GÖRECELİ GÜÇ ( Hisse seçiminde tek kriter)

M

Misafir

Forum Okuru
GÖRECELİ GÜÇ ( Hisse seçiminde tek kriter)
bölünecek hisse senetleri yükselecek hisse senetleri hangi senedini almalıyım borsada hangi hisseler alınmalı senedi alınmalı
Hisse senedi almalı mıyım ? Ne almalıyım ve ne zaman almalıyım ? Bu sorular hisse senedi yatırımcılarının sık sık sordukları sorulardır. Doğru zamanda doğru hisse senedi almanın çok büyük bir avantaj olduğunu yatırımcıların hemen hemen hepsi bilir. Maalesef bunların büyük bir kısmı daha başlangıç noktasına bile varamaz.

Hisse senedi ucuz ya da pahalıdır. Bu kavram kişiden kişiye göre değişir. Temel analistlerin yaptığı bir çok hesaplamalara göre hisse senedinin bir değeri bulunabilir. Ancak ;
1. Temel analizdeki hesaplamalarda kullanılan bilgiler (bilançolar, değerlemeler..) doğru olmayabilir.
2. Temel analistlerin hesaplamalarında hatalar olabilir.
3. Bunlar doğru olsa bile piyasa yanlışını düzeltmeyebilir. Hisse, hesaplanan fiyatlara ulaşmayabilir. Veya çok geç ulaşabilir..

Örneğin, 2000 yılının ortalarında özelleştirilen Petrol Ofisinin gerçek değerinin 35000 TL. olduğu herkes tarafından biliniyordu. Ucuza satıldı diye kıyametlerde kopartılmıştı. Ancak bu hisse borsadaki genel düşüşe ayak uydurdu ve 25000 TL.ye kadar gerilemişti. Üstelik aylarca bu seviyelerde kaldı.. Bunun gibi pek çok örnek mevcuttur.

Ancak, gerçek olan hisse senedinin borsadaki işlem gördüğü değerdir. Temel analistlerin yaptıkları bu analiz gereksizdir. Çünkü piyasa doğrudur ve her şeyi iskonto etmiştir. Bazı analistler piyasanın yanıldığını söylerler. Aslında yanılan kendileridir. Piyasalar yanılmaz.

Yatırımcılar hisse senedini, fiyatının artacağı beklentisi ile alırlar. Aldıkları umuttur ve bu umut hiç gerçekleşmeyebilir. Temel olarak çok sağlam bir hisse bile yıllarca yerinden kıpırdamayabilir. Burada yatırımcılara önerilen “ uzun vadede kazanılır ”sözü soyut bir kavramdır. İstatistiki bir kandırmacadan başka bir şey değildir. Uzun vade sözündeki vade başlangıcı keyfi bir yaklaşımdır ve kişiden kişiye değişir. Bu nokta öyle bir yerden başlatılabilir ki yatırımcının kazanması mümkün değildir. Buna enflasyondan dolayı paranın erimesini de ilave edersek yatırımcının zararı kaçınılmaz olur. Üstelik gelecekte elde edilecek paranın değeri hiçbir zaman bugün elde edilen paranın değeri kadar değildir. Gelecek, adı üzerinde gelecektir. Çok az sayıda yatırımcının başarabildiği, hayal ettiği şekilde hisse senedi alınır alınmaz kazanç sağlamalıdır. Bunu sağlamak çok zordur. İnanmayan denesin...

İnsanlar, riskli varlıklara (hisse senedi gibi) daha fazla getiri elde etmek için yönelmektedirler. Hisse senedi risklidir ama mükafatı büyük olabilir. Borsanın düşüş zamanlarında lanet okunur. Parasını kurtardığı zaman bir daha uğramayacağını söylerler ama çıkış zamanlarında akın akın gelmeye devam ederler. Borsa değişir,insanlar değişmez..İnsanların yapması gereken riskini belirlemesidir. Bu risk primini önceden bilmeye yarayacak sistematik yöntemler geliştirilmek istenmiş ise de pek başarılı olamamıştır. Bu nedenledir ki otorite sayılan analistler bile hisse alırken stop’ uda birlikte verirler.

Hisse senetleri birlikte yükselme ve düşme eğilimi gösterirler. Ancak hepsi aynı şekilde hareket etmemektedir. Yükseliş dönemlerinde temel verileri oldukça iyi olan hisse senedi o yükselişe iştirak etmeyebilir. Veya piyasanın yatay ve düşüş dönemlerinde hisselerin büyük bir kısmı düşerken yükselen hisse senetleri görülebilir. Daha da önemlisi yükseliş dönemlerinde hangi hisseyi almalıyım sorusu öne çıkmaktadır. Öyle ya .. Senetlerin hemen hemen hepsi çıkmaktadır. Hangisini almalıyız ?

Piyasadan daha iyi performans sergileyen bir hisse senedinin bulunmasında bize gerekli olacak tek kavram GÖRECELİ GÜÇ’ tür.

Göreceli güç; basit olarak anlatılmak istenirse bir değerin başka bir değere bölünmesi ile elde edilen bir güç göstergesidir. Teknik analizde çok araştırılan, çok kullanılan bir kavram olmakla birlikte muhtelif hesaplama yöntemleri vardır. En basit olanı en çok kullanılanıdır.Teknik analiz programlarında da verilmektedir. Formülü aşağıdaki şekildedir.
Göreceli güç=Hisse senedinin fiyatı / Endeks değeri

Burada bulunan her değer her gün grafiğe kaydedilerek ayrı bir çizgi elde edilir. Bu çizgi sıfır tabanlı olarak ta gösterilebilir. Böyle gösterilmesinden maksat sıfır çizgisinin üzerinde göreceli güç taşıyan hisse senetlerinin endeksten daha güçlü olduğu varsayımıdır. Sıfır tabanlı göreceli güç değeri ile doğrudan bölünme ile elde edilen göreceli güç değeri arasında fark yoktur. Tek fark sıfır tabanlı göreceli güç göstergesindeki değerlerin sıfırdan büyük olduğu hallerde endeksten daha güçlü olacağı varsayımıdır. Bence; sıfırdan büyüklüğü değil de göreceli gücün trendi önemlidir. Göreceli güç nerede olursa olsun (ister sıfırdan büyük,ister küçük) onun trendi bize hisse seçiminde yardımcı olacaktır. Bu konuyu ilerdeki kısımlarda örneklerle daha detaylı anlatacağım. Göreceli güç çizgileri hisse senedinin altında veya üstünde ayrı olarak diğer indikatörlerde olduğu gibi gösterilebilir. Ama ben fiyat grafiği ile aynı pencerede kullanmayı seviyorum. İlk bakışta biraz karışık gibi görünse de insan daha sonra alışıyor. Yatırımcı ve analistlerin unutmaması gereken konu göreceli gücün, alım satım kararlarında kullanılmaması sadece hisse seçiminde kullanılmasıdır.Göreceli güç yükselirken hisse düşebilir veya yatay hareket ederek hiçbir yere gitmeyebilir. Yine göreceli güç düşerken hisse yükselebilir. Yapılması gereken ,önce hissenin alım şartlarının oluşmasıdır. Alım şartları olarak ne kullanılırsa kullanılsın (ortalamalar,momentum osilatörleri,hareket yönü göstergeleri v.s) hisse önce AL vermelidir. Sonra bu alım şartlarını taşıyanlar arasında seçim yapmalıyız. İşte göreceli güç burada çok işe yarayacaktır. Bu söylediklerim ilk anda tuhaf gelebilir ama boğa piyasasında ne kullanırsanız kullanın hisse senetlerinin neredeyse tamamına yakını alım şartlarını taşıyacaktır. Seçimde kullanılacak tek değer göreceli güç olacaktır. Özetle, göreceli güç; kazançlı hisse seçmenin, piyasadan daha iyi performans taşıyan hisselerin bulunmasını sağlayan bir göstergedir.


Göreceli güç 5 değişik şekilde analiz edilebilir.

1. Trend analiz yönünden
:
Hisse senedi piyasalarında orta ve uzun vadeli trend analizi yapılarak kullanılabilir.Trendlerin çizilmesi aynı fiyat grafiğinde olduğu gibidir. Bazen fiyat grafiğinde çizilemeyen trend çizgileri göreceli güç çizgileri üzerinde rahatlıkla çizilebilir ve hissenin endekse karşı durumu saptanabilir. Fiyat grafiği ile aynı pencerede çizilmesi bize hem göreceli gücün hem de fiyatların ne yöne hareket ettiğini gösterir. Göreceli güç çizgileri üzerine çizilen trend çizgileri çizildiğinde trend kesilmişse fiyat grafiğine bakılır. Yukarıda da söylediğim gibi alım şartları oluşmamışsa hisse alınmaz. Takip edilir. Eğer fiyatlarda trendini kesmişlerse alımda öncelik verilebilir. Bazen ideal şartlar oluşur. Hem fiyatların hem de göreceli gücün trend kesişmeleri aynı ana denk gelebilir. Alım için en mutlu günler bunlardır. İnsanı rahatlatır. Eğer göreceli gücün yükselen trendi aşağı kesilmiş fakat fiyatlar yukarı gitmeye devam ediyorsa hisse endekse karşı gücünü tüketmeye başlamıştır ve ayrılmak zamanı yaklaşmış olabilir. Dikkatli olmak gerekecektir. Bazı analistler (benim gibi) göreceli güç düşmeye başlarsa hisselerini satarlar. Bu analizler ayrı ayrı olarak, hem orta hem de uzun vade için yapılır. En kullanışlı olanı orta vadeli olanlarıdır. Göreceli güç çok hareketli olduğundan, istenirse onun çok kısa vadeli ortalaması (5-10 günlük) alınarak trend çizgileri çizilir ve hareketleri incelenir. Çok kısa vadeli trend çizgileri en kullanışsız olanıdır. Trend analizi kısmında söylenecek en önemli söz göreceli gücün trendidir. Daima göreceli gücü olumlu trend izleyen hisseleri aramak lazımdır.

2. Fiyat grafiği ile birlikte:

Yukarıda göreceli güç çizgisinin fiyat grafiğinde aynı pencerede çizilmesini önermiştim. Fiyat grafiğinde görülmeyen formasyonlardan bazıları göreceli güç grafiği üzerinde görülebilir. Böylelikle analize farklı bir boyut katılabilir. Fiyat grafiği üzerinde görülmeyen dönüş formasyonları (omuz–baş-omuz,ikili-üçlü dipler) göreceli güç üzerinde görülebilir. Bunlar genellikle fiyat grafiğinde aynı anda oluşmaz. Bu nedenledir ki göreceli güç çizgileri önce bağımsız olarak, sonrada fiyat grafiği ile birlikte incelenir. Göreceli güç çizgileri sıklıkla düşüş trendlerinin bitiminde yükseliş başlamadan hemen önce dönüş formasyonları oluşturmaktadır. Göreceli güç üzerindeki ne tür formasyon oluşursa oluşsun alım şartları meydana gelmemişse hisse alınmamalıdır.

3. Destek ve direnç seviyeleri yönünden:

Göreceli güç çizgileri üzerinde destek ve direnç seviyeleri hissenin endekse karşı güçlendiği veya zayıfladığı noktaları göstermesi bakımından önemlidir. Bu destek ve direnç seviyelerinin değerlendirilmesi, aynı fiyat grafiği üzerindeki destek ve direnç seviyelerinin değerlendirilmesi gibidir. Mutlaka fiyat grafiği ile birlikte incelenir. Aynı fiyat grafiği üzerinde olduğu gibi yatay çizgilerle kontrol edilir.
Göreceli güç çizgisi üzerindeki direnç seviyesi yukarı kırılmış ve fiyatlar yukarı hareket ediyorsa yükseliş sağlıklıdır.
Fiyatların düşüşü durmuş fakat göreceli güçteki destek seviyesi aşağı kırılmışsa dikkatli olmak gerekecektir. Fiyatlar düşüşünü devam ettirebilir.
Göreceli güç üzerindeki dipler daima bir öncekinde düşük kalıyorsa yani destek sağlanamıyorsa o hisseden bir süre uzak durmak gerekebilir. Bunun tersi olarak dirençler daima yukarı taşınıyorsa o hisse endekse karşı iyidir


4. Sektör analizleri yönünden:
En yaygın kullanım şekliyle göreceli gücü olumlu trend sergileyen sektörün bulunması ve bu sektör içerisinde en iyi hissenin alınmasıdır. Yani en iyi sektör ve en güçlü kağıt. Ben şu anda bu görüşe katılmıyorum.
Nedenleri;
İMKB’de sektörler yeni yeni oturmakta ve sektör ilave edilmektedir. Zaten hisse senedi miktarı da oldukça azdır.
İMKB’de sektörlerin içerisindeki hisselerin bazılarının ağırlıkları oldukça fazladır. Bu hisselerdeki hareketler sektörün göreceli gücünü etkilemekte gereğinden fazla yükseltmekte veya düşürmektedir.
Aradığımız, belirli sektör içerisindeki en iyi hisseye yatırım yapmak değil, bütün hisse senetleri içerisindeki en iyi hisse senedini aramaktır. Öyleyse belirli sektöre bağlı kalmaya da gerek yoktur. Sektör kötüyse ve arasında çok iyi senet varsa neden almayalım ?

5. Başarısız hareketler :

Göreceli güç göstergesine bakılarak hata yapılabilir ve zarar oluşabilir. Bu borsanın yapısında vardır . Buradaki zararlı durumları normal karşılamalı ve zararlar kısa kesilmelidir. Zararlı durumlarda analiz süresini uzatmakta fayda vardır.
Zararlı pozisyonlar şu şekilde olabilir;
Göreceli güç çizgisi olumlu trend izlerken ve alım şartları oluşarak pozisyon açılmış, fiyatlar geri dönmüş olabilir. Bu normaldir. Hemen zararı realize etmelidir. Fiyat ve göreceli güç grafiğinin trendi düzeltilmelidir.
Fiyatlar yukarı hareket ederken göreceli güç çizgisi aşağı yönelebilir. Satış zamanlaması için fiyat grafiği incelenmeli ve göreceli güç çizgisine haftalık bakılmalıdır.
Ayı piyasalarında göreceli gücü sürekli yükselen fakat fiyatı yatay hareket eden senetler olabilir. Buradaki beklenti doğal olarak endeksin yükselişe geçtiğinde bu senedin diğerlerinden daha hızlı yukarı hareket edeceğidir. Ama olmayabilir. Hisse, üzerindeki ağırlığı atamaz ve belki de gerileyebilir. Fiyat grafiğinin hacim ve momentum osilatörleri yönünden incelenmesi faydalı olur.

Ve ne yaparsanız yapın bazı olaylar sizin düşünmediğiniz şekilde gelişebilir. Doğal karşılamalıdır.
KAZANÇTA OTUR, ZARARI KISA KES
altın kuralını akıldan hiç çıkarmamalıdır.
 
Geri
Üst