Geçici İş Göremezlik Ödeneği Nasıl Alınır?

THESECRET

THESECRET

"Adalet olunca yiğitliğe lüzum kalmaz"
Geçici İş Göremezlik Ödeneği Nasıl Alınır?
geçici iş göremezlik nedir,geçici iş görmezlik ödeneği nasıl alınır,geçici iş görmezlik ödeneği başvurusu nasıl yapılır,geçici iş göremezlik ödeneği alma şartları nelerdir,
geçici iş göremezlik ödeneği alma hakkında bilgiler,
94.jpgHastalık sigortası kapsamında geçici iş göremezlik ödeneğine hak kazanmak için geçici iş göremezliğin başladığı tarihten önceki bir yıl içinde en az 90 gün kısa vadeli sigorta kolları primi bildirilmiş olması gerekmektedir

Bir yıllık hizmetin, aynı işverene ait işyerinde geçmiş bulunmasında bir zorunluluk yoktur. Çünkü prim ödeme koşulu, geçici iş göremezlik ödeneği veren Kurum açısından düşünülmüştür; dolayısıyla 90 günlük primin sigortalı adına Kuruma ödenmiş olması (veya bildirilmiş olması) yeterlidir. Primi ödeyenlerin değişik işverenler olması, sonucu değiştirmez. Dolayısı ile farklı işverenler tarafından ödenen primler hesaba dahil edilmektedir.

Bir Yılın Hesabında Dikkate Alınmayan Süreler
5510 sayılı Kanunun, “Kısa Vadeli Sigorta Kollarında Dikkate Alınmayan Süreler” başlıklı 24. maddesine göre;

1. Herhangi bir sebeple silah altına alınan sigortalının askerlikte geçen hizmet süresi,

2. Hükümlülükle sonuçlanmayan tutuklulukta geçen süre,

3. İş kazası, meslek hastalığı, hastalık ve analık sigortalarından geçici iş göremezlik ödeneği alan sigortalının iş göremediği süre,

4. Sigortalının greve iştirak etmesi veya işverenin lokavt yapması hallerinde geçen süre,

5510 sayılı Kanunun 18’inci maddesinde belirtilen çalışma sürelerine girmediği gibi, iş göremezliğin başladığı veya hastalığın anlaşıldığı ya da doğumun olduğu tarihten önceki bir yılın hesabında da dikkate alınmaz.

Bu düzenleme ile hem sosyal hukukun diğer alanları ile ilgili hakların kullanılması (Kanundan doğan grev hakkı gibi), hem de sigortalının iradesi dışında meydana gelen özel şartlar (askerlik ve gözaltına alınma gibi durumlar) nedeni ile sigortalının sosyal güvenlik hakları bakımından kayba uğraması önlenmeye çalışılmıştır.
 
Üst