1. MaWiM

  MaWiM ♥Ben Aşık Olduğum Adamın Aşık Olduğu Kadınım♥ Yetkili Kişi

  Kayıt:
  25 Temmuz 2007
  Mesajlar:
  31.444
  Beğenilen Mesajlar:
  2.301
  Ödül Puanları:
  113

  Osmaniye İli Nüfusu, Dağılımı

  Konu, 'Akdeniz Bölgesi' kısmında MaWiM tarafından paylaşıldı.

  osmaniye nüfus yoğunluğu osmaniyenin nüfus yoğunluğu osmaniye bilgileri dağılımı köy nüfusu oranı İlimiz, il merkezinde şuan yaşayan nüfusun 210.000 civarında olduğu tahmin edilmektedir.  İDARİ BÖLÜNÜŞ

  Nüfus Büyüklüğü ve Nüfus Artış Hızı

  İlimizin 2000 Genel Nüfus Sayımına göre nüfusu 458.782’ dir. 1990 - 2000 dönemindeki yıllık nüfus artış hızı %o 17.8’ dir. İlimize bağlı bulunan 6 ilçeden Kadirli ilçesi 104.417 nüfusu ile en fazla nüfusa, Hasanbeyli ilçesi ise 7.101 nüfusu ile en az nüfusa sahip olan ilçelerdir. İlimizin yıllık nüfus artış hızı en yüksek olan ilçesi %o 34.4 ile Hasanbeyli iken, en az olan ilçesi %o 2.6 ile Sumbas’ dır.

  İl merkezinin şehir nüfusu artış hızı %o 35.2' dir. İlimize bağlı ilçelerin şehir nüfusları incelendiğinde, şehir nüfusu en fazla olan ilçenin Kadirli ilçesi, en az olan ilçenin ise Sumbas ilçesi olduğu görülmektedir. Şehir nüfus artışının en fazla olduğu ilçe %o 68.9 ile Hasanbeyli ilçesi, en az olduğu ilçe %o -7.7 ile Sumbas ilçesidir. İlimize bağlı bulunan tüm bucak ve köylerin nüfusu bu dönemde bir değişim göstermemiştir.

  Nüfus yoğunluğu olarak ifade edilen bir kilometrekareye düşen kişi sayısı, ilimiz genelinde 147 ve il merkezinde 278 iken, ilçelere göre 42 ile 167 kişi arasında değişmektedir. Yüzölçümü büyüklüğüne göre ilk sırada yer alan Kadirli ilçesinde nüfus yoğunluğu 98, yüzölçümü en küçük olan Hasanbeyli ilçesinde nüfus yoğunluğu 59 kişidir.

  İlimize bulunan toplam 168 köyden 72' sinin nüfusu 500' den daha azdır.

  SOSYAL ve DEMOGRAFİK NİTELİKLER

  Yaş Yapısı

  Nüfusun yaş yapısının ilçelere göre değişimini görmek için medyan yaş hesaplanmıştır. Buna göre İlimiz genelinde erkek nüfusun yarısı 22 yaşından ve kadın nüfusun yarısı 23 yaşından gençtir. Bahçe ve Sumbas ilçe merkezleri ortalama 26 medyan yaş ile diğer ilçelerden daha yaşlı, Düziçi ve Toprakkale ilçe merkezleri ise ortalama 22 medyan yaş ile diğer ilçelerden daha genç bir nüfusa sahiptir. Köylerde erkek nüfusun medyan yaşı 23, kadın nüfusun medyan yaşı 24 olup, köylerin il merkezi ve ilçe merkezleri ile benzer bir yaş yapısına sahip olduğu göz*lenmektedir.

  Doğum Yeri

  İlimiz nüfusunun % 80' ını Osmaniye doğum*lular oluşturmakta ve cin*siyetler arasında bir fark bulunmamaktadır. Osmaniye doğumlu olmayan nüfus için*de ilk sırayı Kahramanmaraş, ikinci sırayı Adana doğumlu*lar almaktadır.

  Özürlülük

  Özürlülük durumuna göre nü*fus incelendiğinde, özürlü nü*fusun % 61 'ini erkeklerin oluşturduğu görülmektedir. Fiziksel özürlüler % 39' luk pay ile ilk sırada yer almakta*dır. Zihinsel özürlüler % 16' lık, görme özürlüler ise % 14' lük bir paya sahiptir. Özürlü nü*fus içinde % 5 ile en az paya konuşma özürlüler sahiptir.

  Eğitim

  Eğitim düzeyi, 6 ve daha yukarı yaştaki nüfus için derlenmiştir.

  İlimiz genelinde okuma yazma bilenlerin oranı % 86 olup, cinsiyetler arasında önemli bir fark gözlenmektedir. Bu oran erkek nüfus için % 93 iken, kadın nüfus için % 79' dur. İlimiz il merkezinde okuma yazma bilenle*rin oranı % 87' dir. Okuma yazma oranı ilçe merkezlerine göre incelendiğinde en yüksek oranın % 92 ile Bahçe ve Hasanbeyli ilçe merkezlerinde olduğu görülmektedir. Erkek nüfusun okuma yazma oranı Hasanbeyli ilçe merkezinde % 97, Bahçe ilçe merkezinde % 95, kadın nüfusun okuma yazma oranı ise her iki ilçede de % 86'dır. Okuma yazma oranı diğer ilçe merkezlerinde % 84 'ün üzerindedir.

  Köylerde okuma yazma oranı erkek nüfus için % 92, kadın nüfus için % 75'tir.

  25 ve daha yukarı yaştaki nüfus içinde en az ortaokul mezunu olanların oranı, tüm yerleşim yerlerinde, erkek nüfusta kadın nüfustan oldukça yüksektir. En az ortaokul mezunu olanların oranı İl merkezinde erkeklerde % 46 kadınlarda % 23, ilçe merkezlerinde erkeklerde % 47 kadınlarda % 22 düzeyinde iken, köylerde bu oran erkeklerde % 29 ve kadınlarda % 10'dur.

  Medeni Durum

  Medeni durum bilgisi 12 ve daha yukarı yaşta ki nüfus için derlenmiştir

  Medeni durumu evli olan nüfus tüm yerleşim yerle*rinde en fazla paya sahip*tir. İl merkezi ve köylerde evli olan nüfusun oranı % 57, ilçe merkezlerinde % 58' dir. İlimiz genelinde evli olan kadınların oranının 30 ya*şına kadar erkeklerden daha yüksek olduğu, bu yaştan itibaren ise evli erkeklerin oranının daha yüksek olduğu görülmektedir.

  Medeni duruma göre cinsiyetler arasında en önemli farklılık hiç evlenmemiş nüfusta görülmektedir. Hiç ev*lenmemiş kadınların oranı, il merkezinde ve ilçe merkezlerinde % 35, köylerde % 36' dır. Erkeklerde bu oran il merkezinde % 44 iken, ilçe merkezlerinde ve köylerde % 41' dir.

  Eşi ölmüş kadın nüfusun oranı eşi ölmüş erkek nüfusun oranından tüm yerleşim yerlerinde daha yüksektir. İlimiz genelinde eşi ölmüş kadınların oranı % 6, erkeklerin oranı ise % 1' dir. Boşanmış nüfusun oranı tüm yerleşim yerlerinde oldukça düşüktür.

  Doğurganlık

  Doğurganlık konusundaki bilgi 12 ve daha yukarı yaştaki evli, eşi ölmüş, bo*şanmış kadınlardan derlen*miştir.

  Do*ğurganlığın tüm yerleşim yerlerinde hemen he*men aynı düzeyde oldu*ğu görülmektedir. İl merkezinde "15 - 49" yaş grubundaki bir kadın ortalama 2.92 çocuk doğu*rurken, ilçe merkezlerinde aynı yaş grubundaki bir kadın ortalama 2.84 çocuk, köyler*de ise 3.1 çocuk doğurmak*tadır. İlimiz genelinde toplam doğurganlık hızı 2.95' tir.

  Bebek Ölümlülüğü

  İlimizde doğan her 1.000 bebekten 36' sı bir yaşını doldurmadan ölmüştür. Bebek ölümlülüğü, hem cinsiyet hem de yerleşim yerine göre farklılık göstermektedir. İl merkezinde erkek bebeklerde ölüm hızı %o 43, kız bebeklerde %o 37, il*çe merkezlerinde erkek be*beklerde %o 36, kız bebek*lerde %o 30 iken, köylerde bebek ölüm hızı erkeklerde %o 35 ve kızlarda %o 31 olarak belirlenmiştir.

  EKONOMİK NİTELİKLER

  İşgücü

  İlimizde 12 ve daha yukarı yaştaki nüfus içinde işgücüne katılma oranı % 48 olup, cinsiyete göre önemli farklılık göstermektedir. İşgücüne katılma oranı erkek nüfus için % 62, kadın nüfus için % 34' tür.

  Erkek nüfusun işgücüne katılma oranı köyde % 81 iken, il merkezinde % 57, ilçe merkezlerinde % 52' dir. Erkek nüfusun işgücüne katılma oranı Sumbas ilçe merkezinde % 60 ile en yüksek, Bahçe ilçe merkezinde % 47 ile en düşük düzeydedir.

  İşgücüne katılma oranı kadın nüfus için yerleşim yerlerine göre çok büyük farklılık göstermektedir. Köydeki her 100 kadından 84' ü işgücünde iken, bu oran il merkezinde ve ilçe merkezlerinde % 10' dur.

  Nüfusun yaş ve cin*siyet yapısı, işgücü*ne katılma düzeyini etkileyen faktörler*den biridir. Kadın ve erkek nüfusun işgücüne katılma oranları, yaşlara göre farklı düzey*lerde gerçekleş*mektedir.

  Erkek nüfus, genç yaşlarda düşük düzeylerde işgücüne katılmakta, "25 - 44" yaşları arasında en üst düzeyde işgücündeki yerini korumakta ve yaş ilerledikçe işgücün*den ayrılmaktadır. Yerleşim yerlerine göre erkek nüfu*sun işgücüne katılımı "25 - 44" yaşları arasında önemli farklılık göstermemektedir. 45 yaşından sonra, il merke*zinde ve ilçe merkezlerinde erkek nüfusun işgücüne ka*tılma oranları azalmakta iken, köydeki erkek nüfus, 65 yaşına kadar genç yaşlardaki gibi yüksek düzeydeki işgü*cüne katılımını korumaktadır.

  Kadın nüfusun yaşa göre işgücüne katılma oranı, şehir*de tüm yaşlarda erkek nüfustan oldukça düşüktür. Köyde ise kadın nüfusun işgücüne katılma oranı, çok genç yaşlarda erkek nüfustan yüksek düzeyde iken, 25 yaşın*dan sonra erkek nüfus ile yaklaşık aynı düzeydedir. Kadın nüfus, yerleşim yerlerine göre de farklı işgücüne katılım yapısı göstermektedir. İl merkezindeki kadın nüfusun işgücüne katılma oranı ile ilçe merkezlerindeki kadın nüfusun işgücüne katılma oranı tüm yaşlarda yaklaşık aynı düzeyde iken, köydeki kadın nüfus şehirdeki kadın nüfustan oldukça yüksek oranda işgücüne katılmakta ve 65 yaşına kadar da yüksek dü*zeydeki işgücüne katılımını devam ettirmektedir.

  İstihdam

  İstihdam edilen nüfusun, işgücü nüfusu içindeki oranı erkek nüfus için % 82, kadın nüfus için % 91'dir.

  İstihdam edilen nüfusun ekonomik faaliyete göre yapısı, yerleşim yerine ve cinsiyete göre değişmektedir. İstihdamdaki erkek nüfusun % 40' ı hizmet sektöründe çalışmaktadır. Bu oran il merkezinde % 68, ilçe merkezlerinde % 60 ile köylerden daha yüksek orana sahiptir. İl genelinde tarım sektöründe istihdam edilen erkek nüfusun oranı % 43 iken, köyde bu oran %81' e yükselmektedir.

  İstihdam edilen kadın nüfusun ekonomik faaliyete göre dağılımı erkek nüfustan farklı bir yapı göstermektedir. İstihdamdaki kadın nüfusun % 89' u tarım sektöründedir. Köylerde istihdam edilen kadın nüfusun hemen hemen tamamı tarımda çalışırken, şehirde istihdam edilen kadın nüfusun çoğunluğu hizmet sektöründe çalışmaktadır.

  İstihdam edilen nüfusun % 42' si ücretsiz aile işçisi olarak çalışmaktadır. Bu oran erkek nüfus için % 17 iken, kadın nüfus için % 82' dir. Erkek nüfusun % 45' i, kadın nüfusun % 12' si ücretli olarak çalışmaktadır.

  Kendi hesabına çalışan kadın nüfus oranı % 6 ile oldukça düşük iken, çalışan erkek nüfusun % 35’ i kendi hesabına çalışmaktadır.

  İşsizlik

  Sayımdan önceki bir hafta içinde çalışmayan ve bir işle de bağlantısı olmayanlardan, iş arayan ve son üç ayda iş bulmak için bir girişimde bulunanların, toplam işgücü nüfusu içindeki oranı, bir başka deyişle işsizlik oranı % 14.9' dur. Bu oran erkek nüfusta % 18 iken, kadın nü*fusta % 9.4' tür.

  İşsizlik oranı ilçe merkezlerinde il merkezinden daha yüksektir. İlçe merkezlerinde % 32.8 olan işsizlik oranı, il merkezinde % 30.4' tür. Köylerde ise bu oran % 1' dir.

  İl merkezi ve ilçe merkezlerinde kadınların işsizlik oranı, erkeklerin işsizlik oranından daha yüksek iken, köylerde erkeklerin işsizlik oranı kadınlardan daha yüksektir. İl merkezinde işsizlik oranı kadınlarda % 47, erkeklerde % 27.5, ilçe merkezlerinde kadınlarda % 45.3, erkekler*de % 30.6 iken, köylerde işsizlik oranı kadınlarda % 0.6, erkeklerde % 1.4' tür.

  HANEHALKI ve KONUT NİTELİKLERİ

  Hanehalkı Büyüklüğü

  İlimizde bulunan 91 368 hane halkının yaklaşık 69' u şehirde yaşamaktadır. İlimiz genelinde ortalama hanehalkı büyüklüğü 5.1' dir. Toprakkale ilçe merkezi ortalama hanehalkı büyüklüğü 5.7 ile en yüksek, Bahçe ilçe merkezi ortalama hanehalkı büyüklüğü 4.5 ile en düşük değere sahiptir.

  Konutun Nitelikleri

  İl merkezinde yaşayan hanehalklarının % 81' i, ilçe merkezlerinde yaşayan hanehalklarının % 76' sı tuvaleti içinde bulunan konutlarda oturmakta iken, köylerdeki hanehalklarının % 41' inin konutunun içinde tuvaleti bulunmaktadır. İl merkezi ve ilçe merkezlerindeki hanehalklarının % 94' ü içinde borulu suyu olan konutlarda yaşarken, köylerdeki her yüz hanehalkından 34' ünün konutunun içinde borulu su bulunmamaktadır.

  l genelinde hanehalkla*nnın % 77'si kendi evin*de oturmaktadır. Otur*duğu konuta sahip olan hanehalklarının oranı yerleşim yerlerine göre farklılık göstermektedir. Kendi evinde oturan ha*nehalklarının oranı il merkezinde % 68, ilçe merkezlerinde % 72 iken, köylerde bu oran % 92' ye yükselmektedir. Kiracıolan hanehalkları*nın oranı da yerleşim yerlerine göre farklılık göstermektedir. İl mer*kezinde kiracıların oranı % 25 ile en yüksek düze*ye sahip iken, köylerde bu oran % 2' dir.

   
Osmaniye İli Nüfusu, Dağılımı konusuna benzer diğer içeriklerimiz
 1. Kastamonu Nüfusu ve Nüfusun Genel Dağılımı

  Kastamonu Nüfusu ve Nüfusun Genel Dağılımı

  kastamonu nüfusu kaç kastamonu ilçe nüfusları nun nüfusu kaçtır 2010 nüfus bilgileri Nüfus Büyüklüğü ve Nüfus Artış Hızı Kastamonu ilinin 2000 yılındaki nüfusu 375 476, 1990–2000 dönemindeki yıllık nüfus artış hızı yaklaşık %0-12'dir. İl'e bağlı bulunan 19 ilçeden Taşköprü ilçesi 43 800 nüfusu ile en fazla nüfusa. Ağlı İlçesi ise 4 193 nüfusu ile en az nüfusa sahip olan ilçelerdir. İlin...
 2. Düzce Nüfus Dağılımı

  Düzce Nüfus Dağılımı

  türkiyedeki etnik nüfus dağılımı düzce nüfusu 2009 düzce nüfus nüfusu 2010 Büyük göç hareketlerinin başlatan Osmanlı-Rus savaşları (1877 - 1878) sırasında Anadolu'ya Abaza,Çerkez,Gürcü,Laz,Boşnak,Arnavut,Tatar,Kürt,M akedon ve Rumeli göçmenleri gelmişlerdir. Göçmenlerden bir kısmı Bolu İline, durumları iyi olmayan Kırım, Kafkasya ve Rumeli göçmenleri ise Düzce Ovası ve Akçakoca çevresinde...
 3. Amasya Nüfusu ve Nüfusun Genel Dağılımı

  Amasya Nüfusu ve Nüfusun Genel Dağılımı

  amasya nüfusu 2010 amasya nüfusu amasyanın 2010 nufusu amasyanın 1927 yılında Türkiye’nin nüfusu 13.648.270 iken,Amasya İlinin nüfusu 115.191 olarak tespit edilmiştir. Bu tarihte Amasya, nüfus büyüklüğü açısından 63 İl arasında 51. sırada yer almıştır. 2000 yılı genel nüfus sayımı sonuçlarına göre ise 81 İl arasında 53. sırada bulunmaktadır. Amasya'da kilometrekareye düşen kişi sayısı 1927...
 4. Artvin ili Nüfusu

  Artvin ili Nüfusu

  artvin nüfusu artvin nufusu artvinin nüfusu kaç artvinin kaçtır 1980-1997 yılları arasında nüfusu sürekli olarak azalış gösteren Artvinin, 2000 yılı genel nüfus sayımına göre il nüfusunda %0 2,28lik artış görülmüştür. Bu oran, 1990da %0 (-) 12.30, 1997de ise %0 (-) 20.42 olarak gerçekleşmiştir. Artvin, 1980 yılında yapılan nüfus sayımında 228.997 nüfusa sahip iken bu rakam 1985de 226.338e,...
 5. Tokat İli 2012 Nüfus Bilgileri

  Tokat İli 2012 Nüfus Bilgileri

  2012 Tokat Nüfusu Tokat Nüfusu 2012 Karadeniz bölgemizde yer alan Tokat ilinin 2012 nüfus sayımına göre nüfus bilgileri şöyle melekler :) 2012'de yapılan adrese göre nüfus sayımında Tokat ilimizin Nüfusu; 608.299'dur.

Sayfayı Paylaş