Hangi kazançlar geçici verginin kapsamına girer?

THESECRET

"Adalet olunca yiğitliğe lüzum kalmaz"
#1
Hangi kazançlar geçici verginin kapsamına girer?
geçici vergiler,hangi kazançlar geçici vergi kapsamına girmez,hangi kazançlar geçici vergi kapsamına girer,geçici vergi kapsamına giren kazançlar hakkında bilgiler < Konu Resmi..>
Basit usulde vergilendirilenler hariç, ticari kazanç sahipleri, serbest meslek erbabı ve kurumlar vergisi mükellefleri cari vergilendirme döneminin gelir vergisine mahsup edilmek üzere geçici vergi ödemektedirler. Adi ortaklıklar ve kollektif şirketler ile adi komandit şirketler ortaklık olarak gelir veya kurumlar vergisi mükellefi olmadıklarından geçici vergi mükellefi de değildirler. Ancak adi ortaklıklar ile kollektif şirketlerde ortakların, komandit şirketlerde komandite ortakların şirketten aldıkları kazançlar, şahsi ticari veya mesleki kazanç sayıldığından geçici verginin konusuna girmektedir. Yıllara sari inşaat ve onarma işi yapan mükellefler ile noter bulunmayan yerlerde Adalet Bakanlığınca geçici yetkili noter yardımcısı olarak görevlendirilenler, bu kazançları dolayısıyla geçici vergi ödemeyeceklerdir. Ancak, söz konusu mükellefler, yıllara sari inşaat ve onarma veya geçici yetkili noter yardımcılığı işlerinden elde ettikleri kazançları dışında kalan ticari veya mesleki kazançları için geçici vergi ödemek zorundadırlar. Zirai kazançlar, ücret, menkul ve gayrimenkul sermaye iradı ile diğer kazanç ve iratlar geçici vergi kapsamında değildir.
 
  VUK göre “Tahviller” ve Pasif Geçici Hesap Kıymetleri” nasıl değerlenir kısaca bilgi hakkında benzer konular Forum Cevap Tarih
VUK göre “Aktif Geçici Hesap Kıymetleri” nasıl değerlendirilirler anlatınız? VUK göre “Aktif Geçici Hesap Kıymetleri” nasıl değerlendirilirler anlatınız?
1-VUK göre “Aktif Geçici Hesap Kıymetleri” nasıl değerlendirilirler anlatınız? Aktif Geçici Hesap Kıymetleri Madde 283 -...
Vergi Hukuku 0
VUK göre “Tahviller” ve Pasif Geçici Hesap Kıymetleri” nasıl değerlenir kısaca bilgi VUK göre “Tahviller” ve Pasif Geçici Hesap Kıymetleri” nasıl değerlenir kısaca bilgi
1-VUK göre “Tahviller” ve Pasif Geçici Hesap Kıymetleri” nasıl değerlenir kısaca bilgi veriniz? Tahviller Madde 286 -...
Vergi Hukuku 0

Benzer Konular

VUK göre “Aktif Geçici Hesap Kıymetleri” nasıl değerlendirilirler anlatınız? VUK göre “Aktif Geçici Hesap Kıymetleri” nasıl değerlendirilirler anlatınız?
1-VUK göre “Aktif Geçici Hesap Kıymetleri” nasıl değerlendirilirler anlatınız? Aktif Geçici Hesap Kıymetleri Madde 283 -...
VUK göre “Tahviller” ve Pasif Geçici Hesap Kıymetleri” nasıl değerlenir kısaca bilgi VUK göre “Tahviller” ve Pasif Geçici Hesap Kıymetleri” nasıl değerlenir kısaca bilgi
1-VUK göre “Tahviller” ve Pasif Geçici Hesap Kıymetleri” nasıl değerlenir kısaca bilgi veriniz? Tahviller Madde 286 -...