gayb hakkınd akesin konuşmak günahmı

M

merak ediyorum

Forum Okuru
gayb hakkınd akesin konuşmak günahmı
slm bazen toplulukta gaybla ilgili konuşmalar oluyor bununla ilgili tam bilgi sahibi olmadan konuşmak günahmıdır?
 
İ

İslami Yazar

Forum Okuru
Allah insanları zaman ve mekana bağlı şekilde yaratmıştır. Fakat zamanı ve mekanı yaratan Allah, onların ötesinde ve onlardan asılı değil, aynı zamanda onların her ikisini çepeçevre ediyor. İnsan kendi yaratılışı açısından zaman ve mekan içerisinde yaşamak zorundadır. O, hiçbir zaman ve hiçbir şekilde bu durumunu değiştiremez. Fakat Allah zamanı ve mekanı hem içten, hem de dıştan görür ve kendi kontrolü altında tutar.

Bunu şöyle izah edilebiliriz: Allah insanın yaşadığı hayatın öncesini, sonrasını, ortasını ve sonunu aynı anda görür ve bilir. Allah için evrenin ilk başlangıç anı ile kıyamet arasında hiçbir zaman farkı yoktur. İnsan için ise bu arada çok uzun zaman farkı var. Fakat bizim otuz santimlik tabloya baktığımız zaman onun öncesi ile sonunu gördüğümüz gibi, Allah da evrenin öncesini ve sonunu aynı anda bilmek ve görmek gücüne sahiptir.


Dolayısıyla insanların geçmişi, şimdi ki zamanı ve geleceği Allah Katında önceden belirlenmiş yazıdır. Allah bize Kuran'da bunu alın yazısı gibi bildirmiştir. İnsan hiçbir durumda bu alın yazısından dışına çıkamaz. Kısacası, insanın geleceği ancak Allah'ın belirlediği şekilde olur. Allah da insanlara gayb hakkında tahmin veya iddia ileri sürerken kesin konuşmamayı emretmiştir. Çünkü insan neyi iddia ediyorsa etsin, sonuçta yine de Allah'ın dilediği dışında hiçbir şey vermez. Dolayısıyla Müslümanlar, gayba ilişkin sadece Allah'ın dilediklerinin olabileceğine inandığı için hatta bir dakika sonra ne olacağına dair asla kesin şekilde konuşma az ve öz sözlerini mutlaka Allah'ın istemesi anlamına gelen "İnşaAllah" diyerek bitirirler:


Hiçbir şey için" Bunu yarın yapacağım deme! Ancak ; İnşAllah (Allah dilerse) yapacağım de ...

Selam ve dua ile.
 
Üst