Günlük Hayatımızda Bize Yardımcı Olacak Cümleler...

AuSSie-AnGeL

AuSSie-AnGeL

Daimi Üye
Üye
Günlük Hayatımızda Bize Yardımcı Olacak Cümleler...
ideal ile ilgili cümle friendship ile ilgili cümleler italyanca cümleler ve okunuşları ideal italyanca cümle okunuşu
hello-3746.gif


Günlük hayatımızda bizlere yardımcı olabilecek ingilizce cümleler ve türkçe okunuşları.
Yazın tatil beldelerinde turist arkadaşlıklar edinmek isteyen meleklerin işine yarayacağından eminim..
Hadi bol ingilizceli cümleler meleklerim... :D

GÜNLÜK HAYAT
Merhaba. Hello. Hello.
Günaydın. Good morning. gud morning.
Tünaydın. Good afternoon. Gud aftırnun.
İyi günler. Have a nice day. Hev e nays dey.
İyi akşamlar. Good evening. Gud ivening.
İyi geceler. Good night. Gud nayt.
Bir şey değil. You’re welcome. Yur velkam.
Nasılsınız? How are you? Hav ar yu?
Sağolun, iyim. Thank you. I’m fine. Tenk yu. Aym fayn.
Evet. Yes. Yes.
Hayır. No. No.
Hanım. Mrs. Missis.
Bey. Mr. Mister.
Lütfen. Please. Pliz.
Affedersiniz. Excuse me. Ekskyuz mi.
Acıktım. I’m hungry. Aym hangri.
Susadım. I’m thirsty. Aym törsti.
Kayboldum. I’m lost. Aym lost.
Tamam. Ok. Okey.
Önemli. That’s important Dets importınt
İmdat. Help! Help.
Hoş geldiniz. Welcome Velkam.
Teşekkür ederim. Thank you. Senk yu.
Allahısmarladık Bye bye. Bay bay..
Güle güle. Good bye. Gud bay.
Yine görüşürüz. See you later. Si yu leytı.
Acele et. Hurry up. Höri ap.
Anlıyorum. I understand. Ay anderstend.
Anlamıyorum. I can’t understand. Ay kent anders-tend.
Biliyorum. I know. Ay nov.
Bilmiyorum. I don’t know. Ay dont nov.
İstiyorum. I want. Ay vont.
İstemiyorum. I don’t want. Ay dont vont.
Bana yardım edin. Help me. Help mi.
Dün. Yesterday. Yesterdey..
Bugün. Today. Tıdey.
Yarın. Tomorrow. Tumorov.
Sabah. Morning. Morning.
Öğle. Afternoon. Afternun.
Akşam. Evening. İvıning.
Gece. Night. Nayt.
Burada. Here. Hiyr.
Şurada. There. Dher.
Orada. There. Dher.
Sağda. On the right. On dı rayt.
Solda. On the left. On dı left.
Önde. On the front. On dı front.
Arkada. At the back. Et dı bek.
İlerde. Ahead. Ahed.
Tam karşıda, dosdoğru. straight ahead. Streyt ahed.
Elimde var. yes, on hand. Yes, on hend.
Elimde yok. no, not on hand. No, not on hend.
Merhaba. Hi. Hay.
Nasılsınız? How are you? Hav ar yu?
Teşekkür ederim, iyim. Siz nasılsınız ? Thank you, I’m fine. How are you? Senk yu, aym fayn. Hav ar yu?
Teşekkür ederim. Ben de iyim. Thank you, I’m fine, too. Senk yu, aym fayn, tuu.
Adınız ne? What’s your name? Vats yur neym?
Adım Sedat ONAR. Sizin adınız ne? My name is Sedat ONAR. What’s your name? May neym iz Sedat ONAR. Vats yor neym?
Nerelisiniz? Where are you from? Vher ar yu from?
Türküm. I’m Turkish. Aym törkiş.
Türkiyeliyim. I'm from Turkey. Aym from Törki.
Nerede kalıyorsunuz ? Where are you staying? Vher ar yu steying?
Dedeman Otel’de kalıyorum. I’m staying at the Dedeman Hotel. Aym steying et de Dedeman hotel.
Tanıştığımıza memnun oldum Nice to meet you. Nays tu mit yu.
Ben de memnun oldum Nice to meet you, too. Nays tu mit yu, tu.
Nasıl yardımcı olabilirim ? Can I help you? Ken ay help yu?
Buyrun ne istemiştiniz ? What would you like? What vuçyu layk?
Almanya’dan geliyorum. I’m coming from Germany. Aym kaming from cörmıni.
İtalya'nım. I’m Italian. Aym itelyen.
Tabii. It's possible. İts pasibıl.
Maalesef. Impossible. İmpasibıl.
Bir evde kalıyorum. I’m staying at a house. Aym steying et e haus.
Bir pansiyonda kalıyorum. I’m staying at a pension. Aym steying et e penşın.
Arkadaşımın yanında kalıyorum. I’m staying with my friend. Aym steying vit may frend.
Mesleğiniz nedir ? What’s your job? Vats yur cob?
Doktorum. I’m a doctor. Aym e doktır.
Ne iş yapıyorsunuz? What do you do ? Vat du yu du ?
Öğretmenim. I’m a teacher. Aym e tiçır.
Bunun adı ne? What is this? Vat iz diz?
Bu bir anahtardır. This is a key. Dis iz a ki.
Bu kim ? Who is this ? Vhu iz dis ?
Bu Ayşe hanım. This is Mrs. Ayşe. Dis iz mises Ayşe.
Tuvelet nerede? Where is the toilet? Vher iz de toylet?
Nereye gidiyorsunuz ? Where are you going ? Vher ar yu going?
Otele gidiyorum. I’m going to the hotel. Aym going tu de hotel.
Nereden geliyorsunuz ? Where are you coming from? Vher ar yu koming from?
İstanbul’dan geliyorum. I’m coming from Istanbul. Aym koming from İstanbul.
Yakında bir lokanta var mı? Is there a restaurant near here? iz dher e restorınt nir hir?
Evet karşıda bir tane var. Yes there is one across the street. Yes dher iz van ıkras dı strit.
Burada ucuz bir otel var mı? Is there a cheap hotel here? İz dher e çip hotel hiir?
Pahalı. Expensive. Ekspensiv.
Ucuz. Inexpensive. İnezpensiv.
Tren ne zaman kalkıyor? When is the train leaving? Vhen iz dı treyn liyving?
Şehir merkezine nasıl gidebilirim? How can I go to the town centre? Hav ken ay go tu dı tawn senter?
Dosdoğru gidiniz. Go straight ahead. Go streyt ıhed.
Hangi otobüs Taksim’e gider? Which bus goes to Taksim? Viç bas gouz tu Taksim?
87 nolu otobüs Taksim’e gider. Bus number 87. Bas namber 87.
Biraz İtalyanca biliyorum. I know a little Italian. Ay nov e lidıl itali-yen.
Lütfen kelimeyi sözlükte gösterin. Please show me the word in the dictionary. Pliz şov mi dı vörd in dı dikşı-neriy.
Lütfen daha ya-vaş konuşun.İyi anlamıyorum. Please speak a little slower. I can’t understand. Pliz spik e lidıl slover. Ay kent andırstend.
Bir dakika, sözlüğe bakayım. One minute, let me look up the word in the dictionary. Van minıt, let mi luk ap dı vörd in dı dikşıneriy
Lütfen bana yardım edebilir misiniz? Can you please help me? Ken yu pliz help mi?
Lütfen bana istasyonu tarif edebilirmisiniz? Can you please show me the way to the station ? Ken yu pliz şov mi dı vey tu dı steyşın ?
Bazı yollar trafiği açık bazıları kapalı. Some roads are open for traffic some are not. Sam rouds ar opın for trefik sam ar nat.
İstanbul yolu açık mı? Is the road to İstanbul available İz dı roud tu İs-tanbul aveylıbıl?
Hayır kar yü-zünden kapalı. No its blocked because of snow. No its blakıd bikoz of snouv.
Dolu yağıyor. It hails. it heyls.
Kar zincirleri gerekli. You need snow chains. Yu nid snouv ceynz.
Yollar buz tutmuş. The roads are icy. Dı rouds ar aysi.
Yağmur yağcak. It is going to rain İt iz going tu reyn
Pasaportunuz lütfen! Passport please! Pesport pliyz!
Buyrun pasaportum. Here is my pass-port. Hiyr iz may pes-port.
Vizeniz var mı? Do you have a visa? Du yu hev e visa?
Evet var. Yes I do. Yes ay du.
Türkiye’ye niçin geldiniz? Why did you come to Türkiye? Vay did yu kam tu Türkiye ?
Tatilimi burada geçirmek için. To spend my holiday. Tu spend may holidey.
Vizem yok. I don’t have a visa. Ay dont hev e visa.
Vizemi buradan alabilir miyim ? Can I get a visa here? Ken ay get e visa hiyr?
Konsolosluğu-muza telefon edebilir miyim? Can I telephone my embassy? Ken ay telefoun may embısi?
Transit yolcuyum. I’m a transit passenger. Aym e trensit pesencır.
Burada bir gün kalacağım. I’m going to stay here for one day. Aym going tu stey hiyr for van dey.
Gümrüğe tabi eşyanız var mı? Do you have any-thing to declare? Du yu hev eniting tu dikleyır?
Nerede para bozdurabilirim? Where can I exchange money? Vher ken ay eks-çeync maney?
Burada bir exchange bürosu var. Here is an exchange office. Hiyr iz en eksçeync ofis.
Ne bozdura-caksınız? What currency do you want to exchange? Vhat körensi du yu vant tu eksçeync?
Mark bozdur-mak istiyorum. I want to exchange Mark. Ay want tu eksçeync Mark.
Kaç mark bozdurmak istiyorsunuz? How much Mark do you want to ex-change? Hav maç mark du yu vant tu eksçeync?
Bu adrese git-mek istiyorum. I want to go to this address. Ay want tu go tu dis adres.
Sheraton Hotel’e gitmek istiyorum. I want to go to the Sheraton Hotel. Ay vant tu go tu dı Şerıtın hotel.
Marmaris’e git-mek istiyorum. I want to go to Marmaris. Ay want tu go tu Marmaris.
Tren istasyonu-na gitmek istiyorum. I want to go to the train station. Ay vant to go to dı treyn steyşın.
Tuvalet nerede? Where’s the toilet? Vheres dı toilet?
Kimliğiniz lütfen. Your id please. Ur aydı pliyz
İyi yolculuklar. Have a nice journey. Hev e nays cörney
Lütfen bir broşür verir misiniz? Can you give me a booklet? Ken yu giv mi e buklet?
Bavulumu bulamıyorum. I can’t find my baggage. Ay kent faynd may begıç.
Kayıp eşya için nereye baş-vurmalıyım? Where can I apply for lost things? Vher ken ay eplay for lost tingz?
Otobüs durağı nerede? Where’s the bus stop? Vhers dı bas stop?
Otel adresim budur. This is my hotel address. Dis iz may hotel adres.
Sola dönünüz. Turn left. Törn left.
En kestirme yol burası. This is the shortcut. Dis iz dı şortkat.
Üçüncü caddeden sola dönünüz. Turn left at the third street. Törn left et dı törd striyt.
Biraz ilerleyiniz, sağa dönünüz. Walk a little, then turn right. Volk a lıdıl then törn rayt.
Köprüden geçince sağa dönünüz. After crossing the bridge turn right. Aftır krosing dı briç törn rayt.
Sonra bir daha sorunuz. Later ask again. Leyter ask ıgen.
Oraya otobüsle gidebilirsiniz. You can go there by bus. Yu ken go dher bay bas.
Karşıda. It’s across the street. İts ıkras dı striyt.
Üçüncü sokak. The third street. Dı törd striyt.
Birinci cadde. The first street. Dı först striyt.
Çok yakın. It’s very near. İts veri niyr.
Meydan. Square. Sıkueyr.
Üçüncü bina. The third building. Dı törd bilding.
Biraz uzak. It’s a little far. İts e lıdıl far.
Sultanahmet’e ne taraftan gidebiliriz? How can I go to Sultanahmet? Hauv ken ay go tu Sultanahmet?
Lütfen bana haritada yolu gösterirmisiniz? Can you show me the way on the map? Ken yu şov mi dı vey on dı mep?
Şile buraya ne kadar uzakta? How far is Şile from here? Hauv far iz Şile from hiyr?
Afedersiniz, Ayasofya’ya gi-den yol bu mu? Excuse me, is this the way to Ayasofya? Ekskyuz mi, iz dis dı vey tu Ayasofya?
Bu yol tek yönlü mü? Is this a one way street? İz dis e van vey striyt?
Doğru yolda mıyım? Am I on the right way? Em ay on dı rayt vey?
İzmit’e giden yola nasıl çıkabilirim? How can I get to the road to İzmit? Hav ken ay ken get tu dı roud to İzmit?
Sakarya’ya kadar dosdoğru gidin. Go straight ahead until Sakarya. Go treyt ıhed antil Sakarya.
Yüz metre ilerden sola dönün. Turn left after 100 meters. Törn left aftır a handret mitırs.
Yanlış yolda-sınız, sekiz kilometre kadar geri gidin. You are on the wrong way, go back for 8 km. Yu ar on dı vrong vey, go bek for eyt kilomitırs.
Hız sınırını aştınız. You exceeded the speed limit. Yu eksiydıd dı spiyd limit.
Çok hızlı sürüyorsunuz. You are driving too fast. Yu ar drayving tu fast.
Ehliyetiniz lütfen. Driving license please. Drayving laysens pliz.
Bu bölgenin yol haritası var mı? Do you have a map of this area? Du yu hev e mep of dis eyreya?
Nerede ... bulabilirim? Where can I find ? Ver ken ay faynd?
Bana fazla pahalı olmayan bir .... önerebilir misiniz ? Could you recommend a reasonable.....? Kuc yu rikım-mend e riyzını-bıl..?
Buraya ne ka-dar uzaklıkta ? How far is it ? Hav far iz it?
Oraya nasıl giderim ? How do I get there? Hav du ay get der?
En yakın....? The closest....? Dı cılosızst...?
Fotoğrafçı The photographer / camerashop Dı fıtagrıfır / kımeraşop
Kitapçı. The bookshop. Dı bukşop.
Kütüphane. The library. Dı lilaybreri
Gazete bayisi. The newstand. Dı nüvstend.
Seyahat acentası. The travel agency. Dı trevıl ecınsi.
Banka. The bank. Dı benk.
Karakol. The police station. Dı polis steyşın.
Postahane. The post office. Dı post ofis.
Doktor. The doctor Dı daktır.
Ezcane. The hemist / drugstore. Dı hemist / dragstor.
Hastane. The hospital. Dı haspitıl.
Çiçekçi. The florist. Dı florist.
Kasap . The butcher. Dı batçır.
Ekmekçi. The baker. Dı beykır.
Fırın. The pastry / cake shop Dı pastri / keyk
Bakkal. The grocery / food store Dı grosıri/fud stor.
Süpermarket The supermarket Dı süpırmarkıt.
Kuru temizlemeci. The laundry. Dı laundri.
Çamaşırhane The laundrette Dı laundreyt.
Ayakkabı tamircisi. The shoerepairer. Dı şu ripayrır.
Elektrikçi. The electrician Dı elektrişın.
Benzin istasyonu. The petrol filling station. Dı petrıl filing steyşın.
Sanat galerisi. The art gallery. Dı ert galıri.
Antikacı. The antique shop. The antik şop.
Kuyumcu. The jeweller. Dı cuvılri.
Güzellik salonu The beauty salon. Dı biyuti selın.
Kuaför. The hairdresser . Dı heyirdressır
Mağaza. The ... store/ shop Dı.. stor / şap.
Ayakkabı. Shoe. Şu.
Ayakkabı mağazası Shoeshop. Şuşap.
Hediyelik eşya mağazası Souvenir shop. Suveynırşap.
Yardım edebilir miyim ? Can I help you? Ken ay help yu?
Size yardım edebilir miyim ? Can I help you? Ken ay help yu?
Mobilya. Furniture. Förniçır.
Giyecek / çamaşır Clothing. Klading.
Hafif Light Layt
Koyu Dark Dark
Büyük Big Big
Küçük Small Smol
Ağır Heavy Hevi
Bu çok dar / geniş It’s too tight / lose İts tu tayt / luz
Nereye ödemeliyim? Where do I pay? Ver du ay pey?
Nakit ödeyebilir miyim ? Can I pay cash ? Ken ay pey keş?
Bedeni uydu mu? Does it fit / is it your size? Daz it fir / iz it yor sayz ?
Koyu Dark Dark
Açık Light Layt
Mavi Blue Bulu
Beyaz White Vayt
Kırmızı Red Red
Sarı Yellow Yelov
Yeşil Green Grin
Turuncu Orange Orınç
Gri Grey Griy
Siyah Black Bilek
Lacivert Navy blue Nevi bulu
Mor Purple Pörpıl
Kahverengi Brown Bravn
Pembe Pink Pink
Bej Beilge Belj
Fildişi Ivory. Ayvöri
En yakın kitapçı nerede? Where’s the nearest bookshop? Ver iz dı niyrıst bukşap?
En yakın gazete bayi nerede? The nearest newstand? Dı niyrıst nevs-tend?
Portakal Oranges Orıncıs.
Muz Bananas Beneynas.
Salatalık Cucumber Kukımbır
Limon Lemons Leymons
Elma Apples Epıls.
Domates Tomatoes Domeytos.
Patates Potatoes Pıteytos
Yağ Butter Battır.
Çikolata Chocolate Çaklıt.
Şekerleme Sweets Svits.
Ekmek Bread Bred.
Sandviç Sandwiches Sandviç.
Patates kızartması French fries Frenç frayz.
Peynir Cheese Ciyz.
Dondurma Ice cream Ays krim
Kahve Coffee Kafi.
Süt Milk Milk.
Hamburger Hamburgers Hambugırs.
Salam Salami Slaymi.
Sosis Sausage Susıç
Çay Tea Ti.
Şeker Sugar Şugır.
Peçete Napkins (paper) Nepkins.
Şişe Bottle Batıl.
Bir paket sigara A packet of cigarettes E pekıt ıv sigı-rets.
Filtreli sigaralar Filter tipped cigarettes Filtır tipd sigırets.
Filtresiz Without filter Vithavt filtır.
Uzun sigara King size King sayz.
Uzun Long Long
Kısa sigara Light-mild Layt mild.
Kısa Short Şort
Sakız Chewing / bubble gum Şeving / babıl gam.
Sigara alır mısınız ? A cigarette? E sigıret?
En yakın ben-zin istasyonu nerede? Where’s the cols-est petrol station? Vers dı kosıst pıtrol steyşın?
On beş litre normal / süper benzin istiyorum Give me fifteen litres of regular / premium (super) Giv mi fiftin litırs ıv regilır / premyum. (sapır)
Depoyu doldurun Full, please Ful, pliyz.
Yağ ve su seviyesini / aküyü / frenleri / hidroliği kontrol edermisiniz ? Check the oil and the water / the battery / the brakes / the brake fluid? Çek dı oyil end dı wotır / dı betıri / dı breyks / dı breyk flid?
Bu patlak lastiği tamir eder misiniz ? Can you fix this flat tyre ? Ken yu fiks dis flet tayır ?
Lastiği değiştirir misiniz lütfen ? Would you change this tyre. Please ? Wuç yu çeynç dis tayır pliyz?
Sorun nedir ? What is the problem ? Vat iz dı prablım?
Çalışmıyor. It won’t start. İt vont start.
Akü bitmiş. The battery is flat. Dı betıri iz flet.
Motor hararet yapmış. The engine is overheating Dı enciyn iz ovır hıyting.
Benzin bitti I’ve run out of petrol Ayv ran ovt ıv petrıl.
Bana yardım edebilirmisiniz? Can I help me? Ken ay help mi?
Özür dilerim, arabam bozul-du telefonunu-zu kullanabilir miyim lütfen? Excuse me, my car has broken down. May I use your phone ? Eksiyuz mi, may kar hez brokın davn. Mey ay yuz yor fon?
Bir tamirci gönderebilir misiniz? Can you send a mechanic ? Ken yu send e mekanik ?
Ne kadar sürer? How long will it take? Hav long vil it teyk?
Işıklar The lights Dı layts.
Marş The starter Dı startır.
Vites kutusu The gear box Dı gir baks.
Karbüratör The carburettor Dı karbıreytır.
Dinamo The dynamo Dı daynimo.
Direksiyon The steering Dı stiring.
Frenler The brakes Dı breyks.
Debriyaj The clutch Dı kılac.
Elektrik tertibatı The wiring Dı vayring.
Yağ basıncı The oil pressure Dı oyil prejur.
Soğutma The cooling system Dı kuling siystım.
Aktarma
The transmission. Dı trensmişın.
Yarım saat / bir saat içinde geliyorum. I’ll be back in thirty minutes / one hour. Ayl bi bek in törti münits / van havur.
Hemen yapa-bilir misiniz ? Can you do it now? Ken yu du it nav?
Neden yapamazsınız? Why can’t you do it? Vay kent yu du it?
Gerekli yedek parçalar sizde var mı ? Do you keep the spare parts in stock? Do yu kip dı sıpeyr parts in stak?
Hayır arabayı bu halde kesinlikle kulla-namazsınız. No, you can’t drive this car in this condition. Nov, yu kent dryv dis kar in dis kıdiyşın.
Her şey tamir edildi mi? Is everything repaired? İz evrıting ripayrd?
Ne kadara mal olacak How much will that be? Hav maç vil det bi?
Postanenin ne tarafta olduğunu söyleyin lütfen Tell me where the post office is. Please. Tel mi ver dı post ofis iz,pliyz.
Buralarda bir telefon var mı ? Is there a telep-hone near here? İz der e telıfon niyır hiyır?
Telefonunuzu kullanabilir miyim? Can I use your phone? Ken ay yuz yor fon?
Telefon kartı istiyorum I’d like a phone card / telecard. Ayd layk e fon kard / telıkard.
Benim için bu numarayı ara-yabilir misiniz? Could you call this number for me, please? Kuç yu kol dis nambır for mi, pliyz?
Telefon rehberiniz var mı? Do you have a directory / a phone book ? Du yu hev e direktori / e fon buk?
Numarayı çevirin. Dial the number. Dayl dı nambır.
Alo ben... Hello, this is ... Hılo, dis iz...
Hangi numa-rayı aradınız? What number did you call? Vat nambır did yu kol?
Üzgünüm, yanlış numara Sorry.wrong number. Sori, rong nambır.
.... ile konuş-mak istiyorum. I’d like to speak to ... Ayd layk tu spik tu...
Bana... yı vere-bilir misiniz? Could you put me through to ...? Kuç yu put mi turuğ tu..?
Kim arıyor? Who's calling? Hu iz koling?
Ayrılmayın Hold the line Hold dı layn.
Şu anda burada değil. He isn’t in at the moment. He izn't in et dı momınt.
Lütfen aradı-ğımı söyleyin. Adım.... Please tell him that I called. My name is .... Pliyz tel him det ay kolıd. May neym iz...
Beni aramasını söyler misiniz ? Please ask him to call me back Pliyz esk him tu kol mi beck.
Sizi arıyorlar A call for you E kol for yu.
İşte numaram. Here’s my number. Hiyırs may nambır.
Çok yavaş tekrarlar mısınız ? Can you repeat that very slowly. Please ? Ken yu rıpiyt det veri slovli , pliyz?
Dolar bozdur-mak istiyorum I want to change some dollars Ay vont tu çeynç sam dalırs.
Kredi kartım-dan para çekmek istiyorum I’d like to use my credit card to withdraw some cash. Ayd layk tu yuz may kredit kard tu witdraw sam keş.
Kimlik göstereyim mi? Do you need some Identification? Du yu nid sam aydentifikeyşın?
Para çekmek Withdrawal Vitdrovıl.
Makbuz A receipt E rısipt.
Polis Police Polis.
İtfaiye Fire brigade Fayr brigeyd.
Nöbetçi doktor. Doctor on duty. Daktır on dyuti.
Acil durumlar Emergencies İmörcınsi.
Konsolosluklar Consulates Konsuleyts.
Büyükelçilikler Embassies Embessiyiz.
Havayolu Airport Eyirpırt.
Yılbaşı New year’s day Niüv years dey.
Noel Christmas day Cristmıs dey.
Milli bayram National day. Neyşınıl dey.
Kuzey North Nort.
Güney South Sovth.
Doğu East İst.
Batı West Vest.
Neresi? Where? Ver?
Dümdüz ileri Straight ahead. Streyt ıhed.
Ön In front İn front.
Arka Behind / at the back Bihaynd/ et dı bek.
Solda On the left An dı left.
Sağda On the right An dı rayt.
Karşısında Opposite Apızıt.
Yanında Next to/beside Nekst tu / bisayd.
Ters yönde In the opposed direction. İn dı apızıt direkşın.
Tam burası It’s right here İts rayt hiyır.
Oralar It’s over there İts ovır der.
İleride It’s after / further / later. İts eftır/fördır/ leytır.
Yanlış yoldasınız. It’s the wrong way / you are going the wrong way İts dı rong wey / yu ar going dı rong wey.
Geri dön Go back Go bek.
İlk / ikinci ışıklara kadar gidin Follow the road to the first traffic lights. Fallov dı rod tu dı först trefik layts.
Işıklardan sola girin Turn left at the traffic lights Törn left et dı trefik layts.
Bir sonraki köşeden sağa dönün. Turn right at the next corner. Törn rayt et dı nekst kornır.
... yolunu takip edin Follow the road to.. Fallov dı rod tu..
Dikkat tehlike Watch out/ danger Vaç avt/ dencır.
Ölüm tehlikesi Deadly danger Dedli dencır.
Park yasağı No parking No parking.
Tek yön One way only / no entry Van vey onli / no entri.
Sigara yasağı No smoking No smoking.
Self servis / Buyrun Help yourself Help yor self.
Danışmaya müracaat edin Check with reception Çek vit risepşın.
Sıraya girin Get in line. Ged in layn.
Form doldurmak Fill in the form Fil in dı form.
Rahatsız etmeyin Do not disturb Du nat distörb.
Girmek yasak No way . No vey.
Meşgul / boş Engaged-busy / free / open Enceyct / bizi / fri / opın.
Özel Private Prayvıt.
Avlanmak yasak No hunting No hanting.
Yavaşlayın Slow down Slov davn.
Dokunmayın Do not touch Du nat taç.
Farlarınızı yakın Turn your headlights Törn yor hidlayts.
 
NaZMeLeK

NaZMeLeK

Yeni Üye
Üye
bilgiler harika.emeğine sağlık.bazılarına bakabildim acak.sanırım karşıda:at the other side ve tabi:eek:f course olsaydı daha iyi olurdu teşekkürler
 
Üst