Düğün Adetleri

M

Misafir

Forum Okuru
Düğün Adetleri
düğün adetleri düğün adetlerimiz köy düğünlerinde ne gibi adetler vardır ege bölgesi gelenekleri ege bölgesinin gelenekleri
Talas'ta mahalli gelenekler çok renkli bir görünüm arz eder.Günümüzde, mahalli özellik taşıyan belli başlı gelenekler daha çok düğünlerde görülür.talas'ta evlendirme çok dikkatle ele alınır ve özellikle görücü usul hakimdir.evlenmeye karar verilince de "Düzen" "Takı" önem kazanır.takıyı kıza erkek tarafı ziynet eşyası olarak yapar. Düzen'i de aynı şekilde erkek tarafı alır.Bu da, gelinin giyeceği çamaşırlardan oluşur.Kız tarafı ise, sandık içi, ev eşyası, mobilya, halı-kilim gibi diğer eşyayı hazırlar.Çeyizin evden alınmasına "Kalın" denir.Düğünler genellikle sazlı-sözlü yapılır.Son zamanlarda salonlarda da düğünlerin yapıldığı görülür.

Yukarıda da belirttiğimiz gibi ,evlenme adeti Talas'ta,görücü usulü dediğimiz; erkek tarafından kız tarafına dünür gönderilerek iki tarafın rızası ile başlar.Talas'taki evlenme adetinde başlık geleneği yoktur.Evlenme çağına gelen erkek, gördüğü, beğendiği kızları ebeveynlerine söyler veya komşu ve akrabalar beğendikleri, tanıdıkları genç kızları oğlanın ailesine haber verirler.böylece dünürlük işleri başlar.Dünürlük işlerinde yaşlı ve hatırı sayılır kişiler araya girer.Kız tarafı rıza gösterince kahve içilerek söz kesilir.Sonra nişan yapılarak erkek tarafı geline çeşitli takılar takar.Takılardan sonra dini ve resmi nikahlar yapılır.

Düğünler genel olarak Pazartesi başlar.Pazartesi günü kız tarafına alınan hediyeler gönderilir.Bu hediyelere daha önce de belirttiğimiz gibi "kalın" denir.Salı günü kadınlar gelini hamam götürürler.Çarşamba günü gelin tarafının hazırladığı çeyiz, oğlan evine gönderilir.Çarşamba akşamı kına gecesi yapılır.Çalgılar çalınır ve eğlenilir.geline kına yakılır.kına gecesinde ya çalgı bulunur veya mevlit okunur.Kına yakıldıktan sonra kına çerezi getirilir.Kına çerezini tepsinin üstüne kız evi hazırlar.Kına çerezinin ortasına kına konulur.Tepsinin içindi kına çerezi ve mumu sadıçlar damada getirirler.Tepsi gelirken tepsinin etrafına mumlar dizilir ve yakılır.Genellikle gece saat ikiye doğru damadın eline kına yakılır.Gelinin kınası ise ilk önce damat evinden yemek getirilip yenmesiyle başlar.


Gelinin kınası yakılırken şu ağıt söylenir:

Hamamda yunduğum taşlar
Gölgelendiğim ağaçlar
Anam bacım, kız kardaşlar
İşte geldim gidiyorum
Sılamı terk ediyorum.


Anam ağlar anam ağlar
Yunduğum taşları yalar
Kızım deyip eli tarar
İşte geldim gidiyorum
Anamı terk ediyorum.


Tuz kapıyı tuzsuz koyan
Büyük evi issiz koyan
Anasını kızsız koyan
İşte geldim gidiyorum

Herkes durumuna göre kızına fazla çeyiz vermeye çalışır.Düğünler sazlı-sözlü yapıldığından oyunlar da önemli bir yer tutar.Sinsin,deve oyunu, halay bunların en önemlileridir.

Halay düğünlerde özellikle köy düğünlerinde önemli bir yer tutar.Halay türünün dışında, köylerde ortaya yakılan bir ateş etrafında "yumruk oyunu" da yaygındır.Bunda ortaya gelen kişiye karşıdan bir başkası perdah yaparak gelir sırtına veya koluna yumruk vurarak, vurduğu şahsın yerini alır, bir başkası aynı yumruğu ona vurarak bu oyun sürdürülür.Bu oyunun zaman zaman rekabet duygusunu körüklediği de olur.

Bunun dışında, Talas ve çevresinde oynanan halk oyunları şunlardır;
Mendil oyunu : Kadınların tef eşliğinde ellerinde mendille oynadıkları bir orta oyunudur.Kadınlar bu oyunu düğünlerde oynarlar.Erkekler tarafından oynanan mendil oyunu ise, daha değişiktir.Erkekler mendili kıvırıp sopa haline getirdikten sonra ellerindeki yüzüğü grupta oturan erkekler ellerinde dolaştırırlar.Yüzük birisinin eline saklanır ve sonra sırayla bu yüzüğü bilmeleri için oynayanlara sorulur.Bilemeyenlere mendille ellerine vurulur.

Eminem oyunu : Kadınların Eminem türküsünü karşılıklı söyleyerek oynadıkları halay türü yada karşılıklı gruplar halinde oynanan bir oyundur.

Ükalice potinli gelin : Erkeklerin davul-zurna eşliğinde oynadıkları hareketli bir oyundur.Bu oyunda adı taşıyan türkü söylenir.Halay, iki grup arasında ileri-geri figürler halinde devam eder.

Öteyüz oyunu : Erkeklerin halay şeklinde oynadıkları hareketli bir oyundur.Davul-zurna eşliğinde oynanır.Son zamanlarda bunu çalgıyla oynayanlar da vardır.

Sinsin oyunu : Düğünlerde meydanda yakılan bir ateş etrafında erkekler büyük halka oluştururlar.Bilahare ortaya çıkan iki kişiden birisi diğerini kovalar.Ateş üzerinde atlanır,grup içerisine girip kimi tutarsa, o bu defa tutan kişiyi kovalayan oyuncunun peşine düşer.Davul-zurna eşliğinde düğünlerde oynanan bir oyundur.

Serçe oyunu : Bu oyun ekip içerisinde tek başına oynanır.Oyunu gerçekleştirecek oyuncu gelir, elindeki mendili oynarken yere bırakır ve bunu davul-zurna eşliğinde diz çökerek ağzıyla yerden alır.Serçenin özellikle eşine yaptığı kurlar bu oyunun temel figürlerini oluşturur.Hareketli ve heyecanlı bir oyundur.

Görüldüğü gibi Talas'ta düğün adetleri çok renklidir.Gerek düğün öncesi hazırlıklar gerekse düğündeki adetler ve çeşitli halk oyunlarıyla Talas'ın düğünleri çok eğlenceli ve coşkulu geçmektedir.
 
Geri
Üst