Derece nedir

SadmiN

SadmiN

♥ Evli Mutlu Çocuklu ♥
Yönetici
Derece nedir
derece nedir, ne demektir, neye yarar,
Aynı ölçüyle sıralanmışşeylerin birbirine göre sıralamadaki yeri, seviyesi. Çeşitli şekillerde deyim olarak kullanıldığı gibi bir çok branşlarda da kullanılır. Birinci derecede değerlendirmek, bir müsabakada kazananlar arasında yer almak gibi

ısı bilgisinde derece Kelvin derecesi, santigrad derecesi, Fahrenheit, Reomur derecesi şeklinde kullanılır. Bu birimler arasında geçiş vardır. Biri diğeri cinsinden yazılabilir. Kelvin derecesi teorik fizik çalışmalarında kullanılan bir birimdir. O°K=-273°C mutlak sıcaklık denir

C R F-32

.. =.. =..

1 0.8 1.8
T = t+273
C = Santigrad Celciusderecesi
R = Reomur derecesi
F = Fahrenheit derecesi
T = Kelvin derecesi
t = Santigrad derecesi
0°C=0°R =32°F=273°Kdir.
20°C=16°R=66°F=293°
K

şeklinde geçiş formülleri mevcuttur Matematikte denklem türlerinde kullanılır. Mesela birinci dereceden denklemler gibi. Çemberin üç yüz altmışta birine eşit olan açı birimine de derece, denir.Kimyada bir çözeltinin derişikliğini bildirmek için kullanılır. biranın alkol derecesi gibi.Sportif faaliyetlerde sporcuların başarılarını sıralamak için kullanılır
 
Üst