Evlilik çeşitleri..

almira

Yeni Üye
Üye
Evlilik çeşitleri..
eşinin erkek kardeşine ne denir eşinin erkek kardeşi eşin kardeşine ne denir eşin
Evlilik hayatın yeni bir başlangıcı gibidir. Bekar erkeklerin hayatında iki dönüm noktası vardır. Birincisi askerlik, ikincisi ise evliliktir. Kadınların ise sadece evliliktir. Türkiye'de evlilik aslen belediye nikahıyla yapılan evliliktir. Tüm yasalar belediye nikahını korumaktadır. Eşler birbirleri üzerinde hak iddia etmek istiyorlarsa o zaman belediye nikahıyla evlenmeleri gerekmektedir. Dünyanın çeşitli ülkelerinde ve Avrupa'da olduğu gibi Türkiye'de de evlilikler, gelenekler, din veya başka öğelere bağlı olarak yapılmaktadır. Bu evliliklerin hiç birinin yasal dayanağı yoktur. Türkiye'de bu tip evliliklerin sayısı 36'ya yakındır. İşte Türkiye'de uygulanan evlilik çeşitleri;


Anlaşmalı evlilik : Kadın veya erkekten birisi dul kalınca gerçekleştirdikleri evlenme biçimidir. Evlenen çiftler aralarında anlaşma yaparak evlenirler, anlaşma evli çiftlerin isteklerine göre değişebilir. Genel olarak para karşılığı yapılan anlaşmada eşlerden biri vefat edince diğerine anlaşma gereği miras kalmamasıdır.

Başlık parasıyla evlilik : Damat tarafının kız tarafına alacakları gelin karşılığında verecekleri para yada paraya denk gelecek şekilde verilen tarla, bahçe veya altındır. Gelin tarafı sıkı pazarlığa oturduktan sonra eğer razı gelirse "başlık kesildi" denir.

Baş örtüsü kaçırma yoluyla evlilik : Doğu ve Güneydoğu Anadolu illerinde görülen bu evlilikte evlenecek yaşa gelmiş kızın giydiği eşyalarından birini damat adayı kaçırır. Bu olayı öğrenen kızın tarafı eşyanın kaçırılmasını kızlarının kaçırılmasıyla eş tutarak erkek tarafını kızlarıyla evlenmeye zor tutar.

Bedel (Berdel) evlilik : Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun illerinde nadir görülen bu evliliğin olabilmesi için gelin adayının evlenecek abisi yada kardeşi olmasının yanında damat adayının da evlenecek kız kardeşi yada ablası olması gerekiyor. Bu evlilikte iki aile hem kızlarını hem de oğullarını karşılıklı olarak evlendirirler.

Beşik kertme evlilik : Bu evlilik çeşidinde çocuklardan birisi 0-3 yaş arasında olması gerekiyor. Birbirlerini tanıyan ve aile bağı kurmak isteyen eşler dostlar veya komşular arasında olur. Çocukların beşiklerini birbirlerine sürterek yada söz vererek yapılan söz kesimidir.

Baldızla evlilik : Damadın eşi vefat edince eşinin ablasıyla veya kız kardeşiyle yapacağı evliliğe denir. Bu evlilik geleneği fazla yaygın olmamakla birlikte; evliliğin asıl amacının damadın çocuklarına annelik yapabilecek en iyi anne adayını seçmektir. Seçme işlemi vefat eden gelinin evli olmayan kız kardeşleri arasında olur.
Çok eşli evlilik : Damat adayının birden fazla kadınla imam nikahı kıyarak yaptığı evliliktir. İkinci eşini almak için birinci eşine yeteri miktarda para ve ziynet eşyası vererek rızasını alma sonucu yaptığı evliliktir. Bu evlilikte eşler bir evde kaldığı gibi ayrı ayrı evlerde de ikamet edebiliyor. Anayasa böyle evlilikleri tanımıyor. Eğer damat vefat ederse miras belediye nikahlı olan eşe verilir. T.C yasası imam nikahlı eşlere miras vermez.

Dış güveyi evlilik : Ülke dışından aracı kurumlar vasıtasıyla yapılan evlilik çeşididir. Bu evlilik tarzı geleneklere uymadığı için Türkiye'de benimsenmemektedir.

Farklı mezhep evlilik : Mezhepleri farklı aileler arasında yapılan evlilik çeşididir. Evlenecek çiftlerin aileleri damat veya gelinlerinin evlilik sonrası dini inançlarını uygulamada sorunla karşılaşmaması için evlilik öncesi aldıkları teyit ile yapılan evliliktir.

Görücü usulü ile evlilik : Damat adayının isteği doğrultusunda annesi, babası veya sözü geçen yakın akrabası aracı olarak karşı tarafın büyüklerinin rızası alındıktan sonra yapılan evliliktir. Bu evlilikte evlenecek kızın rızası sorulmaz çünkü kızın yerine ailesi kararı çoktan vermiştir. Böyle yapılan evliliklerin geneli kızın evlilik süresince mutsuz bir hayat sürmesine neden olduğu görülmüştür.

İç güvey evlilik : Ekonomik durumu damat ve ailesinden daha iyi olan gelin tarafının tercih ettiği evlilik çeşididir. Bu evlilik damadın para karşılığı veya maddi imkanlar nedeniyle gelinin ailesiyle birlikte kalmak şartı ile yaptığı evliliktir.

İlan yoluyla evlilik : Nadir görülen evlilik çeşididir. Evlenecek damat yada gelin adayının internet, dergi, televizyon, mesaj, gazete yolu ile tanıştığı kişi ile yaptığı evliliğe denir. Bu evlilik uygulamasında çoğu zaman yanlış bilgiler verilerek karşı tarafı kandırma yoluna gidildiği ve evlenmeye mecbur bırakıldığı yada evlilik dışı ilişkiye zorlandığı görülmüştür.

Kan parası evlilik : Kasten yada kaza ile ölümle sonuçlanan olaylarda ölen ferdin ailesi geleneği gereği ölüme sebep olan bireyin ailesinden evlenme yaşına gelmiş bir ferdi kendi ailesinden evlilik çağına gelmiş birisi ile evlendirilmek suretiyle yapılan işleme denir. Burada çocuklarının ölmesi ile mağdur durumda kalan aile bu mağduriyetini arsa yada para ile değil de karşı tarafın içinden en iyisini seçerek alması ile bir nebze gidermiş oluyor.

Kepir evlilik : Halk arasında tercih edilmeyen evlilik çeşididir. Evlenecek kadar paraya sahip olamayan gençler evlenmek için kız kardeşlerini değiştirirler. Bu olay sonucunda mağdur kalan kızların aileleri çocuklarını evlendirmek zorunda kalırlar. Böyle evliliğe kepir evliliği denir.

Kuma evlilik : Evlilik yapan damat eşinden çocuk sahibi olmazsa eşinin rızası olmaksızın ikinci evliliğini yaparak kuma evliliğini gerçekleştirmiş olur. Gelen ikinci eş damat'ın gözünde birinci eşten daha üstündür. Damat bu evlilikten de sonuç alamazsa üç, dört, beşinci evliliğini yapabilir. Yeni gelen gelin daha önceki gelinlerin elindeki imkanları da almış olur. Anayasamız ikinci evliliğe boşanma olmaksızın izin vermez. Bu evlilik genelde kanunlardan gizli yapılan evlilik çeşididir. Kaçırma evlilik ( peşe gitme, kız çekme ) : Evlenecek çiftlerin aileleri tarafından evlenme olayına karşı çıkılması durumunda kızın yada oğlanın kaçırılması sonucu yapılan zoraki evliliğe denir.

Metres evlilik : Damat yada gelin eşinden gizli olarak başka birisiyle uzun vadeli planlar yapması sonucu eşinden boşanarak plan yaptığı kişi ile yaptığı evliliğe denir. Toplumda çok nadir görünen bu tür evlilikler tercih edilen evliliklerden değildir.

Muta evlilik : Damat yada gelinin plan dahilinde kısa süreli evlilik yapmasıdır. Haiz olan şartlar sağlandıktan sonra eşler birbirinden boşanırlar.

Oturak alma evlilik : Evlenecek kız bohçasını alarak evleneceği erkeğin evine gidip oturması sonucu aldığı evlilik sözüne "oturak alma" yapacağı evliliğe de oturak alma evliliği denir.

Oldu bitti evlilik : Çiftlerden birinin diğerini evliliğe zorlayıp evliliği oldu bittiye getirmesi sonucu yapılan evliliğe denir. Burada dikkat edilmesi gereken kişinin zorlanarak değil de evlilik yapması için kendince bir takım sebeplerinin bulunduğuna ileride sebeplerin ortadan kalkması sonucu bireyin kendi kimliğine girerek evliliği bitirmesi ile sonuçlandığı gözlemlenmektedir.

Öç alma evlilik : Adından da anlaşılacağı üzere karşı tarafı gerek zorla gerek kandırarak, maddi ve manevi zarara uğratmak koşulu ile yapılan evliliğe denir. Burada amaç intikam alınacak tarafın saygınlığını zedelemektir.

Ölen kardeşin karısı ile evlilik : Vefat eden kardeşin eşi ile yapılan evliliğe denir. Nedeni namus, vasiyet, vs. olabilir. Çokça tercih edilen bir evlilik şekli değildir. Hatta içgüvey giden damat karısının erkek kardeşi vefat ederse karısının kardeşinin karısına imam nikahı yaparak aynı evliliği dolaylı yoldan yapmış olur.

Para karşılığı evlilik : Genelde sorumluluk sahibi olmayan bireylerin maddi sorunları bahane edilerek ilkokul çağı ve üzerindeki kızlarını yada erkek çocuklarını para karşılığı evlendirmesine denir.

Rastlantı evlilik : Evlenme kararı alan gencin evlenme kararını kendine uygun bir sebep bularak ( ilk görme, ilk isteme, ilk duygulanma, ilk özleme, bir daha görememe korkusu vs..) yaptığı evlilik çeşididir.

Tay geldi evlilik : Dul kalmış çiftlerin birbirleri ile anlaşarak beraber yaşamaları sonucu yapılan evliliğe denir. Bu çiftlerin çocuklarına da "tay geldi" denir.

Tanışarak evlilik : Evlenme çağına gelmiş gelin ve damat adaylarının birbirlerini tanımak maksadı ile kendi aralarında yapmış oldukları arkadaş kavramı altında birbirlerine sahip çıkarak yaptıkları anlaşmalı evliliğe tanışarak evlilik denir. Bu evlenme sistemi daha çok öğrenciler arasında yaygın olup evlenme maksadıyla yaptıkları arkadaşlıkların geneli fiyasko ile sonuçlanır. ( böyle ilişkiler halk arasında daldan dala kelimesinin çoğalmasına sebep olmuştur. )

Tercihli evlilik : Bu tür evlilikler genellikle komşu ve yakın akrabalar arasında gerçekleşir. Bulundukları çevrede ekonomik ve kültürel düzeyleri yakın sayılan aileler kendi aralarında çocuklarının da birbirlerini istemeleri sonucu yaptıkları evlilik modelidir.

Yabancı evlilik : Yurtdışında çalışan ailelerin büyüyen çocuklarını bulundukları ülkenin vatandaşlarından biri ile evlendirmesine denir.
Yakın akraba evlilik : Yakın akrabaların çocuklarını birbirleri ile evlendirmesine denir.

Yetim evlilik : Annesi ölmüş, kardeşi olmayan gencin ileride kimsesiz kalmaması için yakın akrabalarından birisi ile evlenmesine denir.

Eşcinsel evlilik : Ülkemizde eşcinsel evliliğe izin yoktur. Böyle evliliklere ülkemizde milyonda bir rastlanır. Kaba tabirle erkeğin erkekle bayanın bayanla kendi arasında anlaşarak yaptığı evlilik çeşididir. Böyle evliliklerin çoğu duyguları yeni gelişmiş evlilik adaylarının kandırılmak sureti ile kötü yola sürüklemek için yapıldığı evlilik çeşididir. Geleneklerimize uygun olmadığı için halk arasında hoş karşılanmadığı gibi böyle evliliğin olması tercih edilmiyor.

Entel evlilik : Genelde düzeylerinin aşırı geliştiğini düşünen normal insanlardan farklı olduklarını ispatlamak amacıyla uzun müddet evlilik dışı birlikte olmaya denir. Bu beraberliğin yasal dayanağı yoktur. Tercih edilen evlilik çeşidi değildir.

Marjinal evlilik : Kara klan, Satanist vs diğer grupların kendilerini marjinal grup göstererek sapkınlıklarını bireyleri "gerçekleri görmek isteğin gibi gör" programından beyinlerini yıkayarak yaptıkları evlilik olayıdır. Sempatiklik hat safhada ve gelir kapıları gizli planda olan evlilik çeşididir. Bu evlilik çeşidi bol bol telkinlerle doludur. Evlenen çiftlerden geriye maalesef gerçekçilik kalmamıştır. Olay evlilik amaçlı fahişelik, sex köleliğidir. Halk işi değildir.

Mantık evlilik : Evlenecek adayların evlenmeden önce yaptıkları hesaplar çizdikleri tablolar sonucu evlenmeleridir. Sonuç mu? genelde hüsran ve ayrılık. Aldıkları ortak karar mı? sadece evlenene kadar, evlendikten sonra her birey kendi kararını verir durumda.

Kıyak evlilik : Evlenecek adayın kendi evlilik standartlarının üzerinde gerçekleşen her evliliğe denir. Evlilikte beklentisi yüksek olmayan çiftlerin evlilik sırası hayal etmedikleri güzel olaylarla karşılaşması durumuna denir.

İçten evlilik : Poşalarda görülen evlilik çeşididir. Erkek için kız seçme olayı yoktur. Evlenilecek insan poşaların dışından başka poşalardan yada poşa olmayan biri ise sıkı araştırma yapılır uygun görülürse evliliğe izin verilir.
 
Ce: Evlilik çeşitleri..

bencede valla benim bildiğim erkek kadın evlenir olur biter ama doğuda özellikle bazı hala süregelen adetler var ne yazıkki zaten konudada belirtilmiş bana bunlar çok saçma gelsede maalesef hala bunlar olabilmekte ne yazıkki.... emeğine sağlık canım
 
Geri
Üst