duanın amacı nedir?

  • Konbuyu başlatan müslümm
  • Başlangıç tarihi
M

müslümm

Forum Okuru
duanın amacı nedir?
neden dua etmeliyiz ? İnsan neden dua etmelidir?
 
İ

İslami Yazar

Forum Okuru
Duanın kulun Allah'tan yardım istemesidir. Yüz tutulan yer hep yüz tutan, istedikten üstün olur. Kul isteyen olduğu için aczini, yoksulluğunu ve perişan halini Allah'a arz etmeli ve dua ederken makamını unutmamalıdır. Muhtaç olduğunu sevgi ve saygı ile Allah'a bildirmelidir.

İnsan hangi noktada, hangi konumda olursa olsun, her an duaya muhtaçtır. Bu, her bakımdan zayıf bir varlık olmamızın sebebidir. Fakat herkesin dua ve isteği aynı değildir. İnsan daime Allahı düşünmelidir. Ya Rabbi, beni Sen var ettin. Varlığımı Senin sayende sürdürüyorum. Sen bana her şey veriyorsun. Verdiklerin ve iyiliklerin sayısız hesabsizdir. Ancak buna mukabil sana yeterince ibadet edemiyorum. Ben çok günahkâr ve asi kulum. Aslında, huzuruna gelmeye de utanıyorum, üzüm yoktur. Fakat senden başka gitmeye bir yerim de yok. Kapına geldim, beni eli boş iade, beni affet diye düşünmeli ve dua etmeliyiz. Dua imandır, dua faaliyettir, dua girişim ve çabadır, dua uyanış ve yeniden doğuş.
 
İ

İslami Yazar

Forum Okuru
Duada amaç

Allah ve hakimiyetini tanımak ve itiraf etmektir. Hayatın amacını anlamak, onu düzene sokmak, geleceğe hazırlanmak, din yolunda azimli olmak, kendini toplamak ve eksiklikleri gidermektir.Duada esas amaç Allah'a arz ve niyaz olduğuna göre dua kulla Allah arasında bir diyalog anlamını taşıyor.Evvela, Allah insanı kendi varlığından haberdar etmiş, insan da bildiği bu kudrete saygı ve umutla bakmış, kendisinden üstün olan Yaratıcı ilişki kurmak ihtiyacını duymuş. Dua böyle bir irtibatla kurulan diyalog. Bu diyalogda amaç bir taraftan ihtiyaçların temini ve kusurların düzeltilmesi, bağışlanması, diğer yandan da manen yükselmektir. Dolayısıyla, dua, fâni ve âciz olan varlıkla sınırsız ve sonsuz kudret sahibi arasında kurulan köprüdür. Bu yüzden de insan, tarih boyunca duadan uzak olmamıştır.Her açıdan muhtaç, aciz, güçsüz olan kulun görevi güçsüzlüğünü idrak ederek Allah'a dua etmektir. Selam ve dua ile
 
Üst