Gözetim Ve Denetim :

*jellibon*

*jellibon*

Daimi Üye
Üye
Gözetim Ve Denetim :
Madde 13 - (Değişik madde: 06/06/1985 - 3222/3 md.)

(Değişik cümle: 17/07/2003 - 4949 S.K./2. md.) İcra ve iflas daireleri, 4 üncü maddedeki esaslara göre icra mahkemesi *1* hakiminin daimi gözetimi ve denetimi altındadır. Bu daireler Cumhuriyet savcıları ve adalet müfettişleri vasıtası ile denetime tabi tutulur. Cumhuriyet savcıları bu daireleri yılda en az bir defa denetlerler.

İcra ve iflas memur ve yardımcılarının disiplin cezasını gerektiren fiil ve hallerinden dolayı, haklarında Devlet Memurları Kanununun disiplin cezalarına ilişkin hükümleri uygulanır.
 

Benzer İçerikler

*jellibon*
Cevaplar
0
Görüntüleme
2K
*jellibon*
*jellibon*
*jellibon*
Cevaplar
0
Görüntüleme
890
*jellibon*
*jellibon*
*jellibon*
Cevaplar
0
Görüntüleme
593
*jellibon*
*jellibon*
*jellibon*
Cevaplar
0
Görüntüleme
770
*jellibon*
*jellibon*
Üst