Cari İşlemler Açığı 38 Milyar Dolar

Bilge Gökçen

Bilge Gökçen

Yeni Üye
Üye
Cari İşlemler Açığı 38 Milyar Dolar
Cari açık, 2007 yılında önceki yıla göre yüzde 18 artışla 37.9 milyar dolar oldu. Aralık 2007'de cari açık önceki yılın aynı ayına göre yüzde 71.1 arttı

Cari işlemler açığı 2007'de, 2006'ya göre yüzde 18 artarak 37 milyar 996 milyon dolara çıktı.
Merkez Bankası, 2007 Yılı Ödemeler Dengesi Gelişmeleri'ni açıkladı. 2007 Aralık'ta cari açık, bir önceki yılın aynı ayıyla karşılaştırıldığında yüzde 71.7 artarak 2.998 milyon dolardan 5.149 milyon dolara yükseldi. Açığın bu ölçüde yüksek çıkmasında dış ticaret açığının bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 58.6 artması ve hizmetler kalemindeki fazlanın yüzde 58.6 azalması etkili oldu. 2006 yılında cari açık 32 milyar 193 milyon dolardı.


Neler oldu?

2007 yılı Ocak - Aralık dönemi verilerine göre:

Dış ticaret dengesi, önceki yılın aynı dönemine oranla yüzde 14.9 artarak 47 milyar 498 milyon dolar açık verdi.
Net turizm gelirleri yüzde 7.9 artışla 15.227 milyon dolar oldu.
Yurtdışı müteahhitlik gelirleri net döviz girişi, yüzde 13.7 azalarak 759 milyon dolar oldu.
Hizmetler Dengesi yüzde 1.7 artışla 14.070 milyon dolar fazla verdi.
Doğrudan yatırımlar ve faizlerden oluşan diğer yatırımlarda gerçekleşen net çıkışlar, sırasıyla 1.798 milyon ve 5.273 milyon dolar olurken portföy yatırımlarından kaynaklanan net girişler 383 milyon dolara ulaştı.
Faiz giderleri yüzde 17.5 artarak 7.431 milyon dolar oldu.
Cari transferler yüzde 16.7 büyüyerek 2.226 milyon dolar giriş kaydetti.
İşçi gelirleri, yüzde 8.8 büyüyerek 1.209 milyon dolar gelir oluşturdu.
Net sermaye girişi, bir önceki yıla oranla yüzde 18.8 artarak 38.411 milyon dolar oldu.
Doğrudan net yabancı yatırımlar, yüzde 9.8 artışla 21.873 milyon dolara yükseldi.
Yabancıların gayrimenkul alımı yüzde 1 artışla 2.952 milyon dolar oldu.
Yurtiçi yerleşiklerin yurtdışında yaptıkları net yatırımlar 2.107 milyon dolara çıktı.
Portföy yatırımlarında 717 milyon dolar net giriş gerçekleşti.
Devlet iç borçlanma senetlerinde yabancılar, 12 ayda toplam 3.281 milyon dolar net satım yaptı.
Bankacılık sektörünün yurtdışından sağladığı net kredi miktarı, yüzde 8.2 azalarak 5.340 milyon dolar oldu.
Diğer sektörlerin net kredi miktarı ise yüzde 41.4 artarak 27.381 milyon dolara ulaştı.
Yurtdışında yerleşik kişilerce bankalarda tutulan mevduatta 2.673 milyon dolar net düşüş gözlendi.
Milliyet
 

Benzer İçerikler

Üst