Göz tembelliği ambliyopi nedir ?

Uzman SühaN

Administrator
Göz tembelliği ambliyopi nedir ?
Göz tembelliği olarak bilinen ambliyopi gözlük veya kontakt lenslerle giderilemeyen azalmış görme ile gözlenen durumdur.Ve herhangi bir göz hastalığına bağlı değil. Beyin, herhangi bir nedenden dolayı, göz tarafından görülen görüntüleri tam olarak kabul etmiyor. Bu hemen hemen yalnızca bir gözü etkiler; ancak her iki gözdeki görmenin azalmasıyla ortaya çıkabilir. Altı yaşın altındaki çocukların yüzde üçünün ambliyopiye sahip olduğu tahmin edilmektedir.

ambliyopi.jpg

Tembel bir göz genellikle semptomlara neden olmaz. Daha küçük yaştaki çocuklar, görmelerinde yanlış olan bir şeyin farkında değildirler . Anne-babalar bir sorun olduğunun farkına varmayabilir. Göz tembelliği genellikle rutin göz muayeneleri sırasında teşhis edilir . Özellikle, göz tembelliği , erken yaşta algılanırsa ve derhal tedavi edilirse, görmede düzelme olabilir. Ancak tedavi edilmezse körlüğe bile neden olabilir. Ambliyopi olarak bilinen tembel göz, belirtileri çocuğunuzda göründüğünde panik yapabilir. Bu durum hakkında olabildiğince fazla bilgiye sahip olmak sakin kalmak ve çocuğunuz için uygun bakım sağlamak için en iyi yoldur.

Göz tembelliğinin o kadar yaygın olmasının sebeplerinden biri de bir takım farklı muhtemel nedenlerdir. En sık görülen şaşılıktır.Bir kas diğerinden daha güçlü ise, gözler gerektiği şekilde birlikte hareket etmezler . Bazen gözlerde yapısal bir problem olduğunda da göz tembelliğine neden olabilir.Ebeveynler bazen uzunca bir süre göz tembelliği semptomlarını fark etmezler. Durum genellikle çocuğunuzun gözlerinden yalnızca birini etkiler, bu onun görüşünde hemen bir fark yaratmayabilir. Bununla birlikte, sorunu daha önceden tanımanıza yardımcı olabilecek, izlemeniz gereken bazı şeyler var.

Göz tembelliğine dair işaretler

Öncelikle çocuğunuzun gözlerini bir nesneye odaklanırken izleyin. Gözlerden biri hareket ediyor diğeri sabit mi kalıyor yoksa ikisi birliktemi hareket ediyor ? Bu izlenim size gzö tembelliği hakkın da ip ucu verebilir.İkincisi, çocuğunuzun derinlik algılamasını değerlendirin. Bir nesneyi çocuğunuzdan uzak tutun. Çocuğunuzun derinlik algılaması normalse, bu bir sorun olmamalı. Derinlik algısı önemlidir, çünkü her iki gözün de iyi çalışması gerekir. Aksi takdirde, mesafeyi çok iyi değerlendiremezsiniz. Bu göz tembelliğine işaret edebilir. Son olarak çocuğunuzun gözünde kama var mı her iki göz birlikte hareket ediyormu bunu izleyin. Ayrıca, önleyici tedbirleri alabilir ve çocuğunuzun gözlerini bir göz doktoru tarafından yılda bir kez değerlendirilebilir.

Tembel Göz Belirtileri şunlardır:

Farklı yönleri işaret eden gözler
Bir gözde önemli derecede bulanıklık
Zayıf derinlik algısı
Bir gözdeki zayıf görme


Göz tembelliği nasıl tedavi edilir ?

Göz tembelliği tedavisi, sorunun nedenine ve şiddetine bağlı olarak değişebilir.En yaygın yaklaşım, güçlü gözü yapay olarak zayıflatmaktır.Çocuğunuz için tedavinin başarısı, sorunun ne kadar erken tespit edildiğine bağlı olacaktır. Açıkçası, erken teşhis, çocuğunuzun gelecekteki görme yeteneği için zorunludur.


Göz tembelliği olarak bilinen Ambliyopi, bir gözde görme yetersizliğinde ortaya çıkar; çünkü göz ile beyin birlikte çalışmaz. Ambliyop normalde sadece bir göz etkiler. Ambliyopi erken gelişir, genellikle 6 yaşından önce ortaya çıkar ve semptomlar her zaman açık olmayabilir. Daha önce teşhis konmuş ve tedavi edilirse o kadar iyi olur. Bu nedenle, çocukların altı ayda bir tam göz muayenesi yaptırmaları önerilir. Erken tanı ve tedavi ile, tembel bir gözde gelişmiş görüş elde edilebilir. Bununla birlikte, en kötü hallerde, tedavi edilmemiş bir göz işlevsel olarak kör bırakılabilir.
 

Uzman SühaN

Administrator
Ambliyopi göz beyin bağlantısında gelişimsel bir sorundur: beyin temel olarak bir gözdeki bilgiyi görmezden gelmeyi öğrenmiştir.Göz tembelliğinin en yaygın semptomları göz temposu ve yanlış hizalanmadır. Ancak tembel bir göz ciddi görme sorunlarına neden olabilir Ambliyopi gözle ilgili bir problem değildir, ancak hem bu tür problemlere neden olabilir Yukarıda açıklanan belirtiler çocuğunuzun ambliyopi olduğu anlamına gelmeyebilir. Bununla birlikte, bu belirtilerden birini veya birkaçını gözlemlerseniz, mutlaka hekime götürün.
 

Uzman SühaN

Administrator
Ambliyopi (tembel göz), göz veya optik sinir ile yapısal bir bozukluk olmamasına rağmen bir gözde diğerinden daha az vizyona sahip olan veya her iki gözün normal sınırlara göre daha az vizyona sahip olduğu göz koşullarıdır. Görme doğumdan itibaren öğrenilir. Görme , beyin geliştikçe gelişir . Bu dönemde görmeyi engelleyen bir durum ortaya çıkarsa, göz tembelliği gelişebilir.Çoğu durumda, yalnızca bir göz etkilenir, ancak her iki göz de etkileyebilir. Geç tedavi, görme sorununun kalıcı olmasına neden olabilir.Çeşitli göz bozuklukları ambliyopiye neden olabilir.
 
Üst