Sağlık konusunda sizlere yardımcı olacak ingilizce cümleler ve okunuşları

AuSSie-AnGeL

AuSSie-AnGeL

Daimi Üye
Üye
Sağlık konusunda sizlere yardımcı olacak ingilizce cümleler ve okunuşları
ingilizce sağlık cümleleri sağlıklı yaşam ingilizce sağlıklı yaşam olmak için neler yapmalıyız cümleler olmak için neler yapmalıyız
Hello, How are you ?


Başınızı kaldırın. Raise your head Rayz yor hed.
Başınızı eğin. Bend forward Bent forvırd.
Başınızı çevirin Turn round Törn ravnd.

Uzanın Lie down Lay davn.
Rahatlayın Relax Rıleks.
En yakın nöbetçi eczane nerede? Where’s the drugstore? Verz dı dragstor?
Nezleye / öksü-rüğe karşı bir şey istiyorum. I’d like something for a cold / a cough. Ayd layk samting for e kold / e kof.

Güneş çarpması. Sunburn Sanbörn.
Böcek sokması Insect bites İnsekt bayts.
Yol tutması Travel sickness Trevıl siknıs.
Hazımsızlık An upset stomach En apset stomek

Migren A headache / a migraine E hedeyk / e mireyn.
Ne zaman geleyim? When should I come back? Ven şud ay keym bek?
Ağrı kesici A pain killer E peyn kilır.
Hemen bir doktor lazım Get a doctor, quick! Get e daktır, kuvik.
Muayene saatleri nedir? What are the opening hours? Vat ar dı opıning havurs?

Doktor buraya gelip beni görebilir mi ? Can the doctor come and see me here ? Ken dı daktır keym end si mi hiyır ?
Tıbbi personel Medical staff Medikıl stef.
Sağlık ocağı The health care centre. Dı helt keyr sentır.
Hasta The patient Dı peşınt.

Ameliyat The surgical operation Dı sörcikıl apırey-şın.
Kendimi yorgun / hasta hissediyorum. I feel weak / I feel dizzy / sick Ay fiıl vik / fiıl dizi / sik.
Kustum I threw up Ay trüv ap.
Ateşim var I have a fever Ay hev e fivır.
Nereniz ağrıyor? Where does it hurt? Ver daz it hört?
Buram / şuram ağrıyor I’m aching here/ there Aym aşing hiıyr/ der.
Sırtım / başım / midem ağrıyor I have a sore back / a headache / a stomach. Ay hev e şor bek / e heydeyç / e stomek..
Burada ağrı var mı? Does it hurt here? Daz it hört hiyır?
Nasıl bir ağrı What kind of pain? Wat kaynd ov peyn?
Hafif / kötü Dull / sharp Dıvul/ şarp

Değişmeyen / artıp azalan Constant / on and off Kanstınt / on end ıv.
.... ye alerjim var I have an allergy to... Ay hev en alirci tu...
Hemofili hastasıyım I am haemophiliac Ay em hemofhilek
Ne zamandır ağrınız var How long have yoU had this pain? Hav long hev yu hed dis peyn?
Kısa zamandır / uzun zamandır For a short / long while For e şort / long vayl.

Sizi muayene edeceğim I need to examine you. Ay nid tu egzımayn yu.
Soyunun Undress to your under wear Andires tu yor andırviyır.
Şuraya uzanın lütfen. He down here, please Hi davn hiyır., pliyz.
Ağzınızı açın Open your mouth Opın yor moth.
Derin nefes alın Take a deep breath Teyk e dip breth.
Öksürün lütfen Cough, please Cogh, pliyz.
Tansiyonunuzu ölçeceğim. I’ll check your blood pressure Ayl çek yor blud prejur.
Nabzınızı ölçeceğim. I’ll take your heart beat Ayl teyk yor hörth biıt.
Romatizma Rheumatism Rumetizm.
Apandisit Appendicitis Ipendısits
Sistit Cystitis Sıstits.
Gastrit Gastritis Gestrits.
Ülser An ulcer En ülsır.
Grip Influenza İnfluenza
.... iltihabı Inflammation of... Anflamedeyşın ov.
Sarılık Jaundice Juyndis.

Kızamık The measles Dı miıslıs.
Soğuk algınlığı A cold E kold.
Hafif bir enfeksiyon A (minor) infection E maynor infekşın.
Güneş çarpması Sunstroke Sanstrok.
Yüksek ateş Hay fever Hay fivır.
Ateşinizi ölçeceğim I’ll take your temperature Ayl teyk yor tempricır.
Kendimi iyi hissetmiyorum I don’t feel well Ay dont fiıl vel.
Hastayım I’m sick Aym sik.
Güneş çarpması Sunburn Sanbörn.
Kesik A cut E kat.
Yara A wound E vund.
Kramp Jambs Cemps.

Öksürük A cough E kogh.
Migren A headache E hiydiç
Astım Asthma Estım.
Hazımsızlık An upset stomach En apsekt stomek.
Boyun tutulması. A stiff neck E stif nek.
Tansiyon High blood pressure Hay blud prejur.
Çarpıntı Palpitations Palpıteyşın.
Bayıldı He has fainted Hi hez feyıntıd.

Kanaması var. She’s bleeding Şiyız blıiding.
Bir şey soktu. I’ve been stung. Ayv bin stank.
Ayak bileğim şişti. My ankle is swollen May ankıl iz svolın.
 
AuSSie-AnGeL

AuSSie-AnGeL

Daimi Üye
Üye
:) sende sağol cnm umarım herkese yardımcı olabilecek bilgilerdir...
 
K

Kayıtsız Üye

Forum Okuru
kusura bakma ama bunlar konuyla alakasız ve üzgünüm berbat olmuş yine de teşekürler zahmet etmişsin.
 
Üst