gizli tehlike olan,nefs

*MeleK*

♥Ben Aşık Olduğum Adamın Aşık Olduğu Kadınım♥
gizli tehlike olan,nefs
hayvani arzular gizli tehlikesi olan



Nefs, Allahü tealanın düşmanıdır. Nefsin arzularının, insanı Allah yolundan saptırıcı oldukları, Kur'an-ı kerimde haber verilmiştir. Çünkü nefs, daima Allahü tealayı inkar, O'na inat, isyan etmek ister. Bunun için, nefsin her istediği kendi zararınadır.
Her işte, nefsin arzularına uymak, nefse tapınmak olur. Nefsine uyan, küfre veya bid'at sahibi olmağa yahut haram işlemeğe başlar.
Ebu Bekr Tamistani hazretleri buyurdu ki: "Nefse uymaktan kurtulmak, dünya ni'metlerinin en büyüğüdür. Çünkü nefs, Allahü teala ile kul arasındaki perdelerin en büyüğüdür."
Sehl bin Abdüllah Tüsteri hazretleri buyurdu ki: "Ibadetlerin en kıymetlisi, nefse uymamaktır."
Hatim-i Esam hazretlerine bir hediye getirildi. Hatim-i Esam hazretleri bunu kabul edince, bunu kabul etmek nefsin arzusuna uymak olmaz mı dediler. "Kabul etmekle kendimi zelil, onu aziz eyledim. Red etseydim, kendim aziz, o zelil olurdu. Nefsimin hoşuna giderdi" dedi.
Hadis-i şeriflerde buyuruldu ki:
(Insanı felakete sürükleyen şeyler üçtür: Hasislik, nefse uymak, kendini beğenmek.)
(Ümmetimin iki kötü huya yakalanmalarından çok korkuyorum. Bunlar, nefse uymak ve ölümü unutup, dünya arkasında koşmaktır.)
Nefse uymak, islamiyyete uymaya mani' olur. Ölümü unutmak, nefse uymaya sebep olur.
Hadis-i şerifte, (Aklın alameti, nefse galip ve hakim olmak ve öldükten sonra lazım olanları hazırlamaktır. Ahmaklık alameti, nefse uyup, Allahtan af, merhamet beklemektir) buyuruldu.
Nefse uyup da, tevbe ve istiğfar etmeden, af ve Cennet beklemek ahmaklık olmaktadır. Nefs, yaratılışında kötülükleri, zararlı şeyleri sevici ve isteyicidir.
Nefsinden sakın daim, ona güvenme asla.
Yetmiş şeytandan daha, fazla düşmandır sana! beyti, tam yerinde söylenmiştir.
Nefsin, insanı haramlara ve kötülüklere sürüklemesinin zararları meydandadır. Istekleri hep hayvani arzulardır. Hayvani arzular ise, hep dünyadaki ihtiyaçlardır.
Insan bu arzuları peşinde olduğu kadar, ahıret ihtiyaçlarını hazırlamakta geri kalır. Çok mühim olan bir şey de, nefs mubahlarla doymaz. Insanı haramlara sürükler.
Nefse uyan kimse, hep islamiyyetin dışına çıkar. Hayvanlarda akıl ve nefs olmadığı için, ihtiyaçlarını bulunca kullanırlar. Yalnız bedenlerine zarar veren, kendilerini inciten şeylerden kaçarlar.
Islam dini, rahat ve huzur içinde yaşamak için lazım olan şeylerden ve dünya lezzetlerinden faydalı olanları yasak etmiyor. Bunların elde edilmesinde ve kullanılmasında, akla ve dine uymayı emrediyor. Islam dini insanların dünyada da, ahırette de rahat ve huzur içinde yaşamasını istiyor.
Bunun için, akla uymayı emrediyor. Nefse uymayı yasak ediyor. Akıl yaratılmasaydı, insan hep nefsine uyar, felaketlere sürüklenirdi. Nefs olmasaydı, insan, yaşaması ve üremesi için ve medeni hayat için çalışmasında kusur ederdi. Nefs ile cihad sevabından mahrum kalırdı. Meleklerden daha üstün olmak yolu kapalı kalırdı.
Hadis-i şerifte buyuruldu ki, (Ahırette olacaklardan, sizin bildiklerinizi hayvanlar bilselerdi, yimek için et bulamazdınız!) Ya'ni, hayvanlar ahıretteki azabların korkusundan dolayı, yimekten, içmekten kesilirlerdi. Bir deri, bir kemik kalırlardı.
 
Geri
Üst