Hepatit C

  • Konbuyu başlatan Young bride
  • Başlangıç tarihi
Young bride

Young bride

Banned
Hepatit C
hepatit c, hepatit c belirtileri, hepatit c tadavisi, hepatit c nedir, hepatit c hastalığı

EN SİNSİ VE ÖLÜMCÜL HASTALIK: HEPATİT C
Aile fertlerinin birisinde bile hepatit mikrobu taşıyan herkes en geç 6 ayda bir hepatitle ilgili muayene yaptırmalıdır. Sinsi ve korkunç bir hastalık olan Hepatit C, kısa zamanda Karaciğeri yıkıma uğratır ve belirtileri farkedilemeycek ölçüde azdır.
Hepatit C virüslerle bulaşan hepatitler arasınd...a kan yolu ile en sık bulaşan tiptir. Bu sebeple özellikle kan nakli ve kan ürünleri ile edinildiğinin bilinmesi oldukça önemlidir. Son zamanlarda tıp literatüründe de yayınların sayısı arttıkça hepatit C ile ilgili bilgilerimiz de artmaktadır.
Hastalık çoğu zaman akut (aniden ve kısa sürede) başlar. Hafif ve orta derecede geçirilen bir takım belirtiler kişi tarafından çoğu zaman algılanmaz. Bu arada karaciğer enzimlerinde hafif yükselme ile giden bir kan tablosu hakimdir. Akut dönemde hastalığı geçiren kişilerin yaklaşık % 85'inde hastalık kronik hepatite doğru gider. Bu oldukça yüksek bir rakamdır. Ve dahada önemlisi bu hastaların % 20 sinde siroz denilen (siroz = Kronik yaygın ve ilerleyici karaciğer iltihabı) tablo ortaya çıkar.
HEPATİT C HASTALIĞININ BELİRTİLERİ
Hepatit C belirtileri hafif olarak algılanabilir ya da farkında olmadan geçirilebilir. Genel olarak küçük çocuklarda belirtisiz seyreder. Ancak daha büyük çocuklarda ve yetişkinlerde bazı belirtiler görülür. Yine de bu belirtiler çoğu zaman kişiler tarafından farkedilebilecek kadar belirgin değildir. Bu nedenle Hepatit C yaygın, sinsi ve öldürücü bir hastalıktır.
Hastalığın bazı belirtileri şunlardır:
- Hailsizlik ve kaslarda zayıflık hissi
- Baş ağrısı
- Karın ağrısı (Bu ağrı karaciğer bölgesinin hemen üzerindeki bölgede hissedilir)
- Bulantı
- Koyu renkte idrar (kola rengi)
- Kilo kaybı
- Yağlı yiyeceklerden tiksinme
- Nadiren sarılık
- Eklem ağrıları

KRONİK HEPATİT C VE BELİRTİLERİ
6 aydan daha fazla sürede devam eden hepatit C ile oluşan hepatit durumu kronikleşmiş hepatit C hastalığıdır. Özellikle küçük çocuklarda belirti vermeden gider. Ancak daha ileri yaşlardaki bireylerde bazı belirtiler olabilir.
Hastalığın bazı belirtileri şunlardır:
- Sebat eden bir halsizlik
- Hafif-orta derece karın ağrısı
- Siroz belirtileri: vücutta kırmızı damar lekeleri ki bunlara spider (örümcek) denir. Avuç içerisindeki kızarıklıklar, karında şişlik, el ve ayaklarda ödem ve şişlik gibi belirtileri olan karaciğerde fibrozla giden çok ciddi bir hastalıktır.

KRONİK HEPATİT C SİROZA NEDEN OLUR
20-30 yıl gibi bir ortalama sürede ortaya çıkan siroz bazı durumlarda şiddetlidir;
- Yaş (ileri yaşlarda siroz daha şiddetlidir)
- Erkek hastalarda siroz daha şiddetlidir
- Alkol kullananlarda siroz daha şiddetlidir
- Sigara ve tütün siroz daha şiddetlidir
- Aids (AIDS - HİV ) siroz daha şiddetlidir

KRONİK HEPATİT C DE KANSER OLUŞUMUNU ARTIRAN RİSK FAKTÖRLERİ NELERDİR?
Bazı faktörler karaciğer kanseri riskini provoke eder, bunlar;
- Alkol kullanımı
- Siroz gelişimi
- İleri yaş
- Erkek hasta olmak

HEPATİT C KARACİĞERDEN BAŞKA HANGİ SİSTEMLERE ZARAR VERİR?
Hepatit C karaciğer hasarı dışında vücutta deri, böbrekler, tükürük bezleri, göz ve romatizmal sorunlara yol açabilir.
HEPATİT C VE DÖVME AKAPUNKTUR PİERCİNG
Bu gibi uygulamalarda hastalığın geçme riski, eğer steril ortamlarda yapılmaz ise her zaman söz konusudur. Bu gibi yerlerde hijyen ve sterilizasyon çok önemlidir.
HEPATİT C NASIL BULAŞIR?
"Hepatit C nasıl bulaşır" sorusu oldukça önemlidir. Hepatit C'nin kan yolu ile bulaştığını belirtmiştik. Kan ve kan ürünleri ile geçebilmektedir. Ayrıca uyuşturucu kullananlarda iğnelerden bulaşması dolayısıyla oldukça yaygın görülür. Ayrıca tüm sağlık çalışanları hepatit B de olduğu gibi hepatit C içinde riskli bir gruptadır. Sağlık çalışanlarına yine iğne batması ve diğer tıp ekipmanı ile bulaşması söz konusudur. Doğal olarak akla gelen hepatit C'nin cinsel ilişki ile geçip geçmediği sorusudur. Hepatit C cinsel yolla bulaşır, ancak bu olasılık son derece düşüktür. Tek eşli çiftlerde bu olasılık daha da zayıftır. Ancak çok eşli, cinsel yolla bulaşan hastalığı olan ve AİDS'li kişilerde cinsel yolla bulaşma olasılığı yüksektir. Ayrıca organ nakli sırasında hepatit C geçme olasığı da çok yüksektir. Ancak özellikle kan nakli ve organ nakillerinde kan ve organlar hepatit C yönünden taranmaktadır. Bu da hastalığın yayılmasını önlemektedir.
HEPATİT C ANNEDEN BEBEĞE DOĞUM SIRASINDA GEÇER Mİ?
% 6 olasılıkla Hepatit C anneden bebeğe geçer. İlaveten annede AİDS var ise hepatit C'nin bulaşma olasığı daha da yükselir.
AYNI EVDE YAŞAYAN KİŞİLERDE HEPATİT C VAR İSE BULAŞIR MI?
Bu çok sık görülen bir durum değildir. Ancak aynı kaşık, çatal ve bardağı paylaşmak bulaşma açısından riski son derece artırır. Önemli olan bu saydığımız eşyaları paylaşmamaktır. Bunların dışında aynı evde yaşamak bulaşma açısından yüksek risk taşımaz.
ANNEDEN ÇOCUĞA EMZİRME İLE GEÇER Mİ?
Emme yoluyla anneden çocuğa geçmez. Ancak annenin meme başında kanama ve enfeksiyon olması halinde bulaşma olasılığı vardır.
ÖNEMLİ: HEPATİT C'Lİ HASTALARIN % 10'UNDA BULAŞMA SEBEBİ BİLİNMEMEKTEDİR
HASTALIĞIN KULUÇKA SÜRESİ:
Hepatit C'nin kuluçka süresi 2 hafta ile 6 ay arasıdan değişen bir süreçtir. Ancak bugün tıp yayınlarında hastalığın hangi döneminde ve ne kadar süre ile bulaşıcı olduğu bilinmediğinden hastalık tespit edildiğinde diğer insanlara bulaşmaması için kişinin uyarılmasında büyük fayda vardır.
HEPATİT C VE TESTLER
Hepatit C'yi saptamak için çeşitli testler vardır. Daha önce de belirtildiği gibi hasta bir takım belirtilerle hekime başvurduğunda hekim çeşitli testler ister.
Bunlar:
- Karaciğer enzimleri
- Anti-HCV: hepatit C antikor (vücut tarafından üretilen koruyucu serum) testi
- İlave antikor testleri: 3 jenerasyon antikor tespit edici testler ilaveten istenebilir. Ancak bu testler 3-5 ay sonra opzitif sonuç verir. (enzim immuno assay yöntemi)
- HCV RNA testi: En duyarlı test hepatit C virüsünün genetik yapısını tespit etmeye yönelik bir testtir. Bu virüsün çoğaldığını ve enfeksiyonun akut (yeni) olduğunu gösterir. Hatta bu testlerle hepatit C virüsünün miktarı dahi saptanabilmektedir. Tedaviden önce bu miktarın saptanması, tedavinin yararlı olup olmadığı konusunda hekime testlerin tekrarındaki miktarla bir değerlendirme imkanı verir.
- Karaciğer biyopsisi (karaciğerden parça alma)

HEPATİT C GENETİK TESTLERİNDE VİRÜSÜN ÇEŞİTLİ GENETİK YAPILARI SAPTANMAKTA. PEKİ BU GENETİK FARKLILIK BİR ÖNEM TAŞIR MI?
Evet, testlerde farklı genetik yapıların önemi vardır. Genotip 2 ve Genotip 3 denilen virüs tipleri, Genotip 1 denilen virüs tiplerine göre tedaviye daha iyi cevap verir.
KARACİĞER BİYOPSİSİ SONUCU TEDAVİ STRATEJİLERİ VAR MIDIR VE ÖNEMLİ MİDİR?
Evet, eğer düşük derecede karaciğer iltihabı ve fibrozu sonucu biyopsi ile ortaya çıkmış ve beraberinde karaciğer enzimleri hafif derecede artmış hastalar anti-viral (virüse karşı tedavi) tedaviye ihtiyaç duymaz. Ancak fazla miktarda fibroz olan hastalarda ise anti-viral tedaviye alınır. Bu hastalarda enzimler orta derecede artmıştır. Unutmayın elbette bu kararı hekiminiz verecektir. Ayrıca karaciğer biyopsisi, yapılan tedavinin sonuçlarını görmek için yapılabilir. Bu da son derce önemlidir.
KİMLER HEPATİT C TARAMA TESTİ YAPTIRMALIDIR?
- Anormal karaciğer enzim testleri olanlar
- Geçmişte size kan nakli yapılmış ise (bu yaklaşık olarak 5-10 yıl önce yapılmış ise yahut size kan veren bir kişinin hepatit C olduğunu öğrendiniz ise)
- Size organ nakli yapıldıysa (özellikle 5-10 yıl önce...)
- Tüm sağlık çalışanları
- Korumasız cinsel ilişkileriniz olduysa (özellikle çok partnerli)
- Hemodiyaliz hastası iseniz
- Hemofili veya benzeri kan ürünleri gerektiren bir hastalığınız varsa
- Hepatit C hastası iseniz ve çocuk sahibi olduysanız 1 yıl içinde hepatit C testi yaptırmalısınız (bayanlar)

---UNUTMAYIN! HEPATİT C, HEPATİT B VE AIDS KAN VE CİNSEL YOLLA BULAŞICIDIR---
HEPATİT C TEDAVİSİ
Hepatit C de tedavi hastalığın derecesine göre belirlenir.
- İnterferon (haftada 3 kez enjekte edilir)
- Uzun etkili interferon (haftada 1 kez enjekte edilir)
- Ribavirin
- Bu ilaçlar tek veya kombine halde hekiminiz tarafından kullanılır.

AKUT HEPATİT C'DE TEDAVİ:
Genel olarak farkında olmadan geçirilmesi sebebi ile hepatit C akut (yeni) dönemde tedavi edilmeden atlanır. Ve çoğu hastada virüs kronikleşmiş (müzmin) bir enfeksiyon halinde iken tespit edilir. Ancak bu hastalıkta bir çok bilim adamı akut dönemde yakalanan hastalığa anti-viral tedavi uygulandığında hastalığın kronikleşmeyeceği inancındadır. Yapılan çalışmalarda akut dönemde yakalanan ve 6 ay boyunca interferon tedavisine alınan hastaların % 98'inde hastalığın kandan tamamen kaybolduğu, ve karaciğer enzimlerinin normale döndüğü saptanmıştır.
KRONİK HEPATİT C'DE TEDAVİ:
Kronik Hepatit C tedavisinde 2 ilaç kullanılır. Bunlar ribavirin ve interferon. Ancak her hasta için bu iki ilaç uygulanamaz. Buna en güzel kararı hekiminiz verecektir. Ancak interfeon ve ribavirin tedavisine aday hastalarda uzun süreli tedavide kür sağlanmaktadır. Yapılan yeni çalışmalarda daha uzun etkili olan bir interferon çeşidi peginterferon ile ribavirinin bir arada kullanılmasının çok iyi sonuçlar ortaya çıkardığı görülmüştür. Ve bu tedavi artık standart tedavi olarak ortaya çıkmıştır. Yapılan çalışmalarda bu tedavi ile ortalama % 50 lerde bir başarı sağlanmış ve kanda hepatit C saptanmamıştır.
TEDAVİNİN SÜRESİ NE KADARDIR?
6 ay ile 1 yıl arasında değişir.
- Genotip 2 ve Genotip 3 olanlarda tedavi 6 ay
- Genotip 1 olanlarda 1 yıl devam eder.

ANTİ VİRAL TEDAVİ KİMLERDE İDEAL OLARAK UYGULANIR?
- HCV Genotip 2 ve Genotip 3 olanlar
- Hafif ve orta derecede karaciğer fibrozu olan kişiler (karaciğer biyopsisi en iyi fikir verir)

KİMLER İÇİN ANTİ VİRAL TEDAVİ İYİ BİR SEÇENEK DEĞİLDİR ?
- HCV Genotip 1 grubu hastalar
- Yoğun depresyonu olan hastalar
- Kalp rahatsızlığı olan hastalar

HEPATİT C TEDAVİSİNDE YARDIMCI FAKTÖRLER VE DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN UNSURLAR NELERDİR?
- Alkol kullanmayınız.
- Sigara kullanmayınız.
- Karaciğerden atılan ilaçlara dikkat edin ve doktorunuzla bu konuyu tartışın. Bu tür ilaçlar kullanmayınız.
- Hepatit B aşınız yoksa yaptırınız.
- Hepatit A aşısı yaptırınız.

HEPATİT C'DE KİMLER İZLENMELİDİR ?
Karaciğer enzimleri hafif yükselen ve karaciğer biyopsisinde fibroz ve ağır hasar olmayan hastalar, hekimleri tarafından izlenmesi tavsiye edilmektedir. Bu hastalara düzenli olarak karaciğer enzim testleri ve her 3-5 yılda bir karaciğer biyopsisi yaptırmaları önerilmektedir.
ANTİ VİRAL TEDAVİYE CEVAP NEGATİF OLSA BİLE BAZI OLUMSUZ SONUÇLARA GİDİŞ DURABİLİR Mİ?
Evet...! bazı hastalar anti viral tedaviye olumlu yanıt vermez ve kanda virüs oranı düşmez. Ancak bu hastalarda siroz oluşumu ve karaciğer kanseri riskini anti-viral tedavinin azalttığı göstermiştir. En azından bu durum bile teselli vericidir.
HEPATİT C VE EVDE TEDAVİ:
Ev tedavisinde; aktivitelerinizi yavaşlatın, yorucu hareketlerden kaçının, yorulduğunuzda hareketleriniz yavaşlatarak dinlenin.
AKUT HEPATİT C ENFEKSİYONUNDA DİYET:
En önemli unsurlardan biri akut hepatit diyetinde (hepatit C diyeti) sıvı alımıdır. Bulantı ve kusmanın yaratacağı sıvı kaybı yerine konulmalıdır. Protein oranı düşük, kalori oranı yüksek bir hepatit diyeti hekimler tarafından önerilmektedir. Eğer içtiğinizde rahatsızlık vermiyorsa doğal meyve suları alınabilir. Ayrıca çorba içilebilir. Bu dönemde en önemlisi alkol ve sigara kullanımının kesilmesidir. Ayrıca Karaciğeri etkileyecek ilaçlar alınmamalıdır. Burada en önemli unsur ilaç alınımınızı hekiminizle konuşarak ayarlamanızdır.
ANTİ VİRAL TEDAVİDE EN ÖNEMLİ YAN ETKİ NEDİR ?
Depresyondur. Hekiminizle bu konuyu tartışmaktan çekinmeyiniz.
HEPATİT C VE KARACİĞER NAKLİ (TRANSPLANTASYON)
Önlenemeyen ve tedaviye cevap vermeyen yaygın bir fibrozla giden hepatit C vakalarından sonra karaciğer fonksiyonlarını icra edemez bir hale gelirse artık bu hastalar karaciğer nakline aday hastalardır ve transplantasyon gerekir.
TRANSPLANTASYONDAN SONRA HEPATİT GERİ DÖNER Mİ?
Maalesef Evet, ancak transplantasyondan sonra anti viral tedavi uygulanması hastalığın tekrar ortaya çıkma dönemini uzatır.
<<ÖNEMLİ>> Hepatit virüsü taşıyan herkes mutlaka 3 ayda bir kan tahlili ve 6 ayda bir check-up yaptırmalıdır. HEPATİT C sinsi, farkettirmeden ilerleyen ölümcül bir hastalıktır.
380014db3e37077932.jpg
 

Benzer İçerikler

Uzman SühaN
Cevaplar
0
Görüntüleme
1K
Uzman SühaN
Uzman SühaN
*GüMüŞ*
Cevaplar
0
Görüntüleme
1K
*GüMüŞ*
*GüMüŞ*
M
Cevaplar
0
Görüntüleme
4K
Misafir
M
CaRiZmA
Cevaplar
0
Görüntüleme
3K
CaRiZmA
CaRiZmA
Üst