Boşanma Davası Reddedilirse Tekrar Dava Açabilir miyim?

THESECRET

"Adalet olunca yiğitliğe lüzum kalmaz"
Boşanma Davası Reddedilirse Tekrar Dava Açabilir miyim?
boşanma davam rededildi yeniden dava açma hakkım var mı,boşanma sebebim rededildi yeniden dava açmak istiyorum,boşanma davam red edildi yeniden dava açmam için nereye başvurmalıyım,

boşanma reddi.jpg

Türk Medeni Kanununun madde 164 4. Fıkrasında konu olmuştur. Maddeye göre; ” Boşanma sebeplerinden herhangi biriyle açılmış bulunan davanın reddine karar verilmesi ve bu kararın kesinleştiği tarihten başlayarak üç yıl geçmesi halinde, her ne sebeple olursa olsun ortak hayat yeniden kurulamamışsa evlilik birliği temelden sarsılmış sayılır ve eşlerden birinin üzerine boşanmaya karar verilir.”

Bu maddenin asıl amacı evliliklerini fiili olarak bitirmiş ve uzunca bir süre ayrı yaşayan ve bir türlü bir araya gelemeyen kısaca ortak hayatı sürdürme konusunda hiçbir sekilde anlaşamayan eşlere evliliklerini hukuki yonden bitirme imkanı tanımaktır.

Ortak hayatın yeniden kurulamaması sebebiyle boşanmaya karar verilebilmesi için şartları sıralarsak;

1) Boşanma sebeplerinden herhangi biriyle açılmış olan davanın mahkemece reddedilmiş olması;

Daha önce açılmış olan davanın hangi eş ve ne sebeple açılmış olması önemli değildir. Asıl önemli olan daha önce bir boşanma davasının açılması ve mahkemece reddedilmiş olmasıdır. Yargıtay daha önce açılmış boşanma davasının feragatlar sonuçlanmış olması halinde bile bu sartın gerçekleşmiş sayılacağını kabul etmektedir. Feragat tarihinden itibaren üç yıllık sürenin başladığı yine Yargıtayca kabul edilmektedir.

Fakat evliliğin butlanı ve feshi davalarının reddi için bu sartın olusmayacagini da hatırlatmakta fayda vardır.

Reddedilen davaya ait karar yabancı mahkeme kararı da olabilir. Fakat yabancı mahkemenin kararının tanınması ve tanıma kararının da kesinleşmiş olması şarttır.Ü

2) Red Kararının Kesinlesmesinden İtibaren Üç Yıl Geçmesi Şartı;

Bu şartın gerçekleşmesi için daha önce ki Red ile sonuçlanan boşanma davasında kararın kesinleşmesinden itibaren 3 yılın sonunda açılabilir. 3 yıllık süre dolmadan dava açmak mümkün değildir. Eğer önceki dava feragat ile sonuçlanmış ise feragat beyanından itibaren 3 yıl geçmelidir.

3) Ortak Hayatın Yeniden Kurulamamış Olması;

3 yıllık süre içerisinde ortak hayatın yeniden Kurulamamış olması da şartlardan biridir. Eşlerin bu süre zarfında zaman zaman buluşmaları, karar almaları ve cocuklarının durumunu konuşmak için ara sıra bir araya gelmeleri eslerin ortak hayatlarının yeniden kurulmuş olduğunun bir göstergesi değildir. Fakat bu dönemde kısa sürelide olsa eşler aynı evde yaşarsa bu sebeple boşanma davası açılmasına engel teşkil eder.

4) Eşlerden Birinin Dava Açması Gereklidir;

Daha önce ki boşanma davasında kusurlu yada kusursuz olan her iki eş de davayı açabilir. Hakim 3 yıllık sürenin geçtiğini ve ortak hayatın yeniden kurulamadıgını araştırdıktan sonra boşanmaya karar verecektir.

5) Kusur Durumu
Taraflardan birinin 3 yıllık süreden sonra dava açmasıyla, tarafların birbirinden nafaka yada tazminat talepleri varsa kusur durumu önemlidir. Reddedilen yada feragatlar sonuçlanan davada kusur belli degilse hakim kusur araştırması yapacaktır.
 
Geri
Üst