örgütü Hukuk Sistemleri...Ders Notları
Konular
9
Mesajlar
12
Konular
9
Mesajlar
12

Medeni Hukuk

Medeni Hukuk ile ilgili herşey...
Konular
21
Mesajlar
26
Konular
21
Mesajlar
26

Otamatik Hesaplamalar

hamilelik-haftasi-hesaplama bebegimin-cinsiyetini-hesapla ne-zaman-hamile-kalabilirim sat-tarihi-hesaplama
Geri
Üst