Adli Konular

Hukuk Tartışma Köşesi

Hukuksal konularda soru ve sorunlarınızı paylaşacağınız bölüm
Konular
112
Mesajlar
230
Konular
112
Mesajlar
230

Hukuk

Konular
89
Mesajlar
131
Konular
89
Mesajlar
131
U
 • uzmanavukatim

Mevzuat

Konular
37
Mesajlar
43
Konular
37
Mesajlar
43
S
 • sisi06

Toplu İş Hukuku

Sendikalar Hukuku, Toplu İş İlişkileri ve Sözleşmeleri, Grev ve Lokavt Hukuku
Konular
87
Mesajlar
88
Konular
87
Mesajlar
88

Ticaret Hukuku

Türk Ticaret Kanunu, Ticari İşletme, Tacir, Ticari Şirketler ve Ortakların Sorumlulukları, Kooperatif, Deniz Ticareti, Kıymetli Evrak/Kambiyo Senetleri, Sigorta Hukuku
Konular
22
Mesajlar
24
Konular
22
Mesajlar
24
Uzman SühaN
 • Uzman SühaN

Eşya Hukuku

Eşya Hukuku ile ilgili herşey...
Konular
19
Mesajlar
23
Konular
19
Mesajlar
23
K
 • Kayıtsız Üye

Vergi Hukuku

Türk Vergi Sistemi, Tarh, Tahakkuk, Matrah, Vergi Uyuşmazlıkları, Cezai Hükümler
Konular
77
Mesajlar
79
Konular
77
Mesajlar
79

Avukatlık Hukuku

Mesleki ve Etik Kurallar, Disiplin Hukuku, Barolar, TBB
Konular
70
Mesajlar
70
Konular
70
Mesajlar
70
AV. GÖKHAN ARICAN
 • AV. GÖKHAN ARICAN

Miras Hukuku

Yasal Mirasçılar ve Miras Payları, Mansup Mirasçı, Saklı Pay, Tenkis, Muris Muvazaası, Reddi Miras ve Reddin İptali, Feragat, Iskat, Vasiyetname, Veraset İlamı, Tereke, Tasarruf Nisabı, Sağlar Arası İşlemler, Ölüme Bağlı Tasarruflar ve İptali...
Konular
24
Mesajlar
25
Konular
24
Mesajlar
25

Borçlar Hukuku

Borçlar Genel Hukuku, Borçlar Özel Hukuku, Sözleşmeler, Kusur Sorumluluğu, Kusursuz Sorumluluk, Tazminat Hukuku, Karayolları Trafik Kanunu İhtilafları, Faiz
Konular
28
Mesajlar
34
Konular
28
Mesajlar
34
THESECRET
 • THESECRET

İcra ve İflas Hukuku

İcra Teşkilatı, İcra Müdürlüklerinin İşlemleri, İtiraz ve Şikayet, İstihkak, İstirdat, İtirazın Kaldırılması, İtirazın İptali, İlamlı İlamsız Takip, Tebligat, Süreler, İcra Takibi Hakkında Temel Bilgiler, Menkul ve Gayrimenkul Haczi, Haczi Kabil ve Kabil Olmayan Mallar, Takibin Kesinleşmesi, Sıra Cetveli, İflas, Konkordato, Mal Beyanında Bulunmama, Taahhüdü İhlal Gibi Cezai Hükümler
Konular
142
Mesajlar
146
Konular
142
Mesajlar
146
THESECRET
 • THESECRET

Ceza Hukuku

Cezalar, Cezayı Etkileyen Haller, Suç Tasnifleri, Teşebbüs, İştirak, Tekerrür, İçtima, Taksir/Bilinçli Taksir, Kast ve Olası Kast
Konular
4
Mesajlar
4
Konular
4
Mesajlar
4

Ceza Mahkemesi Hukuku

Genel Olarak Ceza Yargılaması, Kararlar, Kanun Yolları (İtiraz, Temyiz, Yargılamanın Yenilenmesi, Kanun Yararına Bozma) , CMK Hizmetleri
Konular
12
Mesajlar
12
Konular
12
Mesajlar
12
AV. GÖKHAN ARICAN
 • AV. GÖKHAN ARICAN

Ceza İnfaz Hukuku

Ceza ve Güvenlik Tedbileri Hukuku, Adli Sicil - Sabıka Kaydı, Adli Arşiv, GBT, İnfazın Ertelenmesi, Özel veya Genel Af, Cezaevleri İşleyişi, Özel İnfaz Çeşitleri
Konular
13
Mesajlar
33
Konular
13
Mesajlar
33
N
 • Norveç banco

Kamu Hukuku

Kamu Hukuku, Kamu Personeli, Devlet Memurları Kanunu, İdari Suçlar, İdari Cezalar, Disiplin Cezaları, İdari Soruşturma, Harcırah (Yolluk), Özlük Hakları, Tayin (Atama)
Konular
11
Mesajlar
14
Konular
11
Mesajlar
14
AV. GÖKHAN ARICAN
 • AV. GÖKHAN ARICAN

İdare Hukuku

İptal Davaları, Tam Yargı Davaları, İdari Yargılama Usulü, Yürütmenin Durdurulması, İdare ve İdari İşlemler
Konular
67
Mesajlar
68
Konular
67
Mesajlar
68
cadi_91
 • cadi_91

Anayasa Hukuku

Türkiye Cumhuriyeti Anayasası, Anayasa Mahkemesinin Görev ve Yetkileri, Anayasaya Aykırılık Nedeniyle İptal Davaları, Temel Hak ve Özgürlükler, Uluslararası Sözleşmeler
Konular
18
Mesajlar
23
Konular
18
Mesajlar
23

Fikri/Sınai Haklar

Fikir ve Sanat Eserleri, Marka ve Patent, Telif Hakları, Haksız Rekabet, Eser Sahibinin Hak ve Yükümlülükleri
Konular
12
Mesajlar
12
Konular
12
Mesajlar
12

Askeri Ceza Hukuku

Askeri Suç ve Cezalar, Askeri Yargılama Usulü, Askeri Mahkemeler ve İşleyişleri, Askeri Yargıtay ve İşleyişi
Konular
137
Mesajlar
140
Konular
137
Mesajlar
140
K
 • Kayıtsız Üye

Avrupa Birliği Hukuku

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, Başvuru Koşulları, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi, Avrupa Birliği Uyum Yasaları
Konular
12
Mesajlar
12
Konular
12
Mesajlar
12
aSqimSin
 • aSqimSin

Devletler Özel Hukuku

Devletler Özel Hukuku ile ilgili her türlü döküman buradadır...
Konular
9
Mesajlar
12
Konular
9
Mesajlar
12

Hukuk Başlangıcı

Hukukun Bilgi Kaynakları Beşeri Davranış Kuralları Hukuk ile İlgili Bazı Kavramlar Kamu Hukuku-Özel Hukuk Ayrımı Yargı Örgütü Hukuk Sistemleri...Ders Notları
Konular
9
Mesajlar
12
Konular
9
Mesajlar
12

Medeni Hukuk

Medeni Hukuk ile ilgili herşey...
Konular
48
Mesajlar
53
Konular
48
Mesajlar
53
Z
 • zeytin gözlüm
THESECRET
Cevaplar
0
Görüntüleme
1K
THESECRET
THESECRET
THESECRET
Cevaplar
0
Görüntüleme
2K
THESECRET
THESECRET
AV. GÖKHAN ARICAN
Cevaplar
0
Görüntüleme
1K
AV. GÖKHAN ARICAN
AV. GÖKHAN ARICAN

Otamatik Hesaplamalar

hamilelik-haftasi-hesaplama bebegimin-cinsiyetini-hesapla ne-zaman-hamile-kalabilirim sat-tarihi-hesaplama
Melekler Mekanı Projeleri hamilemiyim.org proje sitemiz https://www.annelerkulubu.com
Üst