He Kız İsimleri

  • Konbuyu başlatan *jellibon*
  • Başlangıç tarihi
He Kız İsimleri
uluslararası kız isimleri bulunmayan kız isimleri afgan
Hecil: iki dağın arasındaki kısım, vadi, dere

Hediye: armağan, bahşiş

Helal: din bakımından yenilmesinde, kullanılmasında sakınca bulunmayan şey

Helin: yuva, mutlu yuva, sıcak yuva

kuş yuvası
Hemta: eşit, aynı derecede

Henna: kına ağacı

Hepgül: sürekli mutlu yaşa ve gül

Hepşen: neşeli ve güzel ol

Hera: mitolojide analığın yüceliğini temsil eden tanrıça

Hermin: sansargillerden bir memeli hayvan

Hesna: güzel, hanımefendi kadın

Heval: dost, arkadaş

Heves: bir şeye duyulan istek

Hevin: aşk, sevda

Hezar: bülbül

Hezare: afganistan' ın dağlık kesiminde oturan bir kabile

Hezel: şaka, latife
 
Üst