1. SadmiN

  SadmiN ♥ Evli Mutlu Çocuklu ♥ Yetkili Kişi

  Kayıt:
  29 Mayıs 2007
  Mesajlar:
  15.113
  Beğenilen Mesajlar:
  1.153
  Ödül Puanları:
  113

  Ege bölgesini tanıtan bilgi kaynakları nelerdir ?

  Konu, 'Faydalı Bilgiler' kısmında SadmiN tarafından paylaşıldı.

  KONUMU, SINIRLARI VE KOMŞULARI: Ülkemizin batısında Ege Denizi kıyılarınca uzanan bölge, Marmara Bölgesi, İç Anadolu ve Akdeniz Bölgeleriyle ve Ege Denizi ve Ege Adaları ile komşudur. Gerçek alanı olan 93.139 Km2 ile Türkiye topraklarının %10.1'ini kaplar. Alan bakımından 5. Büyüklükteki bölgemizdir. Nüfusu 2000 sayımına göre 8.9 milyondur. Nüfus yoğunluğu Km2'ye 96 kişidir. Bu Türkiye ortalamasının biraz üstündedir. (Türkiye ortalaması Km2'ye 83 kişi)
  BÖLÜMLERİ: 1.Asıl Ege Bölümü 2.İç Batı Anadolu Bölümü

  YERYÜZÜ ŞEKİLLERİ:

  Kıyıları: Ege Denizinin yerinde eskiden Egeid karası vardı. Bunun çökmesi sonucunda bugünkü adalar meydana geldi. Bölge dağları kıyıya dik uzandığı için kıyı girintili-çıkıntılı Enine Kıyı Tipidir. Kıyıda bir çok körfez, koy, yarmada ve buruna rastlanır. Edremit, Çandarlı, İzmir, Kuşadası, Güllük, Gökova başlıca körfezleridir.Reşadiye, Bozburun, Dilek VE İzmir başlıca yarımadalarıdır. Ege kıyıları girintili-çıkıntılı olduğu için en uzun kıyımızdır. Muğla'da en uzun kıyıya sahip ilimizdir.

  Dağları: Asıl Ege Bölümü faylanma hareketlerine uğradığı için Kaz Dağı, Madra Dağı, Yunt Dağı, Bozdağlar, Aydın Dağları faylanma sonucu yüksekte kalmış horstlardır. Bölümün güneyinde uzanan Menteşe Dağlarının uzanış yönü kıyıya paraleldir. İç Batı Anadolu'ya gidildikçe yükseklik artar. Bu bölümde, Alaçam, Eğrigöz, Murat ve Sandıklı Dağları vardır.

  Ovaları: İç Batı Anadolu Bölümünde Yazılıkaya Platosu, Tavas- Çivril- Banaz-Örencik ovaları vardır. Asıl Ege Bölümünde horstlar arasında kalan grabenler birer alüvyon ovasıdır. Bunlar Bakırçay, Gediz, Küçük Menderes ve Büyük Menderes ovalarıdır. Bunlar aynı adı taşıyan ve bol alüvyon taşıyan, akarsuları tarafından oluşturulmuştur. Akarsuların döküldükleri yerlerde de delta ovaları da oluşmuştur.

  Akarsuları: Bakırçay, Gediz,K. Menderes, B. Menderes başlıca akarsularıdır. İç Batı Anadolu'da Susurluk ve Sakarya Akarsularının bazı kolları da bulunmaktadır.

  Gölleri: Göl bakımından fakir olan bölgede iki doğal göl vardır. Bunlar Marmara ve Çamiçi (Bafa) Gölleridir. Adıgüzel, Kemer ve Demirköprü baraj gölleri de vardır.

  İKLİM VE BİTKİ ÖRTÜSÜ: Bölgenin asıl Ege Bölümünde graben ovaları sayesinde içlere kadar sokulan Akdeniz İklimi görülür. Bu alanlarda yazları sıcak ve kurak, kışları ılık ve yağışlı bir iklim görülür. Bitki örtüsü makidir ve yer yer ormanlara da rastlanır.

  İç Batı Anadolu bölümüne gidildikçe yüksekliğin artması ve denize olan uzaklığı sebebiyle iklim karasallaşır. Yazları sıcak ve kurak, kışları soğuk ve kar yağışlı Karasal İklim görülür. Bitki örtüsü de Bozkırdır.

  TARIMI VE HAYVANCILIĞI: Bölgenin yurt ekonomisine katkısı daha çok tarım alanındadır. Bölümler arasında iklim ve yeryüzü şekillerinin farklı olmasına bağlı olarak yetiştirilen ürünler arasında da farklılık ve çeşit vardır.

  Tütün: Kıyı ovalarında yetiştirilir. Ülke üretiminin %65'ini yetiştiriri. 1.Sıradadır.

  Pamuk: Asıl Ege Bölümündeki alüvyal ovalarda ve özellikle güneye yakın bölgelerde yetiştirilir. Ülke üretiminin %40'ını sağlar. 1. Sıradadır.

  Zeytin: Kıyı kesiminde, özellikle Edremit Körfezi çevresinde yetiştirilir. 1.Sıradadır.

  İncir: En çok B. Menderes vadisinde yetiştirilir. 1. Sıradadır. Turunçgiller: En çok Akdeniz İkliminin görüldüğü kıyı bölümünde yetiştirilir.

  Üzüm: En çok Gediz Vadisinde yetiştirilir. Ülke üretiminin %35'ini sağlarken 1. Sırada yer alır.

  Pamuk: Asıl Ege Bölümünün alüvyal ovalarında özellikle güney alanlarda yetiştirilir.

  Haşhaş: İç Batı Anadolu'da Afyon ve Kütahya çevresinde kontrollü olarak yetiştirilir.

  Şekerpancarı: İç Batı Anadolu Bölümünde yetiştirilir. Tahıllar: İç Batı Anadolu Bölümünde yetiştirilir.

  YER ALTI KAYNAKLARI:

  Krom: Muğla, Denizli, Kütahya.

  Demir: Balıkesir ve Kütahya. 1.Sıradadır.

  Linyit: Kütahya, Manisa, Muğla ve Denizli. 1.Sıradadır.

  Civa: Uşak ve İzmir. 1.Sıradadır. Bor: Kütahya ve Eskişehir.

  Manganez: Uşak, Afyon ve Denizli.

  Mermer: Afyon ve Denizli.

  Titanyum: İzmir ve Manisa. 1.Sıradadır.

  Zımpara Taşı: Muğla, Aydın ve İzmir. Uranyum: Manisa, Aydın ve Uşak.

  Tuz: İzmir-Çamaltı. 1.Sıradadır.

  SANAYİSİ: Sanayi bakımından Marmara Bölgesinden sonra 2. sırada gelir. Bölümler arasında gelişmişlik ve sanayi oranı bakımından büyük farklılık vardır. Asıl Ege Bölümü sanayi bakımından daha gelişmiştir. Zaten bölgenin en büyük ve gelişmiş kenti İzmir'de bu bölümde yer alır. İzmir sanayisi, fuarı, ve ihracat limanı ile önemli bir kentimizdir. İzmir'de Aliağa Petrol Rafinerisi de bulunmaktadır.

  Bölgede dokuma, şeker, çimento, termik ve hidroelektrik santraller vardır. Yatağan-Muğla, Tunçbilek-Kütahya, Soma-Manisa'da termik santraller vardır. Tek Jeotermal Santralimiz Denizli-Sarayköy'de bulunmaktadır. Demirköprü, Adıgüzel ve Kemer Hidroelektrik Santralleri de vardır.

  NÜFUS VE YERLEŞME: 2000 Sayımına göre bölgenin nüfusu 8.9 milyondur.Nüfus yoğunluğu Km2'ye 96 kişidir. Bu Türkiye ortalamasına biraz üstündedir.En yoğun nüfuslu 3. bölgemizdir. Kentsel nüfus daha fazladır % 61. Türkiye ortalamasına yakındır (Türkiye %65). Nüfus kıyılarda, alüvyal ovalarda yoğunlaşmıştır. İç kesimlere gidildikçe nüfus yoğunluğu azalır. Buralarda da nüfus maden işletmelerinin çevresine ve ovalara toplanmıştır. Kıyıda Menteşe Yöresi de dağlık alan olması nedeniyle az nüfuslanmıştır. Nüfus artış hızı %o 16'dır (Türkiye %o 18.3)

  TURİZM: Bölge Marmara'dan sonra turizm geliri en fazla 2. Bölgedir. Akdeniz İkliminin görüldüğü kıyılar deniz turizmi açısından zengindir. Bölgede İlkçağ uygarlıklarından ve Türk Devletlerinden kalan tarihi eserlerde turistlerin ilgisini çeken yerlerdir. Pamukkale-Denizli Travertenleri de güzel yerlerden biridir.

  TARİHİ ÖNEMİ: Bölge Kurtuluş Savaşının en önemli savaşlarına sahne olmuştur. Kütahya ve Afyon bu savaşların en önemlilerinin geçtiği illerimizdir.

  BÖLGE HAKKINDA NOTLAR:

  Ø Yüzölçümü bakımından 5.sıradadır.

  Ø Orman bakımından %16'ile 4.sıradadır.

  Ø Ekili-dikili alan bakımından %24 ile 3. Sıradadır.

  Ø Kıyı uzunluğu bakımından 1. Sıradadır.

  Ø Ekonomisi tarıma dayanır.

  Ø Sanayi bakımından Marmara'dan sonra 2.sıradadır.

  Ø Zeytin, üzüm, incir, haşhaş ve tütün üretiminde 1.sıradadır.

  Ø Linyitin en çok çıkarıldığı bölgedir. Termik Santralde çok vardır.

  Ø En fazla tuz üretilen bölgedir (İzmir-Çamaltı Tuzlası)

  Ø İlk demiryolu İzmir-Aydın arsında kurulmuştur.

  Ø Asıl Ege Bölümünde horst ve grabenler vardır.

  Ø En önemli ihracat limanımız Doğal bir liman olan İzmir Limanıdır.

  Ø En önemli uluslar arası fuarımız İzmir'de kurulur.

  Ø Göl yönünden en fakir bölgelerdendir.

  Ø Turizm gelirleri bakımından Marmara'dan sonra 2. Sıradadır.

  Ø Dağların uzanış yönü sayesinde kıyıdaki Akdeniz İklimi iç kesimler kadar sokulabilir.

  Ø Termik Santrallerden elektrik üretimi açısından ilk sırada yer alır.

  Ø Enine Kıyı Tipi görülür.

  Ø En uzun kıyıya sahip ilimiz Muğla'dır.

  Ø Denizli-Pamukkale Travertenleri vardır.

  Ø Çiniciliğin ve halıcılığın merkezi konumundadır. Kütahya çinicilikte ilk sırada yer alır.

  Ø Akarsular bol alüvyon taşıyarak menderesler çizerek akarlar. Delta ovaları oluştururlar.

  Ø Sünger avcılığı Bodrum kıyılarında yapılır.

  Ø Seracılıkta Akdeniz'den sonra 2. Sıradadır.

  Ø Tek Jeotermal Santralimiz Denizli-Sarayköy'dedir.

  Ø İlleri:İzmir, Manisa, Aydın, Denizli, Kütahya, Afyon, Uşak
   
 2. Kayıtsız Üye

  Kayıtsız Üye Forum Okuru

  "bilgi kaynakları" diyor siz özelliklerini anlatıyorsunuz...
   
Ege bölgesini tanıtan bilgi kaynakları nelerdir ? konusuna benzer diğer içeriklerimiz
 1. Yaşadıığnız Bölgeyi Tanıtan Bilgi Kaynakları

  Yaşadıığnız Bölgeyi Tanıtan Bilgi Kaynakları

  YANİ: Eserin adı: Yazarı Yayınevi Basımyeri ve tarihi MARMARA BÖLGESİ
 2. Güneydoğu Anadolu Bölgesini tanıtan bilgi kaynakları

  Güneydoğu Anadolu Bölgesini tanıtan bilgi kaynakları

  Güneydoğu Anadolu Bölgesi En küçük coğrafi bölge olan Güneydoğu Anadolu Bölgesi yer şekilleri ve Buna bağlı olarak yerleşme ve ekonomik özellikler açısından iki bölüme ayrılmıştır. Bunlar, Orta Fırat Bölümü ve Dicle Bölümü’dür. Bölgeyi bölümlere ayıran sınır Karacadağ volkan konisinden geçer. Yer şekilleri Yer şekilleri sade olan bölgede yükseltisi fazla olmayan ova ve platolar geniş yer...
 3. Marmara bölgesini tanıtan bilgi kaynakları nelerdir ?

  Marmara bölgesini tanıtan bilgi kaynakları nelerdir ?

  Marmara Bölgesi'nin gelir kaynakları nelerdir? Ekonomik Özellikler Tarım Bölgenin fazla engebeli olmaması nedeniyle, yüzölçümüne göre ekli-dikili arazinin en geniş alan kapladığı bölgedir Tarımsal ürün çeşitliliğinin en fazla olduğu bölge olmasında yükselti azlığı ve çeşitli iklimlerin geçiş alanında bulunması etkili olmuştur Modern tarım yöntemleri kullanıldığından, elde edilen verim...
 4. marmarayı tanıtan bilgi kaynakları

  marmarayı tanıtan bilgi kaynakları

  marmarayı tanıtan bilgi kaynakları hakkında yazı yada yazılara ihtiyaç duymaktayım bu hususta yardımcı olacak arkadaşlara şimdiden teşekkür ediyorum.
 5. ege bölgesini tanıtan kitaplar nelerdir hangileridir

  ege bölgesini tanıtan kitaplar nelerdir hangileridir

  ege bölgesini tanıtan kitaplar neler ? Hangileridir bana bu kitaplarla ilgili tavsiyede bulunacak yada kitap ismi verebilecek kimse var mı

Sayfayı Paylaş