Burdur İli İlçe Bilgileri ve Tanıtımı

*MeleK*

*MeleK*

♥Ben Aşık Olduğum Adamın Aşık Olduğu Kadınım♥
Yönetici
Burdur İli İlçe Bilgileri ve Tanıtımı
burdur şeker fabrikası misafirhanesi burdur ilinin tanıtımı 1050 yaşındaki sedir çamı hangi tarihte dikilmiştir 1050 yaşındaki sedir çamı hangi tarihte dikilmiştir
KEMER

İLÇENİN TARİHÇESİ:

İlçenin tarihi hakkında yapılan araştırmalarda tarih öncesi çağlara ait kesin bir bilgi elde

edilememiştir. M.Ö. 1900 yıllarında bölgeye hakim olan Psidialılar yerleşimin başlangıcı kabul edilmektedir. İlçe Merkezi ve Köylerindeki değişik yerlerde bulunan tarihi belgeler Lidya’lılar, Feriğya’ lılar ve Roma İmparatorluğu dönemlerinde bu bölgede yerleşimin bulunduğunu göstermektedir.

Türklere Anadolu’nun kapısını açan 1071 Malazgirt zaferinden sonra 1075 yıllarında bölgenin Türkmen kavimlerinin hakimiyeti altına girmesi ile birlikte İlçemize Türkler yerleşmişlerdir.

Anadolu Selçuklu Devleti ve Hamitoğulları beyliğinin hakimiyetinde kalan Kemer 1286 yılında Gölhisar’ a mülhaktır.

1305/1887 tarihli Salnamede 7 dükkan, 1 lonca altı, 1 Yağhane, 22 Camii, 9 Mescit-Namazgah, 21 Sıbyan mektebi, 4 Medrese olduğu kaydedilmiştir. 1899 yılında ise Nahiye olarak bağlı 22 köyünde 1178 Hane ve 4948 nüfuslu olduğu belirtilmektedir.

Cumhuriyet tarihinde Burdur İlinin Teşekkülünden itibaren bir Nahiye merkezi olarak kalmış, 1956 yılında Belediye teşkilatı kurulmuştur.

19 Haziran 1987 tarih ve 3392 sayılı Kanunla KEMER ismiyle İlçe olarak kurulması kabul edilmiş ve 08 Ağustos 1988 tarihinden itibaren İlçe Teşkilatı faaliyete geçmiştir.

Kayıtlarda merkez olarak BÖBEKLER köyü gösterilmekte SERTAÇ ve KEMER isimleriyle yer almaktadır.

COĞRAFİ KONUM:

Kemer İlçesi Kuzey ve Doğuda Burdur İli merkez İlçesi, Güneyde Antalya ili Korkuteli İlçesi, Güney Batıda Tefenni İlçesi ve Batıda Karamanlı İlçeleri arasında yer almaktadır. İlçe merkezi ise İlçeye bağlı Akören, Akçarön, Pınarbaşı, Yakalar köyleri ile Karamanlı İlçesi Kılavuzlar köyleri ile çevrilidir

İlçe Merkezi Yakalar, Belenli köylerinin Güneyini kaplayan ve Antalya İli Korkuteli İlçesi ile tabii hudut teşkil eden Rahat dağları eteğinde kurulmuştur.İlçe merkezi, Burdur İl merkezine 57 Km. Güneyde iç kesimde yer almakta olup, Burdur-Karamanlı-Tefenni yolunun 34 Km. sinden itibaren 23 Km. Daha Güneyde iç kısımda yer almaktadır.İlçe yüzölçümü 350-400 Km2 olup,İlçe arazileri dağlık ve büyük bir kısmı da Ovada yer almaktadır. 7566 Hektar Orman alanı mevcuttur. Boz çay ve Dere bağ çayları İlçe sınırları içerisinden geçmektedir.İlçenin deniz seviyesinden yüksekliği 1150-1200 metredir. Güney ve Doğusu Rahat dağları ile kaplı olan İlçede kara iklimi özellikleri hüküm sürer. Kış ayları sıcaklık ortalaması 0-10 , yaz ayları sıcaklık ortalaması 20 C’ dir. İlkbahar ve Sonbaharda yağmur, kışın kar yağışı görülmekte olup, yazlar kurak geçmektedir.KASABA VE MAHALLE İSİMLERİ:

1-Yeni Camii Mahallesi

2-Saray Mahallesi

3-Konak Mahallesi

İLÇEYE BAĞLI KÖYLER:

1-Yakalar

2-Belenli

3-Akören

4-Akçaören

5-Kayı

6-Elmacık

7-PınarbaşıİLÇEDE BULUNAN KAMU KURUMLARI VE KURULUŞLARI:

1-Tapu Sicil Müdürlüğü

2-Milli Eğitim Müdürlüğü

3-Malmüdürlüğü

4-Müftülük

5-Özel İdare Müdürlüğü

6-İlçe Tarım Müdürlüğü

7-Sivil Savunma Müdürlüğü

8-Nüfus Müdürlüğüİlçede Bulunan sağlık Kurumları:

* Hastane yoktur
* Kemer Sağlık Ocağı
* 2 Pratisyen doktor,2 Sağlık Memuru,5 Hemşire,2Ebe,1 Şoför ve 1 Hizmetli ile hizmet vermektedir.Sağlık ocağının 2 yatak odası ve 1 doğum odası mevcuttur.

İlçede Bulunan ilköğretim okulları ve Liseler:

Kemer İlköğretim Okulu ve Kemer Lisesi İlçe Merkezde , Yakalar ve Belenli İlköğretim Okulları köylerde eğitim hizmeti vermektedir.

.İlköğretimde / Ortaöğretimde Derslik başına düşen öğrenci sayısı

21 öğrenci 22 öğrenci

. Öğretmen ve Öğrenci sayıları

İlçemiz merkez ve köylerinde 13 Sınıf ,9 Branş,1 anasınıfı ve 5 sigortalı usta öğretici görev yapmaktadır.

. İlköğretim/Ortaöğretimde Okullaşma oranları % 70 Diğer Kamu Kurumları ve Kuruluşları:

Ayrıca ilçemizde Jandarma Karakolu,Postane,Tedaş İşletme Şefliği,Orman İşletme Şefliği ve T.C. Ziraat Bankası Şubesi vardır.İLÇENİN EKONOMİK YAPISI:

I. Tarım ve Hayvancılık:

Tarım :

Kemer ilçesi ve köylerinin 42.860 dekar sulak , 86.120 dekar kurak olmak üzere toplam 128.980 dekar ekilen arazi vardır.

Bu arazilerde % 70 tahıl , % 13 yem bitkisi, %5 Meyve-bağ , % 12 yulaf , şeker pancarı, fasulye vb. ürünler yetiştirilmektedir.

Hayvancılık:

Yöre halkının en önemli geçim kaynağı hayvancılıktır.İlçe Tarım Müdürlüğünün verilerine göre ilçe ve köylerinde kayıtlı hayvan sayıları:

Büyükbaş : 5.547 Küçükbaş : 10.296

II. Sanayi ve ticaret:

İlçemizde önemli sayılabilecek sanayi kuruluşu yoktur.

1999 yılında hizmete giren 500 ton kapasiteli soğuk hava deposunda yöremizde yetiştirilen elmalar saklanmakta ve genellikle iç pazarda satılmaktadır.

2002 yılında 500 kişi kapasiteli düğün salonu yaptırılarak hizmete girmiştir.

Hamam Deresi mevkiine 20 dükkanlık sanayi sitesi yapımı çalışmaları ihale aşamasındadır.

Belenli ve Pınarbaşı Köylerinde iki adet mermer ocağı faaliyettedir.

İlçemiz sınırları içerisinde dört adet sulama göleti vardır.Bu göletlerden yararlanılarak sulu tarım yapılmaktadır.

Kemer Orman İşletme Şefliği:

Normal Koru :7538 ha

Bozuk Koru :2455 ha

Toplam :9993 ha orman mevcut olup,yıllık ortalama üretim miktarı aşağıdadır.

TOMRUK :1200 M3

TEL DİREĞİ : 100 M3

MADEN DİREĞİ : 300 M3

SANAYİ ODUNU : 400 M3

KAĞITLIK ODUN: 2000 M3

YAKACAK ODUN : 3500 STER

Şefliğin yıllık üretiminden ülke ekonomisine sağlanan gelir yıllık 500.000 YTL yi bulmaktadır.

Orman İşletme Şefliği 1 Şef, 2 memur ve 4 işçi ile hizmet vermektedir.

III. Kültür ve turizm varlıkları:

Her yıl Haziran ayında Kemer Yaylasında yayla şenliği yapılmaktadır.

Doğa tutkunlarının doğa yürüyüşü yapmalarına çok uygun olan Kemer Yaylası görülmeye değer güzelliktedir.

Pınarbaşı Köyünde yılın dört mevsiminde 27 derece sıcaklıkta ve dakikada 250 litre su çıkan kaynak vardır.Kemer Belediyesi:

Belediye teşkilatı 1956 yılında kurulmuştur.Halen 10 memur,2 kadrolu işçi ve 8 mevsimlik işçi olmak üzere toplam 20 personel ile hizmet vermektedir.

Yapılan Çalışmalar:

1-Toprak zemin olan Cumhuriyet Meydanı’na 60.00 adet kilit parke taşı döşendi.

2-Tamamlanmamış olan kanalizasyon için 1.000 adet büz alımı yapıldı.

3-Küçük Sanayi Sitesinde 20 dükkan yapımı çalışmalarına başlandı.

4-Kapalı Pazar yerinin zemini betonla kaplandı.Cumhuriyet Meydanında bulunan iki adet parkın çevre düzenlenmesi yapıldı.

5-Süleyman Demirel Bulvarına sulama sistemi yapıldı.150 gül ve 100 adet ağaç dikildi.

6-Belediyeye ait Adliye Binası boyandı ve çevre düzenlemesi yapıldı.

7-Cumhuriyet Meydanına 4 adet dükkan yapıldı.

8-Adliye Binasının 2. Katı B Bloğu Kütüphaneler Genel Müdürlüğüne tahsis edilerek kütüphane açılması sağlandı.

9-Aile çay bahçesi ve çocuk parkı yapılarak hizmete sunuldu.

10-Belediye misafirhanesi hizmete sunuldu.

12-Pazar Deresi Köprüsü genişletildi.

13- Pazar Yerindeki Halk tuvaletinde tadilat yapılarak,modern bir şekilde halkımızın kullanımına sunuldu.

14-Geleneksel Akpınar Yayla Şenliği gerçekleştirildi.

15-Herkez için spor federasyonu ile birlikte doğa yürüyüşü Kemer Yaylasında gerçekleştirildi.

16-Düğünlerde davet için kumaş,gömlek,havlu vb. eşyalar yerine davetiye kartı ile davet yapılması sağlandı.
 
*MeleK*

*MeleK*

♥Ben Aşık Olduğum Adamın Aşık Olduğu Kadınım♥
Yönetici
Cevap: Burdur İli İlçe Bilgileri ve Tanıtımı

BUCAK

İLÇENİN TARİHÇESİ: Bucak İlçesi ve çevresinin tarihi M.Ö.1900 yıllarına kadar uzanmaktadır. Belirtilen tarihte Bucak İlçesine bağlı şimdiki Çamlık Köyü yakınlarındaki Cremna Bölgesinde Pisidialıların yerleştiği bilinmektedir. Bu bakımdan ilçenin ilk yerleşim yerinin Cremna olduğu kuvvetli muhtemeldir.

Tarihin her döneminde Bucak çevresi bir çok devletin egemenlik sahası içinde görülmektedir. Günümüze kadar uzanan tarihi kalıntılar, ören yerleri, hüyükler bunu belgelemektedir. Pisidialılar M.Ö. 1200 Yıllarında Frig egemenliği altına girmişler, daha sonra bölgede sırasıyla Selekoslar, Yunanlılar, Romalılar, Bizanslar, Selçuklu Devleti, Osmanlı İmparatorluğu egemenliklerini sürdürmüşlerdir.

Türklerin 1071 yılındaki Malazgirt Zaferi sonucu Anadolu’ya girmelerinden sonra 1204 yılları III. Kılıçarslan zamanında Türkler bölgeye gelerek yerleşmişlerdir. Anadolu Beylikleri zamanında Isparta ve Burdur civarında yaşayan Hamitoğulları ile Antalya çevresinde yaşayan Tekeoğulları arasında yaşanan uzun çatışmalar sonucu Hamitoğulları bölgeyi ele geçirmiş ve bölgeye yerleşmişlerdir. Tarihi kalıntılardan ve kayıtlardan anlaşıldığına göre bu dönemde İlçe çevresinde yerleşimler olmuştur.

Bugünkü Çamlık Köyünde Girmiye yerleşim merkezi kurulmuş, bu köy uzun süre Teke Sancağına bağlı bir nahiye ve kaza olarak kalmıştır. Kocaaliler (Melli)’ de de yerleşimlerin ilk temeli bu dönemde atılmıştır. İncirhan çevresinde incirli köy, şimdiki incirdere köyü yakınlarında Güğüp köyü, bugün ilçemizde Turba denilen mevkide Hamit Köyü, şu anda sanayii sitesinin bulunduğu yerde Onac Köyü o dönemin önemli yerleşim merkezleridir. Büyük Türk gezgini Evliya Çelebinin Seyahatnamesinde Elmalı, Istanaz Korkuteli)’ den Ispartaya geçişinde “İncirli Teke Toprağında bir Müslüman Köyüdür” cümlesi İncirli Köyünün varlığını doğrulamaktadır.

Bu köylerin günümüze kadar ulaşabileni sadece Girmiye (Çamlık Köyü)’ dür. Diğerleri günümüze kadar ulaşamamışlardır. Bunun sebebinin Şahkulu (Baba Tekeli) baskınları ile 1830 ortaya çıkan ve yedi yıl süren pek çok insanın öldüğü veba salgınları olduğu söylenmektedir.

COĞRAFİ KONUM:

KONUMU : Akdeniz Bölgesinin Antalya bölümünde yer alan Bucak, Burdur iline bağlı çevresinin gelişmiş bir ilçesidir. 30-31 doğu meridyenleri ile 35-38 kuzey paralelleri arasında yer almakta; Yüzölçümü ise 1436 kilometrekaredir. Burdur – Antalya karayolu üzerinde yer alan ilçe merkezinin Burdur’a uzaklığı 44 km, Antalya’ya olan uzaklığı ise 80 km.’ dir.

Ovaya doğru uzanan bir vadinin taban ve iki yakasında kurulan ilçe merkezinin coğrafi yapısı iki bölüme ayrılmaktadır. Burdur-Antalya karayolunun batısında yer alan bölüm ovalık, doğusunda kalan bölüm ise dağlık ve ormanlık bir araziden oluşmaktadır. Doğudaki dağlar Teke Yöresindeki Bey dağlarının bir devamı olarak güney-kuzey doğrultusunda uzanır. İlçenin batı kesimindeki ovalar ise dağların doğrultusuna uyarak güneyden kuzeye doğru sıralanır. İlçenin denizden yüksekliği 850mt. civarında olup ortalama yükseklik 750 mt.’ dir.

İlçenin topraklarını doğudan Isparta İlinin Sütçüler İlçesi, Güneyden Antalya İli, Batıdan Burdur Merkez İlçesi ve Kemer İlçesi, Kuzeyden Çeltikçi ve Ağlasun İlçeleri çevrelemektedir.BİTKİ ÖRTÜSÜ : İlçenin doğusunu kaplayan dar ve geniş karakterli vadilerden oluşan dağlık arazi, Isparta İli sınırındaki Aksu nehrine kadar %40’ lık bir eğimle iner. Burada hava biraz daha ılıktır. Bu bölgede köyler genellikle dağınık ve bölge tamamen ormanlarla kaplıdır. Ormanların % 86 ‘sını Kızıl Çam, % 6’ sını ardıç, % 4’ ünü sedir, % 2’ sini meşe, % 1’ ini Kızılağaç ve %1 ‘ini diğer ağaç türleri teşkil etmektedir. Ayrıca bu bölgede Antep Fıstığı, Zeytin ve İncir ağaçları da yer almaktadır.

İlçenin batısında kalan ovalık arazide bölümler dar ve geniş sahalarla birbirine irtibatlı düz ve verimli topraklardır. Bu bölgede tepecikler pınar meşesi denilen çalılıklarla kaplıdır. Kestel, Heybeli, Yüreğil Köyleri ile Ürkütlü Beldesinin kuzeyindeki dağların yüksek kısımları çam, ardıç ve meşe ağaçlarıyla kaplıdır.

AKARSULARI: Onaç Çayı:Çeltikçi İlçesini Bağsaray Beldesi dağlarından doğarak İlçemiz Dağarcık, Alkaya ve Seydiköy arazilerinden geçerek Onaç sel kapanında toplanır.

Aksu: Isparta ile Eğirdir İlçesi Aksu Bucağından çıkarak , Isparta çayı ve yine Isparta’nın Çandır köyünden çıkan Göksu ile birleşir.İlçemiz ,Çamlık ve Elsazı köylerinin arazilerinden geçerek Karacaören –1 ve Karacaören-11 barajlarından geçtikden sonra Antalya ovasına dökülür.

Kestel Çayı: İlçemiz Kestel dağı ve köyünden doğarak kurutulan Kestel Gölü içerisinden geçer, yine aynı arazideki düdenlere dökülür.

Kızılsu: İlçemiz Kocaaliler beldesinin kırmızı topraklı dağlık ve ormanlık arazilerinden yağışların bol olduğu zamanlarda akar, İlçemiz Gündoğdu beldesindeki sel kapanında birikir.

GÖLLER VE BARAJLAR: İlçe sınırları içerisinde sürekli suyu bulunan doğal bir göl yoktur. Yağışların bol olduğu yıllarda Kestel,Heybeli(Ambahan),Yüreğil köylerine ait arazilerde göl oluşmakta ve yaz aylarına doğru bataklık halini almaktadır. D.S.İ. Bölge Müdürlüğünün çalışmaları sonucu buralar kurutularak son yıllarda tarıma elverişli hale getirilmiştir.

Aksu nehrinin İlçemiz sınırlarından geçtiği Karacaören köyünde Karacaören-I , Çopanpınar, Kocayer ve Kargı köylerinde Karacaören-II baraj gölleri oluşmuştur. Bu barajlar taşkından koruma ve elektrik üretme amacıyla kurulmuştur Isparta – Antalya karayolunun geçtiği bu bölge ormanlar ve baraj gölleri ile birlikte eşsiz güzellikler oluşturmaktadır.DAĞLAR: İlçenin doğu ve kuzey bölümleri dağlarla kaplıdır. Doğudaki dağlar Beydağlarının devamıdır. İlçenin kuzey bölümünü kaplayan dağlar tektonik havzayı güney ve güneydoğudan sınırlayan dağlardır. Bunlardan en yüksek olanı 2336 mt. ile Kestel dağındaki Katrancık tepesidir.İKLİMİ: Bucak ilçesinin iklimi tam bir geçiş iklimidir. İlçede Akdeniz iklimi ile İç Anadolu’nun kara iklimi arasında bir iklim görülmektedir. Yağış bakımından Akdeniz iklimi ,sıcaklık koşulları bakımdan İç Anadolu iklimi yaşanır. Melli (Kocaaliler ) bölgesinin bir bölümü ile Aksu vadisinde kalan bölümlerde tamamen Akdeniz iklimi yaşanmaktadır. Karasal iklimin görüldüğü yerlerde kış mevsiminde soğuklarla birlikte kar yağışı görülmekte olup; ancak 2-3 günden fazla kalmamaktadır.

Kış aylarında karasal iklim görülen yerlerde ısı –5 dereceye kadar düşer. Yağışlar genellikle kış ayları ve bahar girişinde görülür. Yaz aylarında ise kurak ve sıcak bir iklim görülür, genellikle ısı 40 dereceye kadar yükselir. Ortalama sıcaklık 15 derece dolayındadır.ZENGİNLİK KAYNAKLARI: Yer altı zenginlikleri bakımından Kestel köyü ve İncirdere köylerinde mangenez yataklarına sahip olup,ancak işletilmemektedir. Çamlık ,Karaseki, Beleören ve Üzümlübel köylerinde zengin traverten mermeri yatakları işletilmektedir.

İlçemiz ova köylerinin arazilerde taban suları mevcuttur. Kuyu ve sondajlarla yeryüzüne çıkarılan sular içme ve sulamada kullanılır.KASABA VE MAHALLE İSİMLERİ :

01 Bucak İlçe Merkezi

02 Çamlık Belediyesi

03 Gündoğdu Belediyesi

04 Kızılkaya Belediyesi

05 Ürkütlü Belediyesi

06 Kocaaliler Belediyesi

MERKEZ MAHALLELER

1 Alaittin Mah.

2 Barbaros Mah

3 Cami Mah.

4 Çavuşlar Mah.

5 Çukur Mah.

6 Fatih Mah.

7 Karayvatlar Mah.

8 Konak Mah.

9 M. Akif Mah.

10 Mimar Sinan Mah.

11 Oğuzhan Mah.

12 Pazar Mah.

13 Sanayii Mah.

14 Yeni Mah.

15 Yörükler Mah.

16 Yunus Emre Mah.

İLÇEYE BAĞLI KÖYLER:

01 Alkaya Köyü

02 Avdancık

03 Belören

04 Beşkonak

05 Dağarcık

06 Dutalan

07 Elsazı

08 İncirdere

09 Karaaliler

10 Karacaören

11 Karapınar

12 Kestel

13 Kuşbaba

14 Seydiköy

15 Susuz

16 Taşyayla

17 Üzümlübel

18 Boğazköy

19 Heybeli

20 Karaot

21 Keçili

22 Kızılcaağaç

23 Uğurlu

24 Yuva

25 Yüreğil

26 Çobanpınar

27 Demirli

28 Karaseki

29 Kargı

30 Kavacık

31 Kızıllı

32 Kızılseki

33 Kuyubaşı

İLÇEDE BULUNAN KAMU KURUMLARI VE KURULUŞLARI:

İlçede Bulunan sağlık Kurumları:

a-Hastaneler; Bucak Devlet Hastanesi İlçe düzeyinde son derece yüksek standartla ,modern tıbbi cihazlarla , 200 yatak kapasitesiyle,mevcut 190 yatak sayısıyla, 17 pratisyen ,25 uzman doktoruyla, 71 hemşire ve 18 ebesiyle ,7 Anestezi teknisyeni, 9 Röntgen Teknisyeni, 9 Laboratuvar teknisyeni 14 sağlık Memuru ve 62 personel, 4 ameliyathane ve 8 diyaliz makinesiyle sağlık hizmeti vermektedir. .

b-Sağlık ocakları; İlçemiz Merkezinde 1 ve 2 Nolu Sağlık Ocakları ile Kızılkaya, Kestel, Kuşbaba, Ürkütlü, Kocaaliler, Karapınar, Gündoğdu ve Çamlıkta bulunan sağlık ocakları ile birlikte 10 adet sağlık ocağı, Taşyayla, Seydiköy, Karaot, Boğazköy, Uğurlu, Susuz, Karaaliler, Kızılseki, Demirli, Elsazı, Karacaören, Çobanpınar, Kargı, Kızıllı, Yüreğil, Heybeli ve İncirdere Köylerimizde Sağlık Evlerimiz bulunmaktadır . T oplam 16 doktor, 16 Hemşire, 43 ebe, 7 Sağlı Memuru, 1 Çevre Sağlığı Teknisyeni,3 Laborant, 16 personel ile birlikte vatandaşımıza hizmet vermeye devam etmektedir.

Ayrıca sanayi sitesi mevkiinde Bucak Esnaf Kefalet ve Kredi Kooperatifi Hastanesinin inşaatı devam etmektedir. Bu hastanenin hizmete açılmasıyla Bucakta Sağlık hizmetleri yönünden sıkıntı kalmayacaktır. Merkez,Belde ve köylerimizdeki Sağlık Ocaklarında koruyucu hekimlik, çevre sağlığı ,poliklinik ,hıfzısıhha sağlık eğitimi ve aile planlaması hizmetleri en iyi şekilde verilmektedir.

İlçemizde Başbakanlık Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğüne bağlı 06-12 yaş grubu çocukların bakımının ve rehabilitasyonunun yapıldığı İsmail SARI Zihinsel Özürlü Çocuklar Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi 1996 yılında hizmete girmiştir.50 yatılı çocuk kapasitesi olan merkezimiz de , Antalyada ikamet eden hayırsever işadamımız İsmail SARI tarafından yaptırılmış;Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumuna devredilmiştir. Bu kuruluşumuz halk katkılarına açık , yardımlarının kabul edildiği bir kuruluştur.

İlçemiz Okullar Caddesinde açılan Özel Bucak polikliniği de halkımıza Teşhis, Tedavi, Laboratuar gibi sağlık konularında 24 saat hizmet vermektedir.İlçede Bulunan ilköğretim okulları ve Liseler: Cumhuriyetimizin kurucusu ulu önderimizin eğitimin önemini belirten bu sözlerine göre Bucaklı inanır ki bir toplumun geleceği düzenli bir eğitim sistemi ile garanti altına alınabilir. Toplumlar ne kadar zengin ve varlıklı olurlarsa olsunlar düzenli bir eğitime sahip değillerse bu varlıklar tükenmeye mahkumdur.

Eğitimin önemini iyi bilen, eğitime inanmış ve candan gönül vermiş Bucakta ilk resmi okul olan Oğuzhan İlköğretim Okulu 1927 yılında açılmıştır. Cumhuriyet dönemi ile birlikte eskiden mahalle mekteplerinde yapılan eğitim, günün şartlarına uygun olarak okullarda hızla verilmeye başlanmıştır. Ulu önderin Harf İnkılabı ve Eğitim seferberliği ile ilçe ve köylerinde yeni okullar inşa edilmiş, daha önceleri yerleşim merkezinin tarım ve hayvancılığa elverişli olması nedeniyle eğitime önem verilmediği görülmüşse de bu dönemdeki çalışmalar ve yapılan okullar cumhuriyet dönemi ile birlikte ilçe insanının birden eğitime yöneldiği görülmektedir.

Cumhuriyetimizin 75. yılında Bucak ilçesinde okur yazar oranının % 100 lere yakın olması Bucaklının eğitime verdiği önemin bir kanıtıdır. İlçe merkezi ve köylerde İlköğretim okulları yeni binalarında çağdaş bir eğitim vererek ülkemizin geleceği çocuklarımızı lise ve dengi okullara hazırlamaktadır. Sekiz yıllık zorunlu eğitimin başlangıcından bu yana personel, bina, araç ve gereç yönünden önemli sorunla karşılaşılmamış; bundan sonra da karşılaşılmayacaktır.

Bucak İlçesinde okulsuz köy yoktur. Ancak öğrenci mevcutlarının az olması nedeniyle 27 yerleşim biriminin okulu taşımalı sisteme dahil edilmiştir. İlçemiz okulları bünyesinde ve bağımsız olmak üzere 14 ana sınıfı mevcuttur. 18 birleştirilmiş sınıflı ilköğretim okulu, birisi ilçe merkezinde altısı köy ve beldelerde olmak üzere toplam 7 tane beş sınıflı ilköğretim okulu, altısı köy ve beldelerde, altısı ilçe merkezinde 12 adet ilköğretim okulu açık bulunmaktadır.

İlçemizde lise meslek liselerinin hemen hepsi mevcuttur. Bucak lisesi ve bünyesinde yabancı dil ağırlıklı lise, Kızılkaya beldemizde Kızılkaya lisesi genel liselerimizi oluşturmaktadır. Bunlarla birlikte Fen Lisesi, Anadolu Lisesi, Endüstri Meslek Lisesi, Kız Meslek Lisesi, İmam Hatip Lisesi ve bünyesinde Anadolu İmam Hatip Lisesi, Sağlık Bakanlığına bağlı Sağlık Meslek Lisesi öğretime devam etmektedir. Örgün eğitimin yanı sıra yaygın eğitim hizmetleri Halk Eğitim Merkezi ve Çıraklık Eğitim Merkezi tarafından verilmektedir.

Bucak İlçesinde Halk Eğitim Merkezi 1981 yılında kurulmuş ve faaliyetlerini günümüze dek devam ettirmektedir. Özellikle Ulu Önder Atatürk’ün doğumunun 100. yılı nedeniyle düzenlenen okuma-yazma kurslarında başarı sağlayarak o günlerde ilçe genelinde % 85’ lerde olan okur-yazar oranını Cumhuriyetimizin 75. yılında % 100’ lere yaklaştırmıştır. Ayrıca Mesleki genel bilgi, sosyal ve kültürel kurslar her yıl düzenli olarak açılmış, kuruluşundan bu yana giyim, makine nakışları, trikotaj, el sanatları, bilgisayar operatörlüğü, kalorifer ateşçisi yetiştirme kursları, sosyal ve kültürel kurslarla yaklaşık 6.500 civarında insanımıza eğitim verilmiştir. 1990 yılında mahalli imkanlarla kurulan bilgisayar labarutuvarı amacına ulaşmış çok sayıda insanımız eğitilerek ilçe içerisinde ve çevre il ve ilçelerde istihdam edilmişlerdir. 1986 yılında kurulan Çıraklık Eğitim Merkezi 50 aday çırak, 202 çırakla eğitime başlamış, şu anda sanayii sitesi sosyal tesislerinde hizmetini sürdürmektedir. Açılışında dokuz meslek dalıyla eğitime başlayan Çıraklık Eğitimi Merkezi bugün itibariyle 89 meslek dalında eğitim verebilecek durumdadır.

Bucak İlçesi 1997-1998 Eğitim Öğretim yılında açılan S.D.Ü. Hikmet TOLUNAY M.Y.O. ile Yüksek Öğretimle tanışmış, S.D.Ü. Emin GÜLMEZ Teknik Bilimler M.Y.O’nun açılması ile ilçemizde Yüksek Okul sayısı ikiye çıkmış, S.D.Ü Zeliha TOLUNAY Eğitim Fakültesi önümüzdeki Eğitim-Öğretim yılına yetiştirilerek açılacaktır..İlköğretimde / Ortaöğretimde Derslik başına düşen öğrenci sayısı

İlçemizde 2004-2005 öğretim yılında, 143 derslikte 3121 orta öğretim, 379 derslikte 7353 öğrenci olmak üzere toplam 522 derslikte 10474 öğrenci öğrenim görmektedir.

. Öğretmen ve Öğrenci sayıları

(2004-2005 eğitim- öğretim yılında) İlçemizde 11 lise, 9’u merkezde olmak üzere 32 İlköğretim okulu, 1 Anaokulu ile toplam 45 adet kurum 483 merkezde, 158 Köylerde olmak üzere 641 öğretmen, 7950’si merkezde 2524’ köyde olmak üzere 10473 öğrenciye hizmet vermektedir. 2’si ilçe merkezinde 10’u Köylerde toplam 12 adet taşıma merkezi okullarda 1320 öğrenciye taşımalı eğitim öğretim verilmektedir.

. İlköğretim/Ortaöğretimde Okullaşma oranlarıDiğer Kamu Kurumları ve Kuruluşları:

İLÇEMİZDE BULUNAN RESMİ KURUM VE KURULUŞLAR

Kaymakamlık

Askerlik Şubesi Başkanlığı

Belediye Başkanlığı

Adliye

Sivil Savunma Memurluğu

Hikmet TOLUNAY Meslek Yüksek Okulu

Emin GÜLMEZ Teknik Bilimler Meslek Yüksek Okulu

İlçe Jandarma Bölük Komutanlığı

İlçe Emniyet Müdürlüğü

Noter

İsmail Sarı Zih.Öz.Çoçuklar Bak. Ve Reh. Merkezi

Müftülük

Tapu Sicil Müdürlüğü

Kadastro Şefliği

Özel İdare Müdürlüğü

Nüfus Müdürlüğü

Mal Müdürlüğü

Vergi Dairesi Müdürlüğü

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü

Sağlık Grup Başkanlığı

İlçe Tarım Müdürlüğü

İlçe Halk Kütüphanesi Müdürlüğü

Orman İşletme Müdürlüğü

Posta İşletme Müdürlüğü

Türk Telekom İşletme Amirliği

Tedaş

Yaprak Tütün İşletme Müdürlüğü

İlçe Spor Müdürlüğü

Tarım Kredi KooperatifiİLÇENİN EKONOMİK YAPISI: 1926 yılında ilçe olan Bucak 1960 lı yıllardan sonra ekonomik yönden güçlenmeye başlamıştır. Bu yıllardan sonra ilçe ekonomisinde büyük değişme ve gelişmeler gözlenmiştir. Bu gelişme Türkiye ekonomisinin üzerindedir. Bu gelişmenin nedenleri arasında en önemli faktör taşımacılıktır. İlçenin Antalya’ ya yakınlığı, bölgeyi diğer illere bağlayan karayolunun üzerinde bulunması ilçe halkının taşımacılığa yönelmesinde önemli etken olmuştur. Taşımacılık ile birlikte ihtiyaç haline gelen araç tamirciliği, karoser atölyeleri ile küçük sanayii birden gelişmiştir. Bu da o dönemde yüzlerce ailenin iş imkanına kavuşmasını sağlamıştır. Özellikle 1970-1980 li yıllarda Bucaklı karoser ustalarının yaptıkları kamyon kasaları Türkiye genelinde ün yapmış, Türkiye’nin dört bir yanından gelen kamyoncular kamyon kasalarını Bucakta yaptırmışlar, bunun yanısıra araç tamirciliğinin yan kolları olan oto boyacılığı, oto elektrikçiliği, makasçılık vb. alanlarda yaygınlaşmıştır. Bu dönemin ilçe ekonomisine büyük katkıları olmuştur. 1980 li yılların sonuna doğru yurdun her yerinde sanayii alanında gelişmeler başlayınca oto tamirciliği ve kamyon karoserciliği duraklamıştır. Bu durumu yaşayan küçük esnaf ve sanatkarlar tamirciliği bırakıp, imalata yönelmişler. Bu alanda uğraşı vermişler; bunda da başarılı olmuşlardır. Bu nedenle ilçedeki sanayii üç bölümde incelemek gerekir.Küçük Sanayii :

Özellikle oto sanayii ve buna bağlı kollarda gelişmiştir. Önceleri Belediyeye ait dükkanlardan oluşan dar mekandaki sanayii sitesi ilçemizin Burdur çıkışındaki yeni yerine taşınmış burada rahat bir mekanda hizmet vermektedir. Sanayii sitesinde otomobil, kamyon, otobüs, traktör, ziraat aletleri, iş makineleri vb. araçların tamirini ve bakımını yapan bir çok esnaf bulunmaktadır.

Bucak’ ta 3.150’ nin üzerinde küçük sanayii esnafı vardır. Küçük sanayinin özellikle oto sanayinin ileri düzeyde oluşu yeni bir ticaret dalının doğmasına neden olmuştur. Bu oto parçaları ticareti olup, yerli ve yabancı her türlü aracın yedek parçasını ilçede bulmak mümkündür. Küçük sanayiciler bu alandaki faaliyetlerini sürdürerek ilçeyi ekonomik hareketliliğe sevk etmişlerdir. Bucak küçük sanayii kooperatifinin yürüttüğü 362 üyeli şimdiki sanayii sitesinin yapımından sonra 100 üyelik ek sanayii sitesinin inşaatları tamamlanmış ve hizmete girmiştir.Atölye İşletmeleri :

İlçede oto tamirciliğinin yaygın olması yörenin yeterli orman kaynaklarının bulunması inşaat sektörünün hareketli olması vb. nedenlere dayalı olarak atölye işletmeciliğinin gelişmesine neden olmuştur. Motor yenileme, torna tesviye, karoser, ağaç, demir ve plastik doğrama vb. atölyelerde genellikle sanayii sitesi içerisinde yer almaktadır. Daha önceki bölümlerde belirtildiği gibi Bucak sanayii esnafı üretime dönük çalışmalara önem vermiş, bu konuda başarı sağlamıştır. Sanayii sitesi içerisinde oto yan sanayii alanında üretim yapan bir çok atölye mevcuttur. Bunları şu şekilde sıralayabiliriz :Oto elektrik parçaları, far anahtarı, elektrik butonları, sinyal, far, silgeç kolları , bay pas pompası, eksoz freni, plastik döşeme parçaları vb. oto parçalarıdır. Ebatı ve şekli bilinen her türlü parçayı yapabilecek kapasitede bir çok atölye mevcuttur.Fabrikalar :

Son yıllarda ilçede fabrikaya olan eğilim artmıştır. Fabrikanın temelini 1960 lı yıllardan sonra gelişen küçük sanayii’ e bağlıdır. Bu fabrikaların kurucularının çoğu küçük sanayii esnaflığından gelmektedir.

Yörenin toprağının elverişli olması toprak sanayii’ nin de gelişmesine neden olmuştur. Bu gün Bucak’ ta 7 tuğla fabrikası mevcut olup, yaklaşık 500 civarında istihdamı sağlanmıştır.

İnşaat sektörüne hitap eden iki portatif iskele fabrikası, otomotiv sanayiine hitap eden piston ve gömlek fabrikası yine inşaat sektörüne üretim yapan büyüklü küçüklü 14 mermer işleme fabrika ve atölyesi, çelik kapı kasa fabrikası, akü fabrikası vb. küçük atölyeler ilçe ekonomisine canlılık getiren kuruluşlardır.


I. Tarım ve Hayvancılık:

1- Tarım :

İlçede iklimin ılıman oluşu ve arazinin elverişli olması her türlü ziraatın yapılmasına imkan vermektedir. İlçe ve Köylerinde toplam 8975 çiftçi ailesi bulunmaktadır. Bunlar 236.428 Da kuru, 63.572 Da sulu olmak üzere toplam 300.000 Da tarım alanında her türlü ziraat yapmaktadır.

Yağlı Tohumlar:Haşhaş , susam ,yer fıstığı ve az miktarda ayçiçeği üretimi yapılıp ,ayçiçeği yağ sanayiinde diğerleri çevre pazarlarında tüketilmektedir. Haşhaş üretimi Bucak Toprak Mahsülleri Ofisi Ajans Müdürlüğü tarafından denetimli olarak yapılmakta ,içerisinde uyuşturucu içeren haşhaş kapsülü yine ofis tarafından satın alınmaktadır.

Yumrulu Bitkiler :Kuru soğan , sarımsak ,patates üretilmektedir. Çevre pazarları ve yurt içinde pazarlaması yapılmaktadır.

Yem Bitkilerionca , sudan otu ,fiğ ,mısır üretimi yapılır. Bunlar sadece çiftçilerin kendi ihtiyaçlarını karşılamak için üretilmektedir.

Hububat:Bucak’ta yaklaşık 7731 hektar alanda yapılan ekimden 19.714 ton buğday ,6816 hektar alandan 17.028 ton arpa ,596 hektar alandan 1073 ton yulaf elde edilmektedir. Çiftçiler hububatın bir bölümünü T.M.Ofisine bir kısmına da tüccara satmaktadır.

İlçemizin tarımsal amaçlı makinesine bakacak olursak ;

Sayısı : Makinenin Adı :

1645 Traktör

1720 Römork

19 Biçer Döver

211 Patoz

1200 Süt Sağım Makinesi

42 Balya Makinesi

2- Hayvancılık :

İlçemiz doğa şartları bakımından hayvancılığa elverişlidir. Bu nedenle İlçemizde hayvancılık oldukça iyi durumdadır. Bölgede süt ve besi sığırcılığı , koyun, keçi ve kümes hayvancılığı yapılmaktadır. 1986 yılına kadar süt ve besi sığırcılığına pek önem verilmeyen İlçemizde genellikle küçük baş hayvancılığı (koyun, keçi), büyük baş hayvan olarak yerli ırklar üretilmiştir. Yerli ırklardan istenen et, süt verimi elde edilemediği için Avrupa ırklarına yönelinmiş yurt dışından ithal edilen kültür ırkı süt hayvanları ve düveler üstün verimli hayvan spermleri ile hayvancılığın kalitesi yükseltilmiştir. Hayvancılık köylerimizin hepsinde yapılmaktadır. Üretilen sütler yerleşim birimlerindeki kooperatifler aracılığı ile toplanarak değerlendirilmektedir. Bucak İlçesi ve köylerindeki günlük süt üretimi 65-70 ton civarındadır. Bu sütlerin yaklaşık 30 tonu yine ilçemizde bulunan 8 mandıra tarafından alınmakta ve işlenmekte, geri kalan 40 ton civarındaki sütte İlçemizde bulunan iki adet süt toplama merkezinden yurdumuzun değişik illerine gönderilmektedir.

Kümes hayvancılığı çevre il ve ilçelere göre ilçemizde daha iyidir. Özellikle Seydiköy, Alkaya, Dağarcık ve ilçe merkezi dahil Karapınar, Karaaliler, Kızılcaağaç köylerinde yumurta tavukçuluğu yapılmakta, bir çok aile geçimini bu yoldan sağlamaktadır. Ayrıca İlçe merkezi ve köylerde her ailenin kendi ihtiyacını karşılayacak kümes hayvanı mevcuttur.İlçenin Hayvan Varlığı:

15.500 Sığır

26.000 Keçi

19.000 Koyun

70.000 Tavuk

200 Devekuşu3-Balıkçılık : Balıkçılıkta ilçemizin önemli geçim kaynaklarındandır. Karacaören I Baraj gölünde 30.000 dönüm alanda göl balıkçılığı yapılmakta, balık çeşitlerini sazan, levrek, kefal ve yayın oluşturmaktadır. Bu gölde Karacaören, Elsazı ve Kızıllı köylerinin balıkçılarına ait %80 ‘ i motorlu kayıklar oluşturmakta, bu kayıkların ruhsatlandırma işlemleri İl Tarım Müdürlüğü tarafından yapılmaktadır. Gölden elde edilen balıklar yine bu üç köyün birlikte kurmuş olduğu Su Ürünleri Kooperatifi tarafından değerlendirilmektedir.

Karacaören II Baraj gölünde 750 dönüm alanda balıklandırma çalışmaları yapılmaktadır. Son yıllarda havuz balıkçılığı konusunda ilgili çalışmalar yapılarak halk alabalık üretimine özendirilmiştir. Karacaören I ve II baraj göllerinde sayıları onu geçen kafes balıkçılığı ile birlikte Kestel köyünde 3, Heybeli’de 1, Pamucak’ta 1, Elsaz’ında 1, Dutalan’da 1, Kuşbaba’da 1 olmak üzere 8 adet havuz balıkçılığı yapılmaktadır. Haftanın Perşembe ve Pazar günlerinde halk pazarı kurulmaktadır. Bu pazarlarda yörede yetiştirilen ürünler alınır, satılır.

4- Arıcılık:İlçemiz köylerinde ek kazanç olarak arıcılıkta yapılmaktadır. Gezginci arıcılık şeklinde olan arıcılık son yıllarda zirai ürünlerde görülen hastalık ve haşerelere yapılan ilaçlı mücadeleler arıcılığı olumsuz yönde etkilemiştir. İlçedeki toplam 2.650 adet kovandan 27 ton bal üretilmektedir.

Kooperatifler:Bucak halkı birleşmeyi ,dayanışmayı sever. Birbirlerine yardım etmek Bucak halkının en iyi vasıflarındandır. Bu nedenle ilçemiz merkezinde ve köylerinde aktif olarak çalışan değişik amaçlı kooperatiflerimiz vardır. Şu anda 29 Tarımsal Kalkınma ,6 Sulama ,1 Su ürünleri olmak üzere toplam 36 adet tarımsal amaçlı kooperatifimiz bulunmaktadır. Bu kooperatiflerimizden 1 tanesi 200 başlı süt inekçiliği projesini uygulamaktadır. İlçemizde tarım çoğunlukla günümüzün gerektirdiği makinalarla yapılmaktadır.II. Sanayi ve ticaret:

Küçük Sanayii :

Özellikle oto sanayii ve buna bağlı kollarda gelişmiştir. Önceleri Belediyeye ait dükkanlardan oluşan dar mekandaki sanayii sitesi ilçemizin Burdur çıkışındaki yeni yerine taşınmış burada rahat bir mekanda hizmet vermektedir. Sanayii sitesinde otomobil, kamyon, otobüs, traktör, ziraat aletleri, iş makineleri vb. araçların tamirini ve bakımını yapan bir çok esnaf bulunmaktadır.

Bucak’ ta 3.150’ nin üzerinde küçük sanayii esnafı vardır. Küçük sanayinin özellikle oto sanayinin ileri düzeyde oluşu yeni bir ticaret dalının doğmasına neden olmuştur. Bu oto parçaları ticareti olup, yerli ve yabancı her türlü aracın yedek parçasını ilçede bulmak mümkündür. Küçük sanayiciler bu alandaki faaliyetlerini sürdürerek ilçeyi ekonomik hareketliliğe sevk etmişlerdir. Bucak küçük sanayii kooperatifinin yürüttüğü 362 üyeli şimdiki sanayii sitesinin yapımından sonra 100 üyelik ek sanayii sitesinin inşaatları tamamlanmış ve hizmete girmiştir.Atölye İşletmeleri :İlçede oto tamirciliğinin yaygın olması yörenin yeterli orman kaynaklarının bulunması inşaat sektörünün hareketli olması vb. nedenlere dayalı olarak atölye işletmeciliğinin gelişmesine neden olmuştur. Motor yenileme, torna tesviye, karoser, ağaç, demir ve plastik doğrama vb. atölyelerde genellikle sanayii sitesi içerisinde yer almaktadır. Daha önceki bölümlerde belirtildiği gibi Bucak sanayii esnafı üretime dönük çalışmalara önem vermiş, bu konuda başarı sağlamıştır. Sanayii sitesi içerisinde oto yan sanayii alanında üretim yapan bir çok atölye mevcuttur. Bunları şu şekilde sıralayabiliriz :Oto elektrik parçaları, far anahtarı, elektrik butonları, sinyal, far, silgeç kolları , bay pas pompası, eksoz freni, plastik döşeme parçaları vb. oto parçalarıdır. Ebatı ve şekli bilinen her türlü parçayı yapabilecek kapasitede bir çok atölye mevcuttur.

Fabrikalar :

Son yıllarda ilçede fabrikaya olan eğilim artmıştır. Fabrikanın temelini 1960 lı yıllardan sonra gelişen küçük sanayii’ e bağlıdır. Bu fabrikaların kurucularının çoğu küçük sanayii esnaflığından gelmektedir.

Yörenin toprağının elverişli olması toprak sanayii’ nin de gelişmesine neden olmuştur. Bu gün Bucak’ ta 7 tuğla fabrikası mevcut olup, yaklaşık 500 civarında istihdamı sağlanmıştır.

İnşaat sektörüne hitap eden iki portatif iskele fabrikası, otomotiv sanayiine hitap eden piston ve gömlek fabrikası yine inşaat sektörüne üretim yapan büyüklü küçüklü 14 mermer işleme fabrika ve atölyesi, çelik kapı kasa fabrikası, akü fabrikası vb. küçük atölyeler ilçe ekonomisine canlılık getiren kuruluşlardır.

Ticaret

Bucak , turizmin merkezi durumunda olan Antalya’ya yakınlığı ve Antalya’yı diğer şehirlere bağlayan karayolunun üzerinde bulunmasından ticaret ve turizm yönünden oldukça hareketlidir.

İlçe nüfusunun kalabalık olması, Çeltikçi ,Ağlasun ilçelerinin ilçemize yakın olması ilçedeki ticari faaliyetleri canlı kılmaktadır. İlçe merkezinde konfeksiyon ,tuhafiye,beyaz eşya ,inşaat malzemeleri ,haberleşme cihazları ,pansiyon işletmeciliği vb. alanlarda çok sayıda ticaret erbabı esnaf bulunmaktadır. Kısaca günümüzde ihtiyaç duyulan her türlü malzemeyi ilçemiz esnafında bulmak mümkündür.

Bucak ilçesinde kitre ve salep ticareti de ilçe ekonomisine büyük katkı sağlamaktadır. Dondurma üretiminde kullanılan kitre ve salep Türkiye genelinde pazarlanmakta , ülke ihtiyacının yaklaşık %70 Bucaklı esnaflar tarafından karşılanmaktadır. Sayıları 25’i bulan oto galerileri ve araba bayileri nedeniyle ilçemiz otomobil alım–satım yönünden oldukça hareketlidir. İlçemizde aşağıda adları bulunan ticari kuruluşların ilçe ekonomisindeki hareketliliği belirtmektedir.

Ziraat Bankası ,Türkiye İş Bankası ,Türkiye Halk Bankası ,Türkiye Emlak Bankası ,Akbank, Şekerbank bulunmaktadır. İlçe merkezinde 15 sarraf ve kuyumcu, 22 Anonim şirket, 7 kolektif şirket, 3 komandit şirket, 66 muhtelif kooperatif, 242 limitet şirket vardır. Bucak’ ta çeşitli esnaf ve kesimleri temsil eden ekonomik ve sosyal hayat içerisinde etkili olan oda, dernek ve kurumların sayısı da oldukça fazladır.

Ticaret ve Sanayii Odası :1966 yılında kurulmuş beş kişiden oluşan yönetim kurulu tarafından yönetilmekte olan odanın 680 üyesi mevcut olup, gelirlerini üye aidatları, basılı evrak ve kağıtlardan karşılamaktadır. Yönetim Kurulu Başkanı İlçemiz Esnaflarından Hüseyin ERDEM’ dir. İlçenin ticaret ve sanayii ile işlerini takip ederek yine bu konularla ilgili bilgi ve haberleri üyelerine ulaştırır. Üyelerin resmi kurum ve kuruluşlarla ilişkilerinde yardımcı olur.

S.S. Bucak Esnaf ve Sanatkarlar Kredi Kefalet Kooperatifi : 1163 sayılı kooperatifler kanunu gereğince 1964 yılında ilçemizde kurulmuş olan kooperatifin amacı ortakları olan esnaf ve sanatkarlara devletin vermiş olduğu ucuz faizli kredilerde aracılık yapmaktır. Yönetim kurulu 7 kişiden oluşmakta olan kooperatifin Yönetim Kurulu Başkanı İlçemiz esnaflarından Ali CİVAN’ dır. Kendi binasında hizmet veren kooperatifin sermayesi 572.000.000.000.-TL’ dir. İlçemiz sanayii sitesi karşısında 160 yataklı Esnaf Hastanesinin 11 katlı karkas yapısını tamamlamış olup, hastane hizmete açıldığında üyelerine, ilçe halkına ve bölgemize hizmet verecektir. Yine kooperatifin üyelerine ve ilçe halkına hizmet amacı ile bir ambulans, bir de cenaze nakil aracı mevcuttur.

Bucak Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanlığı: İlçemizde 1964 yılında kurulan odanın 2.901 üyesi vardır. Şoför Esnafının hak ve menfaatlerini korumak esnaf arasında birlik ve beraberliği, yardımlaşmayı sağlamak, resmi kuruluşlar ile şoför esnafı arasındaki iletişimi sağlamak vb. amaçlarla kurulmuş olan odanın yönetim kurulu başkanı İlçemiz esnaflarından Yusuf TOP’ dur. Gelirlerini üye aidatları ve basılı evraklardan temin eden odanın hizmet binası kendine aittir. Altı personeli olan odanın üyeleri ve ilçemize hizmet için bir kurtarıcı ve bir ambulansı bulunmaktadır.

Bucak Esnaf Sanatkarlar Odası : 1969 yılında ilçemizde bulunan Esnaf ve Sanatkarların üyeliği ile kurulmuştur.Esnaf ve sanat sahipleri ile bunların yanında Çalışanların müşterek ihtiyaçlarını karşılamak,meslek faaliyetlerini kolaylaştırmak ,mesleğin genel menfaatlerine uygun olarak gelişmesini sağlamak , mensuplarının birbirleriyle ve halkla ilişkilerinde dürüstlüğü hakim kılmak ve meslek ahlakını ,disiplini korumak gibi amaçlarla kurulan kamu kurumu niteliğinde tüzel kişiliğe sahip meslek kuruluşudur. Oda üyelerinin sicillerini tutar,üyelerin resmi kurum ve kuruluşlarla ilişkilerini düzenleyen Odanın Yönetim Kurulu Başkanı ilçemiz esnaflarından Ali SAĞAR’dır.Oda ayrıca tütün ve tütün mamülleri dağıtım A.Ş.’ni kurarak Tekel ürünlerini pazarlamaktadır.

Bucak Ziraat Odası Başkanlığı: İlçemizde 1963 yılında kurulan Ziraat Odası Kamu Kurumu niteliğinde bir meslek kuruluşudur.6100 civarında üyesi olan Odanın Yönetim Kurulu Başkanı İlçemiz Çiftçilerinden g elirlerini üye aidatları ve basılı evraklardan Zirai ilaç ve tohumluk satışlarından elde etmektedir. Odanın amacı; çiftçi sorunlarını resmi makamlara ulaştırmak çiftçilerin sosyal güvenlik sorunlarını takip etmek ,Köy Tarımsal Kalkınma Kooperatiflerinin kurulmasına destek olmaktır.

Bucak Çiftçi Mallarını Koruma Başkanlığı : Ticaret ve Sanayii Odası Meclis üyeleri, Ziraat Odası Meclis Üyeleri, Belediye Meclisi ve Belediye Başkanlığının katılımı ile seçilen koruma başkanı ve dört yönetim kurulu üyesinden oluşur. 4801 sayılı yasa gereğince çiftçilerimizin ekili, dikili arazilerinin ve araçlarının zarara uğramasında çiftçilerimizi korumak amacıyla kurulan odanın koruma Başkanı ilçemiz çiftçilerinin Mehmet TUĞCU’ dur. Aynı kuruluş çiftçilerimize tohum eleme ve ilaçlamada yardımcı olmaktadır.

Bucak Tütün Ekicileri Koruma Derneği : 1963 yılında Bucak’ taki Tütün ekicileri arasından birlik ve beraberliği sağlamak, yardımlaşma, ekicilerin sorunlarına çare aramak ve Bucak bölgesine has virjinya türü tütünün geliştirilmesine katkı sağlamak amacıyla kurulmuş bir dernektir. 7.000 civarında üyesi bulunan derneğin başkanı aynı zamanda çiftçi mallarını koruma başkanlığını yapan Mehmet TUĞCU’ dur.

İlçemizde bunlarla birlikte Türk Hava Kurumu Şube Başkanlığı, Avcılar ve Atıcılar Kulübü, Hızarcılar Odası Başkanlığı, Sanayici ve İş Adamları Derneği, Huzur Evi Yaptırma ve Yaşatma Derneği, gibi kuruluşlar da yer almaktadır.

Ayrıca İlçemiz merkezi ve köylerinde halkın kök boyası denilen yöntemle boyadıkları iplerden dokunan Döşemaltı, Milas tipi halılar, özellikle turistlerin ilgisini çekmekte, üretilen bu el dokuması halıların da ilçe ekonomisine önemli katkıları vardır.

Burdur-Antalya karayolunda mevcut bulunan petrol satış istasyonları, dinlenme yerleri de ilçe ticareti açısından önemlidir. Bu yol üzerinde turizme hizmet verebilecek kapasitede üç tane dinlenme tesisi mevcuttur.

Yine Isparta-Antalya karayolunun ilçemiz Aksu vadisinden geçen yerlerinde turizme hizmet amacı ile tesisler yapılmaya başlanmış, bunlardan bir tanesi hizmet vermektedir. Bu yol Karacören I ve Karacaören II baraj göllerinin ve ormanlarımızın oluşturduğu güzellikler içerisinden geçmekle ileride yöre insanın ekonomik ve sosyal yönden gelişmelerine sebep olacaktır.

Tarihçe bölümünde belirtildiği gibi ilçemizde tarihin her döneminde yerleşimler olmuş, bu yerleşimlerden günümüze o dönemlerden bir çok tarihi kalıntı ve Örenyerleri kalmıştır. Bu kalıntılardan özellikle Cremna, Susuz Han, İncir Han son yıllarda turistlerin ilgisini çekmektedir. Bu nedenle 1998 yılında Cremna Örenyerine kafeterya yapılarak turizmin hizmetine sunulmuştur.

III. Kültür ve turizm varlıkları:

İlçemizde bulunan bu tarihi kalıntıları şöyle sıralayabiliriz :

CREMNA : İlçemiz Çamlık Beldesinde Bizans veRoma dönemleri daha çok göze çarpmaktadır

KODRULA : İlçemiz Kestel köyünde Roma şehri.

KRİTAPOLİS : İlçemiz Kızılkaya Beldesinde Roma şehri.

SİA (OSİA) : İlçemiz Karaot Köyünde Roma şehri.

KOMANA : İlçemiz Ürkütlü Beldesinde Yunan şehri.

MİLYAS : İlçemiz Kocaaliler Beldesinde Yunan-Roma yerleşmesi.

SUR KALINTISI : İlçemiz Taşyayla köyünde.

İNCİRHANI

SUSUZHAN

CREMNA :

İlçemiz Çamlık Beldesi sınırları içerisinde Aksu (KESTOS) vadisinde etrafı uçurum olan hakim bir tepe üzerinde Pisidialıların kurduğu antik bir şehirdir.

M.Ö. 6. yüzyılda şehir Lidyalıların, M.Ö. 546 ‘ da Perslerin, M.Ö. 333’ te Büyük İskender ‘in (Alexsandır) burayı alması ile Makedonya hakimiyetine girmiştir. Daha sonrada sırasıyla Antigonas’ ın yönetimine, Selevkosların yönetimine ve Bergama Krallığına katılmıştır. M.Ö. 60. yılında Roma yönetimine, M.Ö. 36’ da Galatya yönetimine, M.Ö. 25 yılında tekrar Roma yönetimine girmiştir. Roma İmparatorluğunun ikiye ayrılması ile Doğu Roma (Bizans) yönetimine, M.S. 11. yüzyıl sonunda Türklerin Anadolu’ya gelmesi ile birlikte Türk hakimiyetine girmiştir.

Cremna ‘da günümüze kadar ayakta kalabilen kalıntılar Romalılardan kalmadır. Şehrin etrafı iki metre genişliğinde, 7-8 metre yüksekliğinde surlarla çevrilidir. Şehre batıdan girilir. Şehir ızgara planı olarak kurulmuş Akrapol (Yukarı Şehir) kısmında Form (Meydan), Bazilika (Mahkeme Salonu), Kilise Elsodra (Kemerli Yapısı) ve Kütüphane yapılarından oluşmaktadır. Bunlardan başka Propolion (Anıt Giriş Kapısı), Nympheum (Anıt Çeşme Binası) bulunmaktadır.

1971-1973 yılları arasında İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Profesörlerinden Jale İNAN tarafından bilimsel bir kazı yapılmış ve Kütüphane binasında çalışılmıştır, Bina ortaya çıkarılmış ve içerisinden 9 adet mermer tanrı heykeli bulunmuştur. Tüm eserler günümüzde Burdur Müzesinde sergilenmektedir.

1998 yılında turistlerin daha kolay ulaşabilmesi açısından antik şehrin girişine kadar patika olan yol genişletilmiş ve asfalt kaplama yapılmıştır. Gelen turistlerin kullanabilecekleri kafeterya, wc tamamlanarak hizmete girmiştir.
 
*MeleK*

*MeleK*

♥Ben Aşık Olduğum Adamın Aşık Olduğu Kadınım♥
Yönetici
Cevap: Burdur İli İlçe Bilgileri ve Tanıtımı

KARAMANLI

İLÇENİN TARİHÇESİ :

Ardıçlı Tepenin eteğindeki Kocapınar’ın önünde bulunan bağların içindeki Eski Yunan ve Romalılar devrinden kalma lahid kapakları ve taşmezarlar ile mezarlığın üst tarafında bulunan kayalara insan eliyle oyulmuş inler, Karamanlı’nın çok eski bir yerleşim merkezi olduğunu göstermektedir. Bu bakımdan Karamanlı’nın ilk sakinlerinin kimler olduğu pek bilinmemekle beraber, Neoletik Çağ’dan (Yeni Taş Çağından) itibaren yerleşim merkezi olduğu tahmin edilmektedir. Bölge ve yerleşim merkezi, M.Ö. 800-500 yılları arasında Persler’in, Etiler’in, Yunanlılar’ın idaresinde kalmıştır. Buralarda bir süre Firikyalılar, Psidyalılar ve Lidyalılar hakim olmuşlardır. Büyük İskender, doğu seferinde buralardan geçmiş,buraları hakimiyetine almıştır. Bir müddet de Selevkosker’in idaresine giren yöremiz daha sonra uzun müddet Romalılar ve Bizanslılar’ın elinde kalmıştır. 1071 Malazgirt Zaferinden sonra Anadolu’nun Türkleşmesi sırasında bir daha ayrılmamak üzere Türklerin idaresine giren yöremiz ve dolayısıyla Karamanlı, değişik Türk boylarının ve devletlerinin idaresini görmüştür. Önce Anadolu Selçuklu Devleti buralarda hükümran olmuş, Anadolu Selçuklu Devletinin dağılması ile Karamanoğulları Beyliği; Hatay, Adana, Mersin, Konya, Afyon, Isparta, Burdur, Antalya, Muğla ve Denizli İllerini içine alan geniş bir devlet olarak 1282 yıllarında ortaya çıkmıştır. O sıralarda Karamanoğulları’nın askeri gücü 20 bin piyade, 2 bin süvariye ulaşmakta idi. Karamanoğlu Mehmet Bey’in Gölhisar’da zehirlenerek öldürülmüş olması, Karamanlı’nın ve civarının Karamanoğulları’nın idaresine girmiş olduğunu kesinleştirmektedir. Antalya ve çevresinde de Karamanoğulları’ndan kalma pek çok eser vardır. Osmanlı İmparatorluğu’nun yükselme devrinde, 1469-1470 yıllarında Fatih Sultan Mehmet, Karamanoğulları Beyliği’ni ortadan kaldırmış, Osmanlı Devleti’nin başına değişik zamanlarda bir çok defa dert açan Karamanoğullarının tekrar birleşip dert olmamaları için o zaman topluca oturmakta oldukları Larende’den (yani şimdiki Karaman’dan) dağıtılması sırasında bazı obalar, Karamanlı civarında Eskiköy, Türkmen; Gebice, Gedikyap ve Ferizli denilen yerlere yerleşmişler, sonradan Karamanlı’nın şimdiki yerinde toplanmışlardır. Geldikleri yer veya mensup oldukları Türk boyu sebebiyle kendilerine verilmiş olan “KARAMANLI” adını toplandıkları yerleşim merkezine kazandırmışlardır. Buraya ilk gelen Karamanoğlu, Ardıçlı Tepenin eteğindeki Kocapınar’ın başını mekan tutmuş, ikinci gelen Caferoğlu, Yediurgan denilen yerdeki Karaağaçlıpınar’ın başına yerleşmiştir. İlk olarak buralara yerleşen kişilerin adları bugün bu yörenin mahalle adı olarak yaşamaktadır. 1911 yılına kadar köy statüsünde bulunan Karamanlı’da,1911 yılında Belediye teşkilatı kurulmuştur. 1925 yılında Jandarma Karakolu getirilmiş, 1928 yılında da Bucak Müdürlüğü kurularak,Bucak merkezi olmuştur. Bundan sonra Karamanlı hızlı bir gelişme göstermiş, ard arda değişik kamu ve özel kurum ve kuruluşları kurulmuştur. Karamanlı’nın İlçe merkezi haline getirilmesi isteğinin ve çalışmalarının başlaması epeyce eskilere uzanır. 12.12.1972 tarihinde Burdur İli İl Genel Meclisi, Karamanlı’nın ilçe merkezi haline getirilmesi için gerekçeli bir karar vermiştir. Aradan geçen yıllardaki faaliyetler sonucunda 4 Temmuz 1987 ve 19507 Sayılı Resmi Gazetede yayınlanan 3392 Sayılı Kanunla Karamanlı’nın ilçe olması, T.B.M.M. tarafından kararlaştırılmıştır. İlk Kaymakam 11.08.1988 tarihinde görevine başlamıştır. Resmi daireler faaliyete geçmiştir.

COĞRAFİ KONUM:

Karamanlı coğrafya kitaplarında “Tefenni Ovası “ diye adlandırılan ovanın, gerek ovayı ekip dikmeye, gerekse ovaya hakim olmaya en uygun yeri olan Asartepe, Ardıçlı Tepe ve Menekşe Sivrisi adlı tepelerin eteğinde bulunmaktadır. Şimdiye kadar bu çevrede meydana gelen depremler Karamanlı’ da önemli bir hasar meydana getirmemiştir. İlçemizin güneyinde Toroslar, kuzey batasında Ardıçlı Tepe ve Kuzey Doğusunda Bozdağlar mevcuttur. İlçe Akdeniz İklimi tesirinden uzakta kaldığından ve keza Akdeniz şeridi ile ilçe arasında bulunan ve ilçenin güneybatı istikametinde mevcut yükseltiler dolayısıyla; kışları soğuk, yazları sıcak geçer. İDARİ YAPISI İlçemiz konum itibariyle toplu olarak görülmektedir. Güneye ve Güneybatıya doğru genişlemektedir. İlçeye bağlı Bademli, Dereköy, Kağılcık, Kayalı, Kılavuzlar, Kılçan, Manca ve Mürseller olmak üzere 8 köy bulunmaktadır. Köylerin ayrıca mezraları, obalar ve bağlıları yoktur. İlçe merkezimizin ise 12 mahallesi bulunmaktadır. Karamanlı İlçesi bir çok kurum ve kuruluşa sahiptir. a) Mahalli İdareler İlçemize bağlı sadece merkez belediyesi bulunmaktadır.

1- KARAMANLI BELEDİYESİ : Karamanlı Belediyesi 1911 yılında kurulmuş, Türkiye belediyeleri içerisinde 333. kurulan belediyedir. 2005 yılı bütçesi 2.200.000.00 YTL´dir. Belediyemiz personeli; 1 Başkan, 12 memur, 3 daimi işçi ve 38 geçici işçi olmak üzere toplam 54 kişiden oluşmaktadır. Belediyemiz; 1 otomobil, 1 ambulans otomobil, 2 minübüs, 3 damperli kamyon, 1 tanker, 2 itfaiye arazözü, 1 grayder, 1 dozer, 1 ekskavatör, 1 sondaj makinası, 3 traktör, 2 çöp aracı, 2 kepçe, 1 cenaze arabası ve 4 pikap olmak üzere toplam 26 araç ile hizmetlerine devam etmektedir. Bunun yanında sulama işlerinin takibi için, 10 adet mobilet mevcuttur. Belediyemizin itfaiye, büz imalathanesi, Mezbahane, Soğuk Hava Deposu, Tüp Depoları, Hal Tesisleri, Açık Pazarları, Hayvan Pazarı, Bey Değirmeni, İş hanı, Otel, Sosyal Konutlar, Karamanlı Barajı arazi sulama ve 53 adet derin kuyu sulama sondajı işletmesi gibi kuruluşları mevcuttur. İlçemiz Karaman mahallesinde Belediyemiz imkanları ile keşif bedeli 79.000.000.000.TL olan 48 yataklı Huzurevi inşaatına başlanarak, yıl içerisinde 2 katının kaba inşaatı tamamlanmış olup; Belediyemizin maddi durumuna göre inşaatın bitirilmesi için çaba gösterilmektedir. DSİ’nden işletmesi 1994 yılında devralınan Karamanlı Sulama Barajı sulama sezonunda halkımıza adil ve titiz bir şekilde hizmet vermektedir. Ayrıca Belediyemize ait 53 adet sulama sondajı da baraj suyunun yetişmediği yerlerde hizmete verilerek halkımızın ihtiyacı karşılanmaktadır. İlçe Merkezinde Mahalle İsimler: Barbaros ,Cafer , Cami, Çamlık , Eşeler , Fatih , Hürriyet , İstiklal, Karaman , Pazar , Yeni ve Zafer mahallesi İlçemize bağlı 8 köy bulunmaktadır. BADEMLİ KÖYÜ: Köyde 150 hane olup, 531 nüfusa sahiptir. İl Merkezine uzaklığı 55 Km, İlçe Merkezine 15 Km mesafededir.2005 yılı bütçesi 26.600.00 YTL´dir

DEREKÖY KÖYÜ: Köyde 96 hane olup, 308 nüfusa sahiptir. İl Merkezine uzaklığı 70 Km, İlçe Merkezine 7 Km mesafededir. 2005 yılı bütçesi 14.880.00 YTL´dir.

KAĞILCIK KÖYÜ: Köyde 250 hane olup, 639 nüfusa sahiptir. İl Merkezine uzaklığı 58 Km, İlçe Merkezine 5 Km mesafededir. 2005 yılı bütçesi 41.000.00 YTL´dir.

KAYALI KÖYÜ: Köy 30 hane olup, 122 nüfusa sahiptir. İl merkezine uzaklığı 70 Km, İlçe merkezine 17 Km mesafededir. 2005 yılı bütçesi 12.100.00 YTL´dir.

KILAVUZLAR KÖYÜ: Köyde 230 hane olup, 564 nüfusa sahiptir. İl merkezine uzaklığı 73 Km, İlçe merkezine 20 Km mesafededir. 2005 yılı bütçesi 16.300.00 YTL´dir.

KILÇAN KÖYÜ: Köyde 50 hane olup, 185 nüfusa sahiptir. İl merkezine uzaklığı 70 Km, İlçe merkezine 7 Km mesafededir. 2005 yılı bütçesi 11.500.00 YTL´dir.

MANCA KÖYÜ: Köyde 130 hane olup, 363 nüfusa sahiptir. İl merkezine uzaklığı 73 Km, İlçe merkezine 10 Km mesafededir. 2005 yılı bütçesi 15.300.00 YTL´dir.

MÜRSELLER KÖYÜ: Köyde 130 hane olup, 440 nüfusa sahiptir. İl merkezine uzaklığı 46 Km, İlçe merkezine 17 Km mesafededir. 2005 yılı bütçesi 14.900.00 YTL´dir.

3- SOSYAL VE EKONOMİK YAPI
a) Sosyal Durum : 2000 yılı tespitine göre ilçe merkezinde 2.300 hane bulunmaktadır. Konutların genel olarak durumları iyidir. Son yıllarda konut yapımında artış olduğu ve yapılan konutların standartlara uygun olduğu görülmektedir. Yapı malzemesi olarak tuğla, taş, briket ve beton harç kullanılmakta olup yapı biçimi yığma ve karkas şeklindedir. Halkın sosyal yaşantısı ileri derecededir. Gelişmelere ve yeniliklere uyum sağlamaktadır. Sosyal tesis olarak, halkın dinlenmesi için çamlık bahçesinde Belediye Parkı tamamlanarak halkın hizmetine açılmıştır. Ayrıca, İlçemizde Belediye’ye ait otel, iş hanı, ekmek fabrikası ve düğün, nişan, nikah, toplantı, seminer, konferans gibi hizmetleri gören bir sinema salonu mevcuttur. İlçemiz Belediyesince 2004 yılı Temmuz ayı içerisinde 2.Ceviz ve Yayla Şenliği yapılmış olup, önümüzdeki yıllarda devam ettirilmeye çalışılacaktır. İlçemizde iş ve çalışma hayatı normal şekilde sürmektedir. İlçe merkezinde Cuma günleri kurulan Pazar oldukça büyük ve kalabalık olmaktadır. Pazara çevre il ve ilçelerden, takriben 40 çevre köyden katılmalar olmaktadır. Köylerimizde yaşayan halk genellikle çiftçilikle uğraşır. İlçe merkezinde, tarım ağırlıkta olmakla beraber sanayi, ticaret, taşımacılık ve el sanatları etkindir.

İLÇENİN EKONOMİK YAPISI:

1.Tarım Ve Hayvancılık: İlçemizin halkı geçimini tarım ve hayvancılık yaparak temin etmekte olup, ekonomisi tarıma dayalıdır. İlçemiz merkez ve köylerinin toplam tarım alanı 173.600 dekardır. Sulanan arazi miktarı 72.300 dekardır. Bunun devletçe sulanan miktarı 49.600 dekardır. Çiftçilerimizce sulanan miktarı 22.700 dekardır. Ekilmeyen arazi miktarı 134.000 dekar olup, çayır-mera 107.000 dekar ve orman arazisi 100.000 dekardır. Buğday,Nohut,Şeker Pancarı,Haşhaş,Anason,Kimyon,Soğan,Yem Bitkileri ekilen başlıca ürünlerimizdir. İlçemizin merkez ve köyleri olmak üzere 4.350 büyük baş hayvan, 5.800 küçük baş hayvan, 3.050 kanatlı hayvan ve 2.120 arı kovanı vardır. İlçemiz ve köylerinde arıcılık da sektör olarak gelişme göstermekte ve her geçen yıl kovan sayılarında artışlar gözlenmektedir. İlçemizde toplam 2.120 adet fenni arılı kovan bulunmaktadır. Yıllık bal üretimi 5.000 kg. civarındadır. Havaların kurak geçmesi sebebiyle, bal üretiminde büyük ölçüde düşüş gözlenmektedir. İlçemiz merkez ve köylerinde 218 hektar meyve bahçesi, 130 hektar asma bağı bulunmaktadır. İlçe merkezinde ve köylerde aylık ortalama 741.000.Lt. civarında süt üretilmekte olup, bu sütler ilçemizde bulunan Süt Sanayi şirketlerine verilmektedir. İlçemizde tarımsal ürünlerin değerlendirilmesi için 1992 yılında Kar-Un Fabrikası hizmete geçirilmiş olup, 8’er saatlik günde üç vardiya çalıştığında günlük un üretme kapasitesi 95 tondur. Şu anda tek vardiya ile üretim yapılmakta olup, 35 ton un üretilmektedir. 25 adet kadrolu işçi çalışmaktadır. İlçemizde önemli sayılabilecek mermer madeni yatağı bulunmaktadır. Halen faaliyette olan mermer fabrikaları Asmer, Güneşler, Çelikkol, Rentaş, Gökmenoğlu ,Karmersan Karamanlı eskiden beri küçük sanayi ve el sanatları bakımından çevrenin merkezi durumundadır. Günümüzde traktör tamirciliği, ziraat aletleri yapımı, onarımı ve oto sanayiinin her dalı gelişmiştir. 18 adet tamir atölyesi bulunmaktadır. Karamanlı’daki esnaflar Küçük Sanayi Kooperatifi çatısı altında birleşmişlerdir. Belediye, Küçük Sanayi Sitesine 300 dekarlık bir alan ayırmış bulunmaktadır. Küçük Sanayi Sitesi inşaatına 1990 yılında başlanmış ve tamamlanarak sahiplerine teslim edilmiştir. 1721 yılında Konya’dan getirilen bir fermanla ilçemizde ilk defa Pazar kurulmuş ve günümüze kadar devam etmiş ve halen her Cuma günü canlı pazar devam etmektedir. Bu bakımdan canlı bir ticaret hayatı vardır. Pazar yeri Belediye tarafından modern bir şekilde düzenlenmiştir. Esnaflar için Belediyemizin 8 ayrı blokta 100 kadar dükkanı bulunmaktadır. İlçemizde nakliyecilik çok eskilere dayanmaktadır. Burdur, Antalya, Denizli ve Muğla ile Fethiye’yi birbirine bağlayan bir kavşakta bulunması, Karamanlı’yı nakliyecilikte ileri bir seviyeye götürmüştür. İlçemizde 150 kadar tır ve kamyon vardır. Nakliyecilerin çok oluşu, yetiştirilen ürünlerin pazarlanmasında tüccara kolaylık sağlamakta, bu da sonunda üreticilerin lehine bir durum ortaya çıkarmaktadır.

EĞİTİM VE KÜLTÜR DURUMU:

Karamanlı’nın en eski eğitim öğretim kurumu eski adıyla Cumhuriyet İlkokulu, şu andaki Nimet Güvener İlköğretim Okulu’dur. Okulun arşivinde bulunan arapça yazılı bir cetvelden “ Karamanlı Kariyesi İhsaniye Mektebi” adı altında 1913 yılında ilçemizde bir ilkokulun mevcut olduğu anlaşılmaktadır. Daha sonraları 1952 yılında açılan İstiklal İlkokulu (Yeni adı Devrim İlkokulu), 1957 yılında açılan Karamanlı Ortaokulu, 1968 yılında açılan Atatürk İlkokulu, 1974 yılında açılan Karamanlı Lisesi ve 1977 yılında önce Endüstri Pratik Sanat Okulu olarak açılıp, 1980 yılında Endüstri Meslek Lisesi’ne dönüştürülen okulumuz 2002 yılında Mesleki Eğitim Merkezi ile birleştirilerek Mesleki ve Eğitim Merkezi Müdürlüğü adını almıştır. Şu anda ilçe merkezinde 1 normal Lise, 1 Mesleki ve Teknik Eğitim Merkezi ve 3 İlköğretim Okulu’nda eğitim ve öğretim hizmetleri yürütülmektedir. Bütün köyler taşımalı sisteme dönüştürülmüştür. Ancak sadece Bademli Köyü İlköğretim Okulunun 1.2.ve 3.sınıfları köyde 1 Müdür yetkili ve 1 Öğretmen ile birlikte eğitim ve öğretimlerini sürdürmektedir.

SAĞLIK DURUMU :

a) Merkez Sağlık Ocağı: 1984 yılında faaliyete başlayan Karamanlı Sağlık Ocağında, 2 Doktor, 3 Sağlık memuru, 3 hemşire, 7 ebe, 1 Çevre Sağlık Teknisyeni, 1 şoför ve 1 hizmetli bulunmaktadır. Sağlık Ocağında 1 Ambulans ve 1 hizmet aracı faal durumdadır. Sağlık Ocağına bağlı Bademli ve Kağılcık köylerinde 1’ er ebe bulunmaktadır. Kılavuzlar Köyünde mahalli imkanlarla köy tipi sağlık ocağı inşaatı tamamlanmış, Bakanlık onayına sunulmuş personel ataması yapılmadığından sağlık ocağı olarak hizmet verememektedir. Sağlık Ocağı binası 2 katlı olup, 4 dairelik lojmanı bulunmaktadır. Bademli, Kılavuzlar ve Mürseller köylerinde sağlık evi binası mevcuttur, diğer köylerde sağlık evi binası yoktur. Bademli Köyünde Ebe mevcuttur. Dereköy, Kılçan,Kayalı, Manca ve Mürseller köylerindeki gebe, bebek, çocuk takibi merkez ebelerimiz tarafından yapılmaktadır.

b) 2 Nolu Sağlık Ocağı: SSK´ya ait olan Sağlık İstasyonu, SSK´nın Sağlık Bakanlığına devri nedeniyle 2 nolu Sağlık Ocağına dönüştürülmüştür. Mülkiyeti Belediyeye ait iş hanında 1 Doktor,1 Hemşire ve 1 Sağlık Memuru ile hizmet vermektedir. Ayrıca İlçemizde faal olarak 2 adet Eczane bulunmaktadır. a) İlçe Jandarma Komutanlığı : İlçe Jandarma Komutanlığı; kendisine ait arazi üzerinde bulunan 4 katlı hizmet binası ve 10 daireli lojmanda faaliyet göstermekte olup; hali hazırda 4 Jan.Astsubay, 2 Uzm.Jan.Çvş. 20 erbaş ve erle asayiş görevlerini icra etmektedir. Araç olarak 1 adet Renault Toros, 1 adet Ford Transit ve 1 adet Land Rover bulunmaktadır. b) İlçe Emniyet Amirliği : İlçe Emniyet Amirliği; kendisine ait arazi üzerinde bulunan 2 katlı hizmet binası olup, 2 nci katı lojman olarak kullanılmaktadır. İlçe Emniyet Amirliğinde 1 Başkomiser, 1 Komiser Yardımcısı, 19 Polis memuru, 1 Çarşı ve Mahalle Bekçisi ve 1 sivil memur bulunmaktadır. Araç olarak; 2 adet Renault marka otomobil bulunmaktadır. Telsiz olarak; 1 adet masa tipi sabit telsiz, 2 adet oto telsizi ve 7 adet el telsizi bulunmaktadır.

YÜRÜTÜLMEKTE OLAN BELLİ BAŞLI ÇALIŞMALAR ve YATIRIM FAALİYETLERİ :

a) İlçemiz Sanayi Sitesi İnşaatı tamamlanmış olup, sahiplerine teslimi yapılmıştır.

b) Hastane Yaptırma ve Yaşatma Derneğince, 25 yatak kapasiteli Devlet Hastanesinin 3 kat kaba inşaatı tamamlanmış, inşaatın okula dönüştürülmesi hususunda İlçe Milli Eğitime devri için gerekli çalışmalar başlatılmıştır.

c) İlçemizde Karamanlı Belediye Başkanlığınca 53 adet, Köylerde kooperatifler vasıtasıyla 23 adet derin kuyu sulama sondajı açtırılmıştır.

d) Kağılcık ve Bademli köylerinde, küçük parseller halinde ve dağınık durumda olan tarım arazilerinin birleştirilmesi amacıyla Arazi Toplulaştırması yapılması, Bakanlar Kurulu'nca 18.06.2001 tarihinde kararlaştırılmıştır.
 
*MeleK*

*MeleK*

♥Ben Aşık Olduğum Adamın Aşık Olduğu Kadınım♥
Yönetici
Cevap: Burdur İli İlçe Bilgileri ve Tanıtımı

ALTINYAYLA

İLÇENİN TARİHÇESİ:

1391 yılında Osmanlı Padişahı Yıldırım Beyazıt Türk Birliğini sağlamak için Anadolu’daki Beyliklerle mücadeleye girişerek bir kısmını savaşla, bir kısmını çeşitli anlaşmalarla Osmanlı hakimiyetine almıştır. İlçemiz de bu süreçte Hamitoğullarına bağlı iken Osmanlı idaresine geçmiştir. Fakat o dönemde ilçemizin iskana açık olmadığı ve göçebe Türkmenlerin zaman zaman hayvanlarını otlatmak için bu bölgeye geldikleri rivayet edilir.

1483 yılında Aydın yörüklerinden 7 çadırlı bir kafile,Gölhisar yolu üzerinde bulunan Dirmilcik mevkisine gelerek yerleşmişlerdir. Dirmilcik’e yerleşmiş olan Türkmenler, tahıllarını öğütmek üzere ilçe merkezinde halen kalıntıları bulunan değirmene getirirlerdi. Rivayete göre değirmenin işleticisi Di(r)mbil adında bir kişidir,yardım severliğinden dolayı buraya yörükler Di(r)mbil adını koydular. Daha sonraları kelime DİRMİL olarak değişmiştir.

Prof.Dr.Fahri IŞIK’ın Patara ve yol kılavuz anıtı üzerindeki yazıttan yaptığı araştırmaya göre Dirmil isminin kökeni aşağıdaki gibidir.

M.S 1.Yüzyıl ortalarında Roma imparatoru olan Claudius, halkının Patara yazıtının diliyle ” İsyankarlıktan ve kanunsuzluktan ve korsanlıktan kurtarmak için Likya’yı bir Roma eyaletine dönüştürecektir. İ.S. 43 yılında Quıntus Veranius’u Likya Valisi olarak Patara’ya gönderir ve başkentte yeni eyaleti teşkilatlandırmakla görevlendirir. Bu bağlamda Vali Likya Kentlerini birbirine bağlayan yolları Doğu’da Antalya Batı’da Dalyan ve Kuzeyde Dirmil’e dayalı ölçümlerini yaptıracak; tüm kent adlarını ve mesafelerini Patara’nın Merkez Meydanına dikili 5.50 metre yüksekliğindeki bir yazıtlı gövde üzerinde anıtlaştıracaktır. Ve ilk kez bilinecektir ki, örneğin Patara’dan Xanthos’a 56 station’dur. Yaklaşık 10 Km; “Xanthos’- tan Tiosa 152 Station dur. Likya tarihsel coğrafyasının yeni baştan çizilmesi yönünden de müstesna sayılan arkeoloji enstitülerinin 1994/1995 keşifler gündeminde ilk sıraya yerleşen bu anıtın toplam 49 yazılı bloğundan biri üzerinde de Tlos-Oinoanda - Balbura’dan gelip, Trimili üzerinden Kibrya’ya güzergahı okunur ve harita üzerinde sürülen iz TRİMİLİ’yi tam tamına Burdur’un DİRMİL’i üzerine oturtur. Bellidirki bin yıllar o yörenin ilk yerleşeni ile birlikte aldığı ilk adın izlerini silememiştir. TRİMİLİ dillerin süzgecinden süzülerek ağızdan ağıza DİRMİL’e dönüşebilmiştir. Yazıtlarında o hep “Biz TRİMİLLİ’yiz” demiştir. Günümüz halkının “Biz DİRMİL’ liyiz” dediği gibi. Patara’nın “Likya eyaleti Yol Klavuz anıtı” ile bilinir ki, TRİMİLİ yurdunun Heradot’ un inandırdığı gibi “Giritte arama boşunadır. Bu günün DİRMİL YAYLASI’ dır.

Dirmil’e 1955 yılında Belediye teşkilatı kurulmuştur. 1958 yılında Bucak olan Dirmil adı, Yaylalarının çokluğu ve tabii zenginliklerinden dolayı 1965 yılında ALTINYAYLA olarak değiştirilmiştir.

09/05/1990 tarih ve 3644 Sayılı Kanunla 1990 yılında ALTINYAYLA İlçesi olarak resmileşen ,Dirmil tarih süzgecindeki yerini almıştır.

COĞRAFİ KONUM:

Altınyayla’ nın Doğu’sunda Çavdır (Kozağaç Yaylası), Batısında Çameli (Denizli) Karasinir dağları, Güneyinde Fethiye (Muğla) Kuzeyinde, Gölhisar İlçesi bulunmaktadır. Altınyayla sınırları içerisindeki dağları bir birinden ayırmak oldukça zordur. Her biri birbirine kenetlenmiştir. Batı Toros dağı silsilesi içerisinde en yüksek dağ Koçaş Dağıdır. Koçaş ( 2095) dağından başlayan yükse dağlar; Yedi Kardeşler, Bozotlu, Söğütlü, Yüğlük, Doğankara, Çal,(1943) Ürmük,(1858) Sakarkaya(110), Önemli dağ gruplarıdır.

Bu bölgedeki dağlar içerisinde her türlü ağaç bol miktarda yer almaktadır. Bazı yerlerde orman oldukça sık ve dolgundur. İlçenin doğusunda bulunan Oyuk Dağı (1471) en yüksek dağlardan biridir. Altınyayla Kuzeyindeki Koca çayırdan başlayan derin vadi sever ekinliği batısındaki ericik düzlüğüne kadar uzanır. Çatak Köyü doğusunda başlayan Sarıpınar tepeleri Çalca, Kızılcakaya, Alakaya, ve Çürükkaya çıkıntılarını adeta bir merdiven gibi izleyerek Oyuk Dağı zirvesine ulaşır. Gülpınar’dan Doğuya doğru başlayan düzlük, Ömür Beleninde hafifçe sırt halini alır. Karapınar Vadisini geçerek Koca Bent ve Karttaş burunlarını kucaklayarak Çağlayan Kaya ve Sığır Yatağı ile birlikte Salih Çukuruna, Evrencik doğusundaki Ortayürek deresini yanına alarak çıkar. Kavakdibi değirmeninden başlayan burun ile Arkıtçadan başlayan Karaali sırtları taşlıca gedikte Oyuk dağ zirvesine ulaşırlar. Oyuk dağı batıdan, güneyden topladığı tepeleri kuzeye ve doğuya dağ sıraları ve platolar şeklinde dağıtmıştır.

Oyuk Dağı’nın hemen doğusunda bir zamanlar içme ve sulama suyu olarak Kocaçayır’a kadar getirilen Akçapınar vardır. Karşıda Ardıçlıtepe ve daha sonrasında Mıhlıca, Kalamacık ve Hacı Musa tepeleri vardır.

Belbaşı sırtları, Teşnekbaşında ikiye ayrılır. Bir kol Banaz üstünden Arlıtaş başına, diğer kol Kızılteşnekten Elmalıdereye oradan Çürükkaya’ya geçer.

Er beleni bölgede üzerinde hiç ağaç barındırmayan bir dağdır. Bu dağın eteklerinde daha çok tarımsal üretim bölgeleri vardır. Ancak Kızıleğrek tarafında kısmen ağaçlı yamaçlar vardır.

Altınyayla’nın Batı ve Güneyinde ise şu dağlar mevcuttur. Arkıtçanın güneyinde en büyük dağ Çıkrıcak’tır. Eteklerinde başlayan Çam ve Ardıç ormanı doruklara doğru köknar şekline dönüşmüştür. Altınyayla’nın Güney batısında Kerkeli (2089) Dağı Güneyinde Kurudere mevkiinde Uçar Dağı, Güney

Doğusunda Aşılcabaşı Dağı ile Avdan, Akpınar, Ballık Dağları (Maşta Dağları)dır. Bu dağlarda genellikle ardıç karaçam, sedir yetişmektedir.

Ayrıca Ballık Köyü sınırları içerisinde Karanlıkdere Kanyonu çok güzel sedir, karaçam, kızılçam ormanları ile kaplıdır. Ancak Kanyon’un Kuzey doğusu Fethiye sınırları içerisinde bulunmaktadır.

İlçemizin Yüzölçümü 250 Km2’dir. İlçe Merkezinin güney batısında yer alan ova, İlçe merkezine ilaveten 4 Köy (Asmabağ, Kızılyaka, Çatak, Çörten) tarafından ekilmektedir. Ovası çok küçüktür.

Altınyayla’da yaylaları iki grupta incelemek mümkündür. Kuzey ve doğu bölgeleri ile batı ve güney bölgeleri.

Altınyayla’ya bu ismi verdiren yaylalar Kuzey bölgesinde yer almaktadır . Bu yaylaların her birisinde çok miktarda soğuk sular mevcuttur. Yaylalar halkın yaz aylarında en çok tercih ettikleri mesire yerlerindendir.

Altınyayla’dan çıkıldığında kuzey doğu istikametinde zaman zaman yayla evleri kurulur. Ancak bu yayla evleri geçicidir. Daha yukarıda Kirazlı yaylası vardır. Suyu oldukça soğuktur. Bundan yukarıda Banaz yaylası, Teşnek yaylası, Sığır Kulağı yaylası, Fatma pınarından hemen öncedir. Yayla içerisinde 20 kadar kaynak suyu mevcuttur. Fatma Pınarı yaylasından sonra Çukuryurt yaylası gelir. Çukuryurt yaylasının devamında Dedetaş yaylası vardır. Bölgenin ikinci büyük yaylası Kırkpınar yaylasıdır. Akçataş Dağının eteklerindeki geniş düzlük alanı kapsar. Büyük bir taşın dibinden kaynak fışkırır. Suyu bol ve soğuktur. Bu su Kozağacı barajına geniş çayırlık alanları suladıktan sonra ulaşır. Bu düzlükte çeşitli tarihi kalıntıların oluşu, bu yaylanın çok eskilerden beri bir mesire yeri olduğu hakkında ip ucu vermektedir. Yukarıda sayılan yaylalar Mayıs Ağustos döneminde çıkılan yaylalardır. Örüm bozulduktan sonra (Hayvanların otlatılması serbest) göçülen yaylalar ise şunlardır. Eminepınarı, Hamzaballı, Çılgın, Yazıralanı, Abdalpınarı, Çeşmeönü, Gökmehmet Yurdu, Beyalanı, Topaneğrek, Kutlupınar gibi yerler Örümbozuğu sonrası göçülen yaylalardır.

Çıkrıcak dağı bölgesinde ise şu yaylalar vardır; Maşta alanı, Bademli, Ömeralanı, Kerkeli, Derbent, Büyükkumlu, Ortakumlu, Küçükkumlu, Ballık yolu üzerinde Akpınar yaylası, Kızılağaç ve Çörten yaylası mevcuttur. Koçaş dağı bölgesinde, Ekiz yaylası, Karamıklıçukur yaylası, Kozlu yaylası, Yediahırlı ve söğütlü yaylaları ile Koçaş dağının Kırkpınar yönünde Akçataş yaylaları önemli yaylalardır.

Çıkrıcak ve Koçaş Bölgesindeki yaylalar şu özellikleri ile Fatma Pınarı ve Kırkpınar Bölgesi yaylarından farklıdırlar.

* Suları bol ve soğuktur.
* Fazla düzlük alanları yoktur.

- Yaylaya göçen ev sayısı oldukça azdır.

Altınyayla Batı Akdeniz yöresinin en sulak kesimlerindendir. Suları sert değildir. İçimi kolaydır. İlçe merkezinde Esmepınarı, Göverler Pınarı, Bartlıca, Gülpınarı, Karapınar, Patlangıç önemli su kaynaklarıdır. Ayrıca yukarıda sayılan yaylalarında kendilerine mahsus su kaynakları mevcuttur.

KASABA VE MAHALLE İSİMLERİ:

İlçe Merkezi 4 mahalleden oluşmaktadır. Mahallelerin isimleri şunlardır.

1- Gülpınar Mahallesi

2- Heybeli Mahallesi

3- Taşyaka Mahallesi

4- Yeni Mahalle.

İLÇEYE BAĞLI KÖYLER:

İlçe Merkezinde 5 Köy bulunmaktadır. Köylerin isimleri şunlardır.

1- Çatak Köyü

2- Çörten Köyü

3- Kızılyaka Köyü

4- Asmabağ Köyü

5- Ballık Köyü

İLÇEDE BULUNAN KAMU KURUMLARI VE KURULUŞLARI:

1. ALTINYAYLA KAYMAKAMLIĞI
2. ALTINYAYLA BELEDİYESİ
3. ALTINYAYLA İLÇE JANDARMA KOMUTANLIĞI
4. ALTINYAYLA NÜFUS MÜDÜRLÜĞÜ
5. ALTINYAYLA ÖZEL İDARE MÜDÜRLÜĞÜ
6. ALTINYAYLA İLÇE TARIM MÜDÜRLÜĞÜ
7. ALTINYAYLA TAPU MÜDÜRLÜĞÜ
8. ALTINYAYLA MALMÜDÜRLÜĞÜ
9. ALTINYAYLA SAĞLIK OCAĞI TABİPLİĞİ
10. ALTINYAYLA SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA VAKFI BAŞKANLIĞI
11. ALTINYAYLA HALK EĞİTİM MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ
12. ALTINYAYLA İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRÜLÜĞÜ
13. ALTINYAYLA MÜFTÜLÜĞÜ
14. ALTINYAYLA PTT
15. ALTINYAYLA ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ
16. ALTINYAYLA MEHMET TUĞRUL HALK KÜTÜPHANESİ

İlçede Bulunan sağlık Kurumları:

İlçemizde 1 adet Sağlık Ocağı Tabipliği bulunmaktadır. Kızılyaka, Asmabağ, Çatak, Çörten ve Ballık Köylerinde Sağlık evleri mevcuttur. Sağlık evi binası sadece Asmabağ, Ballık ve Çörten Köylerinde müstakil olarak bulunmakta, diğer köylerimizde sağlık evi binası yoktur. Sağlık Ocağında 1 Pratisyen Doktor, 3 sağlık memuru, 4 hemşire, 6 ebe, merkezde 4 köy ebesi ile birlikte 10 ebe, 2 memur ve 1 şoför ile faaliyetlerini sürdürmektedir. Sağlık Ocağında muayene olan hasta sayısı ortalama aylık 1600 ’dir. Aşı çalışmalarında %90-95 civarında başarı elde edilmiştir. Bölgemizde Romatizmal Hastalıklar, Çocuklar için Atelşli Hastalıklar, Aterosklerotik Kalp Hastalığı, Diabet ve Guatır görülür. Bunların dışında mevsimsel hastalıklarda görülmektedir.

İlçede Bulunan ilköğretim okulları ve Liseler:

1- Altınyayla Lisesi : 1968/1969 öğretim yılında ortaokul olarak eğitime başlamış, 1988/1989 öğretim yılında ise Liseye dönüştürülmüştür. 8 yıllık zorunlu İlköğretim uygulamasıyla bünyesindeki 6.7. ve 8. Sınıflar Dirmil Merkez İlköğretim Okuluna devredilmiştir.

Okulun onarımı için İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile Bayındırlık Müdürlüğü Mühendislerince yapılan keşif özetine göre 10.000.000.000 (on Milyar) lira ödeneğe ihtiyaç duyulmaktadır.

8 yıllık ilköğretim uygulaması ile Dirmil İlköğretim Okulu binası ile yer değiştirmiştir. Şu anda eğitim yapılan bina Okulun ihtiyacını karşılamakta olup, 8 dersliklidir. Okulda bulunan Bilgisayar laboratuvarında 11 bilgisayar bulunmaktadır.

Okul bir binadan müteşekkil olup odun ve kömürle ısıtılmaktadır. İlçe Kanalizasyon sistemine bağlı olup, 1 adet laboratuvarı mevcuttur. Depo ve arşiv olarak düzenlenen birer oda vardır. Spor salonu yoktur. Okul bahçesinde basketbol, voleybol ve hentbol sahası vardır. Okul bahçesi 6402 metre kare olup, kavak ve çam ağaçları ile ağaçlandırılmıştır.

2005 yılında Altınyayla Çok Proğramlı Lisesinin Branşlar itibariyle Personel durumu :

Branşı Sayısı

Matematik 1

Edebiyat 2

Tarih 1

Felsefe 1

Kimya 1

Coğrafya 1

Beden Eğitimi 1

Hizmetli 2

Müdür 1

Müdür Yardımcısı 1

Madde ve insan kaynakları: Okulda iki tane Televizyon iki tane video bulunmaktadır. Bilgisayar laboratuarında 11 adet Bilgisayar bulunmaktadır. Okul da kadrolu Müdür ve Müdür yardımcısı yoktur. Okul Matematik Öğretmeni Fikret DURMAZ Okul Müdür Vekili olarak görev yapmaktadır. Okulun memuru yoktur.

Altınyayla Çok Proğramlı Lisesine ait 0 248 521 2023-2886 numaralı 2 adet telefon hattına sahiptir.

2- Merkez Dirmil İlköğretim Okulu : Okulumuz ilk olarak 1924/1925 öğretim yılında Osmanlıca olarak eğitime başlamış 1930/1931 yılında yeni okul binası yapılmış ve Türkçe eğitime başlamıştır. Şu anda eğitim yapılan Tip Proje olarak uygulanan boşaltılan Lise binasına 08.09.1997 tarihinde taşınmış olup, Okulun ihtiyaçlarını karşılayabilmekte ve 5 derslikli eski okul binasının İlimiz Özel İdare Müdürlüğünce ayrılan 750.000.000. (Yedi Yüz Elli Milyon) lira ödenekle onarımı yapılmış; 17 derslik de yeni binada bulunmak üzere 22 dersliklidir. Okula İlçemiz Ballık, Kızılyaka ve Çatak-Çörten İlköğretim Okullarının 6.7. ve 8. Sınıfları ile Asmabağ İlköğretim Okulunun tamamı taşınmaktadır. Okulumuzda Bilgi Teknolojisi sınıfı açılmış olup, Okulumuzda görevli öğretmenlere bu kapsamda İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünce açılan Bilgisayar Kursunda bir proğram dahilinde 90 saatlik süreli Bilgisayar kursu verilmektedir. İlçemizde sadece Dirmil İlköğretim Okulu kaloriferle ısıtılmakta ve kanalizasyon tertibatı muntazamdır. Okul binasında 1 laboratuvar, 1 kooperatif, 1 arşiv ve 1 depo vardır. Çok amaçlı büyük salon ve spor salonu olarak kullanılabilen ayrı bir salon bulunmaktadır. Okul bahçesi 2 kademeli olup alt kademe 4500 metre karedir. Üst bahçe ise 6500 metre karedir. Okul binası üst bahçeye 2500 metre karelik alana yerleştirilmiştir.okul bahçesinin tamamı ihata duvarı ile çevrilmiştir. Okulun 2. Kademesinde (53 Öğrenci Çatak – Çörten, 46 öğrenci Kızılyaka, 14 Öğrenci Asmabağ ve 20 öğrenci Ballık İlköğretim Okullarından taşınan öğrenciler dahil) 312; 1. Kademesinde (Asmabağ İlköğretim Okulundan 13 öğrenci) 386 olmak üzere toplam 552 öğrenci bulunmaktadır. Okulumuzda İzci Ünitesi de oluşturulmuştur. Okulun Telefon Numarası 0 248 521 2022’dir

2005 yılında Dirmil İlköğretim Okulunun Branşlar itibariyle Personel durumu :

Branş ı Sayısı

Müdür : 1

Müdür Yardımcısı : 2

Sınıf Öğretmeni : 15

Türkçe : 1

İngilizce : 1

Fen Bilgisi : 1

Sosyal : 2

Matematik : 2 (1) Asker

Din kültürü -

Resim İş : 1

Müzik -

Anasınıfı -

Hizmetli : 3 kadrolu 1 Sözleşmeli

Madde ve İnsan Kaynaklar : Okulda memur bulunmamaktadır. Rehber Öğretmen de bulunmadığından rehberlik hizmetleri sınıf öğretmenlerince verilmektedir. Okul Aile Birliği ve Koruma Derneğinin işbirliği sonucu 1999 Temmuz ayında Okul yararına konser düzenlenmiştir.

3- Çatak - Çörten İlköğretim Okulu : 1946 yılında iki köyün ortasına yapılan okulda eğitim öğretim devam etmiştir. Kullanılmayacak hale gelen bu binadan sonra 1976 yılında 3 derslikli bir okul daha yapılmıştır. Bu binadan ayrı 2 derslik ek bir bina daha yapılmış olup, 1993 yılında 5 derslikli binada eğitime devam edilmektedir. Çatak ve Çörten köylerine ait Okulun 1993 yapılan binada oluşan çatlaklıkların İl Mili Eğitim ve Bayındırlık İl Müdürlüğü Mühendislerince yapılan incelemede binanın eğitim öğretim verilemez halde hasarlı olduğu sonucuna varılmıştır. Buna göre, sağlıklı bir eğitim öğretim verilebilmesi için en kısa zamanda bölgede zemin etüdü yapılarak yeni binanın yapılması gerekmektedir. Kanalizasyon olarak foseptik çukuru kullanılmaktadır. Laboratuvar yoktur. Bahçenin alanı 7000 metre kare olup 500 adet kavak ağacı mevcuttur. Okulda 85 öğrenci bulunmaktadır.

Okulun Personel Durumu : 4 sınıf öğretmeni mevcuttur

Telefon numarası 0 248 521 2468’dir

Madde ve İnsan Kaynakları : Okulda 1998-1999 öğretim yılında ücretli Vekil Öğretmen atanması nedeniyle okul bünyesinde Anasınıfı açılmıştır. Okulun hizmetli ihtiyaçları Okul Aile Birliğince ücreti ödenen bir kişi tarafından verilmektedir. Okulda geleneksel hale getirilen her öğrenciye giyim yardımı Okul Aile Birliğinin çalışmalarıyla bu yıl içerisinde de yapılmıştır. Buna göre :

4- Kızılyaka İlköğretim Okulu : 1943 yılında açılan okul 3 sınıflı olarak eğitime başlamıştır. Daha sonra yetersiz gelen okul binası 1953 yılında 5 derslikli olarak yapılmış ve eğitime devam etmektedir. Isınma odun ve kömürle yapılmaktadır. Kanalizasyon sistemi yoktur. Okul bahçesi 2845 metre kare olup çeşitli ağaçlar vardır. Okulun 2. Kademesi Dirmil İlköğretim Okuluna taşınmaktadır. Okulda 83 öğrenci bulunmaktadır. Okulun Personel durumu : 4 öğretmeni bulunmaktadır. 1 öğretmeni Çatak Çörten İlköğretim okulunda geçici görevle görevlendirilmiştir

Telefon numarası 0 248 521 2794’dür

Madde ve İnsan Kaynakları : Okulda memur ve hizmetli bulunmamaktadır. Hizmetli ihtiyacı Okul Aile Birliğince ücreti ödenen bir kişi tarafından verilmektedir.

5- Asmabağ İlköğretim Okulu : Okul 1957 yılında yapılmış ve aynı yıl eğitime başlamıştır. 2 binası ve 5 derslik vardır. 1998-1999 öğretim yılından itibaren Okulun tamamı İlçemiz Merkez Dirmil İlköğretim Okuluna taşımalı eğitim yapmaktadır.

6- Ballık İlköğretim Okulu : 1967 yılında yapılan 2 sınıflı bir okul ve 2 lojman yapılarak eğitime başlamış, 1991 yılında 2. Bir bina daha yapılarak 4 derslikli bir okul olarak eğitime devam etmektedir. Okul bahçesinde bulunan 2. binanın İl Özel İdare Müdürlüğünce tahsis edilen 350.000.000 lira ödenekle çatısı değiştirilmiş ve yapılması gereken onarımları yapılmıştır. Bahçe alanı 1000 Metre karedir. Okulun 2. Kademe öğrencileri Dirmil İlköğretim Okuluna taşınmaktadır. 1. Kademede 50 öğrencisi bulunmaktadır.2 öğretmeni bulunmakta olup, 1 öğretmeni askerdedir.

Faaliyetler, Hedefler, Amaçlar ve Sonuçlar : Kardeş Okul Projesi kapsamında 1996 yılı 03-13 Ekim tarihleri arasında İlçemiz Altınyayla Lisesine davet edilen Almanya - Germesheim Geschwıster School – Schule’den 20 öğrenci ve 4 öğretmen grubu kardeş okul kabul edilmiştir. 1997 yılında yapılan davet üzerine, Altınyayla Lisesinden 15 öğrenci ile 2 öğretmen ve İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Ömer TURGUT’un Başkanlığında03-12 Ekim 1997 tarihleri arasında , Orta Öğretim Genel Müdürlüğünün 28.08.1997 tarih ve 10671 sayılı uygun görüşü ile Almanya Germesheim Geschwıster Scholl Schule’ye ziyaret edilmiştir.

Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Bölgeleri ve Eğitim Kurulları Yönergesi 18. Maddesine göre İlçe Eğitim Bölgesi Müdürler Kurulu, 17. Maddesine göre Eğitim Bölgesi Danışma Kurulu, 16 maddeye göre Eğitim Bölgesi Zümre Başkanlar Kurulu oluşturulmuştur. Yönerge gereğince 1.12.1999 tarihinde toplantı yapılmıştır ve işlemler yönerge çerçevesinde yürütülecektir.

11.10.1999 tarihinde Merkez Dirmil İlköğretim Okulunda küçük izci ünitesi kurularak faaliyetlerine başladı.

06.11.1999 tarihinde İl’de yapılan kros yarışmalarına katılan Dirmil İlköğretim Okulu 7. Olarak tamamladı, Orta Öğretim Öğrencilerinin katıldığı yarışmada Altınyayla Lisesi öğrencileri 5. Olmuşlardır. Önümüzdeki öğretim yılında çeşitli dallarda yapılan yarışmalara katılınması hedeflenmektedir.

İlçemiz Okulları öğrencilerine 1999-2000 öğretim yılı içerisinde belirli aralıklarla çocuk tiyatroları izlettirilmiştir. İçinde bulunduğumuz eğitim öğretim yılı sonu için okullarımızın tamamında gece ve piyes düzenlenmesi planlanmıştır.

İlimizde yapılan kültürel faalıyetler kapsamında düzenlenen yarışmalara (resim, kompozisyon..) katılan öğrencilerimiz çeşitli decelere girmiştir. 1998-1999 öğretim yılı sonunda öğrencilere ve halka açık resim sergisi ve slayt gösterileri yapıldı. Yine İlçemiz Dirmil İlköğretim okulunda folklor ekibi hazırlanarak çalışmalarına devam etmekte olup milli bayramlarda gösterilerini sunmaktadır. Önümüzdeki yılda İl genelinde yapılacak yarışmalara katılmak üzere çalışmalarını sürdürmektedir.

İlköğretim okullarında okuyan öğrencileri Hayata hazırlama ve Mesleki Rehberlik Projesi kapsamında İlçe Yürütme Kurulu oluşturuldu.

8. sınıflara yönelik mesleki yönlendirme çalışmaları kapsamında yapılan faaliyetler içerisinde öğrencilerimizle; Gölhisar İlçesindeki Endüstri Meslek Lisesi, Çıraklık Eğitim Merkezi ve Pratik Kız Sanat Okuluna inceleme gezisi düzenlenmiştir. İlçemiz içerisinde faaliyet sürdüren tekstil, zirai alet üretim atölyesi, torna ve yöresel el sanatlarının tanıtım gezileri yapılarak öğrencilere gerekli rehberlik yapılmaktadır.

Milli Eğitimin genel amaçları, kanun, yönetmelik,tüzük ve emirler doğrultusunda İlçemiz okullarında eğitim öğretimin geliştirilmesi için çalışmalara devam edilecektir.

13.11.1997 tarihinde kurulan ve 01.01.1998 tarihinde faaliyetine başlayan Milli Eğitim Vakfı Altınyayla Şubesi İlçenin ekonomik yapısının zayıf olması ve nüfusunun az olması nedeniyle istenilen seviyede faaliyet gösterememiştir. İlk kurulduğu yılda bir miktar makbuz satışı yapılmış, daha sonraki yıllarda yukarıdaki belirtilen nedenlerden dolayı yeterli çalışma yapamamıştır.

İLÇENİN EKONOMİK YAPISI:

İlçemizin en önemli gelir kaynaklarından birini teşkil eden bir adet modern ve 42 adet iptidai usulde üretim yapan kireç ocağı mevcuttur. Yaklaşık 90 bin ton/yıl kireç üretimi gerçekleşmektedir. Bu ocaklar belli bir işçi istihdam etmekte ve nakliyeci esnafına da iş çıkarmaktadır.

İlçemizde 1 adedi Altınyayla Belediyesine ait olmak üzere 2 adet ekmek fabrikası, 4 adet un değirmeni vardır. Küçük el sanatları olarak da spariş üzerine el tezgahlarında dokunan kilimcilik ve çancılık (Koyun ve keçilerin boynuna takılır) gösterilebilinir.


I. Tarım ve Hayvancılık:

Tarım:

Köylerin tamamı orman içinde veya kenarında bulunduğundan orman ve tarım işçiliği yaygındır. Toprak ve tarım arazisinin kıt olması nedeniyle ilçe merkezi ve köy halkı tarım işçiliği için Aydın, Antalya, Fethiye, Kumluca ve Finike gibi sahil kesimlerine çalışmaya gitmektedir.

Hayvancılık:

1991 yılında tamamen yerli ırktan olan büyükbaş hayvanlar 2005 yılı sonu itibariyle şu sonuca ulaşmıştır.

% 15 yerli ırk % 50 saf ırk % 35’si melez ırktır.İlçemizdeki 2005 Yılı İtibariyle hayvancılıkla ilgili rakamlar şu şekildedir.Büyükbaş Hayvanlar : 1367 adet .

Küçükbaş Hayvanlar : 8686 adet (Koyun 4716, Keçi 3969 adet’ tir).

Tek Tırnaklı Hayvanlar : 329 adet.

Kedi ve Köpek : 1000 adet .

Kanatlı Hayvanlar : 11260 adet .Altınyayla Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından fakir ve Muhtaç aileleri ve Hayvancılığı desteklemek için 2004 yılında 29 Adet Toplam 29 aileye Holstain ırkı damızlık gebe düve dağıtılmıştır.

2005 yılında İlçemizde hayvan varlığını hastalıklarından korumak için koruyucu aşılama çalışmaları düzenli olarak yapılmaktadır.

İlçemizde çıkan günlük toplam süt miktarı yaz aylarında 7 ton kış aylarında ise 5 ton civarındadır.

İlçemizin tarımsal faaliyetlerinde, önemli bir yeri olan arıcılık 200 aile tarafından yapılmaktadır. İlçemizin arı varlığı 10.750 arılı kovan şeklinde olup, bunun 10.650 adedi fenni 100 adedi kara kovandır. İlçemiz Kızılyaka Köyü Kunduzpınarı mevkiinde 1 adet 12 ton/yıl kapasiteli alabalık tesisi mevcuttur. İlçemizde ayrıca kültür mantarcılığı, arıcılık Altınyayla Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından teşvik edilmekte olup, İlçemiz merkez ve köylerindeki fakir ve muhtaç vatandaşlara 1996 yılında 150 adet ,1997 yılında 210 adet ,1998 Yılında da 150 adet arılı kovan dağıtılmıştır.

1 adedi ilçe merkezinde olmak üzere 7 adet tarımsal amaçlı kooperatif bulunmaktadır. Tarımsal amaçlı kooperatifler vasıtasıyla, süt pazarlanmakta ve köylerimizde ormandan ağaç kesimi yapılarak gelir elde edilmektedir.

İlçe merkezi ve köylerimiz ormanlarla kaplı olup, yaklaşık 25.000 hektar orman arazisinin 6.083 hektarı verimli, 13.791 hektarı bozuk kalan kısmı da fundalıktır.

II. Sanayi ve ticaret:

İlçemizin sanayisi gün geçtikçe gelişmektedir. Halkın en önemli geçim kaynaklarından birisi küçük sanayidir.Tekstil atölyeleri, Patöz (Harman Makinası), ekin biçme makinası, romörk, su tankı, kireç söndürme makinası ve basit tarım aleti imalatı yapan atölyeler mevcuttur. Üretim ya sipariş üzerine ya da civar il ve ilçelere pazarlanmak üzere yapılmaktadır. 15 kadar kereste doğrama atölyesi vardır. Bu atölyelerde kapı, pencere, dolap, masa ve sandık, arı kovanı imalatı yapılmaktadır.

İlçe Merkezinde ve köylerde nüfusun önemli bir kısmı nakliyecilikle uğraşmaktadır. Bu nedenle bir çok kişiye de iş imkanı sağlanmaktadır.

III. Kültür ve turizm varlıkları:

Turizm konusuna gelince; memleketimizin önemli turizm merkezlerinden olan Pamukkale-Fethiye arasını teşkil eden karayolu ilçemizden geçmesi, ilçemizin yeşillik, yayla ve ormanlarla kaplı olması nedeniyle seyahat acentalarınca bu yol tercih edilebilir. Dirmil kebabı, sipsisi ve soğuk sularıyla meşhur olan ilçemiz, yerli ve yabancı turistlerin zaman zaman uğrak yeri olmaktadır. Ancak turizm gelirleri yönünden yeterli değildir.

Ayrıca; Ballık köyü sınırları içerisinde bulunan Karanlık Dere Kanyonu, çok güzel sedir, kara ve kızıl çam ağaçları ile bir doğa harikasıdır. Turizm açısında bakir durumdadır. İlçemiz sınırları içerisinde Fethiye yolu üzerindeki Asar mevkiinde bulunan Balbura harabeleri de kendisine el atılmayı beklemektedir.
 
*MeleK*

*MeleK*

♥Ben Aşık Olduğum Adamın Aşık Olduğu Kadınım♥
Yönetici
Cevap: Burdur İli İlçe Bilgileri ve Tanıtımı

AĞLASUN

İLÇENİN ADININ NEREDEN GELDİĞİ :

İlçemizin adının nereden geldiğine dair iki rivayet vardır. Birinci rivayete göre,Sagalassos Şehri yıkıldıktan sonra bu bölgeye güneyden gelen Yörük aşiretleri kasabanın bulunduğu yere aralıklı olarak oba oba yerleşmişler aradan yıllar geçtikçe,insanlar çoğaldıkça yeni evler kurarak geniş bir sahayı kaplayarak bir yerleşim birimi oluşturmuşlar ve adını Sagalassos’dan esinlenerek Ağlasus-Ala su ve sonunda da Ağlasun denmiştir.

İkinci rivayete göre ise;Büyük İskender Sagalassos Şehrini almak için şehre üç,dört kez saldırmış fakat kenti bir türlü hakimiyeti altına alamamıştır. Fakat son saldırısını bugün yıkıntıları bulunan Hamamın yan tarafında bulunan tepeden yaparak kanlı çatışmalar sonucunda şehri ele geçirmiştir.

Bu tepenin adı daha sonra İskender Tepesi olarak kalmıştır. Büyük İskender’in bu seferini Annesi sürekli olarak izlemekte ve bilgi almaktadır. Büyük İskender’in Annesi bu bölgeden gelen habercilere”İskender Sagalassos’u aldı mı?”diye sorar. Onlarda “Büyük Komutanımız İskender Sagalassos’u aldı. Fakat savaş sırasında en sevdiği cesur komutanlarını kaybettiğinden ağlamaktadır”derler. Bunun üzerine annesi “Oğlum Sagalassos’u aldıysa bırakın ağlarsa ağlasın “der. Bunun üzerine İlçemizin ismi Ağlarsın-Ağlasın-Ağlasun şeklinde kaldığı söylenir.

İLÇENİN TARİHÇESİ

AĞLASUN; Ressamların ilçemizden geçerken yeşilin bin bir tonunu gördüğü, yüzyıllarca medeniyetlere ev sahipliği yapmış, Dünyanın peşinde koştuğu temiz hava ve bol berrak suyun kaynağı, tabiat güzelliklerinin her türünü gördüğümüz açık sağlık merkezi...

Adını 5 Km. kuzeyde Akdağ’ın eteklerine kurulan Sagalassos-Antik Pisidia şehrinden alan Ağlasun 1958 yılında ilçe olmuştur.Türkler bu bölgeye gelip yerleştikten sonra Sagalassos Harabelerine Bodrum ismini vermiştir. 1286/1869 Konya Salnamesine göre Maincirli Ağlasun nahiyesi olarak ilçemizin kaydı bulunmaktadır.

Bu salnameye göre ilçemiz 22 mahalle ve köy olarak 3412 nüfusa sahiptir. Şu anda ise 2 kasaba, 7 köy ve 5 mahalleden oluşmaktadır.

CORAFİ KONUM
Ağlasun Akdeniz Bölgesi’nin Göller yöresindeki Batı Torosların iç kısımları üzerinde bulunan 2276 metre yüksekliğindeki Akdağ’ın güney yamaçlarına kurulmuştur. Burdur İlinin güney doğusunda olup denizden yüksekliği(Rakımı) 1050 metredir. İlçemizin kuzey ve kuzey doğusunda Isparta İli,Güneyinde Bucak İlçesi bulunmaktadır. İlçemiz 30 derece 2dakika doğu meridyeni,36 ve 37 kuzey paralel dereceleri üzerinde bulunmakta ve yüzölçümü 576 metre karedir.

İlçemiz arazileri dağınık ve engebeli olup,ekilebilir arazisi çok azdır. İlçemizin kuzeyinde Akdağ,güneyinde alçak ve yeni ağaçlandırılmış tepeler ve Peçenek Geçiti,doğusunda Dere boğazı,batısında ise Yaylacık Dağı ve Çatak Beli bulunmaktadır.

İlçemizin ortasından Tuzlu çay isimli bir dere akmakta,bu çay boyunca bitek topraklara sahip “U”şeklinde bir ovası bulunmaktadır.Tuzluçay İlçemizin çeşitli yerlerinden çıkan Gürleyik, Bey Pınarı,Gök Pınar,Susaklı ve Kirazlı Çayı gibi su kaynakları ile birleşerek kışın Isparta İlinden gelen Doğan dere Çayı ile birleşerek Aksu Nehrine karışır. Yazın ise önüne D.S.İ tarafından yapılan Göl yeri göletinde toplanarak sulama suyu olarak kullanılmaktadır. Tuzlu Çay önceleri dört adet su değirmenine enerji kaynağı olurken şimdi bir adet su değirmeni çalışmaktadır.

İlçemiz tabiat ve tarihi güzellikler bakımından Burdur İlinin en güzel İlçelerinden birisi durumundadır. Sık ve bol ağaçlı yeşillikler içerisinde,temiz ve bol oksijenli havası,temiz ve soğuk suları ile özellikle yaz turizmi için biçilmiş bir kaftan durumunda olup,yazın Antalya İlimizden gelen yerli turistlerin akınına uğramaktadır.

KASABA İSİMLERİ

1-Yeşilbaşköy Kasabası

2-Çanaklı Kasabası

AĞLASUN MAHALLE İSİMLERİ

1-Kum Mahallesi

2-Hamam Mahallesi

3-Bala Mahallesi

4-Sakarca Mahallesi

5-Kıraç Mahallesi

İLÇEDE BULUNAN KAMU KURUM VE KURULUŞLARI

1-Ağlasun Kaymakamlığı

2-İlçe Jandarma Komutanlığı

3-Ağlasun Belediyesi

4-Ağlasun Adliyesi

5-İlçe Emniyet Müdürlüğü

6-İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü

7-Malmüdürlüğü

8-İlçe Tarım Müdürlüğü

9-İlçe Tapu Sicil Müdürlüğü

10-İlçe Nüfus Müdürlüğü

11-İlçe Müftülüğü

12-Özel İdare Müdürlüğü

13-Sağlık Grup Başkanlığı

14-Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü

15-P.T.T. Müdürlüğü

16-Orman İşletme Şefliği

17-T.E.D.A.Ş. İşletme Şefliği

İLÇEDE BULUNAN SAĞLIK KURULUŞLARI

a-HASTAHANELER

İlçemizde hastane bulunmamaktadır.

b-SAĞLIK OCAKLARI

1-Ağlasun Sağlık Ocağı

2-Yeşilbaşköy Sağlık Ocağı

3-Çanaklı Sağlık Ocağı

SAĞLIK PERSONELİ

Uzman Doktor :0

Pratisyen Doktor :5

Şef :1

Hemşire :7

Sağlık Memuru :2

Çevre Sağ.Tek. :1

Ebe :6

Şoför :2

Hizmetli :4

Sözleşmeli Ebe :2

İLÇEDE BULUNAN İLKÖĞRETİM OKULLARI

1-Yunus Emre İlköğretim Okulu

2-Şehit Bayram Yeşil İlköğretim Okulu

3-50.Yıl İlköğretim Okulu

4-Yeşilbaşköy İlköğretim Okulu

6-Çanaklı İlköğretim Okulu

7-Yazır İlköğretim Okulu
 
*MeleK*

*MeleK*

♥Ben Aşık Olduğum Adamın Aşık Olduğu Kadınım♥
Yönetici
Cevap: Burdur İli İlçe Bilgileri ve Tanıtımı

TEFENNİ

İLÇENİN TARİHÇESİ:

Tefenni ilçesi, MÖ. 800-500 yılları arasında Bizans çağının İSTEFANİ köyü olarak kurulmuş, 13.yy. kadar Bizans yönetiminde kalmış, bu tarihten itibaren sırası ile Türkmenlerin, Selçukluların ve Osmanlıların eline geçmiştir.1882 yılında yörede meydana gelen deprem sebebi ile eski yerleşim merkezi terk edilerek şu andaki yerine kurulmuş, 1886 yılında da İstefani adı değiştirilerek TEFENNİ adı ile kaza olmuştur.

COĞRAFİ KONUM:

İlçe, bağlı bulunduğumuz Burdur İlinin güneybatısındadır. Denizden yüksekliği 1200 mt. dir. Batı kısmı tamamen ormanlıktır. En yüksek dağı Eşeler dağıdır. Sürekli akan nehir ve ırmak bulunmamakla birlikte yaz aylarında kuruyan ve çay denilebilecek nitelikte çok sayıda akar suları vardır. Ayrıca halen Hasanpaşa, Beyköy, Sazak ve Ece de kuyu açılması ile inşası bitmiş Tefenni, Başpınar, Hasanpaşa ve Yeşilköy Göletleri bulunmaktadır.

Tefenni ilçesi Akdeniz Bölgesi ve İç Anadolu Bölgesi arasında bir geçit olduğundan her iki bölgenin iklimi etkisindedir.Bu münasebetle yazları sıcak ve kurak kış ayları ise soğuk ve yağışlı geçer. Hava sıcaklığı kararlı olmamakla birlikte genel olarak –21 ile +36 derece arasında değişir.

KASABA VE MAHALLE İSİMLERİ:

MAHALLELER : Esentepe, Yokuş, Eşeler, Yenice, Kır, Pazar, Fatih, Zafer Mah.

KASABALAR : Hasanpaşa ve Beyköy Kasabası

İLÇEYE BAĞLI KÖYLER:

KÖYLER : Başpınar, Bayramlar, Belkaya, Çaylı, Ece, Sazak, Karamusa, Seydiler, Yaylaköy, Yeşilköy, Yuva, Yuvalak Köyü

İLÇEDE BLUNAN KAMU KURUMLARI VE KURULUŞLARI:

* Kaymakamlık
* Belediyeler
* İlçe Jandarma Komutanlığı
* Mal Müdürlüğü
* İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü
* Tarım İlçe Müdürlüğü
* İlçe Nüfus Müdürlüğü
* İlçe Emniyet Amirliği
* Orman İşletmesi Müdürlüğü
* Sağlık Grup Başkanlığı
* Tefenni Devlet Hastanesi
* Sağlık Ocakları
* İlçe Müftülüğü
* Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı
* Tapu Kadastro Müdürlüğü

Sivil Toplum Örgütleri

Siyasi Partiler

* DSP
* MHP
* ANAP
* DYP
* CHP

Dernekler

* Ziraat Odası
* Şoförler ve Otomobilciler Cemiyeti
* Muhtarlar Odası
* Tarım Kredi Kooperatifleri

İlçede Bulunan sağlık Kurumları:

* Hastaneler : İnşaat halinde yapımı devam etmektedir.
* Sağlık ocakları : Tefenni, Hasanpaşa, Beyköy, Başpınar Sağlık Ocakları
* Uzman doktor, pratisyen doktor ve yardımcı sağlık personeli sayıları

İLÇENİN EKONOMİK YAPISI:

I. Tarım ve Hayvancılık:………

* Tarım:

İlçe Ekonomisi Tarım ve Hayvancılığa dayalıdır. Halen 200.000 dekar tarım alanı bulunmakta, bunun 120.000 dekarı sulu, 80.000 dekarı kuru tarım arazisidir. Bu arazilerden tarla bitkileri olarak buğday, arpa, mısır, yulaf, kuru soğan, sebze ve meyveler, sanayi bitkileri olarak şeker pancarı, anason, yumurcak, afyon, nohut, fasulye ve patates, mera bitkileri olarak yonca, korunga ve fiğ elde edilmektedir. Patates, kuru soğan ve nohut civar illerdeki tüccarlar tarafından alınarak ihraç edilmektedir. Tarımı desteklemek amacıyla 3 adet Tarım Kredi Kooperatifi, 15 adet de çeşitli amaçlı kooperatif vardır.

İlçe ekonomisini desteklemek ve tasarrufu değerlendirmek amacı ile de ilçe merkezinde T.C.Ziraat Bankası kurulmuştur.

Meyvecilikte gelişmiş durumdadır. Çeşitli meyveler yetiştirilmekte ise de en önemlisi elmadır. Üreticinin bundan önceki senelerde elinde kalan meyveleri değerlendirmek amacıyla yapılan soğuk hava deposu 1989 yılında faaliyete geçmiştir.

I. Hayvancılık:

Hayvancılıktan genel olarak et, süt, peynir ve bal elde edilmektedir. Arıcılık ve tavukçulukta normal seviyededir.Yaklaşık olarak 30.000 tane kanatlı hayvan bulunmaktadır. Bunun 25.900 adeti 3 özel tavukçuluk işletmesine aittir.Yıllık yumurta üretimi 3.150.000 adettir. 28.600 adet küçük baş (19.600 koyun, 9.000 keçi) hayvan ile 5.020 civarında büyük baş hayvan beslenmektedir. (Sığırların %95’i kültür ırkıdır.) Tefenni’de günlük süt üretimi 15 tona yaklaşmaktadır. İlçede iki adet süt alım merkezi bulunmakta ve bu sütler büyük illere götürülmektedir. Ayrıca ilçe Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfınca desteklenmek üzere hazırlanan 125 kovanlık (25 aile)gezginci arıcılık projesi 180 kovan olarak gerçekleşmiş ve arılar, her aileye 9 kovan olmak üzere 20 aileye dağıtılmış ve ayrıca 67 aileye 1’er adet damızlık süt ineği dağıtılmıştır.

II. Sanayi ve ticaret:

İlçe merkezinde özel sektöre ait 1 adet Mermer Fabrikası ile Karamusa köyünde 1 adet ait Yorgan Fabrikası vardır.

III. Kültür ve turizm varlıkları:I.- ANITSAL YAPILAR

Dinsel ve Kültürel Yapılar:

İlçede tek tarihi dinsel yapı Merkez Çarşı (Hasanpaşa Seyitoğlu Vakfı) Camiidir. Mülkiyeti Vakıflar Genel Müdürlüğüne ait olan ve Eski Eserler ve Anıtlar Yüksek Kurulunun 09.04.1983 tarih ve A-4242 sayılı kararı ile eski eser olarak tescili yapılan söz konusu caminin yapılış tarihi ve mimarı bilinmemektedir. Yapı şekli ahşap “ ön cephesi 75 - 80 cm. kalınlığında duvar “ olup çok kenarlı içten kubbelidir, çatısı saçla kaplıdır. Tek şerefeli bir minaresi vardır.

İlçe de tarihi yer bulunmamakla birlikte Yuvalak Köyünde Klasik Dönem Yunan Çağına ait Kaya Kabartmaları bulunmaktadır.

II.- HALK KÜLTÜRLERİ

Halk Oyunları :

İlçenin bağlı bulunduğu Burdur İli’nin Teke Yöresinin başkenti olması münasebetiyle halk oyunları insan doğa ilişkisi üzerinedir. İlçenin kendine has Tefenni Zeybeği (Sabuncu Zeybeği) vardır. Sözleri şöyledir:

Sabuncunun düzünde

Yalan yoktur sözünde

Aman aman amanSabuncunun düzüne kazmayınan kazmalı

Çakır aşamın sözlerini kalem alıp yazmalı

Aman aman aman

Sabuncunun dereleri sel gibi akar

Çakır aşam gelirken yüreği atar

Aman aman amanSabuncunun dereleri taş değil orman

Çakır aşam geliyor elinde ferman

Aman aman aman

Mutfak Kültürü :

İlçe zengin bir mutfak kültürüne sahiptir. Başlıcaları şöyle sıralanabilir.

Tarhana Çorbası, Erişteli Mercimek Çorbası, Ovmaç Çorbası, Arabaşı Çorbası, Topalak Çorbası, Etli Patates, Köfteli Patates, Kapama, Sulu Köfte, Sebzeli Köfte , Gazel (kurutulmuş fasulye) Aşı, Kuru Patlıcan Yemeği, Gazel Kavurma , Dolma, Nohut ve Fasulye, Höşmerim, Çılbır, Keşkek (özellikle düğünlerde) , Sütlaç, Pelize, Kabak Tatlısı, Bestel, Un Helvası, İrmik Helvası, Aşure, Pişi, Lokma, Kömbe, Saç Böreği, Katmer, Bazlama, Soba Ekmeği, Yufka, mevsimine göre Salata, Yoğurt, Ayran.

Arabaşı Çorbası :

Malzemeler : 2 yemek kaşığı un, 1 yemek kaşığı tereyağ, 1 adet tavuk göğsü veya tavşan eti, 1 su bardağı mısır unu, tuz, Sos İçin : Tereyağ ve pul biber.

Yapılışı : Un ve tereyağ kısık ateşte kavrulur, yavaş yavaş su ilave edilerek koyulana kadar karıştırılır. Tavuk veya tavşan eti ilave edilerek sosu üzerine dökülür, ayrı bir tencerede içerisine bir miktar tuz katılmış su kaynatılıp mısır unu ilave edilerek koyu hamur haline getirilip tepsiye dökülür ve soğuduktan sonra küçük parçalar kesilip çorbaya batırılarak yenilir.

Eğlence :

Kütük Atma :

Yöremizin gelenek ve göreneklerinden Kütük Atma özellikle Hasanpaşa Kasabasında ve Köylerde ; sülalenin ve ailenin soyadını devam ettirecek bir erkek çocuğun dünyaya gelmesi sevinci üzerine uygulanan bir merasimdir. Ailede ilk önce veya ikinci,üçüncü doğumlarda dünyaya gelen kız çocuklarına bu merasim yapılmaz.

Kütük atma merasimi şöyle yapılır : Önce aile reisinden müsaade alınır. Oğluna kütük atmak istiyoruz. Rızan var mı ? diye sorulur. Aile reisi müsaade ederse kütük atılır. Müsaade edilmezse o çocuğun lakabı yörede kütüksüz olarak anılır. Çoğunlukla aileler çocuğun bu adı almaması için kütük atmaya rıza gösterirler. Bir çuval dolusu çıra kütüğüne, “özellikle çok budaklı olması tercih edilir” renkli ipekli bir poşu bağlanır. Poşunun üzerine hediye olarak altın, kâğıt para, “poşu içerisine demir para da” konur böylece kütük hazırlanmış olur. Bu kütük kalabalık bir grupla davul, zurna eşliğinde dünyaya yeni gelen çocuğun evine götürülür. İki veya üç kişi tarafından bu kütük evin damına çıkarılır. Ev kiremitli ise evin tahtalığı ve yazlığına (seren) veyahut evin önüne konur. Burada kütüğü evin damına çıkaran kişilerden bir tanesi Tekerleme söyler bu tekerleme sırasında evin bacasından aşağıya bağırılır. Oğlan babası da çocuğu kucağında bacanın sağ tarafına oturtulur. Tekerlemeyi söyleyecek kişiyi bacadan dinler.

Evvelâ çocuğun babasının adını; Ula Amat .......... Oyyyyy Amat..... diyerek çağırır.

Oğlunun yaşı uzun olsun,

Düğünü güzün olsun,

Ardıç gibi kollu olsun

Babası gibi döllü olsun

Alacağı kız güzel olsun

Dağda koyun kışlatsınOvada çifti işlesin

Allah seni bu oğlana bağışlasın

Derelerden sel gibi

Tepelerden yel gibi

Hamza pehlivan gibi

Dere tepe düz geçsin .

Karlı dağlardan almışsın rengini

Amat şimdi bulmuşsun dengini

Maşallah deyin abeler, arkadaşlar,maşallah.

Diyerek kütüğü bacadan yada tahtalıktan atar, aşağıya iner.

Çalgı ve davul, zurna çalınır delikanlılar oynar ve muhabbet yaparlar. Bu arada oğlan babası tarafından hazırlanan yemekler,çerezler kütük atmaya gelenlere ikram edilir.Kütüğe bağlı olan hediyeler kütük atmaya gelenlerin hediyeleri olarak kabul edildiği için altın ve paralar saklanır. Kütük ise oğlanın düğününde maşalada yakılmak üzere babası tarafından saklanır.

Yünüm (Böğet) :

Hasanpaşa kasabası ile Bayramlar Köyünün geleneklerinden olan YÜNÜM yıllar öncesinden günümüze kadar sürüp gelen bir törendir. Köyler arasında birlik ve beraberliği ve çobanlar arasında yardımlaşmayı sağlar. Eylül ayının ilk haftasında olur. YÜNÜM , yöre çobanlarının koyunlarını (sürülerini) toplu halde yıkamasıdır. Başka bir açıdan da, koyunların temizlenerek, yapağı ve yünün kaliteli olması açısından önem kazanmaktadır.

Yünümün yapıldığı havuza da BÖĞET adı verilir. Yünümden önce çobanlar sürüleri içinden bir tane koyun veya koç ayırıp, elcik olarak besler. Bu elciğe çok önem verilir (boyanır,süslenir) . Bu elcik bütün bir sürünün öncüsüdür. Çobanından ayrılmaz. Gece-gündüz çobanın yanında gezer çünkü yünümde kendisine büyük görev düşmektedir onun için bunlara bazı alışkanlıklar kazandırılır. Yünüm gününden önce çevre köyler okulanır.

Nihayet köylülerin ve çobanların dört gözle bekledikleri YÜNÜM töreninden bir gün önce akşamdan koyunlar (sürüler) süslenir, boyanır, boncuklar ve çanlar takılır. Yünüm günü sabahın erken saatlerinde böğetin çevresi sürülerle dolar taşar. Sürü sahiplerinde büyük bir heyecan başlar. Böğete sürülerin güzel inip inmeyeceği silahlarla, ürkütücü teneke vs. ile kalabalık insan kitlesi ile tecrübe yapılır. Bu yünümün ilk başlangıcıdır. Çobanlar koyunlarını ölçmüş olurlar. Bu işlem yüksek tepeden sürü halinde çobanı ile beraber art arda devam edilir. Çoban ve koyun sahipleri topluca orada bulunurlar. Koyunlarının yeteneklerini görürler. Yünümden önce yapılmış olan işleme “TOS TOS ” adı verilir. Tos tos olayının bitiminden sonra yünüm anı bir çoban veya kasaba halkından bir kişi tarafından YÜNÜM’ün başladığı an ilan edilir. Kendisine güvenen çoban daha önceden yetiştirdiği elcik koyun veya koçun önüne geçerek su dolu böğete doğru bağırarak sürüsünü harekete geçirir. Çoban elbiseleri ile birlikte önce suya dalar,elcik koyun veya koç da çobanın arkasından , sürüde bunları takiben suya girer ve karşıya geçer. Bu arada diğer çobanlar tarafından yardım edilir. Bağırmalar, silah atmalar olur, Çobanlar birbirlerine beyitler, yakımlar ve taşlamalar söylerler. Ayrıca kendi sürülerine yıl boyunca verdiği emeği , otlatmalarını su içerisinden geçerken yüksek sesle dile getirip halka ilan eder. Seyircilerde heyecanla bunları izlerler. Böylece yünümü biten çoban elbiselerini atarak yeni elbiselerini giyer, otlatmış olduğu sürüyü, koyun sahiplerine ayrı ayrı dağıtır. Yünüm alanında bütün sürüler yünümden geçirilirken orada kurulan bir komisyon veya oradaki halk tarafından sudan en iyi şekilde geçen koyun sürüsünün çobanı derecelendirilerek mükafatlandırılır. Bu töreninin yankıları bir daha ki yünüme kadar sürer gider.

III.- KONAKLAMA TESİSLERİ :

İlçede turizm belgeli konaklama tesisi bulunmamaktadır. Toplam 38 yatak kapasiteli, müstecirliğini Tefenni Belediye Başkanlığının yaptığı İl Özel İdaresi ve Tefenni Belediye Başkanlığı ortaklığı “BARUTLUSU SOSYAL TESİSİ” bulunmaktadır.

IV.- FESTİVALLER :

Barutlusu’yun, dolayısıyla İlçenin tanıtımını yapmak, açılan değişik dallarda ki standlarla halkın bilinçlendirilmesini ve Tefenni’li olupta Tefenni den uzakta bulunan hemşehriler arasında kaynaşmayı sağlamak amacıyla her yıl Ağustos Ayının ikinci haftasında “BARUTLUSU ŞENLİKLERİ” adı altında geleneksel olarak festival yapılmaktadır.

Barutlusu ; İlçe merkezine 7 km. uzaklıkta Haraplanlı mevkiindeki bir kaynaktan çıkan ve içerisinde serbest hidroksil iyonları bulunan hafif kükürtlü ve bromürlü, kendine has bir tadı ve kokusu olan bir su olup böbrek taşı ve kumlarını dökmesi nedeniyle şifa kaynağıdır. Sertlik derecesi 1,5 , soğukluğu 18,1 derecedir. Barut Kokusunda olması nedeniyle BARUTLUSU olarak anılmaktadır.
 
*MeleK*

*MeleK*

♥Ben Aşık Olduğum Adamın Aşık Olduğu Kadınım♥
Yönetici
Cevap: Burdur İli İlçe Bilgileri ve Tanıtımı

YEŞİLOVA

İLÇENİN TARİHÇESİ:

Burdur’un eski yerleşim yerlerinden birisidir. İlçe sınırları içindeki Dereköy ve Gençali’de yapılan yüzey araştırmalarında Kalkolitik Dönemin (İ.Ö.5000) çanak-çömlekleri elde edilmiştir. 15. yüzyılda Osmanlı egemenliğine katılan Yeşilova, o dönemde Eski Erle adıyla bucak merkezi durumundadır. Cumhuriyetten sonra, 1936’da adı değiştirilerek Burdur’a bağlı bir İlçe durumuna getirilmiştir.

Yeşilova İlçesi ve etrafındaki bölge Malazgirt savaşından sonra 1093 tarihinde Türklerin eline geçmiştir.O tarihlerde Bizanslılar ile bu bölgede yaşayan Türkmenler arasında bazı çatışmalar oldu ise de, 1190 tarihinde Alman İmparatoru Frederik Barbaros haçlı ordusunun başında buraya kadar gelmiştir. Frederik Barbaros’un gelişinden istifade eden ve kendisine Bizans veliahtı süsü veren Aleksi topladığı askerlerle Türk hududuna tecavüz etmiş, bir taraftan Dinar’a diğer taraftan Gölhisar’a cepheden de bugünkü Harmanlı (Navlu) boğazına kadar sokulmuştur.

Konya Sultanı tarafından gönderilen Osman Bey ve Hüsamettin Bey adlarındaki iki serdar Aleksi’yi her iki yönden sıkıştırmışlardır. Osman Bey, Harmanlı (Navlu) boğazında düşman askerlerini sıkıştırmış, Gençali, Karaatlı, Gökçe ismindeki Çeribaşları şiddetli hücumlarla düşmana bu bölgede kuvvetli bir satır atmışlardır. Muharebenin en çetin geçtiği yer Köpekbeli civarı olmuştur. Köpekbeli savaşında ağır yaralanan Osman Bey’in manevi evladı Abdi Bey Salda gölünün Eşeler dağının kuzeydoğu sırtlarında bugünkü Sultan Pınarı namı ile anılan yerde revirde tedaviye alınmıştır.

Bu sırada Abdi Bey’in büyük cesaretini taltif etmek üzere kendileri ile esasen sıhri karabeti bulunan bu genç kumandana Sultanlık payesi gelmiştir. Bu yöreye Sultan payesinin verildiği yer olarak Sultan Pınarı ismi ve bu civarda kurulan köylere de Gençali, Karaatlı ve Gökçe isimleri verilmiştir. Düşmana büyük ölçüde satır atıldığı için bu bölgeye Satırlar denmiştir. Bu tarihten itibaren yani 1207 tarihinden sonra zamanımıza kadar bölgede kayda değer tarihi olaylar vuku bulmamıştır.

09.Haziran.1936 yılında 3012 sayılı Kanunla ilçe olan YEŞİLOVA, genellikle ASİKARAAĞAÇ’a bağlanmış ve nahiye olarak YAVİCE ismi ile anılmıştır. ERLE bu mıntıkanın ismidir. Nahiye merkezi bir zaman Kayadibi ve bir zaman Beylerli kaza ve nahiye merkezi olmuştur. 1867’den sonra SATIRLAR köyü merkez seçilmiştir.

1288 tarihli Salnameye göre SATIRLAR köyü 33 haneli ve 120 nüfuslu idi. 1305 tarihli Salnamede de; ERLE nahiyesinde 148 misafirhane. 18 un değirmeni, 6 dükkan, 1 han, 1 lokanta, 26 cami, 19 sıbyan mektebi, 8 tekke, 3 türbe, 38 çeşme ve 26 çamaşırhane olduğu kaydedilir. Aynı zamanda “EYYÜCE KİLİM” dokunurdu denilmektedir. Birde Gümüş gölü denen bir gölden bahsedilmektedir ki Cuinet’e göre 300 ton salnameye göre 110 ton tuz elde edildiği bildirilen bu gölün şimdiki Acı göl (Dereköy) olabileceği tahmin edilmektedir.

1936 yılında Yeşilova adı ile Burdur’a bağlanan ERLE nahiyesinin bazı köyleri zaman içerisinde Denizli iline ve bazı köyleri de Burdur iline verilmiştir.

Acıpayam (GARBİKARAAĞAÇ - ASİKARAAĞAÇ ) kazasına bağlı iken 1936 yılında kaza olarak teşkilatlanan Yeşilova’nın halen 36 adet köyü ve 2 adet beldesi bulunmaktadır. İlimizin ikinci büyük gölü Salda, İlçemiz sınırları içerisinde yer almaktadır.

Yeşilova 09 Haziran 1936 yılında 3012 Sayılı Kanunla İlçe olmuştur.


COĞRAFİ KONUM: Yeşilova, Güneybatı Anadolu’da Göller bölgesinde olup, Burdur İli merkezinin batısına düşmektedir. İlçe doğusunda Burdur İli, batısında Acıpayam İlçesi, güneyinde Karamanlı İlçesi, kuzeyinde ise Denizli İli Çardak İlçesi ve Afyon İli Başmakçı İlçesi ile çevrilidir. Yüzölçümü 1351 km2’dir. Yeşilova İlçesi Ege ve Akdeniz Bölgeleri arasında bir alan olup, 37 - 38 kuzey enlemi, 29 – 30 doğu boylamı daireleri arasında olup, rakımı 1200 metredir. İlçe Göller Bölgesinin karakteristik özelliklerini taşımaktadır.

Yeşilova İlçesi Burdur İline 60 km, Denizli İline 94 km ve Antalya İline 160 km mesafe uzaklıktadır.

Yeşilova İlçe Merkezi, Kasaba Mahalli İsimleri: Yeşilova İlçe merkezinde (5), Güney Beldesinde (2), Salda Beldesinde (2) mahalle bulunmaktadır.

İlçe Merkezi Mahalle İsimleri :

* Bahçelievler Mahallesi
* Değirmen Mahallesi
* Emek Mahallesi
* Koyunlar Çeşme Mahallesi
* Merkez Mahallesi

* Güney Kasabası Mahalle İsimleri:
* Aşağı Cami Mahallesi
* Yukarı Cami Mahallesi
*
* Salda Kasabası Mahalle İsimleri:
* Aşağı Mahalle
* Yukarı Mahalle

İlçede Bulunan Sağlık Kurumları:

a- Hastaneler

Hastanenin Adı : Yeşilova Devlet Hastanesi

Yatak Kapasitesi : 25b- Sağlık Ocakları:

Yeşilova Merkez Sağlık Ocağı Tabipliği

Akçaköy Sağlık Ocağı Tabipliği

Dereköy Sağlık Ocağı Tabipliği

Güney Sağlık Ocağı Tabipliği

Harmanlı Sağlık Ocağı Tabipliği

Salda Sağlık Ocağı Tabipliğic- Uzman Doktor, Pratisyen Doktor ve Yardımcı Sağlık Personeli Sayısıİlçemizde 1 Uzman Doktor, 10 Pratisyen Doktor, 1 Diş Doktoru, 16 Hemşire, 9 Sağlık Memuru, 26 Ebe, 3 Röntgen Teknisyeni, 2 Laboratuar Teknisyeni, 1 Anestezi Teknisyeni, 5 Memur, 7 Hizmetli olmak üzere toplam 81 personel Hastane ve Sağlık Ocaklarında görev yapmaktadır.YEŞİLOVA İLÇEMİZDE EĞİTİM KURUMLARIMIZ VE EĞİTİM ÖĞRETİM

DURUMU OKULLARIMIZA GENEL BAKIŞToplam İlçe Merkezi, köy ve belde yerleşim birimi sayısı :39

Öğrencisi Bulunan Yerleşim Birimi :37

Öğrenim çağında öğrencisi bulunmayan köy :2

Okulu Bulunan Yerleşim Birimi :12

Bütün Öğrencileri Taşınan Yerleşim Birimi :25

Taşıma merkezi (ikinci kademesi b ulunan ) okul sayısı :7

2005-2006 öğretim yılında taşınacak öğrenci sayısı :752

İLÇENİN EKONOMİK YAPISI :

I. Tarım ve Hayvancılık:

a) Tarım: Yeşilova İlçesi 110.860 dekar sulu ve 208.005 dekar kuru olmak üzere toplam 318.865 dekar tarım arazisine sahip olup bunun 302.855 dekarında tarla ziraatı, 7.760 dekarında sebzecilik, 5.710 dekarında meyvecilik yapılmakta ve 2.540 dekarı da nadas olarak kullanılmaktadır.

İlçemizde Çiftçi Kayıt Sistemine kayıtlı 3770 çiftçi olup 2004 yılında Bakanlığımızca yürütülen Destekleme Projeleri dahilinde 3.198.913,72 YTL’si Doğrudan Gelir Desteği ve 407.877,76 YTL’si Yem Bitkileri Desteği olmak üzere toplam 3.606.791,40 YTL destekleme dağıtılmıştır.

2004 yılı Çiftçi Kayıt Sistemine kayıtlı en çok ekilen ürünlerin dağılımı:

Ürün Adı


Ekiliş Alanı (Da)


Ürün Adı


Ekiliş Alanı (Da)

Buğday (ekmeklik)


76.584


Arpa


54.842

Nohut


31.271


Anason


7.217

Fiğ


7.111


Korunga


3.931

Yulaf


3.931


Silajlık Mısır


3.432

Çavdar


2.626


Şeker Pancarı


1.230

Haşhaş


821


Yonca


813

Sofralık Üzüm


762


Buğday(Makarnalık)


500

Tritikale


380


Macar Fiği


152

İlçemizin büyükbaş ve küçükbaş hayvancılık potansiyeli yüksek olması nedeniyle 5 yıldır uygulanan Hayvancılığı Destekleme Projesi dahilinde yem bitkisi ekilişi teşvik edilmiş yem bitkisi ekilişi 2004 yılında 11.888 dekara ulaşmıştır. 2005 yılında %30 luk artış beklenmektedir.

İlçemizde meyvecilik ekonomik anlamda pek yapılmamakta ancak son yıllarda meyvecilikte bodur çeşitlerle yeni kapama meyve bahçeleri kurulmakta ve çiftçilerimiz bu konuda İlçe Tarım Müdürlüğümüz tarafından yönlendirilmektedir.

İlçemiz ve köylerinde 28 adet Sulama Kooperatifi ve 8 adet Tarımsal Kalkınma Kooperatifi olmak üzere toplam 36 adet Tarımsal Amaçlı Kooperatif bulunmaktadır.

b) Hayvancılık: İlçemiz 10.500 adet büyükbaş ve 11.850 adet küçükbaş hayvan mevcuduna sahiptir. Büyükbaş hayvanların %90’ nı Kültür ırkı olan Holstain ırkı oluşturmaktadır. İlçemizdeki Küçükbaş hayvanları ise Merinos ve Sakız Koyunları ve Yerli keçi ırkları oluşturmaktadır.

İlçemizdeki Sığır cinsi hayvanların %98’i Bakanlıkça uygulanan küpeleme faaliyetleri ile kayıt altına alınmıştır. İlçemizde mevcut 10.500 adet büyükbaş sığırın aşılamaları Program dahilinde Şubat- Mart ve Eylül-Ekim ayları olmak üzere iki önem halinde yapılmaktadır.

Bakanlıkça yürütülen Hayvansal Üretimi Destekleme Projeleri çerçevesinde 2004 yılında İlçemizdeki üreticilere yapılan desteklemeler:

Desteklemenin Cinsi


Tutarı (YTL)

Süt Destekleme Primi


279.692,50

Suni Tohumlama Teşviği


44.596,50

Buzağı Destekleme


13.170,00

Gebe Düve Desteği


4.400,00

TOPLAM


341.589,00

İlçe Müdürlüğümüzde Süt Destekleme Primi için kayıt altına alınan Süt Üreticilerinin aylık ortalama 35.850 litre olmak üzere yıllık toplam 430.200 litre süt üretimi yapılmaktadır. Üretilen sütler çevre ilçe ve illerdeki taşeronlar aracılığıyla satışı yapılmaktadır.

İlçemizde üretilen sütlerin mililitresindeki bakteri sayısı AB normları olan 100.000 adetin altına düşürmek için İlçe Müdürlüğümüzce gerekli yayım çalışmaları devam etmektedir.

Büyükbaş hayvanlar genelde hoştain ırkı olup, süt verimi yüksektir. Günlük olarak ilçe merkezi ve köylerinin toplam aylık süt üretim kapasitesi 35-40 ton arasıdır.

II. Sanayi ve Ticaret :

Halı Yün İpliği ve Battaniye Fabrikası ile son 10 yıllık dönem içerisinde İlçemizde hızla gelişen mermer sektörü İlçemizin ekonomik yapısını tesir edecek sanayi kuruluşlarındandır. Yeşilova İlçe sınırları içerisinde 27 adet mermer ocağı olup, 15 adedi faal olarak çalışmaktadır. Ayrıca 3 adet mermer fabrikası bulunmaktadır. Yeşilova’da bulunan başlıca sanayi kuruluşları şunlardır.

Yeşilova Halı Yün İpliği ve Battaniye Fabrikası


Yöre el sanatlarımızdan dokumacılığın teknoloji ile buluşup sanayiye dönüştüğü yer, Yeşilova Battaniye fabrikası ilk defa 1973 yılında T.Ticaret Kanunu çerçevesinde kurulmuş, 1973 yılında Sümer holding A.Ş. Genel Müdürlüğü, İl Özel İdare Müdürlüğü,Yeşilova Belediyesi, Güney

Belediyesi ve halkın iştiraki ile kurulmuş,

Yeşilova Battaniye fabrikasının Giriş Bölümü
1976 yılında ilk defa deneme üretimine başlamış bir şirkettir. Fabrikada 6 adet makine bulunmakta olup, 4 adedi çalışmaktadır. Yıllık 40.000 battaniye üretimi yapılabilmektedir.

Ancak Pazar sıkıntısı olması nedeniyle sipariş oranında üretim yapılmaktadır. Fabrikada 4’ü idari personel olmak üzere toplam 29 kişi çalışmaktadır .

Battaniye Fabrikasında Üretim Anından Bir Görünüm

Yeşilova Mermer ve Mozaik Sanayi Ticaret Limited Şirketi (Cemil Mermer)

İlçemize 8 Km uzaklıktaki Çuvallı Köyünde 1991 yılında mermer işletmesi olarak faaliyetine başlamıştır. Aylık 5000 m2 mermer üretim kapasitesine sahiptir. Yurtiçinde olduğu gibi yurtdışında da bazı ülkelere ihracaat yapmaktadır. Amerika, Çin, Ürdün ve Singapur gibi ülkeler başta gelmektedir. Bünyesinde 80 adet işçi mevcuttur.

Toros Mermer

1995 yılında İlçemiz Bahçelievler Mahallesi Burdur çıkışı Küçük Sanayi Sitesi yanında faaliyete başlamıştır. Aylık üretim kapasitesi 2500 m2 civarındadır. Daha önceki yıllarda İl ve İlçe dışına ihracaat yapmış olup, şu anda ihracatını durdurmuştur. Çalışan personel sayısı 8 kişidir.

Yeşilova İlçe merkezi ile Akçaköy, Dereköy ve Harmanlı Köylerinde olmak üzere 4 adet Tarım Kredi Kooperatifi mevcuttur.​
 

Benzer İçerikler

*MeleK*
Cevaplar
0
Görüntüleme
2K
*MeleK*
*MeleK*
Cevaplar
0
Görüntüleme
793
*MeleK*
*MeleK*
beyazlale
Cevaplar
0
Görüntüleme
4K
beyazlale
beyazlale
Üst